Tilaukset

Voit ladata ja tulostaa itse tämän verkkosivuston julkaisuja.

Yksi paperiversio: Voit tilata kustakin julkaisusta yhden version EU Bookshopista. Useimmat julkaisut ovat ilmaisia.

Lisätilaukset: Jos haluat tehdä lisätilauksen, ota yhteyttä Europe Direct-palveluun.

Pidätkö erityisesti jostain opetusmateriaalista? Kerro siitä meille!

Ehdota
oppimateriaalia

EUROPA – Opettajainhuone – Uuden opetusresurssiehdotuksen lähettäminen

< Ehdotuslomake

Opettajainhuone on verkkosivusto, jonne on koottu monenlaista oppimateriaalia Euroopan unionista, sen politiikanaloista ja toiminnasta.

Voit vapaasti tehdä ehdotuksia opettajainhuoneen sivuille linkitettävästä aineistosta, joka voi olla esimerkiksi painettuja julkaisuja, verkkosivuja, julisteita tai opetussuunnitelmia. Aineiston on kuitenkin täytettävä seuraavat kriteerit:

 1. se käsittelee Euroopan unionia – joko EU:ta tai sen politiikanaloja (mm. ympäristö, kauppa, kuluttajansuoja, EU:n laajentuminen, sähköinen viranomaisasiointi, energia ja liikenneturvallisuus)
 2. se on suunniteltu nimenomaan nuorten oppimateriaaliksi
 3. se on maksutta kaikkien käytettävissä
 4. se ei palvele kaupallisia tai poliittisia tarkoitusperiä
 5. sillä on vapaa lisenssi (copyright) tai Creative Commons (CC) -lisenssi
 6. se on paikkansapitävää, virheetöntä, ajantasaista ja opettajien saatavilla
 7. se ei ole ollut aiemmin saatavilla opettajainhuoneessa.

Aineistoa ei julkaista opettajainhuoneessa, jos se ei täytä kaikkia edellä lueteltuja vaatimuksia.

Aineiston kasvatusopillinen hyöty arvioidaan ennen sen sisällyttämistä portaaliin. Mahdollisimman monien alla lueteltujen kohtien tulisi päteä ehdottamaasi aineistoon:

 1. Virheettömyys ja sisällön paikkansapitävyys
  • Onko sisältö virheetöntä, paikkansapitävää ja ajantasaista? Ovatko esimerkiksi komission jäsenten nimet oikein? (Uusi komissio valittiin vuonna 2010, pääosastojen nimet ovat muuttuneet, ehdokasmaita on tullut lisää).
  • Sisällön on oltava virheetöntä ja esitystavan puolueeton, eikä tietoja saa jättää pois käyttäjien harhaanjohtamiseksi.
 2. Houkuttelevuus:
  • Aineiston on oltava houkuttelevaa, ja siinä voidaan käyttää käsitteitä selventävää kuvamateriaalia kuten animaatioita (aineistossa voi esimerkiksi olla vain vähän tai ei lainkaan tekstiä ja se voi sisältää animaatioita ja helposti ymmärrettäviä simulaatioita. Tekstiä, kuvakkeita/painikkeita (aloita, lopeta jne.) saatetaan tarvita hyvin vähän).
  • Käyttäjien on pystyttävä selvittämään oppimistavoite tai opiskeltava aihe.
  • Parhaimmillaan aineisto tarjoaa valinnanmahdollisuuksia, multimediaa, vuorovaikutteisuutta, huumoria tai leikkimielisiä haasteita, jotka rohkaisevat osallistumaan.
  • Annetaanko oppimateriaalissa oppilaille tietoa Euroopan unionista innovatiivisin menetelmin?
 3. Käytettävyys:
  • Onko oppimateriaali helposti mukautettavissa oppimisympäristöön (esimerkiksi luokka, ryhmätyö jne.)?
 4. Uudelleenkäytettävyys:
  • Voidaanko aineistoa käyttää (uudelleen) eri yhteyksissä (aihepiireissä)?
  • Voidaanko sitä käyttää eri kouluasteissa tai ikäryhmissä?
  • Onko se helposti yhdistettävissä muuhun aineistoon?
 5. Saatavuus:
  • Onko oppimateriaali helposti saatavilla eri opetustilanteita varten? Tämä koskee sekä teknisiä vaatimuksia että vammaisia oppilaita.
  • Edellyttääkö aineisto tiettyä ohjelmistoa, erityisiä kytkentöjä tai muiden ohjelmien lataamista?
  • Tekstien on oltava helppolukuisia ja diagrammien ja kaavioiden otsikoituja ja selkeitä. Tekstien on oltava selkeitä, ytimekkäitä ja virheettömiä. Värien, musiikin ja koristeiden on oltava esteettisesti miellyttäviä, eivätkä ne saa häiritä oppimistavoitteita.
  • Aineiston on oltava World Wide Web Consortium järjestön (W3C) antamien verkkosisällön saavutettavuusohjeiden mukaista (vähintään AA-taso).

Oppimateriaali voidaan jättää hyväksymättä seuraavista syistä:

 • sisältö on virheellistä
 • sisältö on puolueellista tai puutteellista
 • oppimistavoitteet eivät ole selkeitä tai eivät sovellu kohderyhmälle
 • tehtävät ovat liian helppoja tai vaikeita kohderyhmälle
 • aineistossa on vain staattista tekstiä ja kuvia (vuorovaikutteisuus puuttuu)
 • sisältö soveltuu vain pienelle kohderyhmälle, jolla on jonkin alan erityistietämystä.

< Ehdotuslomake

Viimeisin päivitys: 05/08/2015
Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Usein kysyttyä | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun