Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Sveriges ständiga representation Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet

Square de Meeûs 30/De Meeûssquare 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22895611*
Fax: +32 22895600*
E-post: representationen.bryssel@gov.se*

 • CARLSSON Gudrun
  Råd (frågor som rör försvarsministeriet, politisk-militär grupp)
 • PECHAN Hans
  Counsellor (EDA, research and defence development)
 • OLOVSSON Anders
  Capitain, conseiller militaire [représentant adjoint au Comité militaire de l'UE; groupe de travail militaire (groupe CMUE); opérations, recrutements]
 • ASKLANDER Sven-Åke
  Lieutenant-colonel, military adviser (coordination for EUMC, Military Committee Working Group, military capability)

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 28-01-2015