Kuidas tellida

Võite veebilehel olevad väljaanded ise alla laadida ja välja printida.

Üks paberkoopia: EL-i raamatupoest võite tellida iga väljaande kohta ühe paberkoopia. Enamik väljaandeid on tasuta.

Veel koopiaid: Kui soovite tellida mitu koopia, võtke ühendust Euroopa teabekeskusega Europe Direct.

Teil on oma lemmikõppevahend? Jutustage meile sellest!

Saatke
oma õppevahend

EUROPA – Õpetajatele – Juhend õppevahendite lisamiseks

< Esitusvorm

Õpetajate Nurk on veebisait, kuhu on koondatud väga mitmekesised õppematerjalid Euroopa Liidu, selle poliitika ja tegevuse kohta.

Kõik on teretulnud esitama Õpetajate Nurka lisatavate õppematerjalide linke, olgu need siis trükitud publikatsioonid, veebisaidid, posterid, õppekavad vms. Kõik postitused peavad siiski vastama teatud kriteeriumidele. Need peaksid:

 1. käsitlema Euroopa Liitu – kas ELi ennast või selle poliitikavaldkondi (sh keskkonna, kaubanduse, tarbijakaitse, ELi laienemise, e-valitsuse, energeetika, liiklusohutuse või teisi valdkondi);
 2. olema kindlasti loodud noorte õpetamiseks;
 3. olema kõigile kasutajatele tasuta kättesaadavad;
 4. mitte edendama kaubanduslikke või poliitilisi huve;
 5. omama tasuta litsentsi (kirjastusõigust) või CC (Creative Commonsi) litsentsi;
 6. olema õiged, täpsed, ajakohased ja õpetajatele kättesaadavad;
 7. olema Õpetajate Nurgale uued.

Kui õppevahend ei vasta kõigile neile kriteeriumidele, ei avaldata seda Õpetajate Nurgas.

Enne portaali lisamist hinnatakse kõigi õppevahendite pedagoogilist väärtust. Teie õppevahend peaks vastama võimalikult palju järgnevatele nõuetele.

 1. Õigsus ja sisu täpsus
  • Kas sisu on õige, täpne ja ajakohane? Näiteks: kas volinike nimed on õiged? (Uus komisjon valiti aastal 2010, peadirektoraatide nimed on muutunud, kandidaatriikide nimekirja on laiendatud.)
  • Sisu peab olema veatu ning esitatud erapooletult ja lugejaid eksitavate väljajätmisteta.
 2. Köitvus
  • Õppevahend peab olema köitev ja seal võib olla sisu selgitamiseks visuaalseid elemente (näiteks võib õppevahenditel olla vähe teksti või üldse mitte teksti ning seal võib olla hõlpsasti mõistetavaid animatsioone ja simulatsioone. Võib-olla on vaja vaid väheseid tekstisilte ja ikoone või nuppe, nt „alusta”, „lõpeta” jms.
  • Kasutajatele peab olema selge vahendi õppe-eesmärk või -teema.
  • Ideaaljuhul pakub õppevahend valikuid, multimeediat, interaktiivsust, nalja või mängulisi väljakutseid, motiveerides kaasa lööma.
  • Kas õppevahend kasutab uudseid meetodeid õpilastele Euroopa Liidu teema õpetamiseks?
 3. Kasutatavus
  • Kas õppevahendit saab kergesti integreerida õppekeskkonda (näiteks õppetundi, rühmatöösse vms)?
 4. Korduvkasutatavus
  • Kas õppevahendit saab erinevas kontekstis (eri õppeainetes) korduvalt kasutada?
  • Kas seda saab kasutada eri õppeastmetes või vanuserühmades?
  • Kas seda saab hõlpsasti teiste vahenditega kombineerida?
 5. Ligipääsetavus
  • Kas õppevahend on ligipääsetav eri õppeolukordades? Kas see kehtib nii tehniliste nõuete kui puuetega õpilaste kohta?
  • Kas materjal vajab spetsiaalset tarkvara, lisandprogramme või teisi allalaaditavaid komponente?
  • Tekstid peavad olema loetavad, graafikud ja diagrammid siltidega varustatud ja tarbetute lisanditeta. Tekst peab olema selge, sisutihe ja veatu. Värvid, helid ja kaunistused peavad olema esteetiliselt meeldivad, õppe-eesmärkide täitmist segamata.
  • Materjal peaks vastama W3C veebisisu kättesaadavuse suuniste tasemele „topelt A miinimum”.

Me ei soovi saada õppevahendeid, mille:

 • sisu on ebatäpne;
 • sisu on erapoolik või lünklik;
 • õppe-eesmärgid ei ole selged või sihtrühmale kohased;
 • tegevused on sihtrühmale liiga lihtsad või liiga rasked;
 • sisuks on ainult staatiline tekst ja kujutised (peaks olema ka interaktiivseid elemente);
 • sisu saab kasutada ainult väike kitsa valdkonna eriteadmistega õppijate grupp.

< Esitusvorm

Viimati muudetud: 05/08/2015
Õigusteave | EUROPA kohta | KKK | Otsi | Kontakt | Üles