Navigācijas ceļš

Pasūtījuma veikšana

Jūs pats varat lejupielādēt un izdrukāt šajā tīmekļa vietnē pieejamās publikācijas.

Viens eksemplārs papīra formātā: vienu katras publikācijas eksemplāru papīra formātā varat pasūtīt šajā tīmekļa vietnē EU Bookshop. Lielākā daļa publikāciju ir bez maksas.

Lielāks eksemplāru skaits Ja vēlaties pasūtīt vairāk nekā vienu eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar Europe Direct.

Jums ir kāds iecienītākais mācību līdzeklis? Pastāstiet par to arī mums!

Iesniedziet
savu mācību līdzekli

15 gadi

Viss par ES

Eiropa - Izglītojošs izdevums jauniešiem - Brošūra

Eiropa - Izglītojošs izdevums jauniešiem
Brošūra

„Eiropa ir kaut kur citur.” Ar šādu provokatīvu teikumu sākas pirmā nodaļa pirmoreiz visai ES izdotajā mācību žurnālā jauniešiem. Mēs, protams, esam tieši Eiropā, un šis žurnāls atklās, ko nozīmē Eiropa. Kas valda Eiropā, ko Eiropas Savienība nozīmē cilvēkiem ikdienā un kurā virzienā mūsu kontinents attīstās globalizētajā pasaulē? Kādai jābūt Eiropas nākotnei? Skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem varēs uzzināt atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem, interaktīvi darbojoties. Skolotāju rīcībā ir ar šo žurnālu saistīta skolotāja burtnīca.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

ES slaidos - Prezentāciju slaidi

ES slaidos
Prezentāciju slaidi

Šos slaidus var izmantot skolotāji, lai veidotu „PowerPoint” prezentāciju par ES. Katrs slaids sniedz dažus vienkāršus faktus vai atslēgvārdus stilā, ko viegli var saprast auditorija bez priekšzināšanām par ES. Tie izskaidro galvenos skaitļus, politiku un to, kā ES darbojas, un nodrošina pamatinformāciju par tādiem jautājumiem kā ES paplašināšanās, līgumi un ES simboli.

 • Slaidus regulāri atjaunina.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Kā ES darbojas - Brošūra un Tīmekļa vietne

Kā ES darbojas
Brošūra un Tīmekļa vietne

Vēlaties uzzināt par ES un tās darbību? Tad nemeklējiet nekur citur! Šeit varat atrast visu, kas jums būtu jāzina par to, kā darbojas ES dažādās iestādes, kā ES pieņem lēmumus un kas šajā procesā iesaistās. Piemēram, uzziniet, kas izveido darba kārtību un kas apstiprina jaunos priekšlikumus, pirms tie kļūst par likumiem visā ES.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eiropas Savienības politikas jomas - Tīmekļa vietne

Eiropas Savienības politikas jomas
Tīmekļa vietne

ES aktīvi darbojas dažādās politikas jomās — sākot no cilvēktiesībām līdz pat transportam un tirdzniecībai. Ja vēlaties uzzināt, cik daudz naudas EU tērē, lai pārstrukturētu zvejniecības nozari, vai kas tiek darīts, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām, šī vietne sniedz atbildes.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eiropas Savienības vēsture - Tīmekļa vietne

Eiropas Savienības vēsture
Tīmekļa vietne

No Otrā pasaules kara beigām cauri aukstā kara ērai, piedzīvojot ekonomikas izaugsmi un lejupslīdi — Eiropas vēsture nekad nav bijusi garlaicīga! Apskatiet, kā šie notikumi ir veidojuši ES un kā ES tos ir pārdzīvojusi. Lasiet pārskatu par katru desmitgadi vai ielūkojieties konkrētāk, kas notika gadu pa gadam. Varbūt vēlaties izlasīt arī par ES dibinātājiem un noskatīties video par viņu darbību.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eiropas Savienības ģeogrāfija - Tīmekļa vietne

Eiropas Savienības ģeogrāfija
tīmekļa vietne

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas kartes ar pamatinformāciju par katru ES dalībvalsti. Jūs arī varat lejupielādēt un pasūtīt:

Ceļošana Eiropā 2015. – 2016. gadā, brošūra, kurā atrodama karte un daudzi ieteikumi par ceļošanu,

Eiropas Savienības karte 2014, kurā redzami ES dalībvalstu karogi (izdrukājamā A4 formātā).

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Fakti un skaitļi - Brošūra

Fakti un skaitļi
Brošūra

Sākot ar datumiem, kad katra valsts pievienojusies ES, līdz faktiem par iedzīvotājiem, iestādēm un valodām, šī krāsainā brošūra sākas ar vispārēju ievadu un tālāk sniedz sīkāku informāciju par katru ES valsti. Uzzini par katras valsts politisko sistēmu, iedzīvotājiem, pilsētām, vecumu, no kāda var piedalīties vēlēšanās, un daudz ko citu. Sīkāki fakti un skaitļi ir pieejami tīmekļa vietnē EUROPA.

Jūsu ievērībai: Šeit nav ņemts vērā tas, ka Lietuva no 2015. gada 1. janvāra ir eirozonas 19. dalībvalsts.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

EuroparlTV - Tīmekļa vietne

EuroparlTV
Tīmekļa vietne

Daudz noderīgu video par Eiropas Parlamentu, grupēti trīs sadaļās:

• Parlamenta ziņas

• Jaunatnes parlaments un

• Iepazīstiet Parlamentu (Kā tas strādā?)

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Tavas kā Eiropas pilsoņa tiesības - Vietne

Tavas kā Eiropas pilsoņa tiesības
Vietne

Praktiski padomi par tavām tiesībām ES. Jauniešiem jo īpaši varētu interesēt informācija par studijām vai brīvprātīgo darbu ārzemēs, ceļošanu, iepirkšanos ārzemēs un stažēšanos.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Enerģija un vide

Enerģētika - Brošūra

Enerģētika
Brošūra

Apgaismojums, apkure, transports, rūpnieciskā ražošana — visiem šiem pakalpojumiem, bez kuriem nevaram iztikt ne dienu un kurus saņem gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, būtiski nepieciešama enerģija. Tomēr Eiropas fosilie energoresursi (nafta, dabasgāze un akmeņogles) nav bezgalīgi. Tie ir labi jāapsaimnieko un jācenšas veidot jaunas atradnes.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Klimata politika - Brošūra

Klimata politika
Brošūra

Pasaulē siltumnīcefekta gāzu emisijas ar katru gadu turpina pieaugt. Šis globālais izaicinājums prasa globālu reakciju. Starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām Savienībai ir vienota pozīcija.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Vide - Brošūra

Vide
Brošūra

Vide pēc savas būtības neiekļaujas politiskās, juridiskās un cilvēku nospraustās robežās. Ja vēlamies risināt problēmas, kas skar mūs visus, ir ļoti svarīgi, lai notiktu pārrobežu sadarbība gan starp ES dalībvalstīm, gan ar pārējām pasaules valstīm. Šo problēmu loks ir ļoti plašs: no sausuma un plūdiem līdz piesārņojumam un Eiropas bioloģiskās daudzveidības apdraudējumam.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt


The Awakeners
Tīmekļa vietne

Iepazīstiniet skolēnus ar atkritumu pārstrādes dalībniekiem šajā interaktīvajā tīmekļa vietnē, kur viņi var uzzināt vairāk par labāku sadzīves (un klases telpas!) atkritumu apsaimniekošanu. Ikviens no šiem varoņiem pārstāv konkrētu resursu (ūdens, pārtika, elektronisko ierīču u. c.) pārstrādes jomu un paskaidro, kā nodrošināt ekoloģiskāku vidi.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Vai tu gribētu dzert savu kanalizācijas ūdeni? - Brošūra

Vai tu gribētu dzert savu kanalizācijas ūdeni?
Brošūra

Izpēti ikdienā izmantotā ūdens ceļu, lai uzzinātu, kā tas sasniedz mūsu krānus un kāds ir tā ceļš cauri kanalizācijas caurulēm un attīrīšanas iekārtām līdz upēm un jūrai, kur mēs to varam atkal no jauna izbaudīt.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Ekonomika un tirdzniecība

TTIP: Bieži uzdoti jautājumi - Tīmekļa vietne

TTIP: Bieži uzdoti jautājumi
Tīmekļa vietne

Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerība (“TTIP”) ir tirdzniecības nolīgums, par kuru notiek sarunas starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm. Sarunu mērķis ir novērst tirdzniecības šķēršļus.

 • 2015

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

ES ekonomikas skaidrojums - Tīmekļa vietne

ES ekonomikas skaidrojums
Tīmekļa vietne

Kas tieši notika finanšu krīzes laikā? Kā ES reaģēja? Kas ir ekonomikas un monetārā savienība? Uzziniet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, izmantojot šo tīmekļa vietni, kurā atradīsiet daudz interesantas un noderīgas informācijas. Jūs to varat izmantot, lai skaidrā un vienkāršā veidā skaidrotu Eiropas ekonomiku skolēniem.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eirozona - Karte

Eirozona
Karte

Izmantojiet šo krāsaino karti, lai parādītu skolēniem, kurās valstīs lieto vai nelieto eiro. Šajā kartē ir sniegta arī cita noderīga informācija, piemēram, ES dalībvalstu IKP un vēsturisks pārskats, kurā norādīts eiro ieviešanas gads katrā valstī.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eiro — īsa rokasgrāmata - Buklets

Eiro — īsa rokasgrāmata
Buklets

Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīti pamatfakti par eiro. Tajā ir sniegts īss pārstāsts par eiro vēsturi, šīs valūtas ieviešanas iemesliem un tās sniegtajiem ieguvumiem. Rokasgrāmatas beigās atradīsiet ilustrētu vēsturisko pārskatu, kurā minēti svarīgākie notikumi eiro pastāvēšanas vēsturē.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Vienotai Eiropai — viena valūta - Buklets

Vienotai Eiropai — viena valūta
Buklets

Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīta eiro valūtas attīstība no plāna izstrādes līdz tā ieviešanas brīdim. Skolēni iegūs skaidru un padziļinātu izpratni par eiro ieviešanas gaitu, šī procesa pamatā esošajām idejām un iemesliem.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Konkurence Eiropā - Brošūra

Konkurence Eiropā
Brošūra

Eiropas Komisijai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi ES un ārpus tās ievēro spēles noteikumus un patērētāji saņem produktus par taisnīgu cenu. Šis komikss, kura galvenie varoņi ir jauna māksliniece Kloe un Konkurences ģenerāldirektorāta darbinieks Tomass, palīdzēs skolēniem gūt skaidrāku priekšstatu par to, ko ES dara, lai nodrošinātu taisnīgu un konkurētspējīgu tirgu Eiropā.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

ES iegulda

ES budžets īsumā - Brošūra

ES budžets īsumā
Brošūra

Dalībvalstīs un ārpus tām tiek tērēti 94 % no Eiropas Savienības (ES) budžeta. No tā tiek palīdzēts miljoniem studentu, tūkstošiem pētnieku, pilsētām, uzņēmumiem, reģioniem un nevalstiskajām organizācijām (NVO). ES budžetā ir apvienoti dalībvalstu resursi, un tas nodrošina apjomradītus ietaupījumus.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

ES budžets manā valstī - Tīmekļa vietne

ES budžets manā valstī
Tīmekļa vietne

Šajā tīmekļa vietnē ir sniegta informācija par ES budžetu un tā izmantojumu 28 dalībvalstīs. Klikšķinot uz kartes, varat iepazīties ar informāciju par atsevišķām valstīm un dažiem ES finansētiem projektiem, kas šajās valstīs tiek īstenoti. Tīmekļa vietnē arī ir aplūkoti vispārēji jautājumi par ES budžetu.

Informācija par katru valsti tīmekļa vietnē ir sniegta gan angļu valodā, gan vietējā valodā.

 • 2014

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Rūpes par mūsu saknēm - Tīmekļa vietne

Rūpes par mūsu saknēm
Tīmekļa vietne

Iepazīstieties ar ES kopējo lauksaimniecības politiku. Šī tīmekļa vietne satur sadaļu, kas ir īpaši paredzēta, lai palīdzētu skolotājiem izskaidrot kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) skolēniem, tostarp pastāstīt, kā palīdzēt ES lauksaimniekiem un aizsargāt lauku vidi. Ir pieejams arī komplekts, kas ietver video, informācijas lapas, plakātus un pastkartes.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Inseparable - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish – Tīmekļa vietne

Inseparable - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish
Tīmekļa vietne

Mums, eiropiešiem, zivis ir bijušas ļoti svarīgas jau gadsimtiem. Jūrā zvejojot, mums jāgādā, lai tajā paliktu pietiekami daudz zivju. Tikai tā mūsu ekosistēmas var būt veselīgas un zvejot varēsim arī nākotnē.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Patērētāju tiesības

„Consumer Classroom” - Tīmekļa vietne

„Consumer Classroom”
Tīmekļa vietne

Dodiet iespēju saviem audzēkņiem apgūt praktiskās patērētāja prasmes, kas viņiem ir vajadzīgas reālajā dzīvē! Tīmekļa vietnē „Consumer Classroom” ir pieejama virkne resursu skolotāju iedvesmai par dažādām tēmām — no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem līdz pilsonībai un patērētāju tiesībām. Tā arī ļauj skolotājiem veidot stundas tiešsaistē un koplietot tās ar audzēkņiem, kā arī apmainīties padomiem ar citiem skolotājiem ES mēroga tiešsaistes kopienā.

 • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Drošība

Iegūsti kontroli pār saviem personas datiem - Brošūra

Iegūsti kontroli pār saviem personas datiem
Brošūra

Karikatūrās attēloti dažādi riski, kādiem sevi var pakļaut jaunieši, izmantojot internetu — sākot ar paroļu un kredītkaršu numuru atklāšanu, līdz fotoattēlu publicēšanai. Vienkāršā valodā izskaidrots, kā jauns ES tiesību akts palielinās aizsardzību.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

ES un pasaule

2015. gads — Eiropas gads attīstībai - Tīmekļa vietne

2015. gads — Eiropas gads attīstībai
Tīmekļa vietne

Šīs Eiropas Komisijas Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāta (DG DEVCO) izstrādātās skolotāju rīkkopas mērķis ir atbalstīt skolotājus, informējot mūsu nākotnes lēmumu pieņēmējus (15–24 gadus vecus jauniešus) par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kā pasaules lielāko palīdzības sniedzēju sasniegtajiem rezultātiem attīstības palīdzībā un palīdzot labāk saprast globālos izaicinājumus, ar kuriem viņi saskarsies arvien vairāk.

 • 2015

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Pēdējā atjaunināšana: 07/10/2015
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums