Jak zamawiać

Publikacje z tej witryny można pobrać i wydrukować samodzielnie.

Jedna wersja papierowa. W księgarni internetowej EU Bookshop można zamówić jeden papierowy egzemplarz każdej publikacji.

Więcej egzemplarzy. Aby zamówić więcej niż jeden egzemplarz, należy skontaktować się z serwisem Europe Direct.

Mają Państwo swój ulubiony materiał dydaktyczny? Prosimy opowiedzieć nam o nim!

Zgłoś
własny materiał dydaktyczny

Od 15 lat

Wszystko o UE

Europa - Informator dla młodzieży - Broszura

Europa - Informator dla młodzieży
Broszura

„Europa jest gdzieś indziej”. To prowokacyjne zdanie otwiera pierwszy rozdział informatora dla młodzieży, który po raz pierwszy został opracowany dla całej UE. Oczywiście znajdujemy się w Europie i właśnie o Europie jest ten informator. Kto rządzi Europą? Jaką rolę w życiu codziennym Europejczyków odgrywa Unia Europejska i w jakim kierunku rozwija się nasz kontynent w zglobalizowanym świecie? Jak ma wyglądać przyszłość Europy? Przygotowaliśmy odpowiedzi na te i inne pytania dla uczniów w wieku 13–18 lat. Opracowaliśmy dla nich również szereg ćwiczeń interaktywnych. Dla nauczycieli przygotowany został natomiast specjalny podręcznik towarzyszący publikacji

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

The EU in slides - Presentation slides

UE na slajdach
Prezentacja w formie slajdów

Nauczyciele mogą wykorzystywać slajdy do przygotowania prezentacji na temat UE w programie Powerpoint. Na każdym slajdzie podane są podstawowe fakty lub słowa kluczowe w formie przystępnej dla odbiorców nieposiadających wiedzy na temat UE. Znajdują się na nich wyjaśnienia najważniejszych danych liczbowych, polityki i sposobu funkcjonowania UE oraz podstawowe informacje na temat zagadnień takich jak rozszerzenie UE, traktaty i symbole Unii.

 • Slajdy są regularnie aktualizowane.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Jak działa UE - Broszura i Witryna internetowa

Jak działa UE
Broszura i Witryna internetowa

Chcesz dowiedzieć się jak funkcjonuje UE? Już dalej szukać nie musisz! Tutaj możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują różne instytucje, w jaki sposób UE podejmuje decyzje i kto jest w nie zaangażowany. Dowiedz się na przykład, kto ustala program i kto musi się zgodzić na nowe propozycje zanim staną się prawem obowiązującym w całej UE.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Obszary działalności Unii Europejskiej - Witryna internetowa

Obszary działalności Unii Europejskiej
Witryna internetowa

UE prowadzi działalność w wielu różnych obszarach, od praw człowieka po transport i handel. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile pieniędzy wydaje UE na restrukturyzację sektora rybołówstwa czy też jakie działania podejmuje, by walczyć ze zmianami klimatu – na tej stronie znajdziesz odpowiedzi.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Historia Unii Europejskiej - Witryna internetowa

Historia Unii Europejskiej
Witryna internetowa

Począwszy od zakończenia II wojny światowej, poprzez epokę zimnej wojny, po wzrost i recesję gospodarczą – europejska historia nigdy nie była nudna! Zatem, jak te wydarzenia ukształtowały UE i jakie były jej reakcje? Zapoznaj się z ogólnym zarysem każdej dekady lub przyjrzyj się bliżej, co się działo rok po roku. Możesz również poczytać o "ojcach-założycielach" UE i obejrzeć filmy przedstawiające ich pracę.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Geografia Unii Europejskiej - Witryna internetowa

Geografia Unii Europejskiej
Witryna

Podana witryna zawiera mapy poszczególnych państw członkowskich oraz podstawowe informacje na ich temat. Można także pobrać i zamówić:

Podróże po Europie 2015-16 — broszurę zawierającą mapy państw członkowskich oraz przydatne wskazówki dlapodróżujących;

Mapa UE 2014 — broszurę zawierającą flagi wszystkich państw członkowskich (możliwość wydruku w formacie A4).

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Fakty i dane - Broszura

Fakty i dane
Broszura

Od dat przystąpienia poszczególnych krajów do UE po fakty dotyczące ludności, instytucji i języków – kolorowa broszura rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia, aby w dalszej części przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o każdym z państw członkowskich UE. Zachęcamy do poznania ustroju politycznego w każdym z krajów, jego ludności, miast, wieku uprawniającego do głosowania i nie tylko. Więcej faktów i danych można znaleźć w portalu Europa.

Uwaga: w materiałach jeszcze nie uwzględniono że 1 stycznia 2015 r. Litwa została 19. członkiem strefy euro

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

EuroparlTV - Witryna internetowa

EuroparlTV
Witryna internetowa

Przydatne filmy na temat Parlamentu Europejskiego podzielone na trzy grupy:

• Wiadomości z Parlamentu

• Parlament dla młodych

• Odkryj Parlament (Jak to działa?)

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Twoje prawa jako obywatela UE - Portal

Wasze prawa jako obywatele UE
Portal

Praktyczne porady na temat waszych praw w UE. Młodzi użytkownicy mogą być szczególnie zainteresowani informacjami o studiowaniu i wolontariacie za granicą, zakupach za granicą oraz stażach.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Energia i środowisko naturalne

Energia - Broszura

Energia
Broszura

Oświetlenie, ogrzewanie, transport i produkcja przemysłowa: energia elektryczna jest niezbędna do sprawnego działania sektora usług, bez których ani my, ani nasze przedsiębiorstwa nie będą mogły funkcjonować. Kopalne surowce energetyczne Europy (ropa naftowa, gaz i węgiel) nie są jednak niewyczerpane. Trzeba nimi dobrze zarządzać, a nawet szukać ich nowych źródeł.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Działania w dziedzinie klimatu - Broszura

Działania w dziedzinie klimatu
Broszura

Na całym świecie poziom emisji gazów cieplarnianych rośnie z każdym rokiem. To globalne wyzwanie wymaga globalnej reakcji. W międzynarodowych negocjacjach w dziedzinie zmiany klimatu Unia Europejska przemawia jednym głosem.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Środowisko - Broszura

Środowisko
Broszura

Ze względu na swój charakter zagadnienia związane z ochroną środowiska wykraczają poza granice polityki i prawa czy też granice państw. Dlatego jeżeli chcemy rozwiązać problemy, które nas wszystkich dotyczą, niezbędna jest współpraca pomiędzy krajami UE oraz między UE a resztą świata. Problemy te obejmują szeroki zakres zjawisk – od suszy i powodzi, poprzez zanieczyszczenie powietrza, po zagrożenia dla europejskiej bogatej bioróżnorodności.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij


The Awakeners
Witryna internetowa

Zachęcamy do przedstawienia uczniom bohaterów recyklingu. Dzięki tej interaktywnej witrynie nauczą się, jak lepiej gospodarować odpadami w domu (i w klasie). Każda z postaci koncentruje się na recyklingu określonych odpadów (woda, żywność, elektronika itp.) i wyjaśnia, jak można przyczynić się do ochrony środowiska.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij


      Czy chcielibyście pić wodę ze ścieków?
      - Broszura

Czy chcielibyście pić wodę ze ścieków?
Broszura

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaką podróż przebywa woda, z której codziennie korzystamy – od momentu, w którym trafia do naszych kranów, przechodzi przez kanały ściekowe i oczyszczalnie, aż wreszcie trafia do rzek i mórz, gdzie możemy na nowo się nią cieszyć.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Gospodarka i handel

TTIP: Najczęściej zadawane pytania - Witryna internetowa

TTIP: Najczęściej zadawane pytania
Witryna internetowa

Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji to nazwa umowy handlowej, która jest negocjowana pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Celem negocjacji jest usunięcie barier w handlu.

 • 2015

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Gospodarka europejska – najważniejsze informacje - Witryna internetowa

Gospodarka europejska – najważniejsze informacje
Witryna internetowa

Co dokładnie wydarzyło się w trakcie kryzysu gospodarczego? Jak zareagowała na niego Unia Europejska? Czym jest Unia Gospodarcza i Walutowa? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych informacji znajdziesz w naszej witrynie internetowej pełnej ciekawych i przydatnych materiałów. Dowiesz się też, jak w prosty i przystępny sposób wyjaśnić swoim uczniom, czym jest gospodarka europejska.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Obszar obowiązywania euro - Map

Obszar obowiązywania euro
Map

Korzystając z kolorowej mapy, można pokazać uczniom, które kraje używają euro jako waluty, a które nie. Na mapie przedstawiono również użyteczne informacje, takie jak wysokość produktu krajowego brutto w UE i daty wprowadzenia euro w poszczególnych państwach.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Krótki przewodnik po euro - Broszura

Krótki przewodnik po euro
Broszura

W przewodniku zaprezentowano podstawowe fakty na temat euro. Przedstawiono w nim także krótką historię euro, powody powstania tej waluty i korzyści z niej płynące. Na końcu przewodnika zamieszczono oś czasu, za pomocą której dokładnie pokazano najważniejsze wydarzenia z historii euro.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Jedna waluta w zjednoczonej Europie - Broszura

Jedna waluta w zjednoczonej Europie
Broszura

W przewodniku wyjaśniono proces rodzenia się euro, od powstania pomysłu do wprowadzenia waluty. Państwa uczniowie zdobędą rzetelną wiedzę na temat czynników i okoliczności, które doprowadziły do powstania euro takiego, jakie znamy dzisiaj.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Konkurencja w Europie - Broszura

Konkurencja w Europie
Broszura

Komisja Europejska odgrywa ważną rolę w monitorowaniu, czy firmy z UE i spoza niej postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby konsumenci byli traktowani uczciwie. Komiks z udziałem Ewy, młodej artystki, oraz Tomka, urzędnika w Komisji Europejskiej, pomoże uczniom lepiej zrozumieć, jakie działania podejmuje UE w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku europejskim.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Inwestycje UE

Budżet UE w skrócie - Broszura

Budżet UE w skrócie
Broszura

94% środków z budżetu UE wydaje się w państwach członkowskich UE i poza jej granicami. Z budżetu UE zapewnia się wsparcie na rzecz milionów studentów, tysięcy naukowców, miast, przedsiębiorstw, regionów czy organizacji pozarządowych. Budżet UE łączy zasoby państw członkowskich i przynosi korzyści skali.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Budżet UE w moim kraju - Witryna internetowa

Budżet UE w moim kraju
Witryna internetowa

Witryna ta zawiera wiadomości na temat unijnego budżetu oraz projektów finansowanych z jego środków w 28 państwach członkowskich. Za pomocą interaktywnej mapy można znaleźć informacje o poszczególnych państwach oraz niektórych projektach finansowanych tam przez UE. W witrynie odpowiedziano również na ogólne pytania dotyczące unijnego budżetu.

Informacje w witrynie zostały podane w języku angielskim i języku wybranego kraju.

 • 2014

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Rolnictwo i rybołówstwo

W trosce o nasze korzenie - Witryna internetowa

W trosce o nasze korzenie
Witryna internetowa

Zapraszamy do zapoznania się ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej. W znajdującej się w tej witrynie sekcji dla nauczycieli można znaleźć materiały, które ułatwią wyjaśnienie uczniom zagadnień z zakresu WPR, w tym sposobów pomagania unijnym rolnikom i ochrony środowiska. Materiały te obejmują również filmy, zestawienia, plakaty i kartki pocztowe.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Nierozłączni - jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych – Witryna internetowa

Nierozłączni - jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych
Witryna internetowa

Dla mieszkańców Europy ryby i owoce morza od zawsze były ważnym składnikiem pożywienia. Dokonując połowów musimy pamiętać o tym, aby dać stadom możliwość odtworzenia i zachowania wodnych ekosystemów w zadowalającym stanie.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Prawa konsumenta

Consumer Classroom - Witryna internetowa

Prawa konsumenta
Witryna internetowa

Mogą Państwo pomóc swoim uczniom w opanowaniu praktycznych umiejętności konsumenckich potrzebnych na co dzień! W witrynie Consumer Classroom można znaleźć mnóstwo inspirujących materiałów dla nauczycieli, obejmujących zagadnienia od mediów społecznościowych po prawa obywatela i konsumenta. Za jej pomocą nauczyciele mogą przygotowywać lekcje online i udostępniać je uczniom, a także wymieniać się wskazówkami z innymi nauczycielami w ramach unijnej społeczności online.

 • Ta strona jest regularnie aktualizowana.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Bezpieczeństwo

Odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi - Broszura

Odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi
Broszura

Komiks ilustruje rozmaite zagrożenia, na które mogą być narażeni młodzi ludzie w czasie korzystania z Internetu – od ujawnienia haseł i numerów kart kredytowych po publikację zdjęć. W prostej formie wyjaśniono, w jaki sposób nowe prawo unijne poprawi ochronę.

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

UE i świat

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 - Witryna internetowa

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015
Witryna internetowa

Poniższy zestaw narzędzi i materiałów dla nauczycieli został przygotowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO). Ma on za zadanie pomóc osobom przekazującym przyszłym liderom (aktualnie uczniom i studentom w wieku od 15 do 24 lat) informacje dotyczące osiągnięć Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich, największych na świecie ofiarodawców pomocy rozwojowej, a także umożliwić im dogłębne zrozumienie globalnych wyzwań, przed którymi coraz częściej staje współczesna młodzież.

 • 2015

Czy te zasoby były przydatne?

Twoja ocena


Security Image

Zamknij

Początek strony

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2015
Informacja prawna | O portalu EUROPA | FAQ | Szukaj | Kontakt | Początek strony