Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Doprava

Ať již cestujete autem, letadlem, vlakem či lodí, mohou se vám hodit praktické informace, které nabízí tyto stránky. Dozvíte se například o náležitostech týkajících se řidičských průkazů, pojištění vozidel, bezpečnosti provozu, dálničních poplatků, práv cestujících leteckou dopravou, letištní bezpečnosti či vašich práv při cestě vlakem.

Cestování autem

Řidičské průkazy

Platný řidičský průkaz vystavený v některé zemi EU platí v celé Unii. Kromě platného řidičského průkazu musíte mít v některých členských zemích u sebe rovněž osvědčení o registraci vozidla.

Ve většině zemí je minimální věková hranice pro řízení automobilu 18 let. Pro vypůjčení vozidla není minimální věková hranice na úrovni EU stanovena. Pohybuje se většinou od 20 do 23 let.

Pojištění vozidel

Při cestách v EU platí vaše povinné ručení automaticky jako zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla i v zahraničí. To se týká rovněž Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Máte-li uzavřeno sdružené pojištění, ověřte si, zda se pojistné krytí vztahuje i na cesty do zahraničí.

Od své pojišťovny si můžete vyžádat evropský formulář oznámení nehody, což je standardní dokument, který vám v případě nehody v zahraničí usnadní postup na místě.

Tzv. zelená karta není pro cestování v EU nutná, slouží však jako mezinárodně uznávaný doklad o pojištění a usnadňuje uplatnění náhrady škody v případě nehody. Pokud u sebe zelenou kartu nemáte, měli byste mít příslušný doklad o pojištění vozidla. Systém zelených karet je v současné době uplatňován ve 45 zemích a je spravován sdružením pojistitelů. Veškeré podrobnosti o systému zelených karet Englishfrançais a o jejich účelu najdete na internetových stránkách tohoto sdružení.

Více informací o tom, co dělat v případě autonehody v zahraničí DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

Bezpečnost silničního provozu

Ve všech zemích EU platí povinnost mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy, a to ve všech typech vozidel, včetně turistických autobusů a minibusů. Děti musí používat dětské zádržné systémy (autosedačky) v osobních a nákladních vozidlech, a pokud možno i v ostatních typech vozidel.

Používání mobilního telefonu za jízdy výrazně zvyšuje nebezpečí nehody a je výslovně či nepřímo zakázáno ve všech zemích EU.

Ačkoli ve většině zemí Unie je maximální povolené množství alkoholu v krvi 0,5 mg/ml, v některých zemích se tato hodnota pohybuje mezi 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml a v jiných není při řízení povolen vůbec žádný alkohol v krvi. Evropská komise doporučila všem zemím stanovit maximální povolené množství alkoholu v krvi ve výši do 0,5 mg/ml.

Nezapomeňte, že v Irsku, na Kypru, Maltě a ve Spojeném království se jezdí vlevo a že v některých zemích, např. v Belgii, Francii, Nizozemsku a Portugalsku, se pravidlo přednosti zprava používá ve větší míře. Nejvyšší povolená rychlost na dálnicích obvykle činí 110, 120 nebo 130 km/h a v obci většinou 50 km/h. Doporučujeme vám zjistit si přesné údaje o povolené rychlosti a případná další omezení předem.

Více informací o pravidlech bezpečnosti provozu v jednotlivých zemích EU (např. rychlostní omezení, maximální povolené množství alkoholu v krvi, povinnost svítit i během dne, používání zimních pneumatik, požadavky na bezpečnostní vybavení vozidel a vybavení cyklistů).

Dálniční poplatky

Dálniční poplatky se platí v mnoha zemích, například v České republice, Francii, Itálii, Irsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Spojeném království a ve Španělsku. V některých zemích (v České republice, Maďarsku, Rakousku, Slovensku a Slovinsku) se poplatky platí zakoupením dálniční známky, kterou je nutno nalepit na přední sklo vozidla.

Cestování autobusem a autokarem

Od 1. března 2013 budou pro vás při cestě autobusem či autokarem kdekoli v EU platit nová práva. Všichni cestující budou mít právo na odpovídající informace. Při cestách delších než 250 km budete mít další práva, jako např. právo na obdržení pomoci, náhradu jízdného nebo přesměrování v případě zpoždění či zrušení jízdy. Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí budou na autobusových a autokarových nádražích a také v autobusu či autokaru mít nárok na bezplatnou asistenci.

Cestování letadlem

Díky vytvoření jednotného evropského trhu v letecké dopravě mohou cestující využívat více služeb za nižší ceny a mají na výběr i více tras a destinací. Od roku 2000 se počet cestujících v letecké dopravě zvýšil přibližně o 35 %. Z tohoto důvodu je dnes ještě důležitější zajistit jim určitá minimální práva.

Práva cestujících v letecké dopravě

Jako cestující v letecké dopravě máte určitá práva. Využít jich můžete například v situaci, kdy je váš let zpožděn, zrušen nebo je-li vám odepřeno nastoupit na palubu. Tato práva se vztahují na všechny pravidelné a charterové lety (vnitrostátní i mezinárodní), pokud letíte z letiště v EU (nebo na Islandu, v Norsku či ve Švýcarsku). Jestliže přilétáte na letiště v EU (nebo na Islandu, v Norsku či ve Švýcarsku) z nečlenské země, vztahují se tato práva pouze na lety provozované leteckými společnostmi, jež mají provozní licenci pro EU.

Letečtí dopravci jsou odpovědni v případě jakékoli nehody a také při ztrátě, poškození nebo špatném odbavení zavazadel. Cestující mají také určitá práva v případě organizovaných zájezdů. Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí mají nyní nárok na bezplatnou pomoc v letadle a na letišti, takže mohou cestovat stejně snadno a pohodlně jako všichni ostatní. Chcete-li asistenční služby využít, je nutné o ní u příslušné letecké společnosti zažádat nejméně 48 hodin předem.

Evropská unie též vede seznam leteckých společností, které mají zakázáno provozovat lety v Unii a používat evropská letiště. Díky předpisům EU mohou cestující snadněji porovnávat ceny letecké dopravy. Letecké společnosti musí své ceny uvádět tak, aby zahrnovaly jízdné, veškeré letištní poplatky, daně i jiné příplatky.

Se stížnostmi se nejprve obracejte na příslušnou leteckou společnost nebo cestovní kancelář, jež váš zájezd organizuje. Pokud nedostojí svým povinnostem, obraťte se na příslušný vnitrostátní orgán:

  • dotazy týkající se odepření nástupu do letadla, zrušení letu či větších zpoždění vám zodpoví orgán členského státu, kde jste se s uvedenými problémy setkali, popř. pokud jste odlétali z nečlenské země, vnitrostátní orgán vaší první destinace v EU
  • dotazy týkající se vašich práv coby cestujícího se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí vám zodpoví orgán členského státu, kde jste se s uvedenými problémy setkali, popř. pokud jste odlétali z nečlenské země, vnitrostátní orgán vaší první destinace v EU
  • s ostatními dotazy, např. ohledně ztracených zavazadel, se můžete obrátit na Evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemi.
  • Stáhnout Formulář pro stížnost cestujících v letecké dopravěpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Bezpečnost

K zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při odletu z letišť v EU byla stanovena společná pravidla a normy týkající se bezpečnostních kontrol cestujících, příručních zavazadel i zavazadel k odbavení.

Některé předměty si na palubu letadla cestující brát nesmějí. V EU existuje jednotný seznam předmětůpdf, které nejsou povoleny v kabině letadla, a rovněž seznam předmětů, jež se nesmí nacházet v odbavených zavazadlech určených k přepravě v nákladovém prostoru letadla.

V platnosti zůstávají i omezení týkající se převozu tekutin, sprejů a gelů na palubě letadel. Jakmile bude k dispozici detekční kontrola tekutých výbušnin, budou se tato omezení postupně rušit. Do dubna 2013 musí být na všech letištích umístěny detekční kontroly tekutin, sprejů a gelů. V současné době lze tekutiny i nadále převážet v příručním zavazadle za předpokladu, že je během bezpečnostní kontroly předložíte v oddělených nádobách o objemu nejvýše 100 ml, jež musí být zabaleny v průhledném uzavíratelném igelitovém sáčku o objemu nejvýše 1 litr. Výjimkou jsou léky a kojenecká strava potřebná po dobu cesty. Kromě toho mohou cestující tekutiny převážet v odbavených zavazadlech určených do zavazadlového prostoru letadla.

Letecké společnosti si rovněž stanovují limity pro velikost příručních zavazadel, a proto si je před odletem u svého dopravce ověřte.

Cestování vlakem

Evropská unie má železniční síť v délce přes 212 000 km s rozvinutou mezinárodní osobní přepravou. Několik zemí je propojeno přes 6 000 km dlouhou sítí vysokorychlostních tratí, na nichž jezdí vlaky rychlostí až 350 km/h. V současné době se síť rozšiřuje o nové tratě, a to v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Spojeném království a Španělsku. Značné finanční prostředky jsou poskytovány na projekty, jako je například rozšíření transevropské železniční sítě – např. tras z Rotterdamu do Janova, z Lyonu na maďarsko-ukrajinskou hranici, ze Stockholmu do Palerma, z Drážďan do Bukurešti a z Varšavy do Tallinnu.

Konkurenceschopnost mezinárodní železniční osobní dopravy se neustále zvyšuje. Díky tomu se také zlepšuje kvalita služeb a snižují ceny pro cestující. Je-li železniční společnost z EU držitelem licence a osvědčení o bezpečnosti, může nyní nabízet služby mezinárodní osobní železniční přepravy mezi všemi stanicemi mezinárodní sítě.

Také práva cestujících v železniční dopravě byla díky právním předpisům EU rozšířena. Týkají se lepší informovanosti a práv v případě zpoždění, zmeškání či zrušení spoje. Cestující se zdravotním postižením a osoby s omezenou pohyblivostí mají nárok na bezplatnou pomoc ve stanicích i ve vlaku. O případnou pomoc je třeba zažádat předem. Se stížnostmi se nejprve obracejte na příslušnou železniční společnost nebo na přednostu stanice. Pokud nejste s jejich odpovědí spokojeni, můžete podat stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu English. V některých členských zemích existují výjimky pro vnitrostátní, regionální, příměstské či městské vlaky. Více informací získáte na bezplatné lince služby Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11.

Jedním ze způsobů, jak poznat Evropu vlakem, je pořídit si mezinárodní síťovou jízdenku (tzv. „rail pass“) a vyrazit za poznáním míst a zemí, které vás lákají. Pod názvem Railteam deutschenglishfrancaisnederlands vystupuje společně sedm evropských provozovatelů vysokorychlostních železničních tratí, kteří se snaží zajistit, aby byla doprava po evropských železničních sítích co nejplynulejší.

Cestování lodí

Členské státy Unie spojuje řada námořních tras, na kterých se poskytují pravidelné dopravní služby vysoké kvality, jež jsou alternativou k silniční, letecké či železniční dopravě, nebo se poskytují v kombinaci s touto dopravou. Ve 20 z 27 členských států EU existuje dohromady 41 000 km vnitrozemských vodních cest. Námořní a říční doprava se využívá nejen k výletním plavbám, ale je i příjemným způsobem cestování.

Unie stojí v čele úsilí o zlepšování námořní bezpečnosti a prosazování vysoce kvalitních norem a předpisů pro ochranu cestujících a posádek při plavbě na trajektech mezi evropskými přístavy a také na osobních lodích plavících se v rámci EU. Od 18. prosince 2012 mohou nových práv využívat i cestující po moři nebo na vnitrozemských vodních cestách. Půjde například o právo na vrácení peněz, přesměrování, odškodnění a pomoc v případě zpoždění či zrušení plavby a také právo na informace. Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí budou mít rovněž právo na bezplatnou pomoc jak v přístavu, tak na palubě lodí. Tato práva se kromě určitých výjimek vztahují na cestující, kteří vyplouvají nebo připlouvají do přístavu v EU, a na výletní plavby, kdy se přístav nalodění nachází v EU.

Metro

Chystáte-li se jet metrem, mohly by se vám hodit tyto mapy sítí metra v evropských městech english.

Na kole a pěšky

V Paříži, Bruselu, Barceloně, Kodani, Londýně a v mnoha dalších evropských městech a obcích můžete využít samoobslužných pouličních půjčoven kol. Kolo si vypůjčíte u některého ze stojanů, které najdete na různých místech města, a vrátit ho můžete u jiného stojanu. Evropská unie se podílela na financování tohoto systému například v dánském městě Aalborg, v polském Krakově či španělském Burgosu.

Pro cyklisty vytváří Evropská cyklistická federace síť 14 dálkových cyklistických tras EuroVelo english, které pokrývají přes 70 000 km. Milovníci cyklistiky mohou také využít Evropský lexikon cyklistiky englishfrancais. Jde o ilustrovanou příručku (formátu pasu), jejíž poslední vydání obsahuje nejdůležitější termíny ve 27 jazycích (včetně 23 úředních jazyků EU). Lexikon si můžete zdarma objednat na adrese: ten@eesc.europa.eu. Informace o pěší turistice v Evropě, a zejména o 12 dálkových turistických stezkách napříč Evropou, poskytuje Evropská turistická asociace deutschenglishfrancais.

Right navigation