Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Sveriges ständiga representation Enheten för utrikes- och säkerhetspolitik Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet

Square de Meeûs 30/De Meeûssquare 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22895611*
Fax: +32 22895600*
E-post: representationen.bryssel@gov.se*

 • SJOBERG Johan
  Råd (frågor som rör försvarsministeriet, politisk-militär grupp)
 • ENGELBREKTSON Karl
  Général-major
  Conseiller militaire (représentant de la Suède au Comité militaire de l'UE)
 • OLOVSSON Anders
  Colonel, conseiller militaire [représentant adjoint au Comité militaire de l'UE; groupe de travail militaire (groupe CMUE); opérations, recrutements]
 • ASKLANDER Sven-Åke
  Conseiller militaire (coordination CMUE, groupe de travail militaire, capacité militaire)

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 23-10-2014