Kif tordna

Tista' tniżżel u tistampa l-pubblikazzjonijiet li jinsabu f'dan is-sit elettroniku inti stess.

Kopja stampata waħda: Tista' tordna kopja stampata waħda għal kull pubblikazzjoni permezz tal-EU Bookshop. Ħafna mill-pubblikazzjonijiet huma bla ħlas.

Aktar kopji: Jekk tixtieq tordna aktar minn kopja waħda, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Europe Direct.

Għandek xi riżorsa ta’ tagħlim favorita? Għidilna dwarha!

Ibgħat
ir-riżorsa tat-tagħlim tiegħek

'Il fuq minn 15-il sena

Kollox dwar l-UE

L-Ewropa - Ktieb għaż-żgħażagħ - Brochure

L-Ewropa - Ktieb għaż-żgħażagħ
Brochure

“L-Ewropa tinsab xi mkien ieħor.” Din is-sentenza provokattiva tiftaħ l-ewwel kapitolu ta’ din ir-rivista ta’ għarfien għaż-żgħażagħ, li qed tiġi ppubblikata għall-ewwel darba għall-UE kollha. Naturalment, aħna ninsabu fiċ-ċentru tal-Ewropa u din ir-rivista trid tispjega x’inhi l-Ewropa. Min imexxi l-Ewropa, xi tfisser l-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini tagħha fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom, u f’liema direzzjoni miexi l-kontinent tagħna f’dinja globalizzata? Kif għandha tkun l-Ewropa fil-ġejjieni? Permezz ta’ din ir-rivista, l-istudenti tal-iskola li jkollhom bejn it-13 u t-18-il sena jistgħu jitgħallmu dan u iktar, waqt li jaħdmu b’mod interattiv fuq dawn il-kwistjonijiet. Marbut ma’ din ir-rivista hemm ukoll ktejjeb ta’ gwida għall-għalliema.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-UE f’ritratti - Ritratti ta’ preżentazzjoni

L-UE f’ritratti
Ritratti ta’ preżentazzjoni

Dawn ir-ritratti jistgħu jintużaw mill-għalliema sabiex jagħmlu preżentazzjonijiet bil-powerpoint dwar l-UE. Kull ritratt jipprovdi xi fatti sempliċi jew kliem ewlieni fi stil li jista’ jinftiehem malajr minn udjenza mingħajr ebda għarfien dwar l-UE. Jispjegaw figuri u politiki ewlenin u kif taħdem l-UE u jipprovdu informazzjoni bażika dwar kwistjonijiet bħat-tkabbir tal-UE, it-trattati u s-simboli tal-UE.

 • Ir-ritratti jiġu aġġornati regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Kif taħdem l-UE - Fuljett u Sit elettroniku

Kif taħdem l-UE
Fuljett u Sit elettroniku

Trid issir taf dwar kif taħdem l-UE? Mela tkomplix tfittex aktar! Hawn huwa l-post minn fejn tista' ssib dak kollu li għandek bżonn biex issir taf dwar kif jaħdmu l-istituzzjonijiet varji, kif l-UE tieħu deċiżjonijiet u dwar min huwa involut. Sir af pereżempju fuq min jissettja l-aġenda u min għandu jaqbel fuq proposti ġodda qabel dawn isiru liġi madwar l-UE.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Oqsma politiki tal-Unjoni Ewropea - Sit elettroniku

Oqsma politiki tal-Unjoni Ewropea
Sit elettroniku

L-UE hija attiva f'firxa wiesgħa ta' oqsma politiċi, mid-drittijiet tal-bniedem għat-trasport u l-kummerċ. Kemm jekk trid tkun taf dwar kemm tonfoq flus l-UE fuq ir-ristrutturar tas-settur tas-sajd jew dwar dak li qed tagħmel biex tindirizza t-tibdil fil-klima - dan is-sit elettroniku jipprovdi t-tweġibiet għalik.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - Sit elettroniku

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea
Sit elettroniku

Minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija, għall-era tal-Gwerra Bierda u t-tkabbir ekonomiku u r-riċessjoni - l-istorja Ewropea qatt ma kienet waħda tedjanti! Ara kif dawn l-avvenimenti ffurmaw l-UE - u kif l-UE wieġbet għalihom. Aqra ħarsa ġenerali ta' kull deċennju, jew agħti titwila lejn dak li ġara sena wara sena. Tista' taqra aktar dwar il-'Missirijiet Fundaturi' tal-UE u tara l-vidjows tagħhom fl-azzjoni.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Ġeografija tal-Unjoni Ewropea - Sit elettroniku

Ġeografija tal-Unjoni Ewropea
Websajt

F’dan il-websajt issib mapep b’informazzjoni bażika dwar kull pajjiż tal-UE. Tista’ wkoll tniżżel u tordna:

L-ivvjaġġar fl-Ewropa 2015-16, fuljett li jinkludi mappa u bosta pariri għall-ivvjaġġar,

Mappa tal-Unjoni Ewropea għall-2014 li fiha wieħed isib il-bnadar tal-Istati Membri tal-UE (li tista’ tiġi stampata fil-format A4)

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fatti u ċifri - Fuljett

Fatti u ċifri
Fuljett

Mid-dati meta kull pajjiż issieħeb fl-UE għal fatti dwar il-popolazzjoni, istituzzjonijiet u lingwi, il-fuljett bil-kulur jibda b’introduzzjoni ġenerali qabel jipprovdi informazzjoni aktar speċifika dwar kull pajjiż tal-UE. Sir af aktar dwar is-sistema politika tal-pajjiż, il-popolazzjoni, l-ibliet, l-età tal-votazzjoni tiegħu u aktar. Aktar fatti u ċifri jistgħu jinstabu minn fuq is-sit elettroniku tal-europa.

Jekk jogħġbok innota li dan il-prodott għadu ma jirreferix għall-fatt li l-Litwanja saret id-19-il membru taż-żona tal-euro fl-1 ta' Jannar 2015.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

EuroparlTV - Sit elettroniku

EuroparlTV
Sit elettroniku

Ħafna vidjows utli dwar il-Parlament Ewropew, raggruppati fi tliet sezzjonijiet:

• Aħbarijiet tal-Parlament

• Parlament Żagħżugħ u

• Skopri l-Parlament (Kif jaħdem?)

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Id-drittijiet tiegħek bħala ċittadin Ewropew - Sit elettroniku

Id-drittijiet tiegħek bħala ċittadin Ewropew
Sit elettroniku

Parir prattiku dwar id-drittijiet tiegħek fl-UE. Utenti żgħażagħ jistgħu jkunu partikolarment interessati f’informazzjoni dwar studju jew dwar volontarjat barra minn pajjiżhom, dwar ivjaġġar, xiri u appredistati barra minn pajjiżhom.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Enerġija u Ambjent

Enerġija - Brochure

Enerġija
Brochure

Id-dawl, it-tisħin, it-traport, il-produzzjoni industrijali: l-enerġija hi vitali għas-servizzi essenzjali ta’ kuljum, u mingħajrha ma nistgħux niffunzjonaw. Madankollu, l-istokkijiet ta’ karburanti fossili tal-Ewropa (iż-żejt, il-gass u l-faħam) mhumiex għal dejjem. Jeħtieġ mhux biss jiġu mmaniġġati, iżda anki żviluppati oħrajn ġodda.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Azzjoni favur il-klima - Brochure

Azzjoni favur il-klima
Brochure

Madwar id-dinja, qed ikomplu jiżdiedu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra kull sena. Din l-isfida globali tirrikjedi rispons globali. Fin-negozjati internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, l-Unjoni titkellem b’vuċi waħda.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-Ambjent - Brochure

L-Ambjent
Brochure

Min-natura tiegħu stess, l-ambjent imur lil hinn mill-fruntieri politiċi, legali u dawk magħmulin mill-bniedem. B’riżultat ta’ dan, il-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u bejn l-UE u l-bqija tad-dinja hija essenzjali jekk irridu nittrattaw sfidi li għandhom impatt fuqna lkoll. Dawn ivarjaw minn nixfiet u għargħar għal tniġġis u theddid tal-bijodiversità rikka tal-Ewropa.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq


L-Awakeners
Sit elettroniku

Introduċi lill-istudenti tiegħek għall-eroj tar-riċiklaġġ tagħna fuq dan is-sit elettroniku interattiv fejn huma jistgħu jitgħallmu dwar ġestjoni aħjar tal-iskart domestiku (u tal-klassi!). Kull eroj jiffoka fuq ir-riċiklaġġ ta' qasam partikolari ta' skart (ilma, ikel, elettronika, eċċ.) u jispjega x'passi għandhom jittieħdu sabiex jinħoloq ambjent aktar ekoloġiku.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Ekonomija u kummerċ

TTIP: Mistoqsijiet Frekwenti - Sit elettroniku

TTIP: Mistoqsijiet Frekwenti
Sit elettroniku

Is-Sħubija Transatlantika għall-Kummerċ u l-Investiment (TTIP) huwa l-isem ta' ftehim kummerċjali li qed jiġi negozjat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti.  In-negozjati għandhom l-għan li jneħħu l-ostakli kummerċjali.

 • 2015

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-Ekonomija Ewropea Spjegata - Sit elettroniku

L-Ekonomija Ewropea Spjegata
Sit elettroniku

X'ġara eżattament matul il-kriżi finanzjarja? Kif wieġbet l-UE? X'inhi l-Unjoni Ekonomika u Monetarja? Sir af it-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet u ħafna aktar permezz ta' dan is-sit elettroniku ppakkjat b'informazzjoni interessanti u utli. Tista' tużah biex tispjega l-ekonomija Ewropea f'termini ċari u sempliċi lill-istudenti tiegħek.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Iż-żona tal-ewro - Mappa

Iż-żona tal-ewro
Mappa

Uża din il-mappa kodifikata bil-kulur biex turi lill-istudenti tiegħek liema pajjiżi jużaw l-euro u liema ma jużawhiex. Din il-mappa tinkludi wkoll tagħrif siewi bħall-PDG madwar l-UE u skeda ta’ żmien li turi meta ġiet implimentata l-euro f’kull pajjiż.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Gwida qasira għall-euro - Ktejjeb

Gwida qasira għall-euro
Ktejjeb

Din il-gwida tippreżenta fatti bażiċi fuq l-euro. Tagħti storja qasira tal-euro, ir-raġunijiet għaliex daħlet fis-seħħ u l-benefiċċji li toffri. Ser issib skeda ta’ żmien illustrata fi tmiem il-gwida li tispjega l-iktar avvenimenti importanti li seħħew kemm ilha teżisti l-euro.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Munita unika għal Ewropa waħda - Ktejjeb

Munita unika għal Ewropa waħda
Ktejjeb

Din il-gwida tispjega l-istorja tal-euro, mit-tnissil sal-eżistenza tagħha. L-istudenti tiegħek ser jiksbu fehim ċar u profond tal-istadji u l-ideat li għamlu l-euro dik li hi llum, u l-ħsieb warajhom.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Il-kompetizzjoni fl-Ewropa - Brochure

Il-kompetizzjoni fl-Ewropa
Brochure

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti fl-iżgurar li n-negozji ġewwa u barra l-UE jsegwu r-regoli, u tagħmel ċert li l-konsumaturi ma jiġux ingannati. Wara l-istorja ta' Chloe, artista żagħżugħa, u Thomas, uffiċjal tal-politika tal-kompetizzjoni, din l-istrixxa komika sejra tgħin lill-istudenti tiegħek jifhmu aħjar kif l-UE taġixxi biex tiżgura suq ġust u kompetittiv fl-Ewropa.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-UE tinvesti

Daqqa t’għajn lejn il-baġit tal-UE - Brochure

Daqqa t’għajn lejn il-baġit tal-UE
Brochure

94 % tal-baġit tal-UE jintefaq fl-Istati Membri tal-UE u lil hinn. Jgħin miljuni ta’ studenti, eluf ta’ riċerkaturi, bliet, intrapriżi, reġjuni u NGOs. Il-baġit tal-UE jiġbor flimkien ir-riżorsi tal-Istati Membri u jġib miegħu ekonomiji ta’ skala.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Il-Baġit tal-UE f'Pajjiżi - Sit elettroniku

Il-Baġit tal-UE f'Pajjiżi
Sit elettroniku

Dan is-sit elettroniku jipprovdi informazzjoni dwar il-baġit tal-UE u kif jintuża fit-28 Stat Membru. Permezz ta' mappa interattiva, inti tista' ssir taf dwar pajjiżi individwali u uħud mill-proġetti li qed jiġu ffinanzjati mill-UE hemmhekk. Is-sit elettroniku jkopri wkoll mistoqsijiet ġenerali dwar il-baġit tal-UE.

Għal kull pajjiż, is-sit elettroniku jipprovdi informazzjoni bl-Ingliż kif ukoll bil-lingwa lokali.

 • 2014

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Biedja u sajd

Nieħdu ħsieb l-għeruq tagħna - Sit elettroniku

Nieħdu ħsieb l-għeruq tagħna
Sit elettroniku

Ifhem il-Politika Agrikola Komuni tal-UE. Dan is-sit elettroniku fih taqsima ddisinjata speċifikament sabiex tgħin lill-għalliema jispjegaw il-PAK lill-istudenti, inkluż kif il-bdiewa tal-UE jistgħu jiġu megħjuna u kif jista' jiġi protett il-pajsaġġ. Hemm ukoll toolkit li fiha vidjows, folji ta' informazzjoni, posters u postcards.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Inseparable - Kul, Ixtri u Biegħ Ħut Sostenibbli – Sit elettroniku

Inseparable - Kul, Ixtri u Biegħ Ħut Sostenibbli
Sit elettroniku

Għal sekli sħaħ, aħna l-Ewropej għexna storja ta' mħabba mal-ħut tagħna. Meta naqbdu l-ħut mill-ibħra tagħna, jeħtiġilna niżguraw ruħna li jkun baqa' biżżejjed fl-ilma, biex tinżamm is-saħħa tal-ekosistemi tagħna u biex inkunu nistgħu nkomplu nistadu fil-ġejjieni.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Drittijiet tal-konsumatur

Consumer Classroom - Sit elettroniku

Consumer Classroom
Sit elettroniku

Għallem lill-istudenti tiegħek il-ħiliet prattiċi bħala konsumaturi li huma għandhom bżonn għall-ħajja reali! Is-sit elettroniku Consumer Classroom jiġbor fih għadd ta' riżorsi ta' ispirazzjoni għall-għalliema - fuq kwistjonijiet li jvarjaw mill-midja soċjali għaċ-ċittadinanza u d-drittijiet tal-konsumaturi. Jippermetti wkoll lill-għalliema sabiex jibnu l-lezzjonijiet online u jaqsmuhom mal-istudenti, u li jiskambjaw suġġerimenti ma’ għalliema oħrajn permezz tal-komunità online mifruxa madwar l-UE.

 • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Sigurtà

Ħu kontroll tad-dejta personali tiegħek - Fuljett

Ħu kontroll tad-dejta personali tiegħek
Fuljett

Tpinġijiet ta’ cartoons li juru r-riskji varji li ż-żgħażagħ jistgħu jkunu esposti għalihom meta jużaw l-internet – mill-kxif ta' passwords u n-numri tal-karti tal-kreditu għall-pubblikazzjoni ta’ ritratti. Testi sempliċi jispjegaw kif liġi ġdida tal-UE sejra żżid il-protezzjoni.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-UE u d-dinja

Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 2015k - Sit elettroniku

Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 2015
Sit elettroniku

Din l-għodda għall-għalliema, żviluppata mid-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DĠ DEVCO), għandha l-għan li tappoġġja lill-għalliema biex jinformaw lil dawk li se jieħdu d-deċiżjonijiet tagħna fil-futur (dawk li għandhom bejn 15 u 24 sena) dwar ir-riżultati miksuba mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri fl-għajnuna għall-iżvilupp bħala l-akbar donatur ta’ għajnuna fid-dinja u jifhmu aħjar l-isfidi globali li se jiffaċċjaw dejjem iktar.

 • 2015

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-aħħar aġġornament: 07/10/2015
Avviż legali | Dwar EUROPA | FAQ | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna