Kotiček za učitelje

Priporočamo

235

Priporočamo

Priporočamo

Priporočeno gradivo – šolsko leto 2017/2018

Da bi vam olajšali učiteljsko delo, smo ustvarili seznam najboljših učnih gradiv o EU za osnovne in srednje šole, ki so jih pripravile Komisija in druge institucije EU. Gradivo je pregledala skupina strokovnjakov za izobraževanje iz vse Evrope, obsega pa brošure in knjižice, spletne igre, plakate, spletišča, risanke, predstavitve in videoposnetke. Na voljo je tudi v drugih uradnih jezikih EU.

Na vsa vprašanja vam lahko odgovori služba Europe Direct po telefonu na brezplačni številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali v najbližjem informativnem centru.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Priporočamo
235

Vse o EU

15 let in več
Knjižica dejavnosti

Če ste stari med 14 in 18 let ter bi radi izvedeli več o Evropski uniji, je ta publikacija kot nalašč za vas. Evropska unija se je razvijala postopno. Gre za proces, ki se nikoli ne konča, in kmalu bo vaša generacija na vrsti, da se odloči o nadaljnjih ciljih. Zdaj je torej čas, da oblikujete svoja mnenja o EU. Ta publikacija in naloge, ki jih vključuje, vas ne bodo samo spodbudile k razmisleku, ampak vam bodo tudi pomagale pri pogovorih o Evropi s prijatelji in družino.

2017

15 let in več
Brošura

Ta publikacija predstavlja Evropsko unijo (EU) in njene dejavnosti. V prvem oddelku je Evropska unija na kratko predstavljena. V drugem oddelku z naslovom „Kaj dela Evropska unija“ je opisano, kaj počne na 35 različnih področjih, da bi izboljšala življenje prebivalcev Evrope in drugih držav. V tretjem oddelku z naslovom „Kako se Evropska unija odloča in sprejema ukrepe“ so opisane institucije v središču postopka odločanja EU in kako se njihove odločitve oblikujejo v dejanske ukrepe.

2018

15 let in več
Spletni kviz

Ta spletni kviz je namenjen srednješolcem za lažje razumevanje osnovnih informacij o EU. Lahko ga uporabite pri pouku ali za domačo nalogo. Deluje na računalnikih, tablicah in pametnih telefonih.

2017

Europe in a nutshell
12–15 let
Predstavitev PowerPoint

Kako dobro vaši učenci poznajo Evropsko unijo? Ta predstavitev vam bo pomagala pri razlagi osnovnih pojmov v 15–30 minutah in pripravi izhodišč za razpravo. Na straneh z opombami so dodatne informacije in povezave.    

2016

Europe in a nutshell
12–15 let
Knjižica

Ta kratka, jedrnata brošura odgovarja na osnovna vprašanja: Kaj je Evropa? Kako se je EU razvila? Kaj počne danes? „Evropa na kratko“ podaja širšo sliko, ki združuje geografske, zgodovinske, kulturne in politične vidike, pri čemer zaradi preprostejšega tiskanja vsak del predstavlja na svoji strani. Brošuri je priložen priročnik za učitelje.

2016

9–12 let
Brošura

Knjižica za otroke, polna zanimivih dejstev in barvitih ilustracij, daje živahen pregled Evrope in na kratko pojasni, kaj je EU in kako deluje.
Spremlja jo spletna igra.

2016

15 let in več
Predstavitveni diapozitivi

Te diapozitive lahko uporabljajo učitelji za predstavitev EU s powerpointom. Vsak diapozitiv predstavlja nekaj zelo preprostih dejstev in ključnih besed v preprostem, vsakomur razumljivem jeziku. Pojasnjujejo ključne številke, politike in delovanje EU ter vsebujejo osnovne informacije o vprašanjih, kot so širitev EU, pogodbe in simboli EU.

To spletno mesto redno posodabljamo.