Bestellen

Op deze website kunt u zelf de publicaties downloaden en afdrukken.

Eén papieren exemplaar: u kunt één papieren exemplaar per publicatie bestellen via de EU Bookshop. De meeste publicaties zijn gratis.

Meer exemplaren: Als u meer dan één exemplaar wilt bestellen, neemt u contact op met Europe Direct.

Hebt u favoriet lesmateriaal? Laat het ons dan weten!

Uw lesmateriaal inzenden

EUROPA – Voor leerkrachten - Hoe kan ik nieuw lesmateriaal indienen

< Inzendingsformulier

De pagina voor leerkrachten is een webpagina met een breed aanbod van lesmateriaal over de Europese Unie, haar beleid en haar activiteiten.

Iedereen kan links naar bronmateriaal inzenden, welke op de pagina voor leerkrachten worden geplaatst. Het maakt niet uit om wat voor materiaal het gaat (gedrukte publicaties, websites, posters, lesplannen, enz.), maar het moet wel aan bepaalde criteria voldoen. Het materiaal:

 1. heeft betrekking op de Europese Unie, meer bepaald op de EU zelf of op haar beleidsterreinen (met inbegrip van milieu, handel, consumentenbescherming, uitbreiding van de EU, elektronische overheid, energie, verkeersveiligheid, enz.);
 2. is speciaal afgestemd op jongeren;
 3. is kosteloos beschikbaar voor alle gebruikers;
 4. dient geen commerciële of politieke belangen;
 5. is het voorwerp van een "vrije" licentie (auteursrecht) of CC (creative commons);
 6. is juist, nauwkeurig, actueel en beschikbaar voor leerkrachten;
 7. staat nog niet op de pagina voor leerkrachten.

Indien materiaal niet aan al deze criteria voldoet, wordt het niet op de pagina voor leerkrachten geplaatst.

Voordat leerhulpmiddelen op de portaalsite worden gepubliceerd, worden zij beoordeeld op hun pedagogische waarde. Van de onderstaande punten dienen er zoveel mogelijk op uw materiaal van toepassing te zijn.

 1. Juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud
  • Is de inhoud juist, nauwkeurig en actueel? Zijn de namen van commissarissen bijvoorbeeld juist? (In 2010 werd een nieuwe Commissie verkozen, namen van directoraten-generaal zijn veranderd en de lijst van kandidaat-lidstaten is uitgebreid.)
  • De inhoud mag geen fouten bevatten. Hij moet neutraal worden gepresenteerd zonder weglatingen die de lezers kunnen misleiden.
 2. Aantrekkelijkheid
  • Het materiaal moet aantrekkelijk zijn en kan visuele elementen bevatten, zoals animaties, om begrippen uit te leggen. (Het is dus mogelijk dat materiaal weinig of geen tekst bevat en geanimeerd wordt met animatiefilmpjes en simulaties die duidelijk zijn op zichzelf. In dergelijke gevallen kan een zeer beperkt aantal tekstdelen of iconen/knoppen (zoals start, stop, enz.) soms al volstaan.)
  • Gebruikers moeten de leerdoelstelling of het thema duidelijk kunnen herkennen.
  • Idealiter bevat het materiaal keuzemogelijkheden, wordt gebruik gemaakt van multimedia, is er interactie en humor en zijn er spelelementen in verwerkt zodat participatie wordt bevorderd.
  • Steunt het materiaal op innovatieve methoden om leerlingen iets te leren over de Europese Unie?
 3. Bruikbaarheid
  • Kan het lesmateriaal vlot in een schoolomgeving worden gebruikt (bijv. leslokaal, groepswerk, enz.)?
 4. Herbruikbaarheid
  • Kan het materiaal worden (her)gebruikt in andere situaties (voor andere onderwerpen)?
  • Kan het worden gebruikt voor verschillende onderwijsniveaus of leeftijdsgroepen?
  • Kan het vlot worden gecombineerd met ander materiaal?
 5. Toegankelijkheid
  • Is het lesmateriaal toegankelijk voor verschillende leersituaties? Geldt dit zowel voor de technische normen als voor leerlingen met een handicap?
  • Vereist het materiaal speciale software, plug-ins of andere downloads?
  • Alle tekst moet leesbaar zijn en grafieken en tabellen moeten een titel hebben en mogen niet overladen zijn. Eventuele tekst moet duidelijk, beknopt en foutloos zijn. Kleuren, muziek en decoratieve elementen moeten esthetisch ogen en mogen de leerdoelstellingen niet in de weg staan.
  • Alle lesmateriaal dient minstens van niveau AA te zijn volgens de toegankelijkheidsrichtsnoeren voor inhoud van W3C.

We zijn niet op zoek naar lesmateriaal:

 • met inhoudelijke fouten;
 • waarvan de inhoud op een gekleurde wijze wordt gepresenteerd of waarin informatie is weggelaten;
 • waarvan de leerdoelstellingen niet duidelijk zijn of niet geschikt zijn voor de beoogde doelgroep;
 • dat te gemakkelijk of te moeilijk is voor de beoogde doelgroep;
 • met enkel statische tekst en afbeeldingen (er moeten interactieve elementen aanwezig zijn);
 • waarvan de inhoud slechts voor een kleine doelgroep met zeer gespecialiseerde kennis kan worden gebruikt.

< Inzendingsformulier

Laatste bijwerking: 05/08/2015
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Vraagbaak | Zoeken | Contact | Naar boven