Så här beställer du

Du kan ladda ner och skriva ut publikationerna på webbplatsen själv.

Ett fysiskt exemplar: Du kan beställa ett fysiskt exemplar per publikation från EU:s bokhandel. De flesta publikationer är gratis.

Fler exemplar: Kontakta Europe Direct om du vill beställa fler än ett exemplar.

Har du undervisningsmaterial som du verkligen gillar? Dela med dig!

Skicka in
din utbildningsresurs

15+

Allt om EU

Europa - Kunskapsmagasinet för unga - Broschyr

Europa - Kunskapsmagasinet för unga
Broschyr

”Europa ligger någon annanstans.” Med detta provocerande påstående inleds första kapitlet i det första kunskapsmagasin för unga som ges ut i hela EU. Naturligtvis befinner vi oss mitt i Europa och tanken med magasinet är att visa vad Europa betyder. Vem styr Europa, vad har EU för betydelse för människors vardagsliv och åt vilket håll utvecklas vår kontinent i den allt mer globaliserade världen? Hur ser Europas framtid ut? Detta och mycket mer kan elever i åldrarna 13–18 år läsa om och arbeta med interaktivt. En handledning finns tillgänglig för lärare.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Presentationsbilder om EU - Presentationsbilder

Presentationsbilder om EU
Presentationsbilder

Dessa bilder kan användas av lärare för att göra en powerpoint-presentation om EU. Varje bild ger några enkla fakta eller nyckelord på ett sätt som är lätt att förstå för en publik utan förkunskaper om EU. Bilderna förklarar viktiga siffror, politik och hur EU arbetar, och ger grundläggande information om problem som utvidgningen av EU, fördragen och EU-symbolerna.

Bilderna uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

EU – en överblick - Broschyr och Webbplats

EU – en överblick
Broschyr och Webbplats

Vill du veta mer om hur EU fungerar? Då har du kommit rätt! Här får du reda på allt du behöver veta om hur de olika institutionerna arbetar, hur EU fattar beslut och vem som är inblandad. Du kan t.ex. få lära dig vem som sätter dagordningen och vem som måste godkänna nya förslag innan de kan bli till lag i hela EU.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

EU:s politikområden - Webbplats

EU:s politikområden
Webbplats

EU är aktivt inom en rad politikområden, från mänskliga rättigheter till transport och handel. Om du vill veta hur mycket pengar EU spenderar på att omstrukturera fiskesektorn eller vad de gör för att hantera klimatförändringarna kan du hitta svaren på den här webbplatsen.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Europeiska unionens historia - Webbplats

Europeiska unionens historia
Webbplats

Från slutet av andra världskriget, under kalla kriget-eran och genom ekonomisk tillväxt och lågkonjunktur har Europas historia aldrig varit tråkig! Se hur dessa händelser formade EU – och hur man inom EU reagerade på dem. Läs en överblick om varje årtionde, eller ta en närmare titt på vad som har hänt år för år. Du kan också läsa om EU:s grundare och se filmer om deras arbete.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Den Europeiska unionens geografi - Webbplats

Webbplatsen Europeiska unionens geografi
Webbplats

På den här webbplatsen finns det kartor med grundläggande information om alla EU-länder. Du kan även ladda ned och beställa

Att resa i Europa 2015–2016, en broschyr med en karta och många råd om resor,

Karta över EU 2014 med EU:s medlemsstaters flaggor (utskrivbar i A4-format).

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Fakta och siffror - Broschyr

Fakta och siffror
Broschyr

I denna färgglada broschyr får du reda på när de olika länderna gick med i EU. Här finns även information om ländernas befolkning, institutioner och språk. Efter en allmän inledning presenteras mer detaljerad information om varje EU-land. Du får bland annat lära dig om ländernas politiska system, befolkning, städer och rösträttsålder. Ytterligare fakta och siffror finns på EU:s webbplats.

Observera att Litauen blev det 19:e eurolandet den 1 januari 2015. Dessa uppgifter finns inte med här.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

EuroparlTV - Webbplats

EuroparlTV
Webbplats

Massor av intressanta videor om EU-parlamentet, grupperade i tre avdelningar:

• Parlamentets nyheter

• De ungas parlament

• Upptäck parlamentet (hur fungerar det?)

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Din guide till EU-undervisning - Broschyr

Din guide till EU-undervisning
Broschyr

Detta är en lärarhandledning publicerad av riksdagens EU-upplysning. Den är tänkt att ge inspiration och konkreta tips om hur undervisningen om EU kan läggas upp på gymnasiet. Fokus ligger på ämnesområdena makt och påverkan, klimat, hälsa, EU och omvärlden samt ekonomi och konsument.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Mötesplats EU - Grupprollspel

Mötesplats EU
Grupprollspel

En samling spel och rollspel om EU. Eleverna får delta i en parlamentsdebatt och uppleva hur det är att företräda ett land i ett internationellt forum. Inloggning krävs för att få tillträde till alla resurser.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Utbildningsradio - Webbplats

Utbildningsradio
Webbplats

Webbplatsen innehåller ett stort urval av multimediaresurser som producerats av Sveriges Television och Sveriges Radio. Förutom videofilmer och radiosändningar, bland annat om EU:s historia och Sverige i EU, finns en frågelek för att testa elevernas kunskaper och ett forum.
Video- och dvd-filmer kan lånas ut för att användas i skolan.

 • 2010

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Dina rättigheter som EU-medborgare - Webbplats

Dina rättigheter som EU-medborgare
Webbplats

Praktisk information om dina rättigheter inom EU. Ungdomar kan ha speciellt intresse av informationen om studier och volontärarbete utomlands, resor, att handla utomlands samt om praktikplatser.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Energi och miljö

Energi - Broschyr

Energi
Broschyr

Ljus, värme, transporter och industriproduktion: allt som både du och näringslivet behöver varje dag kräver energi. Men Europas lager av de fossila bränslena bensin, gas och kol varar inte för evigt. Vi måste hushålla med dem och även utveckla alternativa bränslen.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Klimatåtgärder - Broschyr

Klimatåtgärder
Broschyr

I hela världen ökar utsläppen av växthusgaser för varje år. Det är ett globalt problem som kräver en gemensam lösning. I internationella klimatförhandlingar talar EU med en röst.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Miljö - Broschyr

Miljö
Broschyr

Miljöproblem håller sig inte inom politiska, rättsliga eller geografiska gränser. EU-länderna måste därför samarbeta både med varandra och med övriga världen för att ta sig an de problem som påverkar oss alla - som torka, översvämningar, föroreningar och hot mot Europas rika biologiska mångfald.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

The Awakeners - Webbplats

The Awakeners
Webbplats

Låt dina elever stifta bekantskap med våra återvinningshjältar på denna interaktiva webbplats, där de kan lära sig att bli bättre på att hantera avfall i hemmet (och i klassrummet!). Varje hjälte fokuserar på återvinning av ett visst sorts avfall (vatten, mat, elektronik osv.) och förklarar hur man skapar en grönare miljö.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Skulle du dricka ditt avloppsvatten? - Broschyr

Skulle du dricka ditt avloppsvatten?
Broschyr

Utforska hur vattnet som vi använder i våra dagliga liv färdas. Lär dig hur det når våra kranar och hur det passerar genom avlopp och reningsverk till floder och hav, där vi kan njuta av det än en gång.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Ekonomi och handel

TTIP: Frågor och svar - Webbplats

TTIP: Frågor och svar
Webbplats

Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP-avtalet) är ett handelsavtal som håller på att förhandlas fram mellan Europeiska unionen och Förenta staterna. Förhandlingarna syftar till att avlägsna handelshinder.

 • 2015

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Så fungerar ekonomin i EU - Webbplats

Så fungerar ekonomin i EU
Webbplats

Vad hände egentligen under finanskrisen? Hur reagerade EU? Vad är Ekonomiska och monetära unionen? Svaren på dessa och många andra frågor hittar du på den här webbplatsen, som är fullmatad med intressant och användbar information. Du kan använda den som ett hjälpmedel för att förklara Europas ekonomi för dina elever på ett tydligt och enkelt sätt.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Euroområdet - Karta

Euroområdet
Karta

Använd denna färgkodade karta för att visa dina elever vilka länder som har respektive inte har euron som valuta. Kartan innehåller även användbar information såsom de olika EU-ländernas BNP samt en tidslinje som visar när euron infördes i varje land.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

En kort introduktion till euron - Bok

En kort introduktion till euron
Bok

Denna broschyr erbjuder grundläggande fakta om euron. Den innehåller en kort historik över euron, anledningarna till att valutan skapades och de fördelar den för med sig. I slutet av broschyren finner du en illustrerad tidslinje som redogör för de viktigaste händelserna som har präglat eurons existens hittills.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

En valuta för ett Europa - Bok

En valuta för ett Europa
Bok

Denna broschyr beskriver eurons väg från idéstadiet till dess tillkomst. Dina elever kommer att få en tydlig och fördjupad förståelse för de steg och idéer som har gjort euron till vad den är i dag, samt för de bakomliggande anledningarna.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Konkurrens i EU - Broschyr

Konkurrens i EU
Broschyr

Europeiska kommissionen fyller en viktig funktion när det gäller att se till att företag inom och utanför EU följer spelreglerna, så att det blir rättvist för konsumenterna. I den här tecknade serien kan dina elever följa berättelsen om Sandra, en ung konstnär, och Tomas, en tjänsteman med ansvar för konkurrensfrågor, och därigenom få en bättre förståelse för hur EU arbetar för att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig marknad i Europa.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

EU investerar

EU:s budget i korthet - Broschyr

EU:s budget i korthet
Broschyr

94 % av EU:s budget går till projekt i och utanför EU:s medlemsländer. Den hjälper miljontals studerande, tusentals forskare, städer, företag, regioner och icke-statliga organisationer. EU:s budget består av medlemsländernas sammanslagna medel, vilket ger stordriftsfördelar.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

EU:s budget i mitt land - Webbplats

EU:s budget i mitt land
Webbplats

På den här webbplatsen finns det information om EU:s budget och hur den används i de 28 medlemsstaterna. Med hjälp av den klickbara kartan kan du ta reda på mer om enskilda länder och vissa av de projekt som EU finansierar där. Webbplatsen behandlar även allmänna frågor om EU:s budget.

Webbplatsen innehåller information på engelska och på det lokala språket för varje land.

 • 2014

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Jordbruk och fiske

Ta hand om våra rötter - Webbplats

Ta hand om våra rötter
Webbplats

Få grepp om EU:s gemensamma jordbrukspolitik. På den här webbplatsen finns det ett avsnitt som är särskilt avsett för att hjälpa lärare att förklara Europas gemensamma jordbrukspolitik för eleverna, däribland hur vi hjälper bönderna i EU och skyddar landsbygden. Det finns även en verktygslåda med videor, informationsblad, affischer och vykort.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Den goda fisken - Ät, köp och sälj hållbar fisk – Webbplats

Den goda fisken - Ät, köp och sälj hållbar fisk
Webbplats

I århundraden har vi européer älskat fisk. Vi måste därför se till att inte fiska upp all fisk i havet för att bevara friska ekosystem och trygga det framtida fisket.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Konsumenträttigheter

Consumer Classroom - Webbplats

Consumer Classroom
Webbplats

Ge dina elever den konsumentkompetens som de har nytta av i vardagen! Webbplatsen Consumer Classroom innehåller en mängd resurser till inspiration för lärare och tar upp frågor om allt från sociala medier till medborgarskap och konsumenternas rättigheter. Lärare kan sätta ihop egna lektioner på nätet och dela dem med eleverna och även byta tips med andra lärare i ett EU-omfattande webbforum.

 • Den här webbplatsen uppdateras regelbundet.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Säkerhet

Ta kontrollen över dina personuppgifter - Broschyr

Ta kontrollen över dina personuppgifter
Broschyr

Med hjälp av tecknade bilder förklaras de risker som barn och ungdomar kan utsättas för på internet, från utlämning av lösenord och kreditkortsnummer till publicering av foton. I enkla texter berättas om hur ny EU-lagstiftning kommer att leda till bättre skydd.

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

EU och världen

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 - Webbplats

Europaåret för utvecklingssamarbete 2015
Webbplats

Lärarnas verktygslåda har tagits fram av Europeiska kommissionens generaldirektorat för samarbete och utveckling (DG DEVCO). Den ska vara en hjälp för lärare då de informerar våra framtida beslutsfattare (15–24-åringar) om de resultat som EU och dess medlemsstater, världens största bidragsgivare, har uppnått genom utvecklingsbistånd samt om de globala utmaningar som de i allt högre grad kommer att möta.

 • 2015

Vi vill veta vad du tycker! Hade du nytta av den här resursen?

Ditt betyg


Security Image

Stäng

Till sidans topp

Senaste uppdatering: 11/12/2015
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Vanliga frågor | Sök | Kontakt | Till början