Навигационна пътека

Как да поръчате

Можете сами да изтеглите и отпечатате публикациите на този уебсайт.

Един екземпляр на хартиен носител: Можете да поръчате по един екземпляр от публикация на хартиен носител на EU Bookshop. Повечето публикации са безплатни.

Повече екземпляри: Ако предпочитате да поръчате повече от един екземпляр, свържете се с Europe Direct.

Имате любим учебен ресурс? Разкажете ни за него!

Изпратете
Вашия учебен ресурс

Над 15 години

Всичко за ЕС

„Европа“ - Младежко списание - Брошура

„Европа“ - Младежко списание
Брошура

„Европа се намира някъде другаде." С това провокативно изречение започва първа глава на издаденото за първи път за целия ЕС младежко познавателно списание. Естествено, ние сме насред Европа и списанието си е поставило за цел да ни разкрие какво означава Европа. Кой управлява Европа, какво означава Европейският съюз за хората в ежедневието им и в каква посока се развива нашият континент в глобализирания свят? Какво трябва да е бъдещето на Европа? Това и още много могат да научат и разработят интерактивно учениците на възраст между 13 и 18 години. За учителите на разположение е придружителна брошура.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

ЕС в слайдове - Презентационни слайдове

ЕС в слайдове
Презентационни слайдове

Тези слайдове могат да се използват от учители за подготвяне на powerpoint презентация за ЕС. Всеки от слайдовете съдържа обикновени факти или ключови думи в стил, достъпен за слушатели без предварителни знания за ЕС. Те включват разяснения относно ключови цифри, политики и начина на функциониране на ЕС и предоставят основна информация по въпроси като разширяването на ЕС, договорите и символите на ЕС.

 • Слайдовете се обновяват периодично.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Как работи ЕС - Брошура и Уебсайт

Как работи ЕС
Брошура и Уебсайт

Желаете ли да научите как работи ЕС? Не търсете другаде! Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете, за начина на работа на различните институции, как ЕС взема решения и кой участва в това. Можете да научите например кой определя дневния ред и кой трябва да одобри новите предложения, преди те да се превърнат в законодателство в целия ЕС.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Области на политиката на Европейския съюз - Уебсайт

Области на политиката на Европейския съюз
Уебсайт

ЕС действа активно в широк спектър от политически области, от човешките права до транспорта и търговията. Ако искате да разберете колко пари харчи ЕС за преструктуриране на сектора за рибарство или какво прави за справяне с изменението на климата — този уебсайт предоставя отговорите.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

История на Европейския съюз - Уебсайт

История на Европейския съюз
Уебсайт

От края на Втората световна война през ерата на Студената война и икономическия растеж и рецесията — европейската история никога не е била отегчителна! Вижте как тези събития са оформили ЕС — и как е реагирал ЕС. Прочетете общ преглед за всяко десетилетие или разгледайте по-отблизо какво се е случвало година по година. Може би ще искате да прочетете и за 'бащите основатели' на ЕС и да гледате видеоклипове за тях в действие.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

География на Европейския съюз - Уебсайт

География на Европейския съюз
Уебсайт

Уебсайтът съдържа карти с основна информация за всяка държава от ЕС. Можете също да изтеглите и поръчате:

• Брошурата „Пътуване в Европа 2015—2016 г.“, която съдържа карта и много съвети при пътуване,

Карта на ЕС, 2014 г., в която са представени националните знамена на всички държави, членки на ЕС (може да бъде отпечатана във формат A4).

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Европейски съюз — Факти и цифри - Брошура

Европейски съюз — Факти и цифри
Брошура

От датите на присъединяване към ЕС на всяка държава до факти за населението, институциите и езиците, тази цветна брошура започва с общо представяне, след което предоставя по-конкретна информация за всяка държава от ЕС. Научете за политическата система, населението, градовете, възрастта за гласуване във всяка една държава и още много. Допълнителни факти и цифри можете да намерите на уебсайта europa.

Моля, имайте предвид, че на 1 януари 2015 г. Литва стана 19-ия член на еврозоната.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

EuroparlTV - Уебсайт

EuroparlTV
Уебсайт

Много полезни видеоматериали за Европейския парламент, групирани в три раздела:

• Новини от Парламента

• Парламентът за младежи и

• Опознайте Европейския парламент (Как функционира ЕП?)

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Вашите права като европейски граждани - Уебсайт

Вашите права като европейски граждани
Уебсайт

Практически съвети за правата ви в ЕС. Младите потребители може да се заинтересуват от информация за учене или доброволческа дейност в чужбина, пътуване, пазаруване в чужбина и стажове.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Енергия и околна среда

Енергетика - Брошура

Енергетика
Брошура

Светлина, топлина, транспорт, индустриално производство: енергията е жизненоважна за множество услуги, които са неизменна част от ежедневието както на гражданите, така и на предприятията. Запасите на Европа от изкопаеми горива (петрол, газ и въглища) обаче не са неизчерпаеми. Необходимо е те да бъдат добре управлявани, както и да се разработят нови източници на енергия.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Действия в областта на климата - Брошура

Действия в областта на климата
Брошура

В световен мащаб емисиите на парникови газове продължават да се увеличават всяка година. Това глобално предизвикателство изисква глобална реакция. В международните преговори за изменението на климата Европейският съюз има единна позиция.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Околна среда - Брошура

Околна среда
Брошура

Околната среда стои над политическите, правните и изкуствено създадените граници. Изключително важно е страните от ЕС и извън него да си сътрудничат, за да се справим с предизвикателствата, които засягат всички нас. Става въпрос за суши, наводнения, замърсяване и заплахи за богатото биологично разнообразие на Европа.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори


The Awakeners
Уебсайт

Запознайте Вашите ученици с нашите герои на рециклирането с този интерактивен уебсайт, където те ще могат да научат за по добро управление на отпадъците в домакинството и класната стая. Всеки герой се фокусира върху рециклирането на различни видове отпадъци (водни, хранителни, електронни..и.т.н) и обяснява какво да се направи за да се създаде по зелена околна среда.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Бихте ли пили отпадъчните си води? - Брошура

Бихте ли пили отпадъчните си води?
Брошура

Научете за пътешествието на водата такава, каквато я използваме в ежедневието си, от момента в който достига нашите чешми, преминава през каналите и пречиствателните станции и достига до реките и морето, където ние можем да ѝ се радваме отново.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Икономика и търговия

ТПТИ: Често задавани въпроси - Уебсайт

ТПТИ: Често задавани въпроси
Уебсайт

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е наименованието на търговско споразумение, което понастоящем е предмет на преговори между Европейския съюз и Съединените щати. Преговорите са насочени към премахване на пречките пред търговията.

 • 2015

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Европейската икономика накратко - Уебсайт

Европейската икономика накратко
Уебсайт

Разберете какво точно се случи по време на финансовата криза? Какъв бе отговора на Европейският съюз? Kakва е разликата между иkoномическия и паричения съюз? Открийте отговорите на тези въпроси и на много други чрез нашият уеб сайт, който е пълен с интересна и полезна информация относно Евросъюза. Moже да използвате уеб сайта за да обясните на учениците си принципите на Европейската икономика по ясен и лесен за разбиране начин.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Еврозона - Карта

Еврозона
Карта

Използвайте тази цветно кодирана карта за да покажете на Вашите ученици кои страни са приели еврото. Картата съдържа полезна информация като БВП в ЕС и илюстрована линия на времето индикираща приемането на еврото от отделните страни членки на ЕС.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Кратък наръчник за eврото - Брошура

Кратък наръчник за eврото
Брошура

Тази брошура предоставя основните факти относно еврото. Съдържа кратка история, причините за съществуването му и ползата от него. Брошурата съдържа илюстрована линия на времето върху която са отбелязани основните събития водещи до настоящият статус на еврото.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Една валута за Европа - Брошура

Една валута за Европа
Брошура

Използвайте тази цветно кодирана карта за да покажете на Вашите ученици кои страни са приели еврото. Картата съдържа полезна информация като БВП в ЕС и илюстрована линия на времето индикираща приемането на еврото от отделните страни членки на ЕС.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Конкуренцията в Европа - Филм

Конкуренцията в Европа
Филм

Европейската Комисия има важня роля в проверкатя дали предприятията във и извън Европейския Съюз следват правилата за защита напотребителите. Проследяваики историята на младата художничка Клои, учениците ще придобият яснота относно действията на Европейския Съюз насочени към справедлив и конкурентноспособен пазар в Европа.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

ЕС инвестира

Бюджетът на ЕС накратко - Брошура

Бюджетът на ЕС накратко
Брошура

94 % от бюджета на ЕС се изразходва в държавите членки на ЕС и в други страни. Чрез него се подпомагат милиони студенти, хиляди научни изследователи, градове, предприятия, региони и неправителствени организации (НПО). Бюджетът на ЕС обединява ресурсите на държавите членки и осигурява икономии от мащаба.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Бюджетът на ЕС в моята страна - Уебсайт

Бюджетът на ЕС в моята страна
Уебсайт

Уебсайтът предоставя информация за бюджета на ЕС и как той се използва в 28-те държави членки. С помощта на интерактивна карта можете да получите информация за отделните държави и някои от проектите, финансирани там от ЕС. Уебсайтът обхваща и общи въпроси, свързани с бюджета на ЕС.

За всяка държава уебсайтът предоставя информация на английски език и на местния език.

 • 2014

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Селско и рибно стопанство

С грижа за нашите корени - Website

С грижа за нашите корени
Уебсайт

Разберете основите на Общата селскостопанска политика на Европа. Тази секция от уеб сайта е специално предназначена да помогне на учителите да обяснят ОСП на учениците си, включително как да помогнем на европейските земеделски производители и да опазим селсктото стопанство.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Неразделни - Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство – Уебсайт

Неразделни - Яжте, купувайте и продавайте продукти от устойчиво рибарство
Уебсайт

От векове рибата и хората в Европа живеят в хармония. Трябва да ловим риба с мярка, за да можем да продължим да правим това в бъдеще и за да поддържаме нашите екосистеми в добро състояние.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Права на потребителите

Права на потребителите - Уебсайт

Класна стая за потребители
Уебсайт

Осигурете на своите ученици практическите потребителски умения, от които се нуждаят в реалния живот! Уебсайтът „класна стая за потребители“ съдържа набор от ресурси за вдъхновяване на учители — по въпроси, вариращи от социални медии до гражданство и права на потребителите. Освен това, той позволява на учителите да създават уроци онлайн и да ги споделят с ученици, както и да обменят полезни съвети с други учители чрез една обща за ЕС онлайн общност.

 • Този уеб сайт се обновява постоянно.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Безопасност

Поемете контрола върху личните си данни - Брошура

Поемете контрола върху личните си данни
Брошура

С рисунки са илюстрирани различните рискове, на които младите хора може да бъдат изложени, когато използват интернет – от даване на пароли и номера на кредитни карти до публикуване на снимки. Разбираеми текстове обясняват как нов закон на ЕС ще увеличи защитата.

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

ЕС и светът

Европейска година за развитие 2015 - Уебсайт

Европейска година за развитие 2015
Уебсайт

Наборът от инструменти за преподавателя, който е пред вас, е разработен от Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Европейската комисия. Неговата цел е да помогне на преподавателите при информирането на бъдещите ръководители, отговорни за вземането на решения (на възраст от 15 до 24 години), за резултатите, постигнати от Европейския съюз и неговите държави членки като най-големия донор на хуманитарна помощ в света по отношение на помощта за развитие, и да бъдат разбрани подобре глобалните предизвикателства, с които те все почесто ще се сблъскват.

 • 2015

Ние ще се радваме да чуем Вашето мнение! Колко Ви беше полезен този ресурс?

Вашата оценка


Security Image

Затвори

Нагоре

Последна актуализация: 07/10/2015
Правна информация | За EUROPA | Често задавани въпроси | Търсене | За контакти | Начало на страницата