Kaip užsisakyti?

Svetainėje esančius leidinius atsisiųsti ir išsispausdinti galite patys.

Viena spausdinta kopija: Vieną spausdintą kiekvieno leidinio kopiją galite užsisakyti naudodamiesi „EU Bookshop“. Dauguma leidinių yra nemokami.

Daugiau kopijų: Jei norite užsisakyti daugiau nei vieną kopiją, susisiekite su „Europe Direct“.

Turite mėgstamą mokymo resursą? Papasakokite mums apie jį!

Siųsti
mokymo resursą

15 metų ir vyresni

Viskas apie ES

Europa - Žurnalas jaunimui - Brošiūra

Europa - Žurnalas jaunimui
Brošiūra

Europa yra kažkur kitur. Tokiu provokuojančiu sakiniu prasideda pirmasis šio leidinio – visos ES jaunuoliams skirto pirmojo pažintinio žurnalo – skyrius. Juk mes – europiečiai – patys esame Europa. Šiame leidinyje siekiama išsiaiškinti Europos prasmę ir reikšmę. Kas valdo Europą? Kaip Europos Sąjunga veikia kasdienį mūsų gyvenimą? Kokia mūsų žemyno ateitis globalizuotame pasaulyje? Kas mūsų laukia? Atsakymų į šiuos klausimus galės ieškoti 13–18 m. moksleiviai, kuriems ir skirtas šis žurnalas. Prie jo pridedama papildoma knygelė mokytojams.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

ES skaidrėse - Pristatymo skaidrės

ES skaidrėse
Pristatymo skaidrės

Šias skaidres gali naudoti mokytojai, rengdami „Powerpoint“ pristatymus apie Europos Sąjungą. Kiekvienoje skaidrėje labai aiškiai ir suprantamai išdėstyti patys svarbiausi faktai, kuriems suprasti jokių išankstinių žinių apie ES nereikia. Jose aprašomi svarbiausi asmenys, politika ir kaip veikia Europos Sąjunga, taip pat pateikiama pagrindinė informacija apie tokius dalykus, kaip antai Europos Sąjungos plėtra, susitarimai ir Europos Sąjungos simboliai.

 • Skaidrės reguliariai atnaujinamos.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Kaip funkcionuoja ES - Brošiūra ir Svetainė

Kaip funkcionuoja ES
Brošiūra ir Svetainė

Norite sužinoti, kaip ES veikia? Ši svetainė – kaip tik jums! Joje rasite atsakymus į visus jus dominančius klausimus apie įvairių institucijų veiklą, kaip ES priimami sprendimai ir kas dalyvauja šiame procese. Pavyzdžiui, sužinosite, kas sudaro darbotvarkę ir kas privalo pareikšti savo pritarimą naujiems pasiūlymams, kad jie įgytų įstatyminę galią visoje ES.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Europos Sąjungos politikos sritys - Svetainė

Europos Sąjungos politikos sritys
Svetainė

ES veikia labai įvairiose politikos srityse: žmogaus teisių, transporto, prekybos ir kt. Jei norite sužinoti, kiek lėšų ES išleidžia žvejybos sektoriaus restruktūrizavimui arba kokiomis priemonėmis kovoja su klimato kaita, atsakymus rasite šioje svetainėje.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Europos Sąjungos istorija - Svetainė

Europos Sąjungos istorija
Svetainė

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, per visą Šaltojo karo laikotarpį, ūkio augimo ir nuosmukio metais – Europos istorija niekada nebuvo nuobodi! Pažiūrėkite, kaip šie įvykiai klostėsi Europos Sąjungoje ir kaip ES į juos reagavo. Perskaitykite kiekvieno dešimtmečio apžvalgą arba išsamiau susipažinkite su vienų ar kitų metų įvykiais. Galbūt jums bus įdomu paskaityti apie ES steigėjus ir pažiūrėti vaizdo įrašus apie jų veiklą.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Europos Sąjungos geografija - Svetainė

Europos Sąjungos geografija
Svetainė

Šioje svetainėje pateikiami žemėlapiai su pagrindine informacija apie kiekvieną ES šalį. Taip pat galite atsisiųsti ir užsisakyti:

• „Kelionės po Europą 2015–2016 m“– leidinį, kuriame pateikiamas žemėlapis ir daugybė patarimų kelionėms.

„2014 m. ES žemėlapį“, kuriame pateikiamos ES valstybių narių vėliavos (galima atspausdinti A4 formatu)

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Faktai ir skaičiai - Brošiūra

Faktai ir skaičiai
Brošiūra

Ši spalvinga brošiūra prasideda bendru pristatymu, o vėliau joje pateikiama išsamesnė informacija apie visas ES nares – nuo datų, kai kiekviena šalis įstojo į ES, iki faktų apie gyventojus, institucijas ir kalbas. Sužinokite apie kiekvienos šalies politinę sistemą, gyventojus, miestus, rinkimų teisės amžių ir kt. Daugiau faktų ir skaičių rasite tinklalapyje „Europa“.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame leidinyje dar neminima, jog 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo 19-ąja euro zonos nare.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

„EuroparlTV“ - Svetainė

„EuroparlTV“
Svetainė

Daugybė naudingų vaizdo įrašų apie Europos Parlamentą, suskirstytų į tris grupes:

• Parlamento naujienos

• Jaunimo Parlamentas

• Atrask Parlamentą (Kaip jis veikia?)

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Jūsų, kaip Europos piliečio, teisės - Tinklalapis

Jūsų, kaip Europos piliečio, teisės
Tinklalapis

Praktiniai patarimai apie jūsų teises ES. Jaunuosius vartotojus gali ypač sudominti informacija apie studijas arba savanorišką veiklą užsienyje, keliones, apsipirkimą užsienyje ir stažuotes.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Europos Mozaika - Svetainė

Europos Mozaika
Svetainė

Knygoje aiškiai ir glaustai papasakota kiekvienos iš Europos Sąjungos valstybių istorija. Joje pateikta kultūrinė, politinė ir kitokia istorija, kad galėtumėte padėti savo mokiniams suprasti, kaip Europos Sąjunga tapo tokia, kokia yra šiandien.

 • 2014

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Energija ir aplinka

Energetika - Brošiūra

Energetika
Brošiūra

Šviesa, šiluma, transportas, pramonės gaminiai – šie tiek žmonėms, tiek įmonėms kasdien būtini dalykai nebūtų įmanomi be energijos. Tačiau iškastiniai Europos energijos ištekliai (nafta, dujos ir anglys) nėra neišsemiami. Juos reikia tinkamai eksploatuoti ir ieškoti naujų.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Klimato politika - Brošiūra

Klimato politika
Brošiūra

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų visame pasaulyje kasmet išmetama vis daugiau. Šią pasaulinę problemą reikia spręsti pasauliniu mastu. Tarptautinėse derybose klimato kaitos klausimais Europos Sąjunga yra vieninga.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Aplinka - Brošiūra

Aplinka
Brošiūra

Aplinkos problemoms dėl jų pobūdžio politinės, teisinės ar kitokios žmogaus nubrėžtos sienos kelio neužkerta. Todėl visiems svarbias problemas bus galima išspręsti tik tuomet, jei ES šalys bendradarbiaus tarpusavyje, o ES – su kitomis pasaulio šalimis. Šios problemos – sausros, potvyniai, tarša ir kt. – kelia pavojų didelei Europos biologinei įvairovei.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti


„The Awakeners“
Svetainė

Šioje svetainėje jūsų mokiniai gali susipažinti su šiukšles perdirbančiais herojais ir sužinoti, kaip efektyviau tvarkyti namų ūkio (ir savo klasės) atliekas. Kiekvienas herojus papasakos apie tam tikros rūšies atliekas (vandens, maisto, elektronikos įrenginių ir t. t.) ir paaiškins, kaip sukurti ekologiškesnę aplinką.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti


     Ar gertumėte savo nuotekas?
     - Brošiūra

Ar gertumėte savo nuotekas?
Brošiūra

Sužinokite, kokį kelią nuteka mūsų kasdien naudojamas vanduo, pradedant nuo to, kaip jis atkeliauja iki mūsų čiaupų ir baigiant jo kelione kanalizacijos vamzdžiais bei vandenvalos įrenginiais iki upių ir jūros, kur mes dar kartą galime juo pasimėgauti.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Ekonomika ir prekyba

TPIP: Dažniausiai užduodami klausimai - Svetainė

TPIP: Dažniausiai užduodami klausimai
Svetainė

Transatlantinė investicijų ir prekybos partnerystė (TPIP) yra prekybos susitarimo, dėl kurio Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos veda derybas, pavadinimas. Derybomis siekiama įvairiuose ekonomikos sektoriuose pašalinti prekybos kliūtis.

 • 2015

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Apie Europos ekonomiką glaustai - Svetainė

Apie Europos ekonomiką glaustai
Svetainė

Kas būtent vyko per finansų krizę? Kaip reagavo ES? Kas yra ekonominė ir pinigų sąjunga? Atsakymus į šiuos klausimus ir dar daugiau sužinokite šioje svetainėje, pilnoje įdomios ir naudingos informacijos. Ją galite panaudoti, kad savo mokiniams suprantamomis ir paprastomis sąvokomis paaiškintumėte apie Europos ekonomiką.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Euro zona - Žemėlapis

Euro zona
Žemėlapis

Naudokite šį spalvomis sužymėtą žemėlapį parodyti mokiniams, kurios valstybės naudoja eurą, kurios — ne. Šiame žemėlapyje taip pat pateikta naudinga informacija, kaip antai ES valstybių BVP ir laiko juosta, rodanti, kada kiekvienoje valstybėje buvo įvestas euras.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Atmintinė apie eurą - Knygelė

Atmintinė apie eurą
Knygelė

Šioje atmintinėje pateikiami pagrindiniai faktai apie eurą. Čia pateikta trumpa euro istorija, išvardytos jo atsiradimo priežastys ir teikiama nauda. Pabaigoje rasite iliustruotą laiko juostą, kurioje sužymėti svarbiausi įvykiai, iki šiol nutikę eurui per jo istoriją.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Viena valiuta vienai Europai - Knygelė

Viena valiuta vienai Europai
Knygelė

Šioje knygelėje paaiškintas euro kelias nuo jo sumanymo iki atsiradimo. Jūsų mokiniai aiškiai ir detaliai supras, kokie žingsniai ir idėjos pavertė eurą tokiu, koks jis yra šiandien, ir kas tai lėmė.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Konkurencija Europoje - Brošiūra

Konkurencija Europoje
Brošiūra

Europos Komisijai tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad verslas tiek ES, tiek už jos ribų būtų plėtojamas pagal tam tikras taisykles, sąžiningų sandorių pagrindu. Pasižiūrėkite, kaip sekasi jaunai menininkei Laurai ir konkurencingumo politikos specialistui Tomui. Šis komiksas padės studentams geriau suprasti, kokiomis priemonėmis ES kuriama sąžininga ir konkurencinga Europos rinka.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

ES investuoja

Trumpai apie ES biudžetą - Brošiūra

Trumpai apie ES biudžetą
Brošiūra

94 % ES biudžeto išleidžiama valstybėse narėse ir už ES ribų. Iš šių lėšų teikiama parama milijonams studentų, tūkstančiams tyrėjų, miestams, verslui, regionams ir NVO. ES biudžete sutelkiami valstybių narių ištekliai ir pasiekiama masto ekonomija.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

ES biudžetas mano šalyje - Svetainė

ES biudžetas mano šalyje
Svetainė

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie ES biudžetą ir tai, kaip jis naudojamas 28 valstybėse narėse. Naudodamiesi interaktyviu žemėlapiu galite sužinoti apie atskiras šalis ir kai kuriuos projektus, finansuojamus ES. Svetainėje aptariami ir pagrindiniai klausimai apie ES biudžetą.

Svetainėje informacija apie kiekvieną šalį pateikiama anglų bei vietos kalbomis.

 • 2014

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Nepamirškite savo šaknų - Svetainė

Nepamirškite savo šaknų
Svetainė

Susipažinkite su ES bendrąja žemės ūkio politika. Šioje svetainėje yra speciali skiltis, kurioje pateikiama informacija padės mokytojams paaiškinti bendrąją žemės ūkio politiką savo mokiniams. Be to, galėsite sužinoti, kaip padėti ES ūkininkams ir apsaugoti kraštovaizdį. Taip pat rasite įrankių rinkinį su vaizdo įrašais, informacine medžiaga, plakatais ir atvirukais.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Neišskiriami - Žuvis parduok, pirk ir valgyk tik tausiai – Svetainė

Neišskiriami - Žuvis parduok, pirk ir valgyk tik tausiai
Svetainė

Šimtmečiais mes, europiečiai, mėgaujamės mūsų vandenų žuvims. Kai savo jūrose žvejojame žuvis, turime taip pat nepamiršti tausoti jų išteklių, kad išsaugotume gerą ekosistemų būklę ir galėtume toliau žūklauti ateityje.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Vartotojų teisės

Consumer Classroom - Tinklalapis

Consumer Classroom
Tinklalapis

Suteikite savo mokiniams praktinių vartotojo gebėjimų, kurių prireiks kasdieniame gyvenime! Tinklalapyje „Consumer Classroom“ mokytojai ras daug išteklių įvairiomis temomis, nuo socialinės žiniasklaidos iki pilietiškumo ir vartotojų teisių. Taip pat galima internete kurti pamokų medžiagą ir dalytis ja su mokiniais, bei bendrauti su kitais mokytojais ES internetinėje bendruomenėje.

 • Ši svetainė yra reguliariai atnaujinama.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Sauga

Valdykite savo asmens duomenis - Brošiūra

Valdykite savo asmens duomenis
Brošiūra

Iliustracijomis pavaizduoti įvairūs pavojai, kurie gresia jauniems žmonėms naudojant internetą – nuo slaptažodžių ir kreditinės kortelės numerių atskleidimo iki nuotraukų publikavimo. Paprastais tekstais paaiškinama, kaip naujas ES įstatymas padidins apsaugą.

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

ES ir pasaulis

2015-ieji – Europos vystomojo bendradarbiavimo metai - Svetainė

2015-ieji – Europos vystomojo bendradarbiavimo metai
Svetainė

Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikiantiems mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs.

 • 2015

Norime sužinoti jūsų nuomonę! Ar šis informacijos šaltinis buvo naudingas?

Jūsų įvertinimas


Security Image

Uždaryti

Į puslapio pradžią

Paskutinį kartą atnaujinta: 07/10/2015
Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | DUK | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią