Kutak za nastavnike

Više od 15+ godina

Više od 15+ godina

Više od 15+ godina

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Više od 15+ godina
233

Sve o Europskoj uniji

Više od 15+ godina
Activity book

Ako imate od 14 do 18 godina i htjeli biste saznati više o Europskoj uniji, ova je publikacija upravo za vas!Europska unija nije nastala odjednom. Na njoj se neprestano radi, a uskoro će biti na vašem naraštaju da odlučuje kako dalje. Zato je pravo vrijeme da oblikujete vlastito mišljenje o EU-u. Ova publikacija i zadaci u njoj trebali bi vas potaknuti na razmišljanje i razgovor o Europi s prijateljima i obitelji

2017

Više od 15+ godina
Internetski kviz

Ovaj internetski kviz napravljen je kako bi učenicima srednjih škola olakšao razumijevanje osnovnih podataka o EU-u. Može ga se koristiti  kao dio lekcije ili za domaću zadaću. Radi na računalima, tabletima i pametnim telefonima.

2017

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Na ovoj se internetskoj stranici mogu pronaći osnovne informacije o EU-u, npr. o njegovim državama članicama, institucijama i povijesti.
Dodatne informacije (internetske stranice):
- Područja politike Europske unije
- Vaša prava kao europskog građanina
Informativne brošure (ovdje možete naručiti više primjeraka):
- Kako funkcionira Europska unija
- Europska unija - Činjenice i brojke

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Dijapozitivi za prezentaciju

Učitelji mogu upotrijebiti ove dijapozitive za izradu prezentacije o EU u programu Powerpoint. Svaki dijapozitiv sadrži jednostavne činjenice i ključne riječi napisane na razumljiv način publici koja nema nikakvog prethodnog znanja o EU. Objašnjavaju važne brojke, politike i način na koji funkcionira EU te pružaju osnovne informacije o pitanjima poput proširenja, sporazuma i simbola EU-a.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Od kraja Drugog svjetskog rata, preko razdoblja Hladnog rata i ekonomskog rasta, a zatim i krize – europska povijest nikad nije bila dosadna! Pogledajte kako su ti događaji utjecali na oblikovanje Europske unije – i na koji je način EU na njih reagirala. Pročitajte pregled svakog desetljeća ili detaljnije proučite što se događalo iz godine u godinu. Možda ćete željeti čitati o „Očevima osnivačima” EU-a i pogledati videozapise koji ih prikazuju u akciji.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

EuroparlTV služba je za produkciju videosadržaja za internetsku stranicu Europskog parlamenta, čija je zadaća informiranje građana EU-a o radu Parlamenta i načinu na koji zastupnici kreiraju politike i donose zakone koji utječu na živote ljudi diljem Europe.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Aktualne teme

The EU and the refugee crisis
Više od 15+ godina
Mrežne stranice

U posljednje dvije godine Europa se suočava s najvećim masovnim kretanjem ljudi od Drugoga svjetskog rata. U Europsku uniju ušlo je više od milijun izbjeglica i migranata, od kojih je velika većina pobjegla od rata i nasilja u Siriji i drugim problematičnim zemljama. EU je postigao dogovor o nizu mjera za rješavanje te krize.

2016

Države i regije EU-a

Od 12 do 15 godina
Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Na ovom web-mjestu nalaze se karte s osnovnim podacima o svim zemljama Europske unije. Ovdje možete preuzeti i naručiti sljedeće:

Putovanje Europom 2017.–18, letak u kojemu ćete naći kartu i pregršt savjeta o putovanju,

Kartu Europske unije 2014. sa zastavama država članica EU-a (može se ispisati u formatu A4)

Ova web stranica redovito se ažurira.

Gospodarstvo & trgovina

Više od 15+ godina
Knjižica

Ovaj vodič predstavlja osnovne činjenice o euru. Uključuje kratku povijest eura, razloge za njegovo uvođenje i prednosti koje nudi. Na kraju vodiča naći ćete ilustrirani vremenoplov sa pojedinostima o najznačajnijim događajima koji su do sada obilježili postojanje eura.

2015