Mogħdija tan-navigazzjoni

Kif tordna

Tista' tniżżel u tistampa l-pubblikazzjonijiet li jinsabu f'dan is-sit elettroniku inti stess.

Kopja stampata waħda: Tista' tordna kopja stampata waħda għal kull pubblikazzjoni permezz tal-EU Bookshop. Ħafna mill-pubblikazzjonijiet huma bla ħlas.

Aktar kopji: Jekk tixtieq tordna aktar minn kopja waħda, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Europe Direct.

Għandek xi riżorsa ta’ tagħlim favorita? Għidilna dwarha!

Ibgħat
ir-riżorsa tat-tagħlim tiegħek

Età minn 12-il sena sa 15-il sena

Kollox dwar l-UE

L-Ewropa f'daqqa t'għajn - Ktejjeb

L-Ewropa f'daqqa t'għajn
Ktejjeb

Dan il-pamflet qasir u konċiż jiffoka fuq affarijiet bażiċi: Dwar xiex inhi l-Ewropa? Kif żviluppat l-UE? X'tagħmel illum? "L-Ewropa f'daqqa t'għajn" jagħtina l-istampa usa', billi jikkombina perspettivi ġeografiċi, storiċi, kulturali u politiċi, kull parti ppreżentata fuq paġna waħda sabiex jiġi ffaċilitat l-istampar. Il-pamflet huwa akkumpanjat minn gwida għall-għalliema.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Il-lingwi jmexxuk ’il quddiem - Ktejjeb b'awdjo interattiv

Il-lingwi jmexxuk ’il quddiem
Ktejjeb b'awdjo interattiv

Dan il-ktejjeb jintroduċi t-tfal għall-24 lingwa uffiċjali tal-UE. Kull lingwa hija ppreżentata fuq paġna separata, b'illustrazzjonijiet bil-kulur u b'xi ftit frażijiet bażiċi u utli bħal “grazzi” u “Ma nifhimx”. Il-verżjoni stampata tinkludi wkoll djalogu qasir addizzjonali u hija akkumpanjata minn Gwida għall-Għalliema.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Ġeografija tal-Unjoni Ewropea - Sit elettroniku

Ġeografija tal-Unjoni Ewropea
Websajt

F’dan il-websajt issib mapep b’informazzjoni bażika dwar kull pajjiż tal-UE. Tista’ wkoll tniżżel u tordna:

L-ivvjaġġar fl-Ewropa 2015-16, fuljett li jinkludi mappa u bosta pariri għall-ivvjaġġar,

Mappa tal-Unjoni Ewropea għall-2014 li fiha wieħed isib il-bnadar tal-Istati Membri tal-UE (li tista’ tiġi stampata fil-format A4)

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

All u need is space

All u need is space
Fuljett

L-ispazju mhux qiegћed biss gћall-ivvjaġġar avventuruż tar-robots u l-b nedmin, jew gћall-istudju tal-astronomija u l-astrofiżika. Jista’ wkoll ikun mondan ћafna! Il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Spazjali Ewropea u bosta programmi nazzjonali oћra qed jiżviluppaw dejjem aktar applikazzjonijiet spazjali li jistgћu jintużaw f’ћajjitna ta’ kuljum. F’dan il-komik issib ћafna eżempji ta’ dan meta tingћaqad ma’ Elena u l-familja u l-ћbieb tagћha fl-attivitajiet tagћhom tul ġurnata “normali”. Imxi wara Elena u ddeverti!

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Enerġija u Ambjent

Il-pjaneta tagħna, il-ġejjieni tagħna - Brochure

Il-pjaneta tagħna, il-ġejjieni tagħna
Brochure

“Il-pjaneta tagħna, il-ġejjieni tagħna”, jispjega x’qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tindirizza waħda mill-akbar problemi li l-bniedem qiegħed iħabbat wiċċu magħha llum il-ġurnata u kif nistgħu nikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-magażin jinkludi taqsima dwar ix-xjenza u intervisti mal-istudenti, kif ukoll informazzjoni dwar x’qed jiġri fl-UE kollha biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra u biex jadattaw ruħhom għat-tibdil fil-klima tagħna. Aqra dwar dan kollu!

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq


L-Awakeners
Sit elettroniku

Introduċi lill-istudenti tiegħek għall-eroj tar-riċiklaġġ tagħna fuq dan is-sit elettroniku interattiv fejn huma jistgħu jitgħallmu dwar ġestjoni aħjar tal-iskart domestiku (u tal-klassi!). Kull eroj jiffoka fuq ir-riċiklaġġ ta' qasam partikolari ta' skart (ilma, ikel, elettronika, eċċ.) u jispjega x'passi għandhom jittieħdu sabiex jinħoloq ambjent aktar ekoloġiku.

  • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Ekonomija u kummerċ

Euro Cash Academy - Sit elettroniku

Euro Cash Academy
Sit elettroniku

Il-Euro Cash Academy (l-Akkademja tal-Euro) hija għodda tal-websajt fejn issib tagħrif dwar il-karti tal-euro u l-karatteristiċi ta' sigurtà tagħhom. Tagħtik l-opportunità titgħallem aktar dwarhom billi jew tieħu sehem fi kwiżż sempliċi jew tesplora pjazza virtwali f'belt.

  • 2015

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Iż-żona tal-ewro - Mappa

Iż-żona tal-ewro
Mappa

Uża din il-mappa kodifikata bil-kulur biex turi lill-istudenti tiegħek liema pajjiżi jużaw l-euro u liema ma jużawhiex. Din il-mappa tinkludi wkoll tagħrif siewi bħall-PDG madwar l-UE u skeda ta’ żmien li turi meta ġiet implimentata l-euro f’kull pajjiż.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-istabbiltà tal-prezzijiet: għaliex hija importanti għalik? - Vidjow

L-istabbiltà tal-prezzijiet: għaliex hija importanti għalik?
Kitt tat-tagħlim

Dan il-kitt tat-tagħlim huwa magħmul minn cartoon, fuljett għall-istudenti u ktejjeb għall-għalliema. Għandu l-għan li jagħti fehim bażiku liż-żgħażagħ dwar l-importanza ta' prezzijiet stabbli. Il-cartoon juri żewġt itfal tal-iskola sekondarja, Anna u Alex, li qed jitgħallmu dwar kif taħdem is-sistema monetarja tagħna.

  • 2011

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-UE tinvesti

Fit-triq tar-rebħa - Ktieb tal-komiks

Fit-triq tar-rebħa
Ktieb tal-komiks

Ispirata mill-għalliema tagħha, klassi ta' studenti minn Bratislava tiffinanzja vjaġġ madwar l-Ewropa biex issir taf kif jintuża l-baġit tal-UE. Mis-Slovakkja għal Spanja, b'waqfiet f'pajjiżi oħra tal-UE, huma jitgħallmu kif il-flus tal-UE jgħinu fil-promozzjoni tal-kultura, fil-bini tal-infrastruttura u fir-reazzjoni għad-diżastri naturali u l-isfidi ambjentali.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Sħab - Ktieb tal-komiks

Sħab
Ktieb tal-komiks (għadu mhuwiex disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE)

Sitt reġjuni fl-Unjoni Ewropea jidhru f'dan il-ktieb tal-komiks: Il-Finlandja, l-Irlanda, il-Polonja ta' fuq, il-Portugall, l-Italja t'isfel u territorju Ewropew wieħed lil hinn mill-Ewropa, il-Gujana Franċiża. B'kull reġjun jirrakkonta storja differenti, f'ambjent differenti, u illustrata minn artist differenti, dawn l-istejjer huma kollha konnessi sorprendentement – mhux biss mill-fatt li huma kollha bbażati fuq proġetti reali. Fatti u figuri dwar il-politika reġjonali u l-aspetti varji tagħha jikkomplementaw il-parti fittizja tal-ktieb.

  • 2014

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Biedja u sajd

Nieħdu ħsieb l-għeruq tagħna - Sit elettroniku

Nieħdu ħsieb l-għeruq tagħna
Sit elettroniku

Ifhem il-Politika Agrikola Komuni tal-UE. Dan is-sit elettroniku fih taqsima ddisinjata speċifikament sabiex tgħin lill-għalliema jispjegaw il-PAK lill-istudenti, inkluż kif il-bdiewa tal-UE jistgħu jiġu megħjuna u kif jista' jiġi protett il-pajsaġġ. Hemm ukoll toolkit li fiha vidjows, folji ta' informazzjoni, posters u postcards.

  • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-istorja ta' tliet ġenerazzjonijiet ta' bdiewa – Ktejjeb

L-istorja ta' tliet ġenerazzjonijiet ta' bdiewa
Ktejjeb

Dan il-fuljett jispjega kif il-biedja żviluppat fl-Ewropa mit-Tieni Gwerra Dinjija billi jirrakkonta l-istorja ta' familja ta' bdiewa tul tliet ġenerazzjonijiet. Jenfasizza wkoll kif l-UE kkontribwixxiet biex tgħin lill-bdiewa.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Imrobbi fl-UE - Sit elettroniku

Imrobbi fl-UE
Sit elettroniku

Il-proġett skolastiku “Farmed in the EU” (Imrobbi fl-UE) tfassal biex iżid l-għarfien dwar is-settur tal-akkwakultura fost l-adolexxenti Ewropej. Il-proġett ser iqarreb l-istudenti lejn il-pixxikultura u permezz tiegħu sejrin jiskopru kif din taffettwa l-komunità lokali tagħhom.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Drittijiet tal-konsumatur

Consumer Classroom - Sit elettroniku

Consumer Classroom
Sit elettroniku

Għallem lill-istudenti tiegħek il-ħiliet prattiċi bħala konsumaturi li huma għandhom bżonn għall-ħajja reali! Is-sit elettroniku Consumer Classroom jiġbor fih għadd ta' riżorsi ta' ispirazzjoni għall-għalliema - fuq kwistjonijiet li jvarjaw mill-midja soċjali għaċ-ċittadinanza u d-drittijiet tal-konsumaturi. Jippermetti wkoll lill-għalliema sabiex jibnu l-lezzjonijiet online u jaqsmuhom mal-istudenti, u li jiskambjaw suġġerimenti ma’ għalliema oħrajn permezz tal-komunità online mifruxa madwar l-UE.

  • Dan is-sit jiġi aġġornat regolarment.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-aħħar aġġornament: 10/12/2015
Avviż legali | Dwar EUROPA | FAQ | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna