Sådan bestiller du

Du kan selv downloade og printe publikationerne på dette websted.

Et eksemplar: Du kan bestille et eksemplar af hver publikation via EU Bookshop. De fleste publikationer er gratis.

Flere eksemplarer: Kontakt Europe Direct, hvis du ønsker at bestille mere end et eksemplar.

Har du nogle særligt spændende undervisningsmaterialer? Lad os høre om dem!

Indsend
dine undervisningsmaterialer

EUROPA – Lærerværelset – Sådan indsendes undervisningsmateriale

< Indsendelsesformular

Lærerværelset er en online portal, hvor du finder mange forskellige undervisningsmaterialer om Den Europæiske Union, dens politikker og aktiviteter.

Alle er velkomne til at indsende et link til materialer, der skal udgives på Lærerværelset – det kan være trykte materialer, hjemmesider, plakater, undervisningsplaner eller andet. De indsendte materialer skal dog overholde visse kriterier. De:

 1. Skal omhandle Den Europæiske Union – enten selve EU eller EU’s politikområder (herunder miljø, handel, forbrugerbeskyttelse, EU-udvidelsen, e-forvaltning, energi, trafiksikkerhed og meget mere)
 2. Skal være udarbejdet specifikt til undervisning af unge
 3. Skal være gratis til rådighed for alle brugere
 4. Må ikke fremme kommercielle eller politiske interesser
 5. Skal være omfattet af ”vederlagsfri” licens (copyright) eller CC-licens (creative commons-licens)
 6. Skal være korrekte, præcise, opdaterede og til rådighed for lærere
 7. Må ikke allerede være opført under Lærerværelset.

Materialer, der ikke overholder kriterierne, vil ikke blive offentliggjort på Lærerværelset.

Før de udgives på portalen, vil alle undervisningsmaterialer blive evalueret i forhold til den pædagogiske værdi. Materialet skal opfylde så mange som muligt af følgende punkter:

 1. Korrekthed og nøjagtighed i indholdet
  • Er indholdet korrekt, præcist og opdateret? Er EU-kommissærernes navne eksempelvis korrekte? (Der blev valgt en ny Kommission i 2010, Generaldirektoraterne har fået nye navne, og listen af kandidatlande er blevet udvidet.)
  • Indholdet skal være fejlfrit og fremstilles uden udeladelser eller skævheder, der kan vildlede læserne.
 2. Relevans:
  • Materialet skal være relevant og spændende, og der kan benyttes visuelle elementer som f.eks. animationer til at forklare koncepter. (Materialerne kan for eksempel indeholde lidt eller ingen tekst, og de kan indeholde animationer og simuleringer, der er selvforklarende. Det kan være tilstrækkeligt med meget få ledetekster eller ikoner/knapper såsom start, stop, osv.).
  • Brugerne skal være i stand til at afkode det tilsigtede læringsmål eller emne.
  • Ideelt skal materialerne tilbyde valgmuligheder, multimedier, interaktivitet, humor eller spillignende udfordringer, der skaber involvering.
  • Anvender undervisningsmaterialet innovative metoder til at undervise eleverne om Den Europæiske Union?
 3. Brugervenlighed:
  • Vil undervisningsmaterialet være let at integrere i et undervisningsmiljø (f.eks. i klasseundervisning, gruppearbejde, osv.)?
 4. Genanvendelighed:
  • Kan materialet (gen)anvendes i forskellige sammenhænge (emner)?
  • Kan det bruges på forskellige klassetrin eller til forskellige aldersgrupper?
  • Kan det let kombineres med andre materialer?
 5. Tilgængelighed:
  • Er undervisningsmaterialet anvendeligt i forskellige indlæringssituationer? Vi tænker her både på tekniske standarder og elever med handicap.
  • Kræver materialet anvendelse af særlig software, plug-in eller andet, der skal downloades?
  • Teksterne skal være letlæselige, og grafer og diagrammer skal være forsynet med titler og etiketter, og de skal være enkle. Skriftsproget skal være klart, præcist og fejlfrit. Farver, musik og grafiske elementer skal være æstetisk tiltalende og ikke konflikte med indlæringsmålene.
  • Materialerne skal mindst overholde W3C Content Accessibility Retningslinjer Double A.

Vi ønsker ikke at modtage undervisningsmaterialer, hvor:

 • Indholdet er upræcist
 • Indholdet er tendentiøst eller præget af udeladelser
 • Læringsmålene ikke er tydelige eller passende i forhold til den tilsigtede elevgruppe
 • Aktiviteterne er for lette eller for svære for den tilsigtede elevgruppe
 • Indholdet udelukkende er statisk tekst og billeder (der skal være interaktive elementer)
 • Indholdet kun kan anvendes af en lille gruppe elever med højt specialiseret viden.

< Indsendelsesformular

Seneste opdatering: 05/08/2015
Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt | Sidens top