Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

Selve rejsen

Skal du med bil, fly, tog eller skib? I dette afsnit finder du nyttige oplysninger om kørekort, bilforsikring, færdselssikkerhed, betalingsveje, flypassagerers rettigheder, sikkerhed i lufthavnen og togpassagerers rettigheder.

Rejse med bil

Kørekort

Et gyldigt kørekort fra et EU-land gælder overalt i EU. I nogle lande skal du ud over et gyldigt kørekort også have bilens registreringsattest med.

I de fleste lande skal man være 18 år for at køre bil. Der er ingen fælles EU-regler for, hvor gammel man skal være for at leje en bil, men generelt skal man være mellem 20 og 23.

Bilforsikring

Når du rejser i EU, vil din bilforsikring automatisk yde den minimumsdækning (ansvarsforsikring), loven kræver. Det gælder også i Island, Liechtenstein og Norge. Hvis du i dit hjemland har en forsikring med en bredere dækning, bør du undersøge, om den også dækker ved rejse i udlandet.

Nogle forsikringsselskaber udleverer en europæisk skadesanmeldelse (European Accident Statement), som er et standarddokument, der gør det lettere at afgive en erklæring på stedet, hvis du er ude for en ulykke i udlandet.

Det grønne kort er strengt taget ikke nødvendigt, når du rejser inden for EU. Men da det er et internationalt anerkendt forsikringsbevis, gør det det lettere at ordne erstatningsspørgsmålet, hvis du kommer ud for en ulykke. Hvis du ikke har det grønne kort med, bør du medbringe forsikringspolicen. Det grønne kort dækker i øjeblikket 45 lande og forvaltes af en sammenslutning af forsikringsselskaber. På deres websted kan du læse mere om ordningen og formålet med det grønne kort Englishfrançais.

Flere oplysninger om, hvad du skal gøre efter en ulykke i udlandet DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski.

Færdselssikkerhed

I alle EU-lande er det obligatorisk at bruge sikkerhedssele i alle køretøjer, også turist- og minibusser. Børn skal også være fastspændt i både biler og lastvogne og også i andre køretøjer, hvis det er muligt.

Bruger man mobiltelefonen, mens man kører, er risikoen for en ulykke meget større. Derfor er det enten direkte eller indirekte forbudt i alle EU-lande.

Selv om den højeste tilladte mængde alkohol i blodet er 0,5 promille (mg/ml) i de fleste EU-lande, ligger den i andre EU-lande på mellem 0,2 mg/ml og 0,8 mg/ml – og i visse lande må man slet ikke køre bil, hvis man har alkohol i blodet. Kommissionen har anbefalet, at alle lande indfører en promillegrænse på højst 0,5 mg/ml.

Man kører i venstre side af vejen i Cypern, Irland, Malta og Storbritannien. I nogle lande – bl.a. Belgien, Frankrig, Holland og Portugal – har man normalt højrevigepligt. Fartgrænsen på motorveje er almindeligvis på 110, 120 eller 130 km/t. og i byområder på 50 km/t. Hold øje med vejskiltene, så du ved, hvilke fartgrænser og eventuelle særlige forhold der gælder.

Flere oplysninger om regler for trafiksikkerhed i EU, herunder fartgrænser, promilleregler, regler for kørelys og vinterdæk, obligatorisk sikkerhedsudstyr i biler og sikkerhedsudstyr for cyklister.

Vejafgifter

Der er betalingsveje i mange lande, bl.a. Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig. I visse lande (Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig) skal man købe et klistermærke, der skal sættes i forruden.

Rejse med bus

Fra marts 2013 vil buspassagerer have nye rettigheder, uanset hvor de rejser i EU. Alle rejsende har ret til at få tilstrækkelig information. Passagerer, der rejser 250 km eller mere, har yderligere rettigheder, som f.eks. assistance, refundering eller ombooking i tilfælde af forsinkelse eller aflysning. Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet vil blive tilbudt gratis assistance ved terminalen og om bord på bussen.

Rejse med fly

Det indre marked for lufttransport i EU har givet lavere priser og et større udvalg af flyruter og afgange. Antallet af passagerer er steget med 35 % siden 2000, og dermed er behovet for et minimum af rettigheder for flypassagerer endnu mere vigtigt.

Flypassagerers rettigheder

Som flypassager har du visse rettigheder, hvis dit fly er forsinket eller aflyst, eller hvis du bliver nægtet at boarde. Disse rettigheder gælder ved alle rute- og charterflyvninger, såvel indenrigs som internationalt, fra en EU-lufthavn (eller fra Island, Norge og Schweiz). Hvis du ankommer til en EU-lufthavn fra et ikke-EU-land, er rettighederne kun gældende for flyvninger, der foretages af et flyselskab i EU (eller Island, Norge og Schweiz).

Luftfartsselskaberne er ansvarlige i tilfælde af uheld eller for mistet, beskadiget eller fejlhåndteret bagage. Rejsende har også visse rettigheder i forbindelse med pakkerejser. Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet har nu krav på gratis hjælp om bord på fly og i lufthavne, så de kan rejse lige så ubesværet som alle andre. Giv flyselskabet besked om dine behov mindst 48 timer inden afgang.

EU har en liste over flyselskaber, der har forbud mod at drive virksomhed i EU eller anflyve lufthavne i EU. EU's regler giver rejsende mulighed for at sammenligne priser på flybilletter. Luftfartselskaber skal oplyse deres priser inkl. rejsen, alle skatter, gebyrer og tillæg.

Hvis du vil klage, bør du først henvende dig til flyselskabet eller det firma, der har organiseret pakkerejsen. Hvis de ikke opfylder deres forpligtelser, kan du klage til:

  • det nationale kontrolorgan i det land, hvor hændelsen fandt sted, eller, hvis du rejste ud fra et tredjeland, i dit første bestemmelsesland i EU, ved spørgsmål om boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser
  • det nationale kontrolorgan i det land, hvor hændelsen fandt sted, eller, hvis du rejste ud fra et tredjeland, i dit første bestemmelsesland i EU, ved klager fra passagerer med handicap eller nedsat mobilitet
  • og Det Europæiske Forbrugercenter i dit hjemland, ved klager over andre forhold, f.eks. mistet bagage.
  • Download en klageformular for flypassagererpdf Vælg oversættelse af det forrige link 

Sikkerhed

For at garantere et højt sikkerhedsniveau i hele EU er der fastsat fælles regler og standarder for f.eks. sikkerhedskontrol af passagerer, håndbagage og indchecket bagage ved afrejse fra lufthavne i EU.

Visse ting må passagererne ikke tage med om bord i flyet. Der findes en godkendt EU-listepdf over genstande, som man ikke må have med om bord, og en liste over genstande, der ikke må være i den indcheckede bagage.

Restriktionerne for væsker, spraydåser og gelé i håndbagage, der tages med ind i flyets kabine, bevares foreløbig. De vil dog gradvis blive ophævet, når man får indført screening efter flydende sprængstof. Alle lufthavne skal have kapacitet til at screene væsker, spray og gelé inden april 2013. Væsker kan stadig tages med i håndbagagen, hvis de fremvises særskilt ved sikkerhedskontrollen og pakkes i individuelle beholdere på op til 100 ml og ligger i en gennemsigtig 1-liters plasticpose, som kan åbnes og lukkes igen. Der gælder undtagelser for medicin og babymad, som er nødvendig under rejsen. Passagererne kan også have væsker med i deres indtjekkede bagage, som transporteres i flyets lastrum.

Flyselskaberne kan indføre regler for, hvor stor håndbagagen må være, så det er en god idé at forhøre sig inden afrejsen.

Rejse med tog

EU har over 212 000 km jernbane med omfattende internationale passagerforbindelser. Der findes 6 000 km højhastighedsspor i flere lande med tog, der kører op til 350 km/t. Nettet er ved at blive udbygget med nye forbindelser i Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig. Der investeres store beløb i transeuropæiske projekter, f.eks. for at forbedre jernbaneforbindelserne fra Rotterdam til Genova, Lyon til grænsen mellem Ungarn og Ukraine, fra Stockholm til Palermo, fra Dresden til Bukarest og fra Warszawa til Tallinn.

Den internationale persontransport med jernbane bliver mere konkurrencedygtig, og det betyder bedre kvalitet og priser for passagererne. Alle autoriserede jernbaneselskaber, der er etableret i EU og har den foreskrevne licens, kan nu tilbyde international persontransport og medtage og afsætte passagerer på en hvilken som helst station undervejs.

EU-lovgivning har styrket og forbedret togpassagerernes rettigheder, så de nu bl.a. har krav på bedre information og rettigheder, hvis deres tog er forsinket eller aflyses, eller de ikke når deres tilslutningsforbindelse. Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet har krav på gratis assistance på stationerne og i togene, hvis de på forhånd har gjort opmærksom på deres særlige behov. Hvis du vil klage, skal du først kontakte togselskabet eller stationslederen. Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du klage til kontrolorganet i dit hjemland English. Nogle lande har fritagelser for indenlandske tog, regionaltog, intercitytog, s-tog og metroer. Hos Europe Direct på gratisnummeret 00 800 6 7 8 9 10 11 kan du få mere information.

En dejlig måde at opleve Europa på med tog er at købe et interrailkort og så tage af sted og se alle de spændende lande og steder, Europa har at byde på. Syv europæiske jernbaneselskaber med højhastighedstog har indledt et samarbejde kaldet Railteam deutschenglishfrancaisnederlands for at gøre det så nemt som muligt at rejse på kryds og tværs i Europa.

Til søs

Der er mange vigtige havruter mellem EU-landene. De tilbyder regelmæssige forbindelser af høj kvalitet, der kan bruges som et alternativ til eller kombineret med bil, fly eller tog. Der er også 41 000 km sejlbare indre vandveje i 20 af de 27 EU-lande. Hvad med at nyde en sejltur på en sø eller flod eller at bruge vandvejene som en praktisk og behagelig transportvej?

EU er gået foran i indsatsen for at forbedre sikkerheden til søs og arbejde for høje standarder og regler, der beskytter passagererne og besætningen på færger, der sejler til og fra havne i EU, og på passagerskibe, der sejler i EU. Fra den 18. december 2012 vil passagerer der rejser til søs eller via indre vandveje også kunne nyde godt af nye rettigheder. De omfatter refusion, ombooking, erstatning og assistance i tilfælde af aflysning eller forsinkelse samt retten til at blive informeret. Passagerer med handicap eller nedsat mobilitet har også krav på gratis assistance ved havneterminalen og om bord på skibet. Disse rettigheder gør sig gældende, med enkelte undtagelser, for rejsende med passagerservice, som enten afgår fra eller ankommer i en havn i EU og på krydstogter, hvor afrejsehavnen er i EU.

Metroen

Hvis du har planer om at bruge metroen, kan du allerede hjemmefra studere rutekortene over metroen i flere europæiske storbyer english.

På cykel eller til fods

Benyt dig af de selvbetjeningsordninger med bycykler, der kører i flere og flere byer, f.eks. Paris, Bruxelles, Barcelona, København, London og mindre byer i hele Europa, hvoraf f.eks. Aalborg, Krakow i Polen og Burgos i Spanien har fået EU-støtte.

Cykelentusiaster kan benytte sig af EuroVelo english, et projekt, der ledes af Det Europæiske Cyklistforbund, og som går ud på at etablere et netværk af 14 internationale cykelruter gennem Europa på over 70 000 km. Det Europæiske Cykelleksikon englishfrancais, et illustreret hæfte på størrelse med et pas, indeholder vigtige cykeltermer på 27 sprog, herunder alle 23 officielle EU-sprog, og kan være meget nyttigt for alle, der cykler i Europa. Kontakt ten@eesc.europa.eu for at få et gratis eksemplar. Og hvis du bedre kan lide at vandre, kan du hos Den Europæiske Vandreforening deutschenglishfrancais finde oplysninger om vandring i Europa og 12 lange vandrestier på tværs af Europa.

Right navigation