Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Ako sa tam dostať

Či pri cestovaní využívate cestnú, leteckú, železničnú alebo vodnú dopravu, v tejto časti nájdete praktické informácie o vodičských preukazoch, poistení motorového vozidla, cestnej bezpečnosti, mýtach a diaľničných poplatkoch, právach cestujúcich v leteckej a železničnej doprave a o bezpečnosti na letiskách.

Cestná doprava

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v členskom štáte EÚ je platný v celej EÚ. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vášho vozidla.

Nezabudnite, že vo väčšine krajín je minimálna veková hranica na riadenie vozidla 18 rokov. Minimálna veková hranica na prenájom vozidla nie je v EÚ presne stanovená a obvykle sa pohybuje medzi 20 a 23 rokom.

Poistenie motorových vozidiel

Nech cestujete kamkoľvek v EÚ, poistenie vášho vozidla automaticky zahŕňa minimálne poistné krytie (zodpovednosť voči tretím stranám), ktoré predpisuje zákon. Toto poistenie platí aj na Islande, v Lichtenštajnsku a v Nórsku. Ak máte doma uzavreté združené poistenie, presvedčte sa, či sa poistné krytie vzťahuje aj na cestovanie do iných krajín.

Váš poisťovateľ vám môže poskytnúť európsky formulár vyhlásenia o nehode. Ide o predpísaný doklad, ktorý zjednodušuje vyplnenie údajov priamo na mieste nehody v inej krajine.

Pri cestovaní v EÚ sa zelená karta nevyžaduje, ale slúži ako medzinárodne uznávaný dôkaz o poistení a uľahčuje vymáhanie odškodnenia v prípade dopravnej nehody. Ak si so sebou nevezmete zelenú kartu, mali by ste mať doklad o poistení. Systém zelených kariet pokrýva v súčasnosti 45 krajín a je spravovaný asociáciou poisťovateľov. Ďalšie podrobnosti o systéme zelenej karty Englishfrançais a jeho funkcii nájdete na webovej lokalite asociácie.

Viac informácií o tom, ako postupovať, keď sa stanete účastníkmi dopravnej nehody v zahraničí DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Bezpečná jazda

Vo všetkých krajinách EÚ musíte mať počas jazdy zapnuté bezpečnostné pásy vo všetkých vozidlách vrátane turistických autobusov a minibusov. Deti musia mať v osobných a nákladných autách vhodné detské sedačky, a ak je to možné, aj v ostatných motorových vozidlách.

Používanie mobilného telefónu vodičom počas jazdy podstatne zvyšuje riziko nehody a je preto vo všetkých krajinách EÚ priamo alebo nepriamo zakázané.

Hoci vo väčšine krajín EÚ je povolená maximálna hranica alkoholu v krvi 0,5 mg/ml, v iných krajinách sa pohybuje medzi 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml a v niektorých krajinách nie je počas jazdy povolený žiaden alkohol v krvi. Európska komisia odporučila všetkým krajinám, aby prijali štandardne povolenú hranicu maximálne 0,5 mg/ml.

Pamätajte na to, že na Cypre, Malte, v Írsku a Spojenom kráľovstve sa jazdí vľavo a že v niektorých krajinách, ako sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko sa obvykle dáva prednosť vozidlám prichádzajúcim sprava. Maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach je vo všeobecnosti 110, 120 alebo 130 km/h a obmedzenie rýchlosti v obciach a mestách je vo všeobecnosti 50 km/h. Skontrolujte si presné obmedzenia a osobitné podmienky, ktoré sa uplatňujú.

Ďalšie informácie o pravidlách cestnej bezpečnosti v jednotlivých štátoch EÚ vrátane informácií o povolených rýchlostiach, prípustných hraniciach alkoholu v krvi, pravidlách povinného celodenného svietenia a používania zimných pneumatík, povinného bezpečnostného vybavenia vozidiel a bezpečnostných prvkoch pre cyklistov.

Diaľničné poplatky

Diaľničné poplatky existujú v mnohých krajinách vrátane Českej republiky, Francúzska, Grécka, Írska, Maďarska, Poľska, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska. Za používanie diaľnic sa v niektorých krajinách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko) platí formou diaľničnej známky (nálepky), ktorú je potrebné prilepiť na predné sklo.

Autobusová doprava

Cestujúci využívajúci autobusovú dopravu získajú od 1. marca 2013 pri cestovaní v EÚ nové práva. Všetci cestujúci budú mať nárok na poskytnutie adekvátnych informácií. Cestujúci na linkách dlhších ako 250 km budú mať ďalšie práva, ako napr. asistenčné služby, vrátenie cestovného alebo presmerovanie v prípade meškania alebo zrušenia ich spoju. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou dostanú bezplatnú pomoc na nástupištiach a počas cesty v autobusoch.

Letecká doprava

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo nižšie cestovné a väčší výber liniek a služieb pre cestujúcich. Z dôvodu dramatického nárastu cestujúcich (od roku 2000 o 35 %) bolo potrebné ustanoviť minimálny súbor pravidiel pre cestujúcich v leteckej doprave.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Keď cestujete lietadlom, máte v prípade omeškania a zrušenia letu alebo nadmerného počtu pasažierov v lietadle určité práva. Tieto práva sa uplatňujú pri pravidelných a charterových letoch, na domácich aj medzinárodných linkách, s odletom z letiska v EÚ (alebo z Islandu, Nórska a Švajčiarska) . Pri prílete na letisko v EÚ z krajiny mimo EÚ sa uplatňujú iba na lety, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť autorizovaná v EÚ (alebo na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku či vo Švajčiarsku).

Leteckí dopravcovia sú zodpovední za nehody, za nesprávne zaobchádzanie s batožinou, ako aj za jej stratu alebo poškodenie. Cestujúci majú takisto určité práva pri organizovaných zájazdoch. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou majú teraz nárok na bezplatnú pomoc na palube lietadiel a na letiskách EÚ, aby mohli cestovať rovnako jednoducho ako ostatní. Ak potrebujete takúto pomoc, informujte o tom leteckú spoločnosť minimálne 48 hodín pred plánovaným odletom.

EÚ zároveň vedie zoznam leteckých spoločností, ktoré nesmú v EÚ prevádzkovať lety a používať letiská. Pravidlá EÚ uľahčujú cestujúcim porovnávanie cien leteniek. Letecké spoločnosti musia uvádzať svoje ceny vrátane všetkých daní, poplatkov a príplatkov.

Ak chcete podať sťažnosť, obráťte sa najskôr na leteckú spoločnosť alebo organizátora zájazdu. Ak nedokážu splniť svoje záväzky, odporúčame nasledujúce kroky:

  • ak ide o prípad odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia alebo dlhého meškania letu, obráťte sa so sťažnosťou na príslušné štátne dozorné orgány krajiny, kde došlo k tejto udalosti (resp. v prvom štáte EÚ, v ktorom váš let pristál, ak išlo o let z krajiny mimo EÚ);
  • ak ide o porušenie práv cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo zníženou mobilitou, obráťte sa so sťažnosťou na príslušný štátny dozorný orgán krajiny, kde došlo k udalosti (resp. v prvom štáte EÚ, v ktorom váš let pristál, ak išlo o let z krajiny mimo EÚ)
  • v iných prípadoch (napr. strata batožiny) sa obráťte so sťažnosťou na európske spotrebiteľské centrum češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska vo vašej krajine.
  • stiahnite si formulár pre sťažnosti cestujúcich v leteckej dopravepdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 

Bezpečnosť

Aby sa zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti v celej EÚ, zaviedli sa spoločné pravidlá a normy týkajúce sa bezpečnostných kontrol cestujúcich, príručnej batožiny a podanej batožiny pri odletoch z letísk v EÚ.

Cestujúci si určité predmety nemôžu so sebou zobrať na palubu lietadla. V EÚ platí dohodnutý zoznampdf predmetov, ktoré nie sú povolené na palube lietadiel, a zoznam predmetov, ktoré sa nesmú nachádzať v podanej batožine v nákladnom priestore lietadla.

Obmedzenia týkajúce sa prepravy tekutín, sprejov a gélov v príručnej batožine na palube lietadla ostávajú nateraz v platnosti. Po zavedení zariadení na kontrolu tekutých výbušnín sa však tieto obmedzenia začnú postupne rušiť. Všetky letiská musia byť schopné vykonávať takúto kontrolu tekutín, sprejov a gélov najneskôr od apríla 2013. Cestujúci môžu prenášať tekutiny v príručnej batožine iba vtedy, ak sú v samostatných nádobách/baleniach s objemom maximálne 100 ml vložených do priehľadného umelohmotného vrecka, ktoré sa dá opätovne zatvoriť a ktorého objem nesmie presiahnuť 1 liter. Výnimky sa môžu udeliť na lieky a dojčenskú výživu určené na použitie počas cesty. Cestujúci môžu takisto prepravovať tekutiny v podanej batožine v nákladnom priestore lietadla.

Obmedzenia týkajúce sa maximálnej veľkosti príručnej batožiny stanovujú letecké spoločnosti, preto si ich pred odletom overte u vášho prepravcu.

Železničná doprava

EÚ má vyše 212 000 km železníc s rozsiahlymi medzinárodnými službami pre cestujúcich. Z toho 6 000 km pokrývajú vysokorýchlostné trate s vlakmi, ktoré dosahujú rýchlosť až 350 km/h, a táto sieť sa rozširuje o nové linky v Belgicku, Francúzsku, Grécku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Portugalsku, Rakúsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. Veľkú finančnú podporu dostávajú transeurópske projekty, ako sú železničné spojenia z Rotterdamu do Janova, z Lyonu na maďarské hranice s Ukrajinou, zo Štokholmu do Palerma, z Drážďan do Bukurešti či z Varšavy do Tallinnu.

Konkurencieschopnosť medzinárodných železničných služieb pre cestujúcich sa zvyšuje, čo znamená kvalitnejšie služby a ceny pre cestujúcich. Všetky certifikované železničné spoločnosti s licenciou a sídlom v EÚ, môžu ponúkať medzinárodné služby s možnosťou zastaviť cestujúcim na akejkoľvek stanici v rámci medzinárodnej trate.

Vďaka právnym predpisom EÚ boli posilnené práva cestujúcich železničnej doprave, ktoré teraz zahŕňajú kvalitnejšie poskytovanie informácií, ako aj práva v prípade meškania vlaku, zmeškaných spojení v mieste prestupu a zrušených spojení. Osoby so zdravotným postihnutím a so zníženou pohyblivosťou majú nárok na bezplatnú pomoc na staniciach a vo vlakoch. V prípade, že potrebujete pomoc, mali by ste vopred informovať prepravcu a dotknuté vlakové stanice. Ak chcete podať sťažnosť kvôli porušeniu vašich práv, obráťte sa najskôr na železničnú spoločnosť alebo manažment stanice. V prípade neuspokojivej odpovede môžete svoju sťažnosť adresovať na príslušný štátny dozorný orgán English. Niektoré členské štáty uplatňujú vnútroštátne výnimky na domáce, regionálne, prímestské a mestské vlakové služby. Viac informácií získate na bezplatnej linke Europe Direct na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11.

Jeden spôsob ako objaviť Európu prostredníctvom železnice je kúpiť si medzinárodný cestovný lístok (rail pass) a vybrať sa objavovať miesta a krajiny, ktoré vás lákajú. Sedem európskych prevádzkovateľov vysokorýchlostnej železničnej dopravy spojilo sily a vytvorilo tzv. Railteam deutschenglishfrancaisnederlands, vďaka ktorému je teraz cestovanie prostredníctvom európskych železníc oveľa jednoduchšie.

Vodná doprava

Medzi krajinami EÚ existuje mnoho kľúčových námorných ciest, ktoré ponúkajú pravidelné, vysokokvalitné služby ako alternatívu či kombináciu k cestnej, leteckej alebo železničnej doprave. Okrem toho je v 20 krajinách EÚ k dispozícii 41 000 km vnútrozemských vodných ciest. Vychutnajte si plavbu po mori alebo rieke alebo využite vodnú dopravu ako príjemný spôsob cestovania.

EÚ je na čele zlepšovania bezpečnosti námornej dopravy a podpory vysokokvalitných noriem na ochranu cestujúcich a posádok na trajektoch medzi európskymi prístavmi, ako aj na osobných lodiach, ktoré sa plavia v rámci EÚ. Aj cestujúci využívajúci námorné alebo vnútrozemské vodné cesty budú mať od 18. decembra 2012 nové práva. Ide napríklad o právo na finančnú náhradu, presmerovanie, odškodnenie, pomoc v prípade zrušenia alebo omeškania linky a právo dostať informácie. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou budú mať takisto právo na bezplatnú pomoc v prístavných termináloch a na palube lodí. Tieto práva sa až na pár výnimiek uplatňujú na cestujúcich, ktorí využívajú lodnú linku medzi dvoma prístavmi v EÚ, a cestujúcich na výletných plavbách, ktorých prístav nalodenia je v EÚ.

Metro

Ak sa chystáte použiť metro, naštudujte si vopred mapy podzemnej dopravy v európskych mestách english.

Bicyklovanie a turistika

Samoobslužné systémy prenájmu bicyklov ponúkajú mnohé veľkomestá (napríklad Paríž, Brusel, Barcelona, Kodaň alebo Londýn) ako aj menšie mestá v celej Európe. Na vybudovaní niektorých z nich (napr. Aalborg v Dánsku, Krakov v Poľsku a Burgos v Španielsku) sa finančne spolupodieľala aj EÚ.

Pre cyklistických nadšencov buduje Európska cyklistická federácia projekt EuroVelo english. Ide o sieť 14 diaľkových cyklistických tratí po celej Európe s celkovou dĺžkou viac ako 70 000 km. Európsky cyklistický lexikón englishfrancais vo forme ilustrovanej brožúrky veľkosti cestovného pasu obsahuje kľúčové pojmy z cyklistiky v 27 jazykoch vrátane všetkých 23 úradných jazykov EÚ a je vhodný pre všetkých, ktorí brázdia Európu na bicykli. O bezplatnú kópiu môžete požiadať na tejto e-mailovej adrese: ten@eesc.europa.eu Ak radšej chodíte pešo, na stránkach Európskej asociácie peších turistov deutschenglishfrancais nájdete informácie o turistike v Európe a 12 turistických trasách na dlhú vzdialenosť v rámci Európy.

Right navigation