Sådan bestiller du

Du kan selv downloade og printe publikationerne på dette websted.

Et eksemplar: Du kan bestille et eksemplar af hver publikation via EU Bookshop. De fleste publikationer er gratis.

Flere eksemplarer: Kontakt Europe Direct, hvis du ønsker at bestille mere end et eksemplar.

Har du nogle særligt spændende undervisningsmaterialer? Lad os høre om dem!

Indsend
dine undervisningsmaterialer

15 år og derover

Alt om EU

Europa - Et vidensmagasin for unge - Brochure

Europa - Et vidensmagasin for unge
Brochure

"Europa ligger et andet sted." Denne provokerende sætning åbner det første kapitel i det vidensmagasin for unge mennesker, som for første gang udgives i hele EU. Vi befinder os selvfølgelig midt i Europa, og hensigten med magasinet er at formidle, hvad Europa betyder. Hvem regerer Europa, hvad betyder Den Europæiske Union for menneskene i dagligdagen, og i hvilken retning udvikler vores kontinent sig i en globaliseret verden? Hvordan skal Europas fremtid se ud? Dette og meget mere kan elever i alderen 13-18 år nu lære om og gennemarbejde interaktivt. Til lærere er der et teksthæfte til rådighed.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU i slides - Præsentationsserie

EU i slides
Præsentationsserie

Præsentationsserien kan benyttes af lærere til at lave en powerpoint præsentation om EU. På hvert dias er der nogle enkle fakta eller nøgleord, som er lette at forstå for en målgruppe, som ikke har et forhåndskendskab til EU. Der er forklaringer til nøgletal, politikker og hvordan EU fungerer, og serien giver også nogle generelle oplysninger om emner som EU-udvidelsen, traktaterne og EU's symboler.

 • Præsentationsserien opdateres løbende.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Sådan fungerer EU - Brochure og Hjemmeside

Sådan fungerer EU
Brochure og Hjemmeside

Vil man vide noget om, hvordan EU fungerer? Så er dette det rette sted! Her på siderne kan man finde alt, hvad man har brug for at vide om, hvordan de forskellige institutioner fungerer, hvordan beslutninger træffes i EU og de involverede parter. Man kan f.eks. læse om, hvem der sætter dagsordenen, og hvem der skal indvilge i nye forslag, før de bliver indført som EU-lov.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU's politikområder - Hjemmeside

EU's politikområder
Hjemmeside

EU er aktivt på en lang række politikområder fra menneskerettigheder til transport og handel. Hvad enten du vil vide, hvor mange penge EU bruger på omstrukturering af fiskerisektoren, eller hvad det gør for at håndtere klimaforandringer, kan du finde svarene på denne side.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Den Europæiske Unions historie - Hjemmeside

Den Europæiske Unions historie
Hjemmeside

Fra udgangen af Anden Verdenskrig over den kolde krig til økonomisk vækst og tilbagegang – Europas historie har aldrig været kedelig! Se hvordan disse begivenheder har medvirket til at forme EU – og hvordan EU har reageret. Læs en oversigt over hvert årti, eller se nærmere på, hvad der skete år for år. Du kan også læse om grundlæggerne af EU og se videoer af dem.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU's geografi - Websted

EU's geografi
Websted

Dette websted indeholder kort med oplysninger om hvert enkelt EU-land. Du kan også downloade og bestille:

På rejse i Europa 2015–2016, en pjece, der indeholder et kort og en masse rejseråd,

Kort over EU 2014 med EU-medlemsstaternes flag (kan printes i A4-format)

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Fakta og tal - Brochure

Fakta og tal
Brochure

Fra de datoer, hvor hvert land blev medlem af EU, til fakta om befolkning, institutioner og sprog - denne farverige brochure begynder med en generel introduktion og giver derefter mere specifikke oplysninger om hvert enkelt EU-land. Læs om hvert lands politiske system, befolkning, byer, valgretsalderen og mere. Yderligere fakta og tal findes på Europa-Kommissionens netsted europa.eu.

»Bemærk venligst, at der her endnu ikke henvises til den omstændighed, at Litauen blev det 19. medlem af euroområdet den 1. januar 2015.«

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EuroparlTV - Hjemmeside

EuroparlTV
Hjemmeside

Mange nyttige videoklip om Europa-Parlamentet opdelt i tre hovedgrupper:

• Nyheder fra Parlamentet

• Unge og Parlamentet

• På opdagelse i Parlamentet (Hvordan fungerer det?)

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU in undervisningen - Hjemmeside

EU in undervisningen
Hjemmeside

Her finder du oplæg til diskussion om aktuelle og kontroversielle emner med en Europa-vinkel. Danske svin i Østeuropa, menneskehandel, funky food, euro-krise, homoseksuelles rettigheder og meget mere. Hver pakke indeholder arbejdsspørgsmål, såvel som artikler og link

 • 2014

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Dine rettigheder som EU-borger - Websted

Dine rettigheder som EU-borger
Websted

Praktiske råd om dine rettigheder i EU. Unge brugere kan være særligt interesserede i oplysninger om at studere eller om frivilligt arbejde i udlandet, rejser, shopping i udlandet og praktik.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Magasin om Europa-Parlamentet - Hæfte

Magasin om Europa-Parlamentet
Hæfte

Hvordan bliver næste europaparlamentsvalg i 2014? Hvordan er magten fordelt i Parlamentet? Hvad er det for en institution vi er med til at forme i stemmeboksen? De spørgsmål prøver Altinget | EU at finde svar på i et journalistisk magasin, der indeholder analyser, panelvurderinger og interview med en række danske og europæiske eksperter og politikere.

 • 2014

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU dilemmaspil (EU dilemma games) - Hjemmeside, pædagogisk vejledning, videoer, arbejdsark, baggrundsmateriale

EU dilemmaspil (EU dilemma games)
Hjemmeside, pædagogisk vejledning, videoer, arbejdsark, baggrundsmateriale

Scenarier til rollespilsaktiviteter i klassen. Eleverne skal løse problemstillinger, der rækker fra klimaforandringer til at finde den rigtige balance mellem EU’s landbrugsstøtte til Brasilien og behovet for at bevare regnskoven. Hver elev tildeles en klar profil, som han/hun skal indtage i forhandlingerne. Undervisningsmaterialet omfatter baggrundsoplysninger og forslag til diskussioner på klassen.

 • 2013

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Energi og miljø

Energi - Brochure

Energi
Brochure

Lys, varme, transport, industriel produktion: Energi er uundværlig for væsentlige daglige tjenester, som hverken vi eller vores virksomheder kan fungere uden. Europas fossile energiressourcer (olie, gas og kul) er dog ikke uudtømmelige. De skal forvaltes med omtanke, og der skal udvikles nye energikilder.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Klima - Brochure

Klima
Brochure

På verdensplan fortsætter drivhusgasemissionerne med at stige hvert år. Denne globale udfordring kræver en global løsning. I internationale forhandlinger om klimaforandringer taler EU med én stemme.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Miljø - Brochure

Miljø
Brochure

Miljøspørgsmål er i sig selv grundlæggende emner, der overskrider politiske, juridiske og menneskeskabte grænser. Derfor er det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-lande samt mellem EU og resten af verden afgørende, hvis vi skal kunne takle de udfordringer, vi alle står over for. Det gælder både tørke og oversvømmelser samt forurening og trusler mod Europas rige biodiversitet.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk


The Awakeners
Hjemmeside

Introducer dine elever for vores genbrugshelte på dette interaktive websted, hvor de kan lære om bedre affaldsforvaltning i hjemmet (og klasseværelset). Den enkelte helt fokuserer på genbrug inden for et bestemt affaldsområde (vand, fødevarer, elektronik osv.) og forklarer, hvordan vi skaber et grønnere miljø.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk


     Ville du drikke dit spildevand?
     - Booklet

Ville du drikke dit spildevand?
Brochure

Læs videre, og lær mere om den rejse, vand kommer ud på, når vi bruger det til daglig, både hvordan det når frem til vandhanen og turen bagefter gennem kloakker og rensningsanlæg til vandløb og havet, så vi kan bruge det igen.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Økonomi og handel

TTIP: Spørgsmål og svar - Hjemmeside

TTIP: Spørgsmål og svar
Hjemmeside

Det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) er navnet på en handelsaftale, der i øjeblikket forhandles mellem EU og USA. Forhandlingerne søger at fjerne handelshindringer.

 • 2015

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Europas økonomi - i korte træk - Hjemmeside

Europas økonomi - i korte træk
Hjemmeside

Hvad skete der helt præcist under finanskrisen? Hvordan reagerede EU? Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union? Find svarene på disse spørgsmål og meget mere på dette websted fyldt med interessant og nyttig information. Du kan bruge det til at forklare den europæiske økonomi på en klar og enkel måde over for dine elever.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Euroområdet - Map

Euroområdet
Map

Brug dette farvekodede kort til at vise dine elever, hvilke lande der bruger eller ikke bruger euroen. Dette kort indeholder også nyttig information om f.eks. BNP i EU-landene og en tidslinje, der illustrerer, hvornår euroen blev indført i hvert enkelt land.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

En kort guide til euroen - Hæfte

En kort guide til euroen
Hæfte

Denne guide indeholder grundlæggende fakta om euroen. Den indeholder en kort redegørelse for euroens historie, baggrunden for dens indførelse og de fordele, den medfører. I slutningen af guiden findes der en illustreret tidslinje med oplysninger om de vigtigste begivenheder, der har haft betydning for euroen indtil videre.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

En valuta til et Europa - Hæfte

En valuta til et Europa
Hæfte

I denne vejledning forklares euroens vej fra idé til realitet. Dine elever vil få en klar og indgående forståelse af de skridt og idéer, der har gjort euroen til det, den er i dag, og årsagerne hertil.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Konkurrence i EU - Hæfte

Konkurrence i EU
Hæfte

Europa-Kommissionen spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre, at virksomheder i og uden for EU overholder reglerne, så forbrugerne behandles retfærdigt. Gennem historien om Chloe, en ung kunstner, og Thomas, en medarbejder inden for konkurrencepolitik, vil de studerende få en større forståelse af, hvad EU gør for at sikre et retfærdigt og konkurrencedygtigt marked i Europa.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

EU investerer

Indblik i EU-budgettet - Brochure

Indblik i EU-budgettet
Brochure

94 % af EU’s budget bruges i og uden for EU-landene. Det er til gavn for millioner af studerende, tusindvis af forskere, byer, virksomheder, regioner og NGO’er. EU-budgettet samler medlemsstaternes ressourcer og gør det muligt at opnå stordriftsfordele.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

EU-budgettet i mit hjemland - Websted

EU-budgettet i mit hjemland
Websted

Dette websted indeholder oplysninger om EU-budgettet, og hvordan det anvendes i de 28 medlemsstater. Ved hjælp af et kort, der kan klikkes på, kan du lære om de enkelte lande og nogle af de projekter, som EU finansierer i disse lande. Webstedet besvarer også generelle spørgsmål om EU-budgettet.

For hvert land indeholder webstedet information på engelsk og på landets eget sprog.

 • 2014

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Landbrug og fiskeri

Vi passer på vores rødder - Hjemmeside

Vi passer på vores rødder
Hjemmeside

Přijďte na kloub společné zemědělské politice EU. Součástí tohoto webu je sekce sloužící jako pomůcka pro učitele, kteří svým studentům chtějí vysvětlit společnou zemědělskou politiku EU a seznámit je se zásadami pomoci zemědělcům v EU a ochrany venkova. Najdete zde také sadu obsahující videa, informační letáky, plakáty a pohlednice.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Intet kan skille os ad - Spis, køb og sælg bæredygtige fisk – Hjemmeside

Intet kan skille os ad - Spis, køb og sælg bæredygtige fisk
Hjemmeside

I århundreder har vi europæere elsket vores fisk. Når vi fanger fisk i havet, må vi sørge for, at der stadig er nok tilbage til at holde vores økosystemer sunde, så vi kan blive ved med at fiske i fremtiden.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Forbrugerrettigheder

Consumer Classroom - Hjemmeside

Consumer Classroom
Hjemmeside

Giv eleverne en viden, der er nyttig som forbruger i det daglige! På hjemmesiden Consumer Classroom finder man mange spændende inspirationsmaterialer til lærere. De omhandler forskellige emner som f.eks. sociale medier, medborgerskab og forbrugerrettigheder. Læreren får mulighed for at sammensætte lektioner på nettet og dele dem med eleverne. Man kan også udveksle tips med andre lærere gennem hjemmesiden, der dækker hele EU.

 • Dette websted opdateres regelmæssigt.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Sikkerhed

Tag kontrol over dine personoplysninger - Brochure

Tag kontrol over dine personoplysninger
Brochure

En tegneserie viser de forskellige risici, som unge mennesker kan blive udsat for, når de bruger internettet - fra at afgive adgangskoder og kreditkortnumre til udbredelse af fotos. Enkle tekster forklarer, hvordan en ny EU-lov vil øge beskyttelsen.

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

EU og verden

Det europæiske udviklingsår 2015 - Hjemmeside

Det europæiske udviklingsår 2015
Hjemmeside

Denne lærervejledning er udviklet af Den Europæiske Kommissions Generaldirektorat for Internationalt Samarbejde og Udvikling (DG DEVCO) med det formål at støtte undervisere i at fortælle vores fremtidige beslutningstagere (de 15–24-årige) om de resultater, EU og medlemsstaterne som verdens største bidragsyder har opnået inden for udviklingsbistand, så de unge bedre kan forstå fremtidens globale udfordringer.

 • 2015

Vi vil gerne høre fra dig! Hvor nyttig fandt du denne kilde?

Din bedømmelse


Security Image

Luk

Til toppen

Seneste opdatering: 07/10/2015
Juridisk meddelelse | Om EUROPA | Ofte stillede spørgsmål | Søgning | Kontakt | Sidens top