Jak objednávat

Publikace z tohoto webu si můžete stáhnout a sami vytisknout.

Jeden fyzický výtisk: Jeden fyzický výtisk každé publikace si můžete objednat prostřednictvím knihkupectví EU Bookshop. Většina publikací je k dispozici zdarma.

Více výtisků: Chcete-li si objednat více než jeden výtisk, obraťte se prosím na službu Europe Direct.

Máte nějaký oblíbený učební materiál? Prozraďte nám o něm něco!

Předložte
svůj učební materiál

15 let a více

Vše o EU

Evropa - Informační příručka pro mladé - Brožura

Evropa - Informační příručka pro mladé
Brožura

„Evropa je jinde.“ Tato provokativní věta uvádí první kapitolu Informační příručky pro mladé, která se poprvé vydává pro celou EU. Samozřejmě že jsme přímo uprostřed Evropy a tato příručka chce ukázat, co Evropa znamená. Kdo řídí Evropu, co Evropská unie znamená pro každodenní život lidí a kam směřuje náš kontinent v globalizovaném světě? Jak má vypadat budoucnost Evropy? To vše a mnoho jiných věcí se v ní dozvědí žáci a studenti ve věku 13–18 let a budou s ní interaktivně pracovat. Učitelé mají k dispozici metodickou příručku.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Prezentace o EU - Prezentace

Prezentace o EU
Prezentace

Tento dokument mohou využít učitelé k vytvoření powerpointové prezentace o EU. Každý snímek obsahuje několik základních údajů nebo klíčových slov, podaných tak, aby jim rozuměl i adresát, který o EU nic neví. Popisují klíčové osobnosti a politiky EU a způsob jejího fungování, předkládají základní informace o tématech, jako jsou rozšiřování EU, smlouvy a symboly EU.

 • Prezentace je pravidelně aktualizována.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Jak EU funguje - Brožura a Internetová stránka

Jak EU funguje
Brožura a Internetová stránka

Chcete zjistit, jak EU funguje? Jste na správném místě! Právě tady se dozvíte vše, co potřebujete vědět o tom, jak pracují různé instituce, jak EU přijímá rozhodnutí a kdo je do nich zapojen. Můžete například zjistit, kdo určuje agendu a kdo musí schválit nové návrhy, než se v celé EU stanou zákonem.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Oblasti politiky Evropské unie - Internetová stránka

Oblasti politiky Evropské unie
Internetová stránka

EU působí v široké škále oblastí politiky, od lidských práv po dopravu a obchod. Ať chcete zjistit, kolik peněz EU vynakládá na restrukturalizaci odvětví rybolovu, nebo co dělá v rámci boje proti změně klimatu – na těchto internetových stránkách najdete odpověď.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Dějiny Evropské unie - Internetová stránka

Dějiny Evropské unie
Internetová stránka

Od konce druhé světové války přes období studené války, doba hospodářského rozmachu i recese – evropské dějiny nikdy nebyly nuda! Podívejte se, jak tyto události utvářely EU – a jak EU reagovala. Přečtěte si přehled o každém desetiletí nebo si zvolte podrobnější pohled s informacemi o tom, co se stalo každý rok. Také si můžete přečíst o "otcích zakladatelích" EU a shlédnout video, abyste je viděli v činnosti.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Zeměpis Evropské unie - Webové stránky

Zeměpis Evropské unie
Webové stránky

Tyto webové stránky obsahují mapy se základními údaji o každém z členských států EU. Stáhnout či objednat si můžete také následující publikace:

Na cestách po Evropě 2015–2016, brožuru s mapou a množstvím tipů na cesty,

Mapu EU 2014 s vlajkami členských států EU (tisknutelná verze ve formátu A4)

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Fakta a čísla - Brožura

Fakta a čísla
Brožura

Od data přistoupení každé země k EU po fakta o obyvatelstvu, institucích a jazycích tato barevná brožura začíná obecným úvodem poskytujícím konkrétní informace o každé zemi EU. U každé země se dozvíte o politickém systému, obyvatelstvu, městech, věku pro právo volit, a dalších věcech. Další fakta a čísla jsou k dispozici na webové stránce europa.

Upozornění: V této publikaci ještě Litva není uváděna jako 19. stát eurozóny (jímž se stala 1. ledna 2015).

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

EuroparlTV - Internetová stránka

EuroparlTV
Internetová stránka

Mnoho užitečných videí o Evropském parlamentu uspořádaných do tří oddílů:

• Parlamentní zprávy

• Parlament pro mládež

• Poznejte Evropský parlament (Jak funguje?)

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Vaše práva evropského občana - Internetová stránka

Vaše práva evropského občana
Internetová stránka

Praktické rady týkající se vašich práv v EU. Mladé čtenáře mohou obzvláště zajímat informace o studiu či dobrovolnictví v zahraničí, cestování, nakupování v zahraničí a o zahraničních stážích.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Energetika a životní prostředí

Energetika - Brožura

Energetika
Brožura

Osvětlení, vytápění, doprava, průmyslová výroba: tyto služby, bez kterých si neumíme představit každodenní život a které jsou nezbytné pro chod podniků, nemohou fungovat bez dodávek energie. Fosilní zdroje energie (ropa, zemní plyn a uhlí) však nejsou nevyčerpatelné. Musíme s nimi dobře hospodařit a zároveň se snažit najít zdroje nové.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Oblast klimatu - Brožura

Oblast klimatu
Brožura

Celosvětové emise skleníkových plynů se každým rokem zvyšují. Tato globální výzva vyžaduje i globální reakci. V mezinárodních jednáních o změně klimatu mluví Evropská unie jedním hlasem.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Životní prostředí - Brožura

Životní prostředí
Brožura

Životní prostředí ze své podstaty překračuje všechny hranice dané politickými či právními vztahy nebo jinak vyměřené člověkem. K řešení otázek životního prostředí je tak naprosto nezbytná spolupráce členských států EU mezi sebou i se zbytkem světa. Tyto otázky se totiž dotýkají nás všech.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít


The Awakeners
Internetová stránka

Seznamte své studenty s našimi recyklačními hrdiny na tomto interaktivním webu, kde se mohou poučit o lepším nakládání s odpadem z domácností (a ze škol!). Každý z hrdinů se zaměřuje na recyklaci určitého segmentu odpadu (voda, potraviny, elektronika apod.) a vysvětluje, jak lze vytvářet „zelenější“ životní prostředí.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Pili byste odpadní vodu? - Brožura

Pili byste odpadní vodu?
Brožura

Poznejte, jakou cestou se ubírá voda, když ji každý den používáme – od chvíle, kdy se dostane k nám do kohoutku, až po okamžik, kdy projde kanalizací a čistírnami do řek a moří, kde si ji znovu můžeme užívat.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Hospodářství a obchod

TTIP: Časté dotazy - Internetová stránka

TTIP: Časté dotazy
Internetová stránka

Transatlantické obchodní a investiční partnerství je název obchodní dohody, která se sjednává mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Cílem těchto jednání je odstranit překážky obchodu.

 • 2015

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Hospodářství Unie v kostce - Internetová stránka

Hospodářství Unie v kostce
Internetová stránka

K čemu přesně došlo během finanční krize? Jak na to EU reagovala? Co je Evropská hospodářská a měnová unie? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete na tomto webu nabitém zajímavými a užitečnými informacemi. S jejich pomocí můžete studentům jasně a srozumitelně vysvětlit, jak funguje evropská ekonomika.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Eurozóna - Map

Eurozóna
Map

Na této barevně rozlišené mapě můžete studentům ukázat, které země euro používají a které nikoli. Mapa dále obsahuje užitečné informace, například ohledně HDP v rámci celé EU, a je doplněna časovou osou, která znázorňuje, kdy bylo euro v jednotlivých zemích zavedeno.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Stručná příručka k euru - Brožura

Stručná příručka k euru
Brožura

Tato příručka přináší základní fakta o euru. Uvádí stručnou historii eura, důvody jeho zavedení a výhody, které nabízí. Na konci příručky naleznete ilustrovanou časovou osu s podrobnostmi o nejvýznamnějších událostech spojených s dosavadní existencí eura.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Jedna měna pro jednu Evropu - Brožura

Jedna měna pro jednu Evropu
Brožura

Tato příručka vysvětluje, jakou cestu euro urazilo od prvotního nápadu až do okamžiku, kdy se stalo skutečností. Poskytne studentům jasný a podrobný přehled kroků a myšlenek, díky nimž euro získalo svou dnešní podobu, a nastíní jim důvody, proč k tomu došlo.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Hospodářská soutěž v Evropě - Brožura

Hospodářská soutěž v Evropě
Brožura

Evropská komise hraje důležitou úlohu při dohlížení na to, aby podniky sídlící na území EU i mimo ni dodržovaly pravidla a nechovaly se nepoctivě ke spotřebitelům. Tento komiksový příběh o mladé umělkyni Báře a o Tomášovi, pracovníkovi GŘ pro hospodářskou soutěž, pomůže studentům pochopit, jakým způsobem EU chrání férový a konkurenční trh v Evropě.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

EU investuje

Rozpočet EU v kostce - Brožura

Rozpočet EU v kostce
Brožura

94 % rozpočtových prostředků EU je vynakládáno v členských státech EU i mimo ni. Pomáhají milionům studentů, tisícům výzkumných pracovníků, obcím, podnikům, regionům a nevládním organizacím. Unijní rozpočet slučuje zdroje členských států a přináší úspory z rozsahu.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Rozpočet EU v mé zemi - Internetová stránka

Rozpočet EU v mé zemi
Internetová stránka

Tento web podává informace o rozpočtu EU a o tom, jak jej 28 členských států využívá. Pomocí interaktivní mapy můžete vyhledávat informace o jednotlivých zemích a některých tamních projektech, které financuje EU. Web také nabízí odpovědi na všeobecné otázky ohledně rozpočtu EU.

Pro každou zemi poskytuje informace web v angličtině i v místním jazyce.

 • 2014

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Zemědělství a rybolov

Pečujeme o své kořeny - Internetová stránka

Pečujeme o své kořeny
Internetová stránka

Přijďte na kloub společné zemědělské politice EU. Součástí tohoto webu je sekce sloužící jako pomůcka pro učitele, kteří svým studentům chtějí vysvětlit společnou zemědělskou politiku EU a seznámit je se zásadami pomoci zemědělcům v EU a ochrany venkova. Najdete zde také sadu obsahující videa, informační letáky, plakáty a pohlednice.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Patříme k sobě - Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu – Internetová stránka

Patříme k sobě - Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu
Internetová stránka

Bez ryb si již po celá staletí Evropané nedovedou představit život. Lidé si z moře ryby berou, ale musejí myslet také na to, aby jich dostatečné množství v moři zůstávalo – mořské ekosystémy musejí být v dobrém stavu, pokud chceme v rybolovu pokračovat i v budoucnu.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Ochrana spotřebitele

Consumer Classroom - Internetová stránka

Ochrana spotřebitele
Internetová stránka

Naučte své studenty praktickým spotřebitelským dovednostem, které potřebují pro skutečný život! Internetová stránka Consumer Classroom obsahuje mnoho materiálů, v nichž mohou učitelé najít inspiraci – týkají se například sociálních médií, občanství nebo práv spotřebitelů. Tyto materiály také učitelům umožňují vytvořit lekce online a sdílet je se studenty a vyměňovat si tipy s ostatními učiteli prostřednictvím celoevropské online komunity.

 • Tento web je pravidelně aktualizován.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Bezpečnost

Získejte kontrolu nad svými údaji - Brožura

Získejte kontrolu nad svými údaji
Brožura

Komiksové kresby znázorňují různá rizika, jimž mohou být mladí lidé vystaveni při používání internetu - od prozrazení hesel a čísel kreditních karet až po zveřejnění fotografií. Jednoduché texty vysvětlují, jak nové právo EU zvýší ochranu.

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

EU a svět

Evropský rok pro rozvoj 2015 - Internetová stránka

Evropský rok pro rozvoj 2015
Internetová stránka

Cílem tohoto materiálu pro vyučující, který vytvořilo Generální ředitelství Evropské komise pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO), je pomoci učitelům při informování těch, kteří v budoucnu stanou v čele rozhodovacích procesů (lidé ve věku 15 až 24 let), o výsledcích, jichž dosáhla Evropská unie a její členské státy na poli rozvojové pomoci jako největší světový poskytovatel pomoci, a aby mladí lépe pochopili globální problémy, kterým budou ve stále větší míře čelit.

 • 2015

Váš názor nás zajímá! Jak užitečný je podle vás tento zdroj informací?

Vaše hodnocení


Security Image

Zavřít

Začátek stránky

Poslední aktualizace: 07/10/2015
Právní upozornění | O portálu EUROPA | Časté otázky | Hledat | Kontakt | Začátek stránky