Spôsob objednávania

Publikácie na tejto webovej stránke si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Jeden výtlačok: Môžete si objednať jeden výtlačok z každej publikácie prostredníctvom kníhkupectva EU Bookshop. Väčšina publikácií je bezplatných.

Viac výtlačkov: Ak si chcete objednať viac ako jeden výtlačok, kontaktuje prosím Europe Direct.

Máte nejakú obľúbenú vzdelávaciu pomôcku? Povedzte nám o tom!

Predložte
svoju vzdelávaciu pomôcku

viac ako 15 rokov

Všetko o EÚ

Európa - Informačná brožúra pre mladých - Brožúra

Európa - Informačná brožúra pre mladých
Brožúra

„Európa je ďaleko.“ Touto provokatívnou vetou sa začína prvá kapitola informačnej príručky pre mladých, ktorá sa prvýkrát vydáva pre celú EÚ. Samozrejme sa nachádzame priamo v Európe a zámerom tejto príručky je ukázať, čo Európa znamená. Kto Európu riadi? Čo znamená Európska únia pre každodenný život svojich občanov? Ktorým smerom sa náš kontinent uberá v globalizovanom svete? Ako má vyzerať budúcnosť Európy? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa môžu dozvedieť a interaktívne vypracovať žiaci vo veku 13 až 18 rokov. Učitelia majú k dispozícii sprievodnú príručku.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Prezentácia o EÚ - Snímky prezentácie

Prezentácia o EÚ
Snímky prezentácie

Prezentácia o EÚ v programe PowerPoint je určená na použitie učiteľmi. Každá snímka poskytuje jednoduché údaje či kľúčové slová štýlom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre ľudí bez predchádzajúcej znalosti EÚ. Prezentácia vysvetľuje kľúčové údaje, politiky a spôsob fungovania EÚ, a poskytuje základné informácie o otázkach ako rozširovanie EÚ, zmluvy či symboly EÚ.

 • Snímky sú pravidelne aktualizované.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Ako funguje EÚ - Brožúra a Internetová stránka

Ako funguje EÚ
Brožúra a Internetová stránka

Chcete zistiť, ako EÚ funguje? V tom prípade už viac nehľadajte. Dostali ste sa totiž na miesto, na ktorom nájdete všetky potrebné informácie o fungovaní rôznych inštitúcií, o tom, ako EÚ prijíma rozhodnutia, a kto sa do tohto postupu zapája. Zistíte tu napríklad, kto stanovuje program a kto musí s novými návrhmi súhlasiť, aby sa mohli stať platným právnym predpisom v celej EÚ.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Oblasti politiky Európskej únie - Internetová stránka

Oblasti politiky Európskej únie
Internetová stránka

EÚ aktívne pôsobí v rôznych oblastiach politiky, počnúc ľudskými právami až po dopravu a obchod. Či už chcete vedieť, koľko peňazí EÚ vynakladá na reštrukturalizáciu odvetvia rybolovu, alebo čo robí v rámci boja proti zmene klímy, odpovede nájdete na tejto webovej lokalite.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

História Európskej únie - Internetová stránka

História Európskej únie
Internetová stránka

Európska história nikdy nebola nudná – počnúc skončením 2. svetovej vojny cez obdobie studenej vojny a hospodársky rast až po recesiu. Zistite, ako tieto udalosti formovali EÚ a ako na ne EÚ reagovala. Oboznámte sa s hlavnými udalosťami jednotlivých desaťročí alebo sa lepšie pozrite na to, čo sa stalo v konkrétnych rokoch. Možno vás tiež zaujmú informácie o zakladateľoch EÚ a radi si pozriete videá o ich pôsobení.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Geografia Európskej únie - Internetová stránka

Geografia Európskej únie
Webová stránka

Táto webová stránka obsahuje mapy so základnými informáciami o každej krajine EÚ. Môžete si tiež stiahnuť alebo objednať:

Cestovanie v Európe 2015 – 2016, leták, ktorý obsahuje mapu a množstvo rád pre cestovateľov,

Mapa EÚ 2014 s vlajkami členských štátov EÚ (vhodné pre tlač vo formáte A4)

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Fakty a čísla - Brožúra

Fakty a čísla
Brožúra

V tejto pestrofarebnej brožúre sa dozviete dátumy vstupu každého z členských štátov do EÚ, fakty o obyvateľstve, inštitúciách či jazykoch. Po všeobecnom úvode na začiatku brožúry nasledujú konkrétnejšie informácie o jednotlivých členských štátoch EÚ. Spoznajte politický systém, obyvateľstvo, mestá, vek oprávňujúci na účasť vo voľbách a mnoho ďalších podrobností o každej krajine. Ďalšie fakty a čísla sú dostupné na lokalite portálu Europa.

Upozorňujeme, že v tomto produkte sa zatiaľ neuvádza Litva sa 1. januára 2015 stalo 19. krajinou eurozóny.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

EuroparlTV - Internetová stránka

EuroparlTV
Internetová stránka

Množstvo užitočných videí o Európskom parlamente rozdelených do troch sekcií:

• Aktuality z Parlamentu

• Mladý Parlament a

• Objavte Parlament (Ako funguje?)

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Vaše práva ako európskeho občana - Internetová lokalita

Vaše práva ako európskeho občana
Internetová lokalita

Užitočné rady o vašich právach v EÚ. Mladých používateľov môžu zaujať najmä informácie o štúdiu alebo dobrovoľníckej činnosti v zahraničí, o cestovaní a nakupovaní v zahraničí či o stážach.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Energetika a životné prostredie

Energetika - Brožúra

Energetika
Brožúra

Verejné osvetlenie, vykurovanie, doprava, priemyselná výroba – energia je veľmi dôležitá na zabezpečenie nevyhnutných každodenných služieb, bez ktorých by naše podniky nemohli fungovať. Zásoby fosílnych palív (ropa, plyn a uhlie) Európy ale nie sú nevyčerpateľné. Treba ich efektívne využívať a zároveň hľadať nové zdroje energie.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Oblasť klímy - Brožúra

Oblasť klímy
Brožúra

Emisie skleníkových plynov vo svetovom meradle každým rokom narastajú. Táto globálna výzva si vyžaduje globálnu reakciu. Európska únia v medzinárodných rokovaniach o zmene klímy vystupuje jednohlasne.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Životné prostredie - Brožúra

Životné prostredie
Brožúra

Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne a fyzické hranice, ktoré vytvoril človek. Ak máme čeliť výzvam, ako sú suchá, povodne, znečistenie a ohrozenia bohatého európskeho prírodného kapitálu a biodiverzity, ktoré sa dotýkajú nás všetkých, cezhraničná spolupráca medzi krajinami EÚ, ako aj medzi EÚ a zvyškom sveta je nevyhnutná.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť


The Awakeners
Internetová stránka

Oboznámte študentov s našimi hrdinami recyklovania na tejto interaktívnej webovej stránke, kde sa môžu dozvedieť o lepšom nakladaní s odpadom v domácnosti (a v triede). Každý hrdina sa zameriava na recyklovanie v konkrétnej oblasti odpadu (voda, potraviny, elektronika atď.) a vysvetľuje, ako postupovať pri zlepšovaní životného prostredia.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Pili by ste odpadovú vodu? - Brožúra

Pili by ste odpadovú vodu?
Brožúra

Preskúmajte trasu, ktorú voda prejde pri našom každodennom používaní. Pozrite sa, ako sa dostáva do vodovodu a potom do kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. Z nich tečie ďalej do riek a morí, kde sa z nej môžeme znovu tešiť.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Hospodárstvo a obchod

TTIP: Často kladené otázky - Internetová stránka

TTIP: Často kladené otázky
Internetová stránka

Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií je názov obchodnej dohody, o ktorej Európska únia rokuje so Spojenými štátmi americkými. Cieľom rokovaní je odstrániť prekážky obchodu.

 • 2015

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Úvod do európskeho hospodárstva - Internetová stránka

Úvod do európskeho hospodárstva
Internetová stránka

Čo presne sa stalo počas finančnej krízy? Ako EÚ zareagovala? Čo je hospodárska a menová únia? Zistite odpovede na tieto otázky a ďalšie informácie prostredníctvom tejto webovej stránky plnej zaujímavých a užitočných informácií. Pomocou nej môžete svojim študentom jednoducho a zrozumiteľne vysvetliť fungovanie európskeho hospodárstva.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Eurozóna - Mapa

Eurozóna
Mapa

Pomocou tejto mapy s farebným rozlíšením ukážte študentom, v ktorých krajinách sa používa alebo nepoužíva euro. Táto mapa tiež obsahuje praktické informácie, napríklad HDP v celej EÚ a časový prehľad zavedenia eura v jednotlivých krajinách.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Stručná príručka o eure - Brožúra

Stručná príručka o eure
Brožúra

Táto príručka obsahuje základné informácie o eure. Vysvetľujú sa v nej stručná história eura, dôvody jeho zavedenia a výhody, ktoré ponúka. Na konci príručky sa nachádza ilustrovaný časový prehľad s najvýznamnejšími udalosťami, ku ktorým došlo počas doterajšej existencie eura.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

One currency for one Europe - Brožúra

Jedna Európa, jedna mena
Brožúra

V tejto príručke sa vysvetľuje putovanie eura od jeho počiatku až po súčasnosť. Študenti jasne a do hĺbky pochopia kroky, myšlienky a dôvody, ktoré viedli euro k jeho súčasnej podobe.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Hospodárska súťaž v Európe - Brožúra

Hospodárska súťaž v Európe
Brožúra

Európska komisia zohráva významnú úlohu v tom, že zabezpečuje, aby podniky v rámci EÚ aj mimo nej konali podľa pravidiel, a zaisťuje tak slušné zaobchádzanie so zákazníkmi. Na základe príbehu Chloe, mladej umelkyne, a Thomasa, poverenca pre hospodársku súťaž, tento komiks pomôže študentom lepšie pochopiť, aké opatrenia realizuje EÚ, aby zaistila spravodlivý a konkurencieschopný trh v Európe.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

EÚ investuje

Rozpočet EÚ v kocke - Brožúra

Rozpočet EÚ v kocke
Brožúra

94 % rozpočtu EÚ sa vynakladá na členské štáty EÚ a ďalšie krajiny. Slúži na pomoc miliónom študentov, tisícom výskumníkov, mestám, podnikom, regiónom a mimovládnym organizáciám. Rozpočet EÚ spája zdroje členských štátov a prináša úspory z rozsahu.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Rozpočet EÚ v mojej krajine - Webová stránka

Rozpočet EÚ v mojej krajine
Webová stránka

Táto webová stránka poskytuje informácie o rozpočte EÚ a o tom, ako sa prostriedky z neho využívajú v 28 členských štátoch. Prostredníctvom interaktívnej mapy môžete zistiť informácie o jednotlivých krajinách a o niektorých projektoch, ktoré v nich financuje EÚ. Na tejto webovej stránke sa nachádzajú tiež odpovede na všeobecné otázky o rozpočte EÚ.

Pre každú krajinu poskytuje webová stránka informácie v angličtine ako aj v miestnom jazyku.

 • 2014

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Poľnohospodárstvo a rybolov

Staráme sa o naše korene - Internetová stránka

Staráme sa o naše korene
Internetová stránka

Nachádzajme riešenia so spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ. Časť tejto webovej stránky je špeciálne vytvorená pre učiteľov ako pomôcka pri oboznamovaní študentov s politikou SPP a tiež s otázkami pomoci farmárom v EÚ a ochrany vidieka. Obsahuje aj sériu aplikácií s videami, informačnými materiálmi, plagátmi a pohľadnicami.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Patríme k sebe - jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu – Internetová stránka

Patríme k sebe - jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu
Internetová stránka

Ryby a ľudia žijú v Európe už po stáročia v svornosti. Pri love rýb z našich morí musíme dbať na to, aby ich v mori stále zostalo dostatočné množstvo na zachovanie zdravia našich ekosystémov a udržanie rybolovu aj v budúcnosti.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Práva spotrebiteľov

Vzdelávanie spotrebiteľov - Internetová stránka

Vzdelávanie spotrebiteľov
Internetová stránka

Poskytnite svojim študentom praktické vedomosti, ktoré ako spotrebitelia potrebujú v reálnom živote. Webová stránka Vzdelávanie spotrebiteľov obsahuje množstvo zdrojov, ktoré môžu učiteľov inšpirovať, o takých témach, ako sú sociálne médiá, občianstvo či spotrebiteľské práva. Takisto umožňuje učiteľom vytvárať lekcie online a poskytovať ich študentom, ako aj vymieňať si tipy s ostatnými učiteľmi prostredníctvom celoeurópskej komunity online.

 • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Bezpečnosť

Získejte kontrolu nad svými údaji - Brožura

Získajte kontrolu nad svojimi osobnými údajmi
Brožúra

V komixovej podobe sa znázorňujú rôzne riziká, ktorým môžu byť vystavení mladí ľudia pri používaní internetu – od prezradenia hesiel a čísla kreditnej karty až po zverejnenie fotografií. V jednoduchých textoch sa vysvetľuje, ako sa novými právnymi predpismi EÚ zvýši bezpečnosť.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

EÚ a svet

Európsky rok rozvoja 2015 - Internetová stránka

Európsky rok rozvoja 2015
Internetová stránka

Cieľom tohto súboru nástrojov pre učiteľov, ktorý vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO), je pomôcť učiteľom pri informovaní ľudí (vo veku 15 až 24 rokov), ktorí budú mať v budúcnosti rozhodovacie právomoci, o výsledkoch, ktoré Európska únia a jej členské štáty ako najväčší poskytovateľ pomoci na svete dosiahli v oblasti rozvojovej pomoci, a zároveň im umožniť lepšie pochopiť globálne výzvy, ktorým budú v čoraz väčšej miere čeliť.

 • 2015

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Posledná aktualizácia: 07/10/2015
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok