Bestellen

Op deze website kunt u zelf de publicaties downloaden en afdrukken.

Eén papieren exemplaar: u kunt één papieren exemplaar per publicatie bestellen via de EU Bookshop. De meeste publicaties zijn gratis.

Meer exemplaren: Als u meer dan één exemplaar wilt bestellen, neemt u contact op met Europe Direct.

Hebt u favoriet lesmateriaal? Laat het ons dan weten!

Uw lesmateriaal inzenden

15 jaar en ouder

Alles over de EU

Europa - Een jongerenblad - Brochure

Europa - Een jongerenblad
Brochure

"Europa ligt ergens anders." Met deze provocerende zin begon het eerste hoofdstuk van dit kennismagazine voor jonge mensen, dat voor het eerst voor de hele EU is uitgegeven. Wij zitten natuurlijk midden in Europa, en dit magazine toont wat Europa betekent. Wie heeft het voor het zeggen in Europa, wat betekent de Europese Unie voor de mensen in het dagelijks leven en welke koers is ons continent aan het volgen in een geglobaliseerde wereld? Hoe moet de toekomst van Europa eruitzien? Dit en meer kunnen leerlingen van 13 tot 18 jaar leren en op interactieve wijze ervaren. Voor docenten is een speciale bijlage beschikbaar.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

De EU in slides - Presentatieslides

De EU in slides
Presentatieslides

Deze slides kunnen door leerkrachten worden gebruikt om een PowerPoint-presentatie over de EU te maken. Elke slide biedt een aantal eenvoudige feiten of sleutelwoorden in een stijl die gemakkelijk te begrijpen is voor een publiek zonder voorafgaande kennis van de EU. In de slides wordt uitleg gegeven over belangrijke cijfers, beleidsmaatregelen en hoe de EU functioneert en er wordt basisinformatie verschaft over zaken als de uitbreiding van de EU, de verdragen en de symbolen van de EU.

 • De slides worden geregeld geactualiseerd.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Over de EU - Brochure en Website

Over de EU
Brochure en Website

Wilt u weten hoe de EU werkt? Zoek niet verder! Hier kunt u alles te weten komen over de manier waarop de verschillende instellingen werken, hoe de EU besluiten neemt en wie er bij betrokken zijn. Ontdek bijvoorbeeld wie de agenda vaststelt en wie er moeten instemmen met wetsvoorstellen voordat ze echt wet worden in de hele EU.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Beleidsterreinen van de Europese Unie - Website

Beleidsterreinen van de Europese Unie
Website

De EU is op allerlei gebieden actief, van mensenrechten tot vervoer en handel. Of u nu wilt weten hoeveel geld de EU uitgeeft aan het reorganiseren van de visindustrie of wat de EU doet om klimaatverandering tegen te gaan, deze website geeft antwoord.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

De geschiedenis van de Europese Unie - Website

De geschiedenis van de Europese Unie
Website

Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de tijd van de Koude Oorlog, de economische groei en recessie: de Europese geschiedenis is nooit saai! Bekijk hoe deze gebeurtenissen de EU hebben gevormd en hoe de EU erop heeft gereageerd. U kunt een overzicht van ieder decennium lezen of eens beter kijken naar wat er per jaar gebeurde. En misschien wilt u ook wel iets lezen over de grondleggers van de EU en video’s bekijken van de grondleggers in actie.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Geografie van de Europese Unie - Website

Geografie van de Europese Unie
Website

Op deze website vindt u kaarten met basisgegevens van elke lidstaat van de EU. U kunt ook downloaden en bestellen:

Reizen in Europa 2015-2016, een brochure met een landkaart en allerlei handige reistips.

EU-kaart 2014 met de vlaggen van de EU-lidstaten (af te drukken in A4-formaat)

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Feiten en cijfers - Brochure

Feiten en cijfers
Brochure

Deze kleurrijke brochure, met daarin alles van de datum waarop elk land tot de EU is toegetreden tot feiten over bevolking, instellingen en talen, begint met een algemene inleiding waarna er specifiekere informatie over elk EU-land wordt gegeven. Leer van elk land alles over het politieke systeem, de bevolking, steden, stemgerechtigde leeftijd en meer. Meer feiten en cijfers zijn op de europa website te vinden.

Deze publicatie verwijst nog niet naar het feit dat Litouwen op 1 januari 2015 als 19e EU-land tot de eurozone is toegetreden.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

EuroparlTV - Website

EuroparlTV
Website

Vele nuttige video’s over het Europees Parlement, onderverdeeld in drie kanalen:

• Parlementair Nieuws

• Jong Parlement, en

• Ontdek het Parlement (hoe werkt het?)

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Europa onder de loupe - Brochure

Europa onder de loep
Brochure

In deze brochure wordt de geschiedenis van de EU uiteengezet, worden de instellingen geschetst en worden toekomstige uitdagingen beschreven. De teksten gaan vergezeld van feiten en cijfers en oefeningen voor leerlingen. Ook is er een quiz die leerlingen in de klas kunnen doen.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Europa in woorden en beelden - Boekje

Europa in woorden en beelden
Boekje

Wist je dat het woord Europa komt van prinses Europa uit de Griekse mythologie? Of dat de EU 23 officiële talen heeft? De brochure bevat deze en een hoop andere interessante feiten over Europa en presenteert de visie van jonge en beroemde Belgen over wat de EU voor hen betekent.

 • 2013

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Uw rechten als inwoner van de Europese Unie - Website

Uw rechten als inwoner van de Europese Unie
Website

Praktisch advies over uw rechten in de EU. Jonge gebruikers zijn misschien vooral geïnteresseerd in informatie over studeren of vrijwilligerswerk doen in het buitenland, reizen, winkelen in het buitenland en stages.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Energie en milieu

Energie - Brochure

Energie
Brochure

We hebben allemaal licht, warmte en vervoer nodig om te leven en te werken. Daarvoor gebruiken we veel fossiele energiebronnen (olie, gas, steenkool), maar die zijn niet onuitputtelijk. We moeten er dus zuinig mee omspringen en ook andere bronnen gebruiken.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Klimaatbescherming - Brochure

Klimaatbescherming
Brochure

Wereldwijd blijft de uitstoot van broeikasgassen elk jaar stijgen. Dit mondiale probleem vraagt om een mondiale aanpak. Bij internationale onderhandelingen over klimaatverandering spreekt de Europese Unie met één stem.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Milieu - Brochure

Milieu
Brochure

Het milieu houdt zich niet aan grenzen, niet aan politieke, niet aan juridische en niet aan andere door de mens gestelde grenzen. Daarom moeten de EU-landen met elkaar en met de rest van de wereld samenwerken om gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Die problemen variëren van droogtes en overstromingen tot milieuvervuiling en aantasting van Europa’s biodiversiteit.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten


De Awakeners
Website

Laat uw leerlingen kennismaken met de recyclinghelden op deze interactieve website, waar ze kunnen leren over afvalbeheer thuis en in de klas. Elke held heeft zijn eigen specialisme (water, voeding, elektronica, enz.) en legt uit wat te doen voor een groener milieu.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Zou jij je afvalwater drinken? - Brochure

Zou jij je afvalwater drinken?
Brochure

Kom meer te weten over de reis die het water aflegt dat wij in ons dagelijks leven gebruiken. Lees hoe het bij ons thuis in onze kraan terechtkomt en hoe het wordt afgevoerd langs riolen en zuiveringsstations naar rivieren en de zee, waar we er opnieuw van kunnen genieten.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Economie en handel

TTIP: Veelgestelde vragen - Website

TTIP: Veelgestelde vragen
Website

Het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) is een handelsovereenkomst waarover de Europese Unie en de Verenigde Staten in onderhandeling zijn. De onderhandelingen zijn gericht op het wegnemen van de handelsbelemmeringen.

 • 2015

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

De Europese economie verklaard - Website

De Europese economie verklaard
Website

Wat is er precies gebeurd tijdens de financiële crisis? En hoe heeft de EU gereageerd? Wat is de Economische en Monetaire Unie? Vind de antwoorden op deze vragen en nog veel meer via deze website, die helpt om de Econmische economie op een eenvoudige manier uit te leggen aan uw leerlingen.

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

Als u meer wilt weten over de economische crisis en de maatregelen genomen door de EU, bekijk dan de brochure "10 antwoorden op de economische crisis in Europa"

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

De eurozone - Kaart

De eurozone
Kaart

Gebruik deze kaart met kleurcodering om uw studenten te tonen in welke landen de euro wordt gebruikt. De kaart geeft ook bruikbare informatie zoals het BBP per lidstaat en een tijdlijn die de evolutie van de eurozone weergeeft.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Beknopte gids over de euro - Boekje

Beknopte gids over de euro
Boekje

Deze gids geeft beknopte informatie over de euro, inclusief een korte geschiedenis ​​en de voordelen die de euro biedt. U vindt een tijdlijn aan het einde van de gids waar de belangrijkste gebeurtenissen worden geillustreerd.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Eén munt voor één Europa - Boekje

Eén munt voor één Europa
Boekje

Deze brochure beschrijft de geschiedenis van de euro. Uw studenten zullen een goed inzicht krijgen in de ideeën en acties die de euro hebben gevormd.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Concurrentie in Europa - Boekje

Concurrentie in Europa
Boekje

De Europese Commissie speelt een belangrijke rol in het zorgen dat bedrijven van binnen en buiten de EU zich aan de regels houden, zodat de consument eerlijk wordt behandeld. Het stripverhaal van Chloe, een jonge kunstenares, en Thomas, een Europees ambtenaar die zich bezighoudt met concurrentie, helpt leerlingen te begrijpen hoe de EU werkt aan een eerlijke en concurrerende markt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

De EU investeert!

Wegwijs in de begroting van de Europese Unie - Brochure

Wegwijs in de begroting van de Europese Unie
Brochure

94 % van de EU-begroting wordt in de lidstaten van de EU en daarbuiten besteed. Daarmee worden miljoenen studenten, duizenden onderzoekers, steden, ondernemingen, regio’s en ngo’s ondersteund. Via de EU-begroting worden de middelen van de lidstaten gebundeld en worden schaalvoordelen gerealiseerd.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

EU-begroting in mijn land - Website

EU-begroting in mijn land
Website

Deze website geeft informatie over de EU-begroting en de besteding ervan in de 28 lidstaten. Door te klikken op een kaart kunt u meer te weten komen over afzonderlijke landen en enkele van de projecten die daar door de EU worden gefinancierd. De website geeft ook antwoord op algemene vragen over de EU-begroting.

Voor elk land geeft de website informatie in het Engels en in de taal van het desbetreffende land.

 • 2014

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Landbouw en visserij

Samen zorgen voor onze roots - Website

Samen zorgen voor onze roots
Website

Deze website bevat lesmateriaal en geeft een goed overzicht van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en hoe dat beleid boeren helpt het platteland te beschermen. De website bevat ook een toolkit met video’s, infosheets, posters en briefkaarten.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Onafscheidelijk - Eet, koop en verkoop duurzame vis – Website

Onafscheidelijk - Eet, koop en verkoop duurzame vis
Website

Al eeuwenlang valt vis niet weg te denken uit ons leven. Als we in onze zeeën vissen, moeten we ervoor zorgen dat er voldoende overblijft om de gezondheid van onze ecosystemen te behouden en om in de toekomst te kunnen blijven vissen.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Onze rechten als consument

Consumer Classroom - Website

Consumer Classroom
Website

Maak uw studenten mondiger met de praktische vaardigheden die ze als consument nodig hebben in het echte leven! Op de website van de Consumer Classroom vindt u een grote hoeveelheid bronnen die kunnen dienen als inspiratie voor docenten, met onderwerpen die uiteenlopen van sociale media tot burgerschap en consumenten. Hiermee kunnen docenten onlinelessen samenstellen en ze delen met studenten. Ook kunnen ze via een online community tips uitwisselen met andere docenten uit de hele EU.

 • Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Veiligheid

Houd zelf controle over je persoonsgegevens - Brochure

Houd zelf controle over je persoonsgegevens
Brochure

Cartoons illustreren de verschillende risico's waar jonge mensen mee te maken kunnen hebben als ze gebruikmaken van het internet; van het weggeven van wachtwoorden en creditcardnummers tot het plaatsen van foto's. In simpele bewoordingen wordt uitgelegd hoe een nieuwe EU-wet de mate van bescherming zal verhogen.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

De EU en de wereld

Europees Jaar voor ontwikkeling 2015 - Website

Europees Jaar voor ontwikkeling 2015
Website

Dit leerpakket, ontwikkeld door het Directoraat-Generaal van de Europese Commissie voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO) is voor docenten een hulpmiddel om de toekomstige beleidsmakers (jongeren van 15 tot 24 jaar) te informeren over de resultaten die de Europese Unie – als de grootste donor ter wereld werking al heeft bereikt en om deze jongerende wereldwijde uitdagingen te laten begrijpen waarmee ze steeds meer geconfronteerd worden.

 • 2015

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Verborgen ramp - Stripverhaal

Verborgen ramp
Stripverhaal

Een stripverhaal over humanitaire hulpverlening aan gebieden die getroffen zijn door natuurrampen en andere crises. Het laat lezers een kijkje nemen achter de schermen van de Europese Commissie, die de eerste steunmaatregelen coördineert, en geeft een beeld van de uitdagingen waarmee hulpverleners ter plaatse worden geconfronteerd.

We horen graag uw mening! Was dit materiaal bruikbaar?

Uw beoordeling


Security Image

Sluiten

Naar boven

Laatste bijwerking: 11/12/2015
Juridische mededeling | Over de EUROPA-website | Vraagbaak | Zoeken | Contact | Naar boven