Den här webbplatsen är en del av
Europeiska unionens elektroniska institutionskatalog
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Sök i organisationens struktur

Sök i organisationens struktur


Institution Europeiska kommissionen GD Handel

GD Handel

Rue de la Loi 170/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique
Tfn: +32 229-91111 (&CENTRAL;)
Internet: http://ec.europa.eu/trade

  • BALAS Peter
    Vice generaldirektör (med ansvar för direktoraten D, E, F, G och H)

Underställda enheter

 
Haut de pageTill början

Senaste uppdatering: 20-04-2014