Jak objednávat

Publikace z tohoto webu si můžete stáhnout a sami vytisknout.

Jeden fyzický výtisk: Jeden fyzický výtisk každé publikace si můžete objednat prostřednictvím knihkupectví EU Bookshop. Většina publikací je k dispozici zdarma.

Více výtisků: Chcete-li si objednat více než jeden výtisk, obraťte se prosím na službu Europe Direct.

Máte nějaký oblíbený učební materiál? Prozraďte nám o něm něco!

Předložte
svůj učební materiál

EUROPA – Učitelům – Jak posílat nové výukové zdroje

< Formulář pro odeslání

Koutek pro učitele je internetový zdroj, který funguje na bázi one-stop a který obsahuje učební materiály o Evropské unii, jejích politikách a aktivitách.

Uvítáme, když kdokoli zašle do Koutku pro učitele nějaký odkaz. Může se jednat o tištěné publikace, internetové stránky, plakáty, vyučovací plány a další informace. Všechny příspěvky však musí splňovat určitá kritéria. Například:

 1. měly by se týkat Evropské unie – buď EU samotné, nebo oblastí jejích politik (mimo jiné životního prostředí, obchodu, ochrany spotřebitele, rozšiřování EU, eGovernmentu, energií, bezpečnosti na silnicích a mnoha dalších témat)
 2. měly by být vytvořeny výslovně pro výuku mladých lidí
 3. měly by být dostupné všem uživatelům, a to zdarma
 4. neměly by propagovat komerční ani politické zájmy
 5. měly by mít „volnou“ licenci (autorská práva) nebo licenci CC (Creative Commons)
 6. měly by být správné, přesné, aktuální a dostupné pro učitele
 7. neměly by být v Koutku pro učitele již obsaženy.

Pokud některý materiál všechna tato kritéria nesplňuje, nebude v Koutku pro učitele uveřejněn.

Veškeré učební materiály budou před začleněním na portál posouzeny z hlediska jejich pedagogické hodnoty. Pro váš materiál by mělo platit co nejvíce následujících bodů:

 1. Správnost a přesnost obsahu
  • Je obsah správný, přesný a aktuální? Např. jsou správně uvedena jména členů Komise? (v roce 2010 byla zvolena nová Komise, změnily se názvy generálních ředitelství, rozšířil se seznam kandidátských zemí).
  • Materiál nesmí obsahovat chyby, musí být prezentován nezaujatě a nesmí v něm být přehlédnuto nic, co by mohlo být pro čtenáře zavádějící.
 2. Atraktivnost:
  • Materiál musí být poutavý a k objasnění myšlenky může využívat vizuální prvky, například animaci (materiály mohou obsahovat jen málo textu, nebo mohou být zcela bez textu; mohou obsahovat animace a simulace, které jsou sebevysvětlující. Možná bude zapotřebí jen velmi málo nápisů či ikon/tlačítek, například start, stop atd.).
  • Uživatelé musí být schopni rozpoznat zamýšlený cíl nebo předmět učební látky.
  • Ideální je, když materiál obsahuje možnosti volby, multimediální prvky, interaktivní prvky, humorné úkoly nebo úkoly na bázi her, které vyžadují zapojení uživatele.
  • Využívá učební materiál k výuce studentů o Evropské unii inovativní způsoby výuky?
 3. Vhodnost použití:
  • Lze učební materiál snadno integrovat do prostředí, kde probíhá výuka (např. třída, práce ve skupinách atd.)?
 4. Možnost opětného využití:
  • Je možné materiál využít (znovu využít) v jiném kontextu (předmětech)?
  • Je možné využít jej pro různé úrovně vzdělávání nebo věkové skupiny?
  • Lze jej jednoduše kombinovat s jinými materiály?
 5. Dostupnost:
  • Je učební materiál dostupný pro jiné situace při výuce? Je aplikovatelný jak pro technické standardy, tak pro studenty se zdravotním postižením?
  • Je pro použití materiálu nezbytný zvláštní software, zásuvné moduly nebo jiné stažené materiály?
  • Texty musí být čitelné, grafy a tabulky označené a přehledné. Text by měl být jasný, výstižný a bez chyb. Barvy, hudební a dekorativní prvky musí být z estetického hlediska příjemné a nesmí narušovat cíle výuky.
  • Materiál by měl splňovat zásady přístupnosti minimálně na úrovni W3C Content Accessibility Pokyny Double A.

Nehledáme učební materiály, jejichž:

 • obsah je nepřesný
 • obsah zahrnuje zkreslené informace nebo v něm některé informace chybí
 • učební cíle nejsou zřejmé nebo pro cílovou skupinu studentů nejsou vhodné
 • úkoly jsou pro cílovou skupinu studentů příliš snadné nebo příliš obtížné
 • obsahem jsou pouze statické texty a obrázky (součástí by měly být interaktivní prvky)
 • obsah lze využít pouze pro malou skupinu studentů s vysoce specializovaným znalostmi.

< Formulář pro odeslání

Poslední aktualizace: 05/08/2015
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Časté otázky | Hledat | Kontakt | Začátek stránky