Opettajainhuone

Yli 15-vuotiaat

Yli 15-vuotiaat

Yli 15-vuotiaat

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Yli 15-vuotiaat
233

Perustietoa EU:sta

Yli 15-vuotiaat
EU-tietovisa

Tämä tietovisa on suunnattu yläkoulujen ja keskiasteen oppilaille, jotka voivat oppia sen avulla perustietoa EU:sta. Visan voi tehdä oppitunnilla tai kotitehtävänä. Se toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.

2017

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Kuka hallitsee Eurooppaa, mitä Euroopan unioni merkitsee ihmisten arkipäivässä ja mihin suuntaan maanosamme kehittyy globalisoituneessa maailmassa? 13–18-vuotiaat oppilaat voivat opiskella näitä asioita ja paljon muuta ja työskennellä niiden parissa interaktiivisesti. Opettajia varten on saatavilla opettajan opas.

2014

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Tällä sivustolla on perustietoa EU:sta: sen toimielimistä, jäsenmaista, historiasta yms.
Muita sivustoja:
EU:n toiminta-alat
EU-kansalaisen oikeudet
Esitteitä (usean kappaleen tilaukset tiedustelulomakkeella):
Näin Euroopan unioni toimii
Faktatietoja

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Esittelydiat

Opettajat voivat näiden diojen avulla valmistella EU:ta koskevan PowerPoint esityksen. Dioissa annetaan yksinkertaisia ja helppotajuisia perustietoja ja avainsanoja EU:sta. Yleisöltä ei vaadita aiempaa EU-tuntemusta. Dioissa esitellään tilastotietoja, politiikanaloja ja EU:n toimintaperiaatteita sekä annetaan perustietoa esimerkiksi EU:n laajentumisesta, perussopimuksista ja EU:n symboleista.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Toisen maailmansodan päättymisestä kylmän sodan kauden kautta kohti talouskasvua ja lamaa – Euroopan historia ei ole koskaan ollut tylsää! Katso, miten nämä tapahtumat muovasivat EU:ta ja miten EU on reagoinut niihin. Lue yleiskatsaus kustakin vuosikymmenestä tai tutustu tapahtumiin tarkemmin vuosi kerrallaan. Ehkä haluat myös saada tietoa EU:n perustajista ja katsoa videoita heidän toiminnastaan.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Ajankohtaista

The EU and the refugee crisis
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Viimeisten kahden vuoden aikana Eurooppa on kokenut suurimman joukkomittaisen muuttoliikkeen sitten toisen maailmansodan. Euroopan unioniin on saapunut yli miljoona pakolaista ja maahantulijaa, joista valtaosa on lähtenyt pakoon sotaa ja terroria Syyriasta ja muista levottomuuksista kärsivistä maista. EU on sopinut useista toimista kriisin selättämiseksi.

2016

EU:n jäsenmaat ja alueet

12–15-vuotiaat
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Verkkosivusto sisältää kaikkien EU-maiden kartat ja maakohtaiset perustiedot. Voit myös ladata ja tilata seuraavat dokumentit:

Matkustaminen Euroopassa 2017–2018. Tämä kartan ja runsaasti matkustamiseen liittyviä neuvoja sisältävä lehtinen on saatavilla osoitteesta

EU:n kartta 2014, joka sisältää myös EU:n jäsenvaltioiden liput (tulostettavissa A4-koossa)

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Talous & kauppa

12–15-vuotiaat
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Talous- ja rahapolitiikka voi olla hauskaa! Tämä sivusto kertoo hintavakauden tärkeydestä, Suomen pankin suhteesta euroon, huomionarvoisista asioista lainaa otettaessa ja tilastojen tulkinnasta. Sivustolla on eri ikäryhmille erilliset osiot monivalintatehtävineen ja peleineen.

2015

Yli 15-vuotiaat
Esite

Tämä opas selvittää perusasiat eurosta, kuten lyhyen historian, syyn euron käyttöönottoon ja sen hyödyt. Oppaan lopussa on kuvallinen aikajana tähänastisista euroon liittyvistä merkkitapahtumista.

2015