Kącik dla nauczycieli

Od 15 lat

Od 15 lat

Od 15 lat

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Od 15 lat
233

Wszystko o UE

Od 15 lat
Ćwiczenia

Ta broszura przeznaczona jest dla nastolatków w wieku 14–18 lat zainteresowanych tematyką europejską. Unię Europejską budowano stopniowo, w miarę upływu czasu. Co jakiś czas wprowadzane są nowe reformy i wkrótce to Wasze pokolenie będzie decydowało o tym, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. Dlatego pora, abyście wyrobili sobie własną opinię na temat UE. Ta publikacja i zawarte w niej zadania powinny zapewnić Wam nie tylko materiał do przemyśleń, lecz również materiał do dyskusji z kolegami i rodziną.

2017

Od 15 lat
Kwiz o Europie

Kwiz przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, którym ma przybliżyć kwestie związane z UE. Może być wykorzystywany jako materiał do lekcji lub jako zadanie domowe. Można go rozwiązywać na komputerach, tabletach i smartfonach.

2017

9–12 lat
12–15 lat
Od 15 lat
Strona internetowa

Edukacja podatkowa!
Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat podatków w ogóle, czy o konkretnym aspekcie podatków? Przejrzyj nasze przydatne zasoby obejmujące szeroki zakres tematów (oszustwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania, zasoby krajowe itp.)

2017

Od 15 lat
Strona internetowa

Portal zawiera podstawowe informacje o UE (państwa członkowskie, instytucje europejskie, historia integracji).
Informacje dodatkowe (online):
- Obszary działalności Unii Europejskiej
- Twoje prawa jako obywatela UE
Broszury informacyjne (zamów większą liczbę egzemplarzy tutaj):
- Jak działa Unia Europejska
- Fakty i liczby

Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Od 15 lat
Prezentacja w formie slajdów

Nauczyciele mogą wykorzystywać slajdy do przygotowania prezentacji na temat UE w programie Powerpoint. Na każdym slajdzie podane są podstawowe fakty lub słowa kluczowe w formie przystępnej dla odbiorców nieposiadających wiedzy na temat UE. Znajdują się na nich wyjaśnienia najważniejszych danych liczbowych, polityki i sposobu funkcjonowania UE oraz podstawowe informacje na temat zagadnień takich jak rozszerzenie UE, traktaty i symbole Unii.

Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Od 15 lat
Strona internetowa

Począwszy od zakończenia II wojny światowej, poprzez epokę zimnej wojny, po wzrost i recesję gospodarczą – europejska historia nigdy nie była nudna! Zatem, jak te wydarzenia ukształtowały UE i jakie były jej reakcje? Zapoznaj się z ogólnym zarysem każdej dekady lub przyjrzyj się bliżej, co się działo rok po roku. Możesz również poczytać o "ojcach-założycielach" UE i obejrzeć filmy przedstawiające ich pracę.

Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Od 15 lat
Strona internetowa

EuroparlTV to telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego. Celem naszego serwisu jest informowanie obywateli UE o działalności Parlamentu oraz o tym, jak posłowie kształtują sytuację polityczną i uchwalają przepisy mające wpływ na życie ludzi w całej Europie.

Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Aktualne tematy

Od 15 lat
Broszura

Unia gospodarcza i walutowa jest ważnym krokiem na drodze do integracji gospodarek UE. Została ona ustanowiona w 1992 r. i obejmuje koordynację polityki gospodarczej i budżetowej państw członkowskich UE, wspólną politykę pieniężną oraz wspólną walutę - euro. W unii gospodarczej uczestniczy wszystkie 28 państw członkowskich UE, lecz niektóre z nich zdecydowały się na ściślejszą integrację i przyjęły euro. Wspólnie kraje te tworzą strefę euro. Jedna waluta posiada niezaprzeczalne zalety: przyczynia się do obniżenia kosztów transakcji finansowych, ułatwia podróżowanie i wzmacnia rolę UE na szczeblu międzynarodowym.

2018

Od 15 lat
Broszura

Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć Europy. Przynosi on obywatelom wymierne korzyści i odgrywa decydującą rolę w procesie budowy silniejszej i sprawiedliwszej gospodarki UE. Umożliwiając swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału, jednolity rynek stwarza obywatelom, pracownikom, przedsiębiorstwom i konsumentom nowe możliwości, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego, którego Europa tak bardzo potrzebuje.

2018

Od 15 lat
Broszura

Wiele osób nie ma dostępu do najszerszej gamy towarów i usług online ani do wielu możliwości, jakie oferuje... internet. Dlatego tak ważny jest jednolity rynek cyfrowy w Europie. Został utworzony, aby zapewnić wszystkim konsumentom dostęp do produktów i usług oraz stworzyć odpowiednie środowisko dla dynamicznych i bezpiecznych innowacyjnych ekosystemów internetowych w Europie. Chodzi również o to, aby Europejczycy, europejskie przedsiębiorstwa i rządy krajów UE mogli bezpiecznie korzystać z usług internetowych i czerpać korzyści z rewolucji cyfrowej.

2018

The EU and the refugee crisis
Od 15 lat
Broszura

Od dwóch lat przez Europę przetaczają się fale największej masowej migracji od czasów drugiej wojny światowej. Do Unii Europejskiej napłynął ponad milion uchodźców i imigrantów – większość z nich ucieka przed wojną i terrorem w Syrii i innych krajach targanych konfl iktami. Aby uporać się z kryzysem, UE przyjęła szereg środków.

2016

Od 15 lat
Broszura

Europejczycy potrzebują bezpiecznej i zrównoważonej energii w przystępnej cenie. Styl naszego życia sprawia, że energia elektryczna jest niezbędna w dostarczaniu codziennych usług, bez których my oraz nasze przedsiębiorstwa nie możemy funkcjonować. Jednak zapewnienie odpowiedniej ilości potrzebnej nam energii, do tego w przystępnej cenie, zarówno teraz, jak i w przyszłości, nie jest już tak łatwe.

2018

Od 15 lat
Broszura

Głównym priorytetem Komisji jest wzrost gospodarczy w Europie i ożywienie na rynku pracy, które nie skutkowałyby zaciąganiem nowych długów. Od początku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego Unia Europejska cierpi z powodu niskiego poziomu inwestycji i wysokiego bezrobocia. Aby rozwiązać ten problem, Komisja, wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zainicjowała plan inwestycyjny dla Europy.

2018

Państwa i regiony UE

12–15 lat
Od 15 lat
Strona internetowa

Podana witryna zawiera mapy poszczególnych państw członkowskich oraz podstawowe informacje na ich temat. Można także pobrać i zamówić:

Podróże po Europie 2017-18 — broszurę zawierającą mapy państw członkowskich oraz przydatne wskazówki dlapodróżujących;

Mapa UE 2014 — broszurę zawierającą flagi wszystkich państw członkowskich (możliwość wydruku w formacie A4).

Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Gospodarka i handel

Od 15 lat
Broszura

W przewodniku zaprezentowano podstawowe fakty na temat euro. Przedstawiono w nim także krótką historię euro, powody powstania tej waluty i korzyści z niej płynące. Na końcu przewodnika zamieszczono oś czasu, za pomocą której dokładnie pokazano najważniejsze wydarzenia z historii euro.

2015