Kútik pre učiteľov

Homepage

Homepage

Hľadáte učebné materiály o Európskej únii?

Ste na správnom mieste! V Kútiku pre učiteľov nájdete materiály všetkých druhov pre rôzne vekové skupiny. Ak chcete ukázať žiakom, čo prináša EÚ, ako vznikla, ako funguje, alebo chcete podrobnejšie prebrať rôzne politiky EÚ, nájdete tu množstvo inšpirácie.
Teachers corner logo

V akej Európskej únii chcete žiť? Skupina európskych občanov zostavila 12 jednoduchých otázok, ktoré vám poskytnú príležitosť povedať európskym lídrom o svojich nádejach aj obavách. Vaše odpovede pomôžu formovať VAŠU budúcnosť!

Prehrať video

 

 

 

 

60 years Treaty of Rome

60 rokov mieru, demokracie a solidarity

25. marca 1957 podpísalo šesť krajín (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) Rímsku zmluvu, ktorou sa založilo Európske hospodárske spoločenstvo - predchodca Európskej únie. Tento rok si pripomíname 60. výročie od podpísania tejto zmluvy.

Ako učiteľ by ste túto príležitosť mohli využiť na osobitnú hodinu o dejinách Európskej únie a niektorých možnostiach, ktoré EÚ ponúka mladým ľuďom. Na tento účel vám ponúkame materiály, ktoré by ste prípadne mohli na tejto hodine využiť.

Pre žiakov od 9 do 12 rokov:

Pre žiakov od 12 rokov:

  • Európa v skratke
    Môžete použiť prezentáciu (snímky 4 – 13) alebo brožúru (strany 2 a 3)

Pre žiakov od 15 rokov:

Možno sa vám zídu tieto materiály:

Tieto informácie môžu slúžiť ako východisko diskusie o súčasnom stave a budúcnosti EÚ. Zrealizovali sa nádeje a očakávania zakladateľov Únie? Čo by si žiaci želali pre Európu v nasledujúcom desaťročí?

Homepage