Kutak za nastavnike

Više od 15+ godina

Više od 15+ godina

Više od 15+ godina

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Više od 15+ godina
233

Sve o Europskoj uniji

Više od 15+ godina
Activity book

Ako imate od 14 do 18 godina i htjeli biste saznati više o Europskoj uniji, ova je publikacija upravo za vas!Europska unija nije nastala odjednom. Na njoj se neprestano radi, a uskoro će biti na vašem naraštaju da odlučuje kako dalje. Zato je pravo vrijeme da oblikujete vlastito mišljenje o EU-u. Ova publikacija i zadaci u njoj trebali bi vas potaknuti na razmišljanje i razgovor o Europi s prijateljima i obitelji

2017

Više od 15+ godina
Brošura

Ova je publikacija vodič o Europskoj uniji (EU) i njezinim aktivnostima. U prvom se dijelu ukratko objašnjava što je Europska unija. U drugom dijelu, pod naslovom „Što Europska unija čini”, opisuje se što EU radi u 35 različitih područja da bi se unaprijedili životi ljudi u Europi, ali i šire. U trećem dijelu, pod naslovom „Kako Europska unija odlučuje i kako djeluje”, opisuju se institucije koje su u središtu procesa odlučivanja u EU-u i načini na koje njihove odluke prelaze u djela.

2018

Od 9 do 12 godina
Od 12 do 15 godina
Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Učenje o porezima!
Želiš znati više o porezima općenito ili te zanima specifičan aspekt poreza? Pregledaj naše korisne resurse koji obuhvaćaju širok spektar tema (porezna prijevara, utaja poreza, nacionalni resursi itd.)

2017

Više od 15+ godina
Internetski kviz

Ovaj internetski kviz napravljen je kako bi učenicima srednjih škola olakšao razumijevanje osnovnih podataka o EU-u. Može ga se koristiti  kao dio lekcije ili za domaću zadaću. Radi na računalima, tabletima i pametnim telefonima.

2017

Više od 15+ godina
Videos

U EU živi 512 milijuna ljudi – i svi oni imaju svoje osobne priče i interese.

Putem pet kratkih filmova saznaj kako ti EU može pomoći. Saznaj kako EU omogućava svakoj osobi da radi ono što voli, bilo da je riječ o bratu i sestri koji pozivaju cijelu Europu u svoje selo ili plesaču koji pokreće posao na najneobičnijem mogućem mjestu.

2018

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Na ovoj se internetskoj stranici mogu pronaći osnovne informacije o EU-u, npr. o njegovim državama članicama, institucijama i povijesti.
Dodatne informacije (internetske stranice):
- Područja politike Europske unije
- Vaša prava kao europskog građanina
Informativne brošure (ovdje možete naručiti više primjeraka):
- Kako funkcionira Europska unija
- Europska unija - Činjenice i brojke

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Dijapozitivi za prezentaciju

Učitelji mogu upotrijebiti ove dijapozitive za izradu prezentacije o EU u programu Powerpoint. Svaki dijapozitiv sadrži jednostavne činjenice i ključne riječi napisane na razumljiv način publici koja nema nikakvog prethodnog znanja o EU. Objašnjavaju važne brojke, politike i način na koji funkcionira EU te pružaju osnovne informacije o pitanjima poput proširenja, sporazuma i simbola EU-a.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Od kraja Drugog svjetskog rata, preko razdoblja Hladnog rata i ekonomskog rasta, a zatim i krize – europska povijest nikad nije bila dosadna! Pogledajte kako su ti događaji utjecali na oblikovanje Europske unije – i na koji je način EU na njih reagirala. Pročitajte pregled svakog desetljeća ili detaljnije proučite što se događalo iz godine u godinu. Možda ćete željeti čitati o „Očevima osnivačima” EU-a i pogledati videozapise koji ih prikazuju u akciji.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Više od 15+ godina
Mrežne stranice

EuroparlTV služba je za produkciju videosadržaja za internetsku stranicu Europskog parlamenta, čija je zadaća informiranje građana EU-a o radu Parlamenta i načinu na koji zastupnici kreiraju politike i donose zakone koji utječu na živote ljudi diljem Europe.

Ova web stranica redovito se ažurira.

Aktualne teme

Više od 15+ godina
Letak

Europljanima je potrebna sigurna, održiva i cjenovno pristupačna energija. Naš je način života takav da je energija ključna za svakodnevne usluge bez kojih mi i naša poduzeća ne možemo funkcionirati. Međutim, osiguravanje sve potrebne energije po pristupačnoj cijeni, sada i ubuduće, nije tako lako.

2018

Više od 15+ godina
Letak

Glavni je prioritet Europske komisije ponovno postići rast u Europi i povećati broj radnih mjesta bez novog zaduživanja. Od početka globalne gospodarske i financijske krize EU je opterećen manjkom ulaganja i visokom nezaposlenošću. Kako bi riješila to pitanje, Komisija je u suradnji s Europskom investicijskom bankom donijela plan ulaganja za Europu.

2018

Više od 15+ godina
Letak

Ekonomska i monetarna unija veoma je važan korak u integraciji gospodarstava EU-a. Uspostavljena je 1992., a obuhvaća koordinaciju ekonomskih i fiskalnih politika, zajedničku monetarnu politiku i euro kao zajedničku valutu. U ekonomskoj uniji sudjeluje svih 28 država članica EU-a, a neke od njih otišle su korak dalje u integraciji uvođenjem eura. Te zemlje zajedno čine europodručje. Jedinstvena valuta donosi neosporne prednosti: smanjenje troškova financijskih transakcija, jednostavnije putovanje i jačanje uloge EU-a na međunarodnoj razini.

2018

Više od 15+ godina
Letak

Jedinstveno tržište jedno je od najvažnijih europskih postignuća. Ljudi od njega imaju stvarne koristi i ono služi kao pokretač za izgradnju jačeg i pravednijeg gospodarstva EU-a. Slobodnijim kretanjem ljudi, robe, usluga i kapitala otvaraju se nove mogućnosti za građane, radnike, poduzeća i potrošače te se stvaraju radna mjesta i omogućuje rast koji su Europi hitno potrebni.

2018

Više od 15+ godina
Letak

Velik broj ljudi i dalje propušta mnoge internetske proizvode i usluge, kao i brojne mogućnosti i prilike koje im internet nudi. Zato je jedinstveno digitalno tržište u Europi tako važno: uspostavljeno je da bi se osigurao jednak pristup proizvodima i uslugama, stvorilo odgovarajuće okruženje za dinamične i sigurne inovativne ekosustave na internetu te osiguralo da svaki europski građanin, poduzeće i vlada mogu imati povjerenja u internetske usluge i uživati u koristima koje im donosi digitalna revolucija.

2018

The EU and the refugee crisis
Više od 15+ godina
Letak

U posljednje dvije godine Europa se suočava s najvećim masovnim kretanjem ljudi od Drugoga svjetskog rata. U Europsku uniju ušlo je više od milijun izbjeglica i migranata, od kojih je velika većina pobjegla od rata i nasilja u Siriji i drugim problematičnim zemljama. EU je postigao dogovor o nizu mjera za rješavanje te krize.

2016

Države i regije EU-a

Od 12 do 15 godina
Više od 15+ godina
Mrežne stranice

Na ovom web-mjestu nalaze se karte s osnovnim podacima o svim zemljama Europske unije. Ovdje možete preuzeti i naručiti sljedeće:

Putovanje Europom 2017.–18, letak u kojemu ćete naći kartu i pregršt savjeta o putovanju,

Kartu Europske unije 2014. sa zastavama država članica EU-a (može se ispisati u formatu A4)

Ova web stranica redovito se ažurira.

Od 12 do 15 godina
Više od 15+ godina
Online game

Ovo je obrazovna igra koja potiče mlade da doznaju više o Europskoj uniji, njezinim državama članicama te zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama. Igrači putuju Europom, odgovaraju na pitanja o zemljama kojima prolaze i igraju igru spajanja pločica kako bi osvojili džokere i nastavili s putovanjem.
Igra obuhvaća različita područja: povijest, geografiju i kulturu te opće činjenice o EU-u i načinu na koji zemlje mogu postati članicama EU-a.
Igra „Putovanje EU-om – putuj i otkrivaj” može se preuzeti ovdje ili igrati na internetu.


 

2018

Energija i okoliš

Više od 15+ godina
Knjižica (pdf)

„Kad bismo htjeli zadržati svoj sadašnji način života, proizvodnju i potrošnju, trebala bi nam najmanje četiri planeta – a imamo samo ovaj jedan. Zato se sada trebamo udružiti i prionuti na posao kako bismo ga očuvali. Sutra će već biti prekasno.” Jean-Claude Juncker, Predsjednik Europske komisije.

2018

Gospodarstvo & trgovina

Više od 15+ godina
Knjižica

Ovaj vodič predstavlja osnovne činjenice o euru. Uključuje kratku povijest eura, razloge za njegovo uvođenje i prednosti koje nudi. Na kraju vodiča naći ćete ilustrirani vremenoplov sa pojedinostima o najznačajnijim događajima koji su do sada obilježili postojanje eura.

2015