Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Individuell profil


Institution Europeiska unionens råd Ständiga representanternas kommitté Ständiga representationer Frankrikes ständiga representation Militära representationen (Militärkommitté) BRETON Vincent

BRETON Vincent

Colonel (air)
Conseiller, chef de la section "Planification de défense/capacités"
Place de Louvain 14/Leuvenseplein 14
1000 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tfn: +32 22298211*
Fax: +32 22309950*
E-post: courrier.bruxelles-dfra@diplomatie.gouv.fr
Internet: http://www.rpfrance.eu*

Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 27-12-2014