Cum puteţi comanda

Puteţi descărca şi imprima singur(ă) publicaţiile disponibile pe acest site web.

Versiunea imprimată: Puteţi comanda un exemplar din fiecare publicaţie prin intermediul EU Bookshop. Majoritatea publicaţiilor sunt gratuite.

Mai multe exemplare: Dacă doriţi să comandaţi mai mult de un exemplar, vă rugăm să contactaţi Europe Direct.

Aveţi o resursă didactică preferată? Daţi-ne detalii despre aceasta!

Trimiteţi
resursa dvs. de învăţare

EUROPA – Spațiul profesorului – Cum să trimiteți o resursă didactică

< Formular de transmitere

Spaţiul profesorului este o sursă unică online dedicată unei game largi de materiale didactice despre Uniunea Europeană, politicile şi activităţile sale.

Oricine poate să trimită linkuri la resurse care să fie afişate în Spaţiul profesorului, fie că este vorba despre o publicaţie tipărită, un site web, un poster, un plan de lecţie sau alt tip de material. Însă toate materialele trebuie să îndeplinească anumite criterii. Acestea trebuie:

 1. să se refere la Uniunea Europeană – la UE în sine sau la domeniile sale politice (inclusiv la mediu, comerţ, protecţia consumatorilor, extinderea UE, e-Guvernare, energie, siguranţa rutieră şi multe altele);
 2. să fi fost create explicit pentru educarea tinerilor;
 3. să fie disponibile tuturor utilizatorilor în mod gratuit;
 4. să nu promoveze interese politice sau comerciale;
 5. să aibă licenţă (drept de autor) „gratuită” sau CC (Creative Commons);
 6. să fie corecte, exacte, actualizate şi disponibile pentru profesori;
 7. să nu fie deja înscrise în Spaţiul profesorului.

Dacă o resursă nu îndeplineşte toate aceste criterii, nu va fi publicată în Spaţiul profesorului.

Toate resursele didactice vor fi evaluate din punct de vedere al valorii lor pedagogice înainte de a fi incluse în portal. Materialul dumneavoastră trebuie să respecte cât mai multe dintre aspectele următoare:

 1. Corectitudinea şi acurateţea conţinutului
  • Este conţinutul corect, exact şi actualizat? De pildă, numele comisarilor sunt corecte? (în 2010 a fost aleasă o nouă Comisie, denumirile direcţiilor generale s-au modificat, lista ţărilor candidate s-a extins).
  • Conţinutul nu trebuie să conţină greşeli şi trebuie prezentat nepărtinitor sau fără omisiuni care să inducă în eroare cititorii.
 2. Atractivitate:
  • Resursa trebuie să fie atractivă şi poate să utilizeze elemente vizuale, cum ar fi animaţii, pentru a explica anumite concepte (de exemplu, resursele pot conţine foarte puţin text sau chiar deloc şi să includă animaţii şi simulări evidente. Pot fi suficiente foarte puţine etichete de text sau pictograme/butoane, cum ar fi start, stop etc.).
  • Utilizatorii trebuie să poată stabili obiectivul didactic vizat sau tema.
  • În mod ideal, resursa oferă opţiuni, multimedia, interactivitate, umor sau provocări de tipul jocurilor, încurajând participarea.
  • Foloseşte resursa didactică metode inovatoare pentru a educa elevii despre Uniunea Europeană?
 3. Posibilitatea de reutilizare:
  • Poate fi resursa didactică integrată uşor într-un mediu de învăţământ (de exemplu, sală de clasă, activităţi în grupuri etc.)?
 4. Reutilizare:
  • Poate fi resursa (re)utilizată într-un context diferit (la materii diferite)?
  • Poate fi utilizată pentru niveluri educaţionale sau grupe de vârstă diferite?
  • Poate fi combinată uşor cu alte resurse?
 5. Accesibilitate:
  • Este resursa didactică accesibilă pentru situaţii de învăţare diferite? Este acest lucru valabil atât în ceea ce priveşte standardele tehnice, cât şi pentru elevii cu dizabilităţi?
  • Necesită materialul vreun software special, plug-inuri sau alte descărcări?
  • Textele trebuie să fie lizibile, iar desenele şi graficele, marcate cu etichete şi ordonate. Redactarea trebuie să fie clară, concisă şi fără greşeli. Culoarea, muzica şi elementele decorative trebuie să fie plăcute din punct de vedere estetic, fără a îngreuna atingerea obiectivelor de învăţare.
  • Materialul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile de conformitate pentru nivelul AA din Orientările privind accesibilitatea conţinutului web W3C.

Nu căutăm resurse didactice:

 • al căror conţinut este inexact;
 • care sunt părtinitoare sau prezintă omisiuni;
 • ale căror obiective didactice nu sunt evidente sau care nu sunt adecvate pentru cursanţii vizaţi;
 • care conţin activităţi prea simple sau prea dificile pentru cursanţii vizaţi;
 • în care apare doar text static şi imagini (ar trebui să existe elemente interactive);
 • al căror conţinut poate fi utilizat numai de către un grup mic de cursanţi care au cunoştinţe foarte specializate.

< Formular de transmitere

Ultima actualizare: 05/08/2015
Aviz juridic | Despre EUROPA | Întrebări frecvente | Căutare | Contact | Începutul paginii