Máte nejakú obľúbenú vzdelávaciu pomôcku? Povedzte nám o tom!

Predložte
svoju vzdelávaciu pomôcku

Spôsob objednávania

Publikácie na tejto webovej stránke si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Jeden výtlačok: Môžete si objednať jeden výtlačok z každej publikácie prostredníctvom kníhkupectva EU Bookshop. Väčšina publikácií je bezplatných.

Viac výtlačkov: Ak si chcete objednať viac ako jeden výtlačok, kontaktuje prosím Europe Direct.

12 – 15 rokov

Všetko o EÚ

Európa. Informačná brožúra pre mladých

Európa. Informačná brožúra pre mladých
Brožúra

„Európa je ďaleko.“ Touto provokatívnou vetou sa začína prvá kapitola informačnej príručky pre mladých, ktorá sa prvýkrát vydáva pre celú EÚ. Samozrejme sa nachádzame priamo v Európe a zámerom tejto príručky je ukázať, čo Európa znamená. Kto Európu riadi? Čo znamená Európska únia pre každodenný život svojich občanov? Ktorým smerom sa náš kontinent uberá v globalizovanom svete? Ako má vyzerať budúcnosť Európy? Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sa môžu dozvedieť a interaktívne vypracovať žiaci vo veku 13 až 18 rokov. Učitelia majú k dispozícii sprievodnú príručku.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Geografia Európskej únie - Internetová stránka

Geografia Európskej únie
Internetová stránka

Okrem webových stránok je k dispozícii aj publikácia 'Travelling in Europe 2013-14, ktorú si môžete stiahnuť alebo objednať. Obsahuje mapu a množstvo užitočných informácií o cestovaní.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

All u need is space

All u need is space
Brožúra

Vesmír neznamená len dobrodružné misie robotov a ľudí alebo štúdium astronómie a astrofyziky. Môže byť prítomný aj priamo dolu na Zemi! Európska komisia, Európska vesmírna agentúra a viacero vnútroštátnych programov vyvíjajú čoraz viac vesmírnych aplikácii, ktoré sa dajú použiť v našom každodennom živote. Sprevádzajte Elenu počas jej všedného dňa, zoznámte sa s jej priateľmi a rodičmi a dozviete sa o mnohých konkrétnych príkladoch tejto práce. Strávte deň s Elenou a užite si dobrodružstvo!

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Energetika a životné prostredie


The Awakeners
Internetová stránka

Oboznámte študentov s našimi hrdinami recyklovania na tejto interaktívnej webovej stránke, kde sa môžu dozvedieť o lepšom nakladaní s odpadom v domácnosti (a v triede). Každý hrdina sa zameriava na recyklovanie v konkrétnej oblasti odpadu (voda, potraviny, elektronika atď.) a vysvetľuje, ako postupovať pri zlepšovaní životného prostredia.

Príručky Sprievodca spotrebou a Sprievodca spotrebou vody, ktoré sa dajú vytlačiť, sú zvlášť vhodné na používanie v triede.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Hospodárstvo a obchod

Eurozóna - Mapa

Eurozóna
Mapa

Pomocou tejto mapy s farebným rozlíšením ukážte študentom, v ktorých krajinách sa používa alebo nepoužíva euro. Táto mapa tiež obsahuje praktické informácie, napríklad HDP v celej EÚ a časový prehľad zavedenia eura v jednotlivých krajinách.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Euroškola

Euroškola
Internetová stránka

Skáč zo strechy na strechu a zároveň zbieraj euromince. Priraď euromincu k danej krajine alebo zisti, či rozoznáš falošnú eurobankovku od pravej. Tieto a ďalšie hry zabezpečia, že spoznávanie eura bude zábavou pre všetkých.

Upozorňujeme, že v tomto produkte sa zatiaľ neuvádza Chorvátsko ako 28. členský štát EÚ, ani skutočnosť, že Lotyšsko sa 1. januára 2014 stalo 18. krajinou eurozóny.

  • 2009

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Cenová stabilita: prečo je dôležitá aj pre teba? - Video

Cenová stabilita: prečo je dôležitá aj pre teba?
Výučbové materiály

Tieto výučbové materiály sa skladajú z animovaného filmu, letáka pre žiakov a príručky pre učiteľov. Ich cieľom je poskytnúť dospievajúcim základné poznatky o dôležitosti stabilných cien. V animovanom filme vystupujú dvaja študenti strednej školy Anna a Alexander, ktorí sa učia, ako funguje náš menový systém.

Animovaný film

Quicktime Real Video Windows Media (8 minút)

Leták pre žiakov

Stiahnuť súbor pdf, 3.7 MB

Príručka pre učiteľov

Stiahnuť súbor pdf, 3.38 MB

  • 2011

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

EÚ investuje

Na ceste za víťazstvom - Komiksová kniha

Na ceste za víťazstvom
Komiksová kniha

Na návrh učiteľky sa trieda študentov z Bratislavy vydáva na výlet naprieč Európou, aby zistili, ako sa využíva rozpočet EÚ. Na ceste zo Slovenska do Španielska, so zastávkami v ďalších krajinách EÚ, sa naučia, ako peniaze EÚ pomáhajú podporovať kultúru, budovať infraštruktúru a reagovať na prírodné katastrofy a problémy v oblasti životného prostredia.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Partneri - Komiksová kniha

Partneri
Komiksová kniha (zatiaľ nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ)

V tejto komiksovej knihe sa predstaví šesť regiónov Európskej únie: Fínsko, Írsko, severné Poľsko, Portugalsko, južné Taliansko a jedno zámorské teritórium, Francúzska Guyana. Hoci sa každý región predstaví cez iný príbeh, v inom prostredí a ilustrujú ho rôzni umelci, všetky tieto príbehy sú prepojené – nielen vďaka tomu, že sú všetky založené na reálnych projektoch. Fakty a čísla týkajúce sa regionálnej politiky a jej rozličných aspektov dopĺňajú fiktívnu časť knihy.

  • 2014

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Potraviny a poľnohospodárstvo

Staráme sa o naše korene - Internetová stránka

Staráme sa o naše korene
Internetová stránka

Nachádzajme riešenia so spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ. Časť tejto webovej stránky je špeciálne vytvorená pre učiteľov ako pomôcka pri oboznamovaní študentov s politikou SPP a tiež s otázkami pomoci farmárom v EÚ a ochrany vidieka. Obsahuje aj sériu aplikácií s videami, informačnými materiálmi, plagátmi a pohľadnicami.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Príbeh troch generácií pol'nohospodárov – Brožúra

Príbeh troch generácií pol'nohospodárov
Brožúra

Táto brožúra prostredníctvom príbehu farmárskej rodiny, ktorá hospodári viac ako tri generácie, vysvetľuje, ako sa v Európe vyvíja poľnohospodárstvo od druhej svetovej vojny. Upozorňuje tiež na to, ako EÚ prispela na pomoc poľnohospodárom.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Práva spotrebiteľov

Vzdelávanie spotrebiteľov - Internetová stránka

Vzdelávanie spotrebiteľov
Internetová stránka

Poskytnite svojim študentom praktické vedomosti, ktoré ako spotrebitelia potrebujú v reálnom živote. Webová stránka Vzdelávanie spotrebiteľov obsahuje množstvo zdrojov, ktoré môžu učiteľov inšpirovať, o takých témach, ako sú sociálne médiá, občianstvo či spotrebiteľské práva. Takisto umožňuje učiteľom vytvárať lekcie online a poskytovať ich študentom, ako aj vymieňať si tipy s ostatnými učiteľmi prostredníctvom celoeurópskej komunity online.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Posledná aktualizácia: 16/10/2014
Právne upozornenie | Register | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok