Spôsob objednávania

Publikácie na tejto webovej stránke si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Jeden výtlačok: Môžete si objednať jeden výtlačok z každej publikácie prostredníctvom kníhkupectva EU Bookshop. Väčšina publikácií je bezplatných.

Viac výtlačkov: Ak si chcete objednať viac ako jeden výtlačok, kontaktuje prosím Europe Direct.

Máte nejakú obľúbenú vzdelávaciu pomôcku? Povedzte nám o tom!

Predložte
svoju vzdelávaciu pomôcku

12 – 15 rokov

Všetko o EÚ

Európa v skratke - Brožúra

Európa v skratke
Brožúra

Táto krátka, stručná brožúra sa zameriava na základné informácie: O čom je Európa? Ako sa EÚ vyvíjala? Čo robí dnes? „Európa v skratke“ nám dáva širší pohľad geografické, historické, kultúrne a politické perpektívy, pričom každá časť je pre zjednodušenie tlače prezentovaná na jednej strane. Túto brožúru dopĺňa príručka pre učiteľa

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

S jazykmi dokážeš viac - Interaktívna audio brožúra

S jazykmi dokážeš viac
Interaktívna audio brožúra

Táto brožúra predstavuje deťom 24 oficiálnych jazykov EÚ. Každý jazyk má svoju vlastnú stránku s farebnými ilustráciami a niekoľkými základnými a užitočnými frázami, ako napríklad „ďakujem“ a „nerozumiem“. Tlačená verzia obsahuje dodatočný krátky dialóg a dodáva sa s Príručkou pre učiteľa.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Geografia Európskej únie - Internetová stránka

Geografia Európskej únie
Webová stránka

Táto webová stránka obsahuje mapy so základnými informáciami o každej krajine EÚ. Môžete si tiež stiahnuť alebo objednať:

Cestovanie v Európe 2015 – 2016, leták, ktorý obsahuje mapu a množstvo rád pre cestovateľov,

Mapa EÚ 2014 s vlajkami členských štátov EÚ (vhodné pre tlač vo formáte A4)

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

All u need is space

All u need is space
Brožúra

Vesmír neznamená len dobrodružné misie robotov a ľudí alebo štúdium astronómie a astrofyziky. Môže byť prítomný aj priamo dolu na Zemi! Európska komisia, Európska vesmírna agentúra a viacero vnútroštátnych programov vyvíjajú čoraz viac vesmírnych aplikácii, ktoré sa dajú použiť v našom každodennom živote. Sprevádzajte Elenu počas jej všedného dňa, zoznámte sa s jej priateľmi a rodičmi a dozviete sa o mnohých konkrétnych príkladoch tejto práce. Strávte deň s Elenou a užite si dobrodružstvo!

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Energetika a životné prostredie

Naša planéta, naša budúcnosť - Brožúra

Naša planéta, naša budúcnosť
Brožúra

Časopis „Naša planéta, naša budúcnosť“ vysvetľuje, čo robí Európska únia na riešenie jedného z najväčších problémov, ktorým dnes ľudstvo čelí, a ako môže každý z nás prispieť v boji proti zmene klímy. Nájdete tu časť o vede, rozhovory so študentmi, ako aj informácie o tom, čo sa deje v celej EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa meniacej sa klíme. Prečítajte si ho celý!

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť


The Awakeners
Internetová stránka

Oboznámte študentov s našimi hrdinami recyklovania na tejto interaktívnej webovej stránke, kde sa môžu dozvedieť o lepšom nakladaní s odpadom v domácnosti (a v triede). Každý hrdina sa zameriava na recyklovanie v konkrétnej oblasti odpadu (voda, potraviny, elektronika atď.) a vysvetľuje, ako postupovať pri zlepšovaní životného prostredia.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Hospodárstvo a obchod

Euro Cash Academy - Internetová stránka

Euro Cash Academy
Internetová stránka

Euro Cash Academy je internetový nástroj, pomocou ktorého sa môžete dozvedieť viac o eurových bankovkách a ich ochranných prvkoch. Vydajte sa na prieskum virtuálneho námestia, alebo si dajte jednoduchý kvíz!

  • 2015

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Eurozóna - Mapa

Eurozóna
Mapa

Pomocou tejto mapy s farebným rozlíšením ukážte študentom, v ktorých krajinách sa používa alebo nepoužíva euro. Táto mapa tiež obsahuje praktické informácie, napríklad HDP v celej EÚ a časový prehľad zavedenia eura v jednotlivých krajinách.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Cenová stabilita: prečo je dôležitá aj pre teba? - Video

Cenová stabilita: prečo je dôležitá aj pre teba?
Výučbové materiály

Tieto výučbové materiály sa skladajú z animovaného filmu, letáka pre žiakov a príručky pre učiteľov. Ich cieľom je poskytnúť dospievajúcim základné poznatky o dôležitosti stabilných cien. V animovanom filme vystupujú dvaja študenti strednej školy Anna a Alexander, ktorí sa učia, ako funguje náš menový systém.

  • 2011

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

EÚ investuje

Na ceste za víťazstvom - Komiksová kniha

Na ceste za víťazstvom
Komiksová kniha

Na návrh učiteľky sa trieda študentov z Bratislavy vydáva na výlet naprieč Európou, aby zistili, ako sa využíva rozpočet EÚ. Na ceste zo Slovenska do Španielska, so zastávkami v ďalších krajinách EÚ, sa naučia, ako peniaze EÚ pomáhajú podporovať kultúru, budovať infraštruktúru a reagovať na prírodné katastrofy a problémy v oblasti životného prostredia.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Partneri - Komiksová kniha

Partneri
Komiksová kniha (zatiaľ nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ)

V tejto komiksovej knihe sa predstaví šesť regiónov Európskej únie: Fínsko, Írsko, severné Poľsko, Portugalsko, južné Taliansko a jedno zámorské teritórium, Francúzska Guyana. Hoci sa každý región predstaví cez iný príbeh, v inom prostredí a ilustrujú ho rôzni umelci, všetky tieto príbehy sú prepojené – nielen vďaka tomu, že sú všetky založené na reálnych projektoch. Fakty a čísla týkajúce sa regionálnej politiky a jej rozličných aspektov dopĺňajú fiktívnu časť knihy.

  • 2014

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Poľnohospodárstvo a rybolov

Staráme sa o naše korene - Internetová stránka

Staráme sa o naše korene
Internetová stránka

Nachádzajme riešenia so spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ. Časť tejto webovej stránky je špeciálne vytvorená pre učiteľov ako pomôcka pri oboznamovaní študentov s politikou SPP a tiež s otázkami pomoci farmárom v EÚ a ochrany vidieka. Obsahuje aj sériu aplikácií s videami, informačnými materiálmi, plagátmi a pohľadnicami.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Príbeh troch generácií pol'nohospodárov – Brožúra

Príbeh troch generácií pol'nohospodárov
Brožúra

Táto brožúra prostredníctvom príbehu farmárskej rodiny, ktorá hospodári viac ako tri generácie, vysvetľuje, ako sa v Európe vyvíja poľnohospodárstvo od druhej svetovej vojny. Upozorňuje tiež na to, ako EÚ prispela na pomoc poľnohospodárom.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Akvakultúra v EÚ - Webová stránka

Akvakultúra v EÚ
Webová stránka

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“ má zvýšiť informovanosť o sektore akvakultúry medzi európskymi tínedžermi. Projekt priblíži študentom chov rýb, vďaka čomu sa dozvedia aj o jeho vplyve na ich okolie.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Práva spotrebiteľov

Vzdelávanie spotrebiteľov - Internetová stránka

Vzdelávanie spotrebiteľov
Internetová stránka

Poskytnite svojim študentom praktické vedomosti, ktoré ako spotrebitelia potrebujú v reálnom živote. Webová stránka Vzdelávanie spotrebiteľov obsahuje množstvo zdrojov, ktoré môžu učiteľov inšpirovať, o takých témach, ako sú sociálne médiá, občianstvo či spotrebiteľské práva. Takisto umožňuje učiteľom vytvárať lekcie online a poskytovať ich študentom, ako aj vymieňať si tipy s ostatnými učiteľmi prostredníctvom celoeurópskej komunity online.

  • Táto webová stránka sa pravidelne aktualizuje.

Chceli by sme vedieť váš názor. Nakoľko bol pre vás tento zdroj užitočný?

Vaše hodnotenie


Security Image

Zatvoriť

Na začiatok

Posledná aktualizácia: 10/12/2015
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok