Opettajainhuone

Yli 15-vuotiaat

Yli 15-vuotiaat

Yli 15-vuotiaat

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Yli 15-vuotiaat
233

Perustietoa EU:sta

Yli 15-vuotiaat
Työkirja

Jos olet iältäsi 14–18 vuotta ja kiinnostunut tietämään enemmän Euroopan unionista, silloin tämä julkaisu on tarkoitettu juuri sinulle! Euroopan unioni on rakennettu ajan kanssa. Työ on jatkuvasti kesken, ja pian on sinun sukupolvesi aika päättää seuraava suunta. Nyt on siis sinun aikasi muodostaa omat mielipiteesi EU:sta. Tämä julkaisu ja siihen kuuluvat tehtävät tarjoavat paitsi ajateltavaa itsellesi myös Eurooppaan liittyviä keskustelunaiheita, joista voit puhua ystäviesi ja perheesi kanssa.

2017

Yli 15-vuotiaat
EU-tietovisa

Tämä tietovisa on suunnattu yläkoulujen ja keskiasteen oppilaille, jotka voivat oppia sen avulla perustietoa EU:sta. Visan voi tehdä oppitunnilla tai kotitehtävänä. Se toimii tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.

2017

9–12-vuotiaat
12–15-vuotiaat
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Vero-oppia!
Haluatko lisätietoja veroista yleisesti vai jostakin tietystä veroihin liittyvästä asiasta? Selaa hyödyllisiä materiaalejamme, joissa käsitellään monia aiheita (esim. veropetoksia, veronkiertoa ja kansallisia varoja).

2017

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Tällä sivustolla on perustietoa EU:sta: sen toimielimistä, jäsenmaista, historiasta yms.
Muita sivustoja:
EU:n toiminta-alat
EU-kansalaisen oikeudet
Esitteitä (usean kappaleen tilaukset tiedustelulomakkeella):
Näin Euroopan unioni toimii
Faktatietoja

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Esittelydiat

Opettajat voivat näiden diojen avulla valmistella EU:ta koskevan PowerPoint esityksen. Dioissa annetaan yksinkertaisia ja helppotajuisia perustietoja ja avainsanoja EU:sta. Yleisöltä ei vaadita aiempaa EU-tuntemusta. Dioissa esitellään tilastotietoja, politiikanaloja ja EU:n toimintaperiaatteita sekä annetaan perustietoa esimerkiksi EU:n laajentumisesta, perussopimuksista ja EU:n symboleista.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Toisen maailmansodan päättymisestä kylmän sodan kauden kautta kohti talouskasvua ja lamaa – Euroopan historia ei ole koskaan ollut tylsää! Katso, miten nämä tapahtumat muovasivat EU:ta ja miten EU on reagoinut niihin. Lue yleiskatsaus kustakin vuosikymmenestä tai tutustu tapahtumiin tarkemmin vuosi kerrallaan. Ehkä haluat myös saada tietoa EU:n perustajista ja katsoa videoita heidän toiminnastaan.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

EuroparlTV on Euroopan parlamentin verkkovideopalvelu. Sen kautta EU:n kansalaiset saavat tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, miten sen jäsenet muovaavat poliittista kehitystä ja hyväksyvät lakeja, jotka vaikuttavat kaikkien eurooppalaisten elämään.

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Ajankohtaista

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Eurooppalaiset tarvitsevat varmaa, kestävää ja kohtuuhintaista energiaa. Elämäntyylimme vuoksi energialla on olennaisen tärkeä asema päivittäisissä palveluissa, joita tarvitaan sekä ihmisten omaan että liike-elämän toimintaan.  Ei ole kuitenkaan helppoa varmistaa, että nyt ja tulevaisuudessa kohtuuhintaista energiaa on riittävästi käytettävissä

2018

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Euroopan komission ensisijainen tavoite on kääntää Euroopan talous jälleen kasvuun ja luoda uusia työpaikkoja ilman lisävelkaantumista. EU on maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin puhkeamisesta lähtien kärsinyt investointien puutteesta ja korkeasta työttömyysasteesta. Ongelman ratkaisemiseksi komissio ja Euroopan investointipankki käynnistivät Euroopan investointiohjelman.

2018

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Vuonna 1992 käynnistetty talous- ja rahaliitto on merkittävä askel EU:n kansantalouksien yhdentymisessä. Siihen kuuluu talous- ja finanssipolitiikan koordinointi, yhteinen rahapolitiikka sekä yhteinen raha, euro. Kaikki EU:n 28 jäsenmaata osallistuvat talousliittoon. Osa maista on vienyt yhdentymisen pidemmälle ottamalla euron käyttöön. Yhdessä nämä maat muodostavat euroalueen. Yhteinen raha tarjoaa kiistattomia etuja: se alentaa rahaliikenteen kustannuksia, helpottaa matkustamista ja vahvistaa EU:n roolia kansainvälisellä tasolla.

2018

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan suurimmista saavutuksista. Ne tuottavat konkreettista hyötyä kansalaisille ja toimivat veturina rakennettaessa EU:lle vahvempaa ja tasapuolisempaa taloutta. Ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaampi liikkuminen avaa uusia mahdollisuuksia kansalaisille, työntekijöille, yrityksille ja kuluttajille. Näin luodaan EU:n kipeästi tarvitsemia työpaikkoja ja kasvua.

2018

Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Monet ihmiset eivät pysty hyödyntämään verkkotavaroiden ja -palvelujen laajaa kirjoa niin hyvin kuin se olisi mahdollista, tai he jäävät muuten paitsi internetin tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista. Digitaalisten sisämarkkinoiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikki EU:n kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat luottaa verkkopalveluihin ja hyötyä digitaalisesta vallankumouksesta

2018

The EU and the refugee crisis
Yli 15-vuotiaat
Kirjanen

Viimeisten kahden vuoden aikana Eurooppa on kokenut suurimman joukkomittaisen muuttoliikkeen sitten toisen maailmansodan. Euroopan unioniin on saapunut yli miljoona pakolaista ja maahantulijaa, joista valtaosa on lähtenyt pakoon sotaa ja terroria Syyriasta ja muista levottomuuksista kärsivistä maista. EU on sopinut useista toimista kriisin selättämiseksi.

2016

EU:n jäsenmaat ja alueet

12–15-vuotiaat
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Verkkosivusto sisältää kaikkien EU-maiden kartat ja maakohtaiset perustiedot. Voit myös ladata ja tilata seuraavat dokumentit:

Matkustaminen Euroopassa 2017–2018. Tämä kartan ja runsaasti matkustamiseen liittyviä neuvoja sisältävä lehtinen on saatavilla osoitteesta

EU:n kartta 2014, joka sisältää myös EU:n jäsenvaltioiden liput (tulostettavissa A4-koossa)

Tätä sivustoa päivitetään säännöllisesti.

Talous & kauppa

12–15-vuotiaat
Yli 15-vuotiaat
Verkkosivusto

Talous- ja rahapolitiikka voi olla hauskaa! Tämä sivusto kertoo hintavakauden tärkeydestä, Suomen pankin suhteesta euroon, huomionarvoisista asioista lainaa otettaessa ja tilastojen tulkinnasta. Sivustolla on eri ikäryhmille erilliset osiot monivalintatehtävineen ja peleineen.

2015

Yli 15-vuotiaat
Esite

Tämä opas selvittää perusasiat eurosta, kuten lyhyen historian, syyn euron käyttöönottoon ja sen hyödyt. Oppaan lopussa on kuvallinen aikajana tähänastisista euroon liittyvistä merkkitapahtumista.

2015