Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Själva resan

Ska du åka bil, flyg, tåg eller båt? Här finns praktisk information om körkort, fordonsförsäkring, trafiksäkerhet, vägavgifter, rättigheter för flygresenärer och tågresenärer och säkerheten på flygplatser.

Med bil

Körkort

Ett giltigt körkort från ett EU-land gäller i hela EU. I en del länder måste du förutom giltigt körkort också ha med dig bilens registreringsbevis.

Kom ihåg att man måste vara 18 år för att få köra bil i de flesta länder. Det finns ingen lagstadgad minimiålder för att få hyra bil inom EU och den varierar som regel mellan 20 och 23 år.

Fordonsförsäkring

När du reser i EU ger bilförsäkringen automatiskt den minimitäckning (trafikförsäkring) som krävs enligt lag. Detta gäller även för Island, Liechtenstein och Norge. Om du har helförsäkring hemma bör du kontrollera att den täcker resor i andra länder.

Från ditt försäkringsbolag kan du få blanketten ”Skadeanmälan motorfordon” som underlättar en anmälan på plats om du råkar ut för en olycka utomlands.

Du behöver inte ta med något grönt kort när du reser inom EU, men det är ett internationellt erkänt försäkringsbevis som gör det lättare att lösa ersättningsfrågor om du råkar ut för en olycka. Om du inte tar med dig det gröna kortet bör du ta med ditt försäkringsbevis. Systemet med det gröna kortet finns i dag i 45 länder och sköts av en sammanslutning av försäkringsbolag. Du kan läsa mer om kortet Englishfrançais på deras webbplats.

Vad du ska göra om du råkar ut för en trafikolycka utomlands DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Trafiksäkerhet

I alla EU-länder måste du använda bilbälte i alla typer av fordon, även turistbussar och minibussar. Barn måste använda bilbarnstol eller bälteskudde i bilar och lastbilar och om det är möjligt även i andra fordon.

I de flesta EU-länder är det förbjudet att prata i mobiltelefon samtidigt som man kör, eftersom olycksrisken ökar kraftigt.

Den högsta tillåtna alkoholhalten i blodet varierar mellan 0 och 0,8 promille. I några länder får man alltså inte ha någon alkohol alls i blodet när man kör. EU-kommissionen har rekommenderat alla länder att införa en högsta gräns på 0,5 promille.

Kom ihåg att köra på vänster sida i Storbritannien, Irland, Cypern och Malta. Glöm inte heller att man i vissa länder, t.ex. Belgien, Frankrike, Nederländerna och Portugal, som regel måste lämna företräde för trafik som kommer från höger. Hastigheten på motorvägar är i allmänhet begränsad till 110, 120 eller 130 km/tim och till 50 km/tim i tätbebyggda områden. Ta reda på vilka begränsningar och särskilda villkor som gäller i det land du åker till.

Läs mer om trafiksäkerhetsregler i EU. Du hittar bland annat information om hastighetsbegränsningar, varselljus, säkerhetsutrustning i bilar och för cyklister, högsta tillåtna alkoholhalt och vinterdäck.

Vägavgifter

Det finns avgiftsbelagda vägar i många länder, bl.a. Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike. I vissa länder (Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Österrike) måste man köpa ett avgiftsmärke, dvs. ett klistermärke som fästs på vindrutan.

Resa med buss

Bussresenärer får nya rättigheter vid resor i EU från den 1 mars 2013. Alla resenärer får rätt till relevant information. De som reser 25 mil eller mer får dessutom rätt till assistans, ersättning eller ombokning vid förseningar och inställda bussar. Resenärer med funktionsnedsättning eller rörelsehinder får gratis assistans vid terminaler och ombord.

Med flyg

Tack vare den gemensamma EU-marknaden för flyg har priserna sjunkit och utbudet av avgångar och tjänster ökat. Antalet flygresenärer har ökat med cirka 35 procent sedan 2000. Det är därför viktigare än någonsin att resenärerna har vissa grundläggande rättigheter.

Rättigheter för flygresenärer

Som flygresenär har du vissa rättigheter om ditt flyg är försenat eller inställt eller om du inte får gå ombord. Rättigheterna gäller alla reguljära flygningar och charterresor, både inrikes och utrikes, från en flygplats i EU (eller från Island, Norge och Schweiz). När flyget kommer från ett land utanför EU till en flygplats i EU gäller rättigheterna bara för flygningar som genomförs av ett EU-flygbolag (eller ett flygbolag från Island, Norge och Schweiz).

Flygbolagen är ansvariga vid olyckor eller borttappat, skadat eller felhanterat bagage. EU:s lagstiftning ger också skydd vid köp av paketresor. Resenärer med funktionsnedsättning eller rörelsehinder har rätt till gratis hjälp ombord på flyget och på flygplatsen, så att de kan resa lika lätt som alla andra. Men de bör informera flygbolaget om sina särskilda behov minst 48 timmar i förväg.

EU har en lista över flygbolag som inte får flyga inom EU eller använda EU:s flygplatser. Det har också blivit lättare att jämföra flygpriser – enligt nya regler ska priset inkludera alla skatter och avgifter.

Om du har klagomål, kontakta i första hand flygbolaget eller researrangören. Om de inte fullgör sina skyldigheter kan du göra en anmälan:

  • Om ärendet gäller nekad ombordstigning, inställda avgångar eller kraftiga förseningar ska du vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där problemet uppstod. Men om du åkte från ett land utanför EU ska du kontakta myndigheten i ditt första destinationsland i EU.
  • Om ärendet gäller dina rättigheter som resenär med funktionsnedsättning eller rörelsehinder ska du vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där problemet uppstod. Men om du åkte från ett land utanför EU ska du kontakta myndigheten i ditt första destinationsland i EU.
  • I andra ärenden, t.ex. förlust av bagage, ska du vända dig till ett europeiskt konsumentcentrum i ditt hemland.
  • Ladda ner ett klagomålsformulärpdf Visa översättning av föregående länk .

Säkerhetsfrågor

För att garantera en så hög säkerhet som möjligt i hela EU finns det gemensamma regler för t.ex. säkerhetskontroll av passagerare, handbagage och incheckat bagage vid avgångar från flygplatser i EU.

Det är förbjudet att ta med sig vissa föremål ombord. Det finns en EU-listapdf över föremål som är förbjudna i kabinen och en lista över artiklar som är förbjudna i lastutrymmet.

Restriktionerna om hur mycket vätska du får ta med i handbagaget ombord finns kvar tillsvidare. De kommer att tas bort så fort flygplatserna med hjälp av screening kan kontrollera att vätskorna inte innehåller sprängämnen. Från och med april 2013 måste alla flygplatser ha kapacitet att utföra säkerhetskontroller av vätskor, aerosoler och geler. Du kan fortfarande ta med vätskor i handbagaget om de förvaras i behållare som rymmer högst 100 ml. De ska förpackas i en genomskinlig, återförslutningsbar plastpåse som rymmer högst en liter och visas upp i säkerhetskontrollen. Undantag görs för mediciner och barnmat som behövs under resan. Du får också ta med dig vätskor i det incheckade bagaget.

Flygbolagen bestämmer själva hur stort handbagage man får ta med sig, så ta reda på vilka regler som gäller innan du åker.

Med tåg

EU har ett järnvägsnät på över 21 000 mil med omfattande internationell persontrafik. Det finns över 600 mil höghastighetslinjer i flera länder med tåg som färdas i upp till 350 km/tim. Järnvägsnätet håller på att utökas med nya förbindelser i Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Mycket pengar satsas på transeuropeiska projekt som t.ex. järnvägen från Rotterdam till Genua, från Lyon till gränsen mellan Ungern och Ukraina, från Stockholm till Palermo, från Dresden till Bukarest och från Warszawa till Tallinn.

Tågresorna blir alltmer konkurrenskraftiga och det innebär bättre service och priser för resenärerna. Alla godkända och certifierade järnvägsföretag i EU kan nu erbjuda internationell persontrafik med rätt att hämta upp och släppa av passagerare vid alla stationer längs de internationella linjerna.

Tågpassagerarnas rättigheter har också stärkts med nya EU-regler om bättre information och rättigheter i samband med förseningar, missade anslutningar och inställda tåg. Resenärer med funktionsnedsättning och rörelsehinder har rätt till gratis hjälp på järnvägsstationer och tåg under förutsättning att de i förväg informerar järnvägsbolaget om sina särskilda behov. Om du har ett klagomål om dina rättigheter bör du i första hand kontakta järnvägsbolaget eller stationschefen. Om du är missnöjd med svaret kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt hemland English. Vissa EU-länder har nationella undantag för inrikeståg, regionala tåg, pendeltåg och tunnelbanetåg. Ring Europa direkts gratisnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 för mer information.

Ett sätt att upptäcka Europa med tåg är att köpa ett Interrailkort. Sju europeiska operatörer av höghastighetståg har inlett ett samarbete under namnet Railteam deutschenglishfrancaisnederlands för att göra resor med höghastighetståg så smidiga som möjligt.

Med båt

Det finns gott om båtlinjer mellan EU-länderna. De har regelbunden trafik som kan användas som ett alternativ till eller i kombination med bil, flyg eller tåg. Det finns också över 4 000 mil inre vattenvägar i 20 av de 27 EU-länderna. Varför inte ta chansen till en kryssning eller segeltur?

EU har gått i spetsen för att förbättra sjösäkerheten och få till stånd regler för att skydda passagerare och besättning på färjor som åker till och från EU-hamnar och inom EU. Båtresenärer får också nya rättigheter från och med den 18 december 2012. Vid inställda eller försenade båtturer kan de få hjälp, pengarna tillbaka, kompensation eller bli ombokade. De har också rätt att få information. Resenärer med funktionsnedsättning eller rörelsehinder får gratis assistans vid terminaler och ombord. Rättigheterna gäller, med några undantag, de som reser med passagerarbåtar från eller till en EU-hamn eller med kryssningsbåtar från en hamn i EU.

Tunnelbana

Om du tänker åka tunnelbana kan du förbereda dig genom att studera kartor över tunnelbanan i ett antal europeiska städer english.

På cykel och till fots

Passa på att utnyttja systemet med hyrcyklar i t.ex. Barcelona, Bryssel, Köpenhamn, London och Paris eller mindre städer som Ålborg i Danmark, Kraków i Polen och Burgos i Spanien. Systemet finansieras delvis av EU.

EuroVelo english är ett projekt där Europeiska cykelförbundet håller på att lägga upp fjorton långdistansrutter för cyklister runtom i Europa. Rutterna täcker över 7 000 mil. Den senaste utgåvan av broschyren European Cycling Lexicon englishfrancais innehåller cykeltermer på 27 språk, däribland de 23 officiella EU-språken. Kontakta ten@eesc.europa.eu så får du broschyren gratis. Om du hellre vill vandra kan du gå in på europeiska vandrarföreningens webbplats deutschenglishfrancais. Där hittar du bland annat information om tolv långvandringsleder i Europa.

Right navigation