Pasūtījuma veikšana

Jūs pats varat lejupielādēt un izdrukāt šajā tīmekļa vietnē pieejamās publikācijas.

Viens eksemplārs papīra formātā: vienu katras publikācijas eksemplāru papīra formātā varat pasūtīt šajā tīmekļa vietnē EU Bookshop. Lielākā daļa publikāciju ir bez maksas.

Lielāks eksemplāru skaits Ja vēlaties pasūtīt vairāk nekā vienu eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar Europe Direct.

Jums ir kāds iecienītākais mācību līdzeklis? Pastāstiet par to arī mums!

Iesniedziet
savu mācību līdzekli

EUROPA — Palīgs skolotājiem — Kā iesniegt mācību resursu

< Lesnieguma veidlapa

„Palīgs skolotājiem” ir vietne, kur plašā klāstā pieejami dažādi mācību materiāli par Eiropas Savienību, tās politiku un darbību.

Ikviens publicēšanai vietnē „Palīgs skolotājiem” var iesniegt saites uz mācību līdzekļiem, kas var būt drukātas publikācijas, tīmekļa vietnes, plakāti, mācību stundas plāni vai cita veida mācību līdzekļi. Taču visiem iesniegumiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Mācību līdzekļiem:

 1. jābūt par Eiropas Savienību — vai nu par pašu ES vai arī par tās politikas jomām (tostarp vidi, tirdzniecību, patērētāju aizsardzību, ES paplašināšanos, e-pārvaldību, enerģētiku, ceļu satiksmes drošību un daudziem citiem jautājumiem);
 2. jābūt īpaši radītiem jauniešu mācīšanai;
 3. jābūt bez maksas pieejamiem visiem lietotājiem;
 4. jābūt bez jebkādas komerciālu vai politisku interešu reklāmas;
 5. jābūt „brīvai” autortiesību licencei vai Creative Commons licencei;
 6. jābūt pareiziem, precīziem, mūsdienīgiem un skolotājiem pieejamiem;
 7. jābūt tādiem, kas vēl nav iekļauti vietnē „Palīgs skolotājiem”.

Ja mācību līdzeklis neatbilst visiem šiem kritērijiem, tas vietnē „Palīgs skolotājiem” netiks publicēts.

Pirms iekļaušanas portālā tiks izvērtēta visu mācību līdzekļu pedagoģiskā vērtība. Jūsu mācību līdzeklim jāatbilst pēc iespējas vairākiem no tālāk uzskaitītajiem punktiem:

 1. Satura pareizība un precizitāte:
  • Vai saturs ir pareizs, precīzs un mūsdienīgs? Piemēram, vai komisāru vārdi ir pareizi? (2010. gadā tika ievēlēta jauna Komisija, ģenerāldirektorātu nosaukumi ir mainījušies, kandidātvalstu saraksts ir paplašināts.)
  • Saturā nedrīkst būt kļūdu un tam jābūt pasniegtam bez jebkādiem aizspriedumiem vai izlaidumiem, kas varētu maldināt lasītājus.
 2. 2. Atraktivitāte:
  • Mācību līdzeklim jābūt atraktīvam, tajā konceptu izskaidrošanai var izmantot tādus vizuālus elementus kā animācijas klipi. (Piemēram, mācību līdzekļos var būt maz teksta vai pat tā var nebūt vispār, tajos var būt skaidrojoši animācijas klipi vai simulācijas. Varētu būt, ka nepieciešamas ir tikai dažas teksta joslas vai tādas ikonas/pogas kā „sākt”, „beigt”, utt.)
  • Lietotājiem jāspēj noteikt paredzēto mācību mērķi vai tematu.
  • Ideālā gadījumā mācību līdzeklim jāpiedāvā daudzizvēļu, multimediju, interaktīvus, humoristiskus vai spēļu veida uzdevumus un jāveicina līdzdalība.
  • Vai mācību līdzeklis novatoriskā veidā informē skolēnus par Eiropas Savienību?
 3. Izmantojamība:
  • Vai mācību līdzekli iespējams viegli integrēt mācību vidē (piemēram, klasē, darba grupā, utt.)?
 4. Atkārtotas izmantojamības iespējas:
  • Vai mācību līdzekli var (atkārtoti) izmantot citā kontekstā (mācību priekšmetā)?
  • Vai to var izmantot citā izglītības līmenī vai vecuma grupā?
  • Vai to var viegli kombinēt ar citiem mācību līdzekļiem?
 5. Pieejamība:
  • Vai mācību līdzeklis ir piemērots dažādām mācību situācijām? Tas attiecas gan uz tehniskajiem standartiem, gan uz studentiem ar īpašām vajadzībām.
  • Vai mācību līdzekļa izmantošanai nepieciešama īpaša programmatūra, spraudņi vai citu resursu lejupielāde?
  • Tekstiem jābūt salasāmiem, diagrammām un tabulām jābūt skaidri apzīmētām un nepārblīvētām. Rakstiem jābūt skaidriem, kodolīgiem un bez kļūdām. Krāsu, mūzikas un dekoratīvajiem elementiem jābūt estētiski pievilcīgiem un tie nedrīkst traucēt mācību mērķu sasniegšanā.
  • Mācību līdzeklim jāatbilst W3C Satura atbilstības pamatnostādņu A līmeņa minimālajām prasībām.

Mēs neesam ieinteresēti saņemt mācību materiālus:

 • kuru saturs ir neprecīzs;
 • kuru saturs ir pasniegts ar aizspriedumiem vai izlaidumiem;
 • kuru mācību mērķi nav acīmredzami vai atbilstoši mērķa grupai;
 • kuru aktivitātes ir pārāk vieglas vai pārāk grūtas mērķa grupai;
 • kuri satur tikai statisku tekstu un attēlus (jābūt interaktīviem elementiem);
 • kuru saturu var izmantot tikai neliela mērķauditorija ar ļoti specifiskām zināšanām.

< Lesnieguma veidlapa

Pēdējā atjaunināšana: 05/08/2015
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums