Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Matkustaminen

EU:n alueella voi matkustaa maanteitse, lentoteitse, rautateitse ja vesiteitse. Tässä osiossa on käytännön tietoa ajokorteista, liikennevakuutuksista, liikenneturvallisuudesta, tietulleista, lentomatkustajan oikeuksista, lentokenttien turvallisuudesta ja junamatkustajan oikeuksista.

Autoilu

Ajokortti

Yhdessä EU-maassa myönnetty voimassa oleva ajokortti kelpaa kaikkialla EU:n alueella. Ajoneuvon kuljettajalla on joissakin maissa oltava mukanaan voimassa olevan ajokortin lisäksi ajoneuvon rekisteriote.

On hyvä muistaa, että autolla ajaminen edellyttää useimmissa maissa vähintään 18 vuoden ikää. Autonvuokraukseen ei ole EU:n vahvistamaa alaikärajaa, mutta se on usein 20–23 vuotta.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutus antaa automaattisesti lakisääteisen vähimmäissuojan (siviilioikeudellinen vastuu) kaikkialla EU:n alueella. Tämä koskee myös Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Jos sinulla on kotimaassasi kaskovakuutus, on syytä tarkistaa, että se kattaa matkustamisen ulkomailla.

Eurooppalainen vahinkoilmoituslomake on vakiomuotoinen asiakirja, joka helpottaa ilmoituksen laatimista onnettomuuden tapahtumapaikalla. Lomake on saatavissa vakuutusyhtiöiltä.

Ns. vihreä kortti on kansainvälisesti tunnustettu todiste ajoneuvon voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Se ei ole pakollinen EU:n alueella, mutta se helpottaa korvausvaatimusten käsittelyä onnettomuuden sattuessa. Vihreän kortin puuttuessa matkalle on syytä ottaa mukaan vakuutustodistus. Vihreän kortin järjestelmä kattaa nykyisin 45 maata. Sitä hallinnoi vakuutuslaitosten yhteenliittymä, jonka verkkosivustolta saa lisätietoja vihreän kortin järjestelmästä Englishfrançais ja sen tavoitteista.

Ohjeita ulkomailla sattuvan onnettomuuden varalle DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Turvallisuus tieliikenteessä

Turvavyön käyttö on nykyään pakollista kaikissa EU-maissa kaikissa ajoneuvoissa, myös linja-autoissa ja pienoisbusseissa. Lasten on lisäksi käytettävä asianmukaisia turvaistuimia henkilöautoissa ja kuorma-autoissa ja, mikäli mahdollista, myös muissa ajoneuvoissa.

Matkapuhelimen käyttö ajon aikana moninkertaistaa onnettomuusriskin ja on joko nimenomaisesti tai epäsuorasti kielletty kaikissa EU-maissa.

Korkein sallittu kuljettajan veren alkoholipitoisuus on useimmissa EU-maissa 0,5 promillea, mutta promilleraja vaihtelee eri maissa 0,2–0,8 promillen välillä. Joissakin maissa kuljettajan veressä ei saa olla yhtään alkoholia. Euroopan komissio on suositellut, että kaikissa maissa hyväksyttäisiin sama yläraja eli 0,5 promillea.

Irlannissa, Kyproksella, Maltalla ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ajetaan tien vasenta puolta. Kaikissa maissa ei risteyksissä tarvitse väistää oikealta tulevaa liikennettä. Väistämisvelvollisuus on kuitenkin voimassa esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Portugalissa ja Ranskassa. Moottoriteillä nopeusrajoitus on yleensä 110, 120 tai 130 km/h ja taajamissa yleensä 50 km/h. Selvitä kohdemaasi nopeusrajoitukset ja muut mahdolliset erityismääräykset.

Tutustu tarkemmin EU:ssa noudatettaviin liikenneturvallisuussääntöihin – saat tietoa esimerkiksi nopeusrajoituksista, pakollisesta huomiovalojen käytöstä, autojen pakollisista turvavarusteista, rattijuopumusrajoista, pakollisesta talvirenkaiden käytöstä ja pyöräilijöiden turvavarusteista.

Tietullit

Monien maiden teillä peritään tietulleja. Näihin maihin kuuluvat Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta. Joissakin maissa (Itävalta, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Unkari) tuulilasiin kiinnitetään tarra tai tietullimerkki osoittamaan, että tietulli on maksettu.

Matkustaminen linja-autolla

Linja-autolla matkustavilla on EU:n alueella uusia oikeuksia 1.3.2013 alkaen. Matkustajien tiedonsaantioikeutta on parannettu. Jos matka on yli 250 kilometriä, matkustajalla on muitakin uusia oikeuksia, esimerkiksi matkan myöhästyessä tai peruuntuessa oikeus korvaukseen tai uudelleenreititykseen sekä oikeus saada tarvittaessa muuta apua. Vammaiset tai liikuntarajoitteiset matkustajat saavat maksutta apua linja-autoasemilla sekä itse linja-autossa.

Matkustaminen lentoteitse

Lentoliikenteessä EU:n yhtenäismarkkinat ovat tuoneet matkustajille halvempia hintoja ja laajemman reitti- ja palveluvalikoiman. Lentomatkustajien määrä on kasvanut noin 35 prosenttia vuodesta 2000, ja lentomatkustajien perusoikeuksien turvaaminen on entistä tärkeämpää.

Lentomatkustajan oikeudet

Lentomatkustajalla on tiettyjä oikeuksia, jos lento myöhästyy tai peruuntuu tai matkustajalta evätään pääsy lennolle. Näitä oikeuksia sovelletaan kaikkiin EU:ssa, Islannissa, Norjassa tai Sveitsissä sijaitsevalta lentoasemalta lähteviin koti- ja ulkomaan reitti- ja tilauslentoihin. Lentoihin, jotka saapuvat EU:n ulkopuolelta EU:ssa sijaitsevalle lentoasemalle, näitä oikeuksia sovelletaan vain, jos lentoa liikennöi EU:n jäsenmaalta, Islannilta, Norjalta tai Sveitsiltä liikenneluvan saanut lentoyhtiö.

Lentoyhtiöillä on vastuu onnettomuustilanteista sekä kadonneista, rikkoutuneista ja varomattomasti kohdelluista matkatavaroista. Matkustajilla on myös tiettyjä oikeuksia pakettimatkojen suhteen. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla on nykyään oikeus ilmaiseen apuun lennolla ja lentokentillä, jotta he voivat matkustaa yhtä vaivattomasti kuin muutkin matkustajat. Erityistarpeista on ilmoitettava lentoyhtiölle vähintään 48 tuntia ennen lennon lähtöä.

EU ylläpitää luetteloa lentoyhtiöistä, jotka ovat toimintakiellossa EU:ssa eivätkä saa käyttää EU:n lentokenttiä. EU-sääntöjen ansiosta matkustajat pystyvät vertailemaan lentomatkojen hintoja, koska ilmoitettujen hintojen täytyy sisältää matkalipun hinta, kaikki verot ja muut maksut.

Jos haluat tehdä valituksen, se on tehtävä ensisijaisesti lentoyhtiölle tai pakettimatkan järjestäjälle. Laiminlyönnin sattuessa toimi seuraavasti:

  • Jos sinulta on evätty pääsy lennolle, lentosi on peruutettu tai se on runsaasti myöhässä, voit kääntyä kansallisten valvontaviranomaisten puoleen siinä maassa, jossa ongelma aiheutui. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen maa, voit kääntyä sen EU-maan viranomaisten puoleen, johon ensimmäiseksi EU:ssa saavut.
  • Jos asia koskee vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan kohtelua, voit kääntyä kansallisten valvontaviranomaisten puoleen siinä maassa, jossa ongelma aiheutui. Jos kyseessä on EU:n ulkopuolinen maa, voit kääntyä sen EU-maan viranomaisten puoleen, johon ensimmäiseksi EU:ssa saavut.
  • Muissa asioissa, esimerkiksi kadonneita matkatavaroita koskevissa kysymyksissä, voit ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska omassa maassasi.
  • Lataa lentomatkustajan oikeuksia koskeva valituslomakepdf Näytä edellisen linkin kieliversiot , jolla voit tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle.

Turvallisuus

EU haluaa taata turvallisuuden korkean tason kaikilla EU:n lentoasemilla. Tämän vuoksi on sovittu yhteisistä säännöistä ja standardeista esimerkiksi matkustajien, käsimatkatavaroiden ja ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden turvatarkastusten suhteen.

Tiettyjä esineitä tai aineita ei saa tuoda lentokoneeseen. EU:ssa on vahvistettu luettelotpdf esineistä ja aineista, joita ei saa tuoda lentokoneen matkustamoon, ja niistä, joita ei saa pakata ruumaan meneviin matkatavaroihin.

Nesteiden, aerosolien ja geelien viemistä käsimatkatavaroissa matkustamoon on rajoitettu. Nämä rajoitukset kuitenkin poistetaan ajan mittaan, kun nestemäiset räjähteet pystytään havaitsemaan turvatarkastuksissa. Kaikilla lentokentillä on oltava valmiudet nesteiden, aerosolien ja geelien havaitsemiseen huhtikuuhun 2013 mennessä. Matkustamoon voi viedä nesteitä käsimatkatavarana, jos ne on pakattu enintään 100 ml kokoisiin pakkauksiin ja nämä on puolestaan pakattu yhteen enintään 1 l vetoiseen uudelleensuljettavaan ja läpinäkyvään muovipussiin, joka esitetään erikseen turvatarkastuksessa. Matkan aikana tarvittavat lääkkeet ja vauvanruoat kuitenkin sallitaan. Matkustajat voivat kuljettaa nesteitä ruumaan menevissä matkatavaroissa.

Lentoyhtiöt määräävät käsimatkatavaroiden enimmäiskoosta, joten asia on syytä tarkistaa lentoyhtiöltä ennen matkaa.

Matkustaminen rautateitse

EU:ssa on yli 212 000 km pituinen rataverkko ja runsaasti kansainvälisen matkustajaliikenteen palveluja. Useissa maissa on suurnopeusjunia, jotka kulkevat jopa 350 km/h. Niille soveltuvaa rataverkkoa on tällä hetkellä yli 6 000 km, ja sitä laajennetaan uusilla yhteyksillä Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Runsaasti rahoitusta on suunnattu Euroopan laajuisiin rautatiehankkeisiin. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa rautatieyhteyksien parantaminen väleillä Rotterdam–Genova, Tukholma–Palermo, Dresden–Bukarest ja Varsova–Tallinna.

Rautateiden kansainvälisen matkustajaliikenteen palvelut ovat avautumassa entistä enemmän kilpailulle, mistä matkustajat hyötyvät parempana palveluna ja edullisempina hintoina. Kaikki EU:hun sijoittautuneet toimiluvan saaneet rautatieyritykset voivat nyt tarjota kansainvälisiä palveluja ja ottaa ja jättää matkustajia vapaasti kansainvälisen reitin varrella sijaitsevilla asemilla.

Junamatkustajien oikeuksia on parannettu EU-lainsäädännöllä. Uusimmat määräykset lisäävät matkustajien oikeuksia ja parantavat tiedonsaantia tapauksissa, joissa junavuorot myöhästyvät tai peruuntuvat. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla on oikeus maksuttomaan apuun rautatieasemilla ja junissa. Avuntarpeesta on ilmoitettava etukäteen. Jos haluat tehdä valituksen oikeuksiesi laiminlyönnistä, ota ensin yhteyttä rautatieyhtiöön tai asemahenkilöstöön. Jos et saa tyydyttävää vastausta, voit tehdä valituksen kansalliselle valvontaviranomaiselle English. Jotkin EU-maat soveltavat kansallisia poikkeussääntöjä kotimaan kauko- ja lähiliikenteen palveluihin. Lisätietoa on saatavilla maksuttomasta Europe Direct -puhelinpalvelusta (puh. 00 800 6 7 8 9 10 11).

Eurooppaan voi tutustua rautateitse myös hankkimalla kansainvälisen InterRail-kortin, jolla pääsee kätevästi liikkumaan maasta toiseen. Seitsemän eurooppalaista suurnopeusjunien liikennöitsijää tekee yhteistyötä Railteam-hankkeessa deutschenglishfrancaisnederlands, jonka tavoitteena on tehdä suurnopeusjunalla matkustamisesta Euroopan rautateillä mahdollisimman vaivatonta.

Matkustaminen vesiteitse

EU-maiden välillä on paljon säännöllisiä ja laadukkaita meriliikenneyhteyksiä vaihtoehtona tai täydennyksenä tie-, lento- ja junaliikenteelle. Lisäksi 20 EU-maassa on sisävesiliikennettä. Liikennöintikelpoisia sisävesireittejä on yhteensä 41 000 km. Vesireitit tarjoavat sekä mahdollisuuden huviveneilyyn että keinon päästä kätevästi ja mukavasti paikasta toiseen.

EU on keskeisessä roolissa meriturvallisuuden parantamisessa. Se on myös aktiivisesti mukana kehittämässä sääntöjä, joilla varmistetaan matkustajien ja miehistön turvallisuus EU:n alueella liikkuvilla aluksilla. Laivamatkustajien oikeuksia parannetaan 18.12.2012. Sen jälkeen matkustajilla on oikeus korvaukseen tai matkan uudelleenreititykseen, jos matka peruuntuu tai myöhästyy. Lisäksi heille on tarjottava asianmukaista tietoa ja käytännön apua. Vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla matkustajilla on oikeus saada maksutonta apua sekä satamaterminaaleissa että laivalla. Näitä oikeuksia sovelletaan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta aluksiin, joiden lähtö- tai saapumissatama on EU:n alueella, ja risteilyihin, joissa laivaan noustaan EU:n alueella.

Metro

Jos aiot käyttää metroa, voit tutustua etukäteen Euroopan kaupunkien metrokarttoihin english.

Pyöräily ja patikointi

Monissa Euroopan kaupungeissa voit liikkua helposti vuokraamalla polkupyörän. Polkupyöriä voi vuokrata itsepalveluna muun muassa Pariisissa, Brysselissä, Barcelonassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja monissa pienemmissäkin kaupungeissa eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Aalborgissa Tanskassa, Krakovassa Puolassa ja Burgosissa Espanjassa on EU mukana pyörien tällaisen vuokratoiminnan rahoituksessa.

Euroopan pyöräilijöiden European Cyclists’ Federation -järjestön EuroVelo-hankkeessa english kehitetään pitkän matkan pyöräreittejä Euroopan halki. Reittejä on tällä hetkellä 14, ja niiden pituus on yhteensä yli 70 000 km. Eurooppalainen pyöräilysanasto englishfrancais on passin kokoinen kirjanen, joka on kätevä pyörämatkoilla Euroopassa. Siinä on pyöräilyä koskevaa sanastoa 27 eri kielellä mm. kaikilla virallisilla EU-kielillä. Sanaston voi tilata ilmaiseksi osoitteesta ten@eesc.europa.eu. Vaeltamisesta ja Euroopan halki ulottuvista patikkareiteistä on puolestaan tietoa European Ramblers’ Association -järjestön deutschenglishfrancais sivustolla.

Right navigation