Kuidas tellida

Võite veebilehel olevad väljaanded ise alla laadida ja välja printida.

Üks paberkoopia: EL-i raamatupoest võite tellida iga väljaande kohta ühe paberkoopia. Enamik väljaandeid on tasuta.

Veel koopiaid: Kui soovite tellida mitu koopia, võtke ühendust Euroopa teabekeskusega Europe Direct.

Teil on oma lemmikõppevahend? Jutustage meile sellest!

Saatke
oma õppevahend

15-aastased ja vanemad õpilased

Kõik ELi kohta

Euroopa - Infovihik noortele - Brošüür

Euroopa - Infovihik noortele
Brošüür

„Euroopa on kusagil mujal.” Selle provotseeriva lausega algab esmakordselt kogu Euroopa jaoks koostatud noorte teabekogumiku esimene peatükk. Me asume loomulikult Euroopas ja kogumiku eesmärk on selgitada, mida tähendab Euroopa. Kes valitseb Euroopat, mida tähendab Euroopa Liit inimeste jaoks igapäevaelus ja millises suunas areneb meie maailmajagu globaliseerunud maailmas? Kuidas peaks Euroopa tulevik välja nägema? Seda ja mitte ainult seda on 13–18aastastel õpilastel võimalik teada saada ja interaktiivselt omandada. Õpetajate kasutada on juurdekuuluv vihik.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

EL slaidides - Ettekandeslaidid

EL slaidides
Ettekandeslaidid

Õpetajad saavad kasutada slaide PowerPointi ettekande tegemiseks ELi kohta. Iga slaid sisaldab lihtsaid fakte või märksõnu, mis on hõlpsasti arusaadavad ka kuulajaskonnale, kellel ei ole ELi alaseid eelteadmisi. Slaididel selgitatakse põhilisi arvandmeid, poliitikasuundi ja ELi toimemehhanisme ning jagatakse põhiteavet niisuguste teemade, nagu ELi laienemine, asutamislepingud ja ELi sümbolid kohta.

 • Slaide ajakohastatakse pidevalt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Kuidas EL toimib - Brošüür ja Veebisait

Kuidas EL toimib
Brošüür ja Veebisait

Teid huvitab Euroopa Liit ja selle toimemehhanismid? Siit leiategi vajaliku teabe! Siin selgitatakse erinevate institutsioonide tööd ning kes ja kuidas ELis otsuseid vastu võtab. Näiteks saate teada, kes koostab tegevuskavasid ja kes peab uued eelnõud kinnitama, enne kui need saavad kogu ELis jõustuda.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad - Veebisait

Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad
Veebisait

EL on aktiivne paljudes erinevates poliitikavaldkondades inimõigustest kuni transpordi ja kaubanduseni. Kui teid huvitavad ELi eraldised kalandussektori restruktureerimiseks, tegevus kliimamuutusega toimetulekuks või mis tahes muu teema, leiate vajaliku teabe sellelt veebisaidilt.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Euroopa Liidu ajalugu - Veebisait

Euroopa Liidu ajalugu
Veebisait

Teise maailmasõja lõpust läbi külma sõja aastate, majanduskasvu ja -languse on Euroopa ajalugu olnud kõike muud kui igav. Lugege, kuidas need sündmused mõjutasid ELi ja kuidas EL neile reageeris. Lugege ülevaadet igast kümnendist või uurige aasta-aastalt, mis täpselt toimus. Saate ka lugeda ELi rajajatest ning vaadata videosid nendega.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Euroopa Liidu geograafia - Veebisait

Euroopa Liidu geograafia
Veebisait

Sellel veebisaidil on kõigi ELi riikide kaardid koos põhilise teabega nende kohta. Võite alla laadida ja tellida ka järgmisi materjale:

Euroopa reisijuht 2015-16, reisiteemaline voldik, millest leiate kaardi ja mitmeid nõuandeid reisimiseks,

Euroopa Liidu kaart 2014 kust leiate ka liikmesriikide lipud (A4 vormingus prinditav)

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Faktid ja arvud - Brošüür

Faktid ja arvud
Brošüür

Värvikas brošüür sisaldab teavet erinevate riikide ELiga liitumise kuupäevadest andmeteni rahvaarvu, institutsioonide ja keelte kohta, tutvustades algul igat ELi riiki kokkuvõtlikult ja siis ka veidi põhjalikumalt. Siit saab teavet iga riigi poliitilise süsteemi, elanikkonna, linnade, valimisõigusliku vanuse ja palju muu kohta. Täiendavaid fakte ja arve leidub veebisaidil EUROPA.

„Pange tähele, et selle toote puhul ei ole veel arvestatud, et Leedu sai 1. jaanuaril 2015 euroala 19ndaks liikmeks.ˮ

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

EuroparlTV - Veebisait

EuroparlTV
Veebisait

Palju kasulikke videoid Euroopa Parlamendi kohta, mis on jagatud järgmisesse kolme kategooriasse.

• Parlamendi uudised

• Noorte parlament

• Avasta parlamenti (kuidas see toimib?)

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Euroopasse

Euroopasse
Veebisait

Mõtled välismaale õppima minna? See veebisait aitab kõiki, kes mõtlevad välismaale õppima asumisest, seal leidub teavet selle kohta, mida teha enne teeleasumist ning fakte erinevates Euroopa riikides elamise ja õppimise kohta. Veebisaidil on ka praktilisi soovitusi ja ülesandeid, mis aitavad karjääri planeerida.

 • 2014

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Teie õigused Euroopa kodanikuna - Veebisait

Teie õigused Euroopa kodanikuna
Veebisait

Praktiline teave teie õiguste kohta ELis. Noorematele kasutajatele võib eriti huvi pakkuda teave välismaal õppimise või vabatahtliku töö võimaluste, reisimise, poodlemise ja praktikakohtade kohta.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Energeetika ja keskkond

Energeetika - Brošüür

Energeetika
Brošüür

Valgus, soojus, transport, tööstuslik tootmine – kõik need nii kodanike kui ka ettevõtjate jaoks hädavajalikud igapäevateenused on meil olemas tänu energiale. Ent Euroopa fossiilenergia allikad (nafta, gaas ja kivisüsi) ei ole igavesed, mistõttu tuleb neid kas hästi majandada või arendada välja uusi allikaid.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Kliimameetmed - Brošüür

Kliimameetmed
Brošüür

Kasvuhoonegaaside heitkogused suurenevad maailmas igal aastal. Sellele globaalsele probleemile on vaja reageerida globaalselt. Rahvusvahelistel kliimamuutust käsitlevatel läbirääkimistel esineb EL ühel häälel.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Keskkond - Brošüür

Keskkond
Brošüür

Keskkond ei tunne poliitilisi, õiguslikke ega inimtekkelisi piire. Seetõttu on piiriülene koostöö Euroopa Liidu piires ning ELi ja muu maailma vahel hädavajalik, kui soovime lahendada meid kõiki mõjutavaid keskkonnaprobleeme. Viimaseid on palju, alustades põudade ja üleujutustega ning lõpetades saaste ning Euroopa suurt bioloogilist mitmekesisust ehk elurikkust ähvardavate ohtudega.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge


The Awakeners
Veebisait

Saate oma õpilastele tutvustada meie jäätmekäitluskangelasi interaktiivsel veebisaidil, kust nad saavad teada, kuidas käidelda paremini kodumajapidamises (ja klassiruumis) tekkivaid jäätmeid. Iga kangelane keskendub konkreetsele jäätmevaldkonnale (vesi, toit, elektroonika jne) ja selgitab, mida teha rohelisema keskkonna loomiseks.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Kas sina jooksid oma reovett? - Brošüür

Kas sina jooksid oma reovett?
Brošüür

Tutvu meie igapäevases elus kasutatava vee teekonnaga: kuidas see jõuab kraanidesse ning suundub kanalisatsiooni ja veepuhastusjaamade kaudu jõgedesse ja merre, kus saame sellest taas kord rõõmu tunda.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Majandus ja kaubandus

TTIP: Korduma kippuvad küsimused - Veebisait

TTIP: Korduma kippuvad küsimused
Veebisait

Atlandiülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus on kaubanduslepingu nimetus, mille üle Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid läbirääkimisi peavad. Läbirääkimiste eesmärk on kõrvaldada paljudes majandussektorites kaubandustõkked.

 • 2015

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Euroopa majandus lahtiseletatuna - Veebisait

Euroopa majandus lahtiseletatuna
Veebisait

Mis rahanduskriisi ajal täpselt juhtus? Kuidas EL reageeris? Mis on majandus- ja rahaliit? Sellelt huvitavalt kasulikku teavet täis veebilehelt leiate vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele. Võite seda kasutada Euroopa majaduse arusaadavaks ja lihtsaks selgitamiseks oma õpilastele.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

The euro area - Kaart

Euroala
Kaart

Selle värvikoodiga kaardi abil on lihtne õpilastele näidata, millistes riikides on euro kasutusel ja millistes mitte. Kaardil on ka muud olulist teavet, näiteks ELi SKP ja ajajoon, mis näitab euro kasutuselevõtmise aega erinevates riikides.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Olulist euro kohta - Brošüür

Olulist euro kohta
Brošüür

Selles brošüüris on põhiteave euro kohta. Selles sisaldub euro ajaloo lühikokkuvõte, euro loomise põhjused ning euro eelised. Brošüüri lõpus on illustreeritud ajajoon, millel on ära märgitud euro senise ajaloo kõige olulisemad sündmused.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Ühisraha ühendab Euroopat - Brošüür

Ühisraha ühendab Euroopat
Brošüür

Selles õppematerjalis selgitatakse euro kujunemislugu. Teie õpilased omandavad selge ja põhjaliku arusaama sammudest, ideedest ja põhjustest, mis tegid eurost selle, mis see tänapäeval on.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Konkurents Euroopas - Brošüür

Konkurents Euroopas
Brošüür

Euroopa Komisjonil on kanda oluline roll selles, et nii EL-i kuuluvad kui ka sellest väljaspool olevad ettevõtted järgiksid reegleid ning tagaksid tarbijatele õiglased tehingud. Noore kunstniku Chloe’ ja konkurentsipoliitika ametniku Thomase loo näitel aitab see koomiksirida õpilastel paremini mõista, kuidas EL Euroopas ausa ja turu ja konkurentsi tagamiseks tegutseb.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Euroopa Liit investeerib

ELi eelarve lühiülevaade - Brošüür

ELi eelarve lühiülevaade
Brošüür

94% ELi eelarvest kulutatakse ELi liikmesriikides ja neist väljaspool. Sellest aidatakse miljoneid üliõpilasi, tuhandeid teadlasi, linnu, ettevõtteid, piirkondi ja vabaühendusi. ELi eelarves ühendatakse liikmesriikide vahendid ja luuakse seeläbi mastaabisääst.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

EL-i eelarve minu kodumaal - Veebisait

EL-i eelarve minu kodumaal
Veebisait

See veebisait sisaldab teavet EL-i eelarve ja selle kasutuse kohta 28 liikmesriigis. Klõpsake kaarti ja vaadake iga riigi teavet ning lugege teatud projektide kohta, mida EL seal rahastab. Veebisait sisaldab ka EL-i eelarvet puudutavaid üldküsimusi.

Iga riigi teave on nii inglise kui ka kohalikus keeles.

 • 2014

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Põllumajandus ja kalandus

Kanname hoolt oma juurte eest - Veebisait

Kanname hoolt oma juurte eest
Veebisait

Võtame käsile ELi ühise põllumajanduspoliitika. Veebisait sisaldab spetsiaalselt õpetajatele mõeldud jaotist, mis aitab selgitada õpilastele ühist põllumajanduspoliitikat, muuhulgas ka seda, kuidas aidata põllumehi EL-is ja kaitsta maapiirkondi. Seal on ka videoid, teabelehti, plakateid ja postkaarte sisaldav tööriistakast.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Lahutamatud - Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala – Veebisait

Lahutamatud - Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala
Veebisait

Meie, eurooplased, oleme sajandeid armastanud oma kala. Merest kala püüdes peame olema kindlad, et vette jääb veel piisavalt, et säilitada ökosüsteemi hea seisund ning et ka tulevikus oleks võimalik kala püüda.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Tarbijaõigused

Consumer Classroom - Tarbijate õigused

Consumer Classroom
Tarbijate õigused

Jagage oma õpilastele praktilisi oskusi, mis neile tarbijatena reaalses elus ära kuluvad! Veebisaidil Consumer Classroom leidub õpetajatele rikkalikult inspiratsiooni pakkuvaid õppevahendeid – alates sotsiaalmeedia ning lõpetades kodanike ja tarbijate õiguste teemadega. Samuti saavad õpetajad saidil tunde ette valmistada ja neid õpilastega jagada ning üleliidulises veebikogukonnas teiste õpetajatega kasulikke nippe vahetada.

 • Seda veebilehte ajakohastatakse korrapäraselt.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Ohutus

Võta oma isikuandmed enda kontrolli alla - Brošüür

Võta oma isikuandmed enda kontrolli alla
Brošüür

Joonistegelaste abil kujutatakse mitmesuguseid ohte, millega noored võivad interneti kasutades kokku puutuda: alates paroolide ja krediitkaardinumbrite avaldamisest kuni fotode ülesriputamiseni. Lihtsad tekstid selgitavad, kuidas uus ELi seadus aitab neid paremini kaitsta.

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

EL ja maailm

Euroopa arenguaasta 2015 - Veebisait

Euroopa arenguaasta 2015
Veebisait

Käesoleva õpetaja abikomplekti, mille on välja töötanud Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraat (DG DEVCO), eesmärk on pakkuda õpetajatele tuge meie tulevaste otsustajate (vanusrühm 15–24) teavitamisel Euroopa Liidus saavutatud tulemustest arenguabi valdkonnas maailma suurima abiandjana ning aidata neil paremini mõista ülemaailmseid probleeme, millega nad järjest enam silmitsi seisavad.

 • 2015

Soovime kuulda teie arvamust! Kui kasulik see allikas teie arvates on?

Teie hinnang


Security Image

Sulge

Üles

Viimati muudetud: 07/10/2015
Õigusteave | EUROPA kohta | KKK | Otsi | Kontakt | Üles