Navigācijas ceļš

Pasūtījuma veikšana

Jūs pats varat lejupielādēt un izdrukāt šajā tīmekļa vietnē pieejamās publikācijas.

Viens eksemplārs papīra formātā: vienu katras publikācijas eksemplāru papīra formātā varat pasūtīt šajā tīmekļa vietnē EU Bookshop. Lielākā daļa publikāciju ir bez maksas.

Lielāks eksemplāru skaits Ja vēlaties pasūtīt vairāk nekā vienu eksemplāru, lūdzu, sazinieties ar Europe Direct.

Jums ir kāds iecienītākais mācību līdzeklis? Pastāstiet par to arī mums!

Iesniedziet
savu mācību līdzekli

Vecums no 12 līdz 15 gadiem

Viss par ES

Par Eiropu īsumā - Buklets

Par Eiropu īsumā
Buklets

Šajā īsajā un kodolīgajā brošūrā ir aplūkoti vairāki pamatjautājumi. Kas ir Eiropa? Kā attīstījās ES? Kādus uzdevumus tā veic mūsdienās? Brošūra "Par Eiropu īsumā” sniedz mums plašāku skatījumu, apvienojot ģeogrāfiskās, vēsturiskās, kultūras un politiskās perspektīvas, un katrs no šiem jautājumiem viegli uztveramā veidā ir aplūkots atsevišķā brošūras lappusē. Brošūru papildina rokasgrāmata skolotājiem.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Pratīsi valodas — tiksi tālāk - Interaktīva audio brošūra

Pratīsi valodas — tiksi tālāk
Interaktīva audio brošūra

Šajā brošūrā bērni tiek iepazīstināti ar ES 24 oficiālajām valodām. Katrai valodai ir veltīta atsevišķa lapa ar krāsainām ilustrācijām un dažām noderīgām pamatfrāzēm, piemēram, "paldies" un "es nesaprotu". Brošūras drukātajā versijā ir iekļauts īss papildu dialogs, un to papildina rokasgrāmata skolotājiem.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eiropas Savienības ģeogrāfija - Tīmekļa vietne

Eiropas Savienības ģeogrāfija
Tīmekļa vietne

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas kartes ar pamatinformāciju par katru ES dalībvalsti. Jūs arī varat lejupielādēt un pasūtīt:

Ceļošana Eiropā 2015. – 2016. gadā, brošūra, kurā atrodama karte un daudzi ieteikumi par ceļošanu,

Eiropas Savienības karte 2014, kurā redzami ES dalībvalstu karogi (izdrukājamā A4 formātā).

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

All u need is space

All u need is space
Brošūra

Pieminot kosmosu, nevajag domāt tikai par piedzīvojumiem bagātiem kosmiskajiem ceļojumiem, kuros dodas roboti un cilvēki, vai par astronomijas un astrofizikas pētījumiem. Kosmoss var būt ļoti vajadzīgs arī mūsu ikdienas dzīvē uz Zemes! Eiropas Komisija, Eiropas Kosmosa aģentūra un vairākas valstis izstrādā aizvien vairāk tādu kosmosa tehnoloģiju, kuras varam izmantot ikdienā. Daudzus piemērus atradīsi šajā komiksā, sekojot līdzi Elenas, viņas ģimenes un draugu dzīvei vienā “parastā” dienā. Seko Elenai, un lai jauks ceļojums!

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Enerģija un vide

Mūsu pasaule, mūsu nākotne - Brošūra

Mūsu pasaule, mūsu nākotne
Brošūra

“Mūsu pasaule, mūsu nākotne” skaidro, ko Eiropas Savienība dara, lai atrisinātu vienu no lielākajām problēmām, ar kuru cilvēce saskaras mūsdienās, un to, kā mēs kaut nedaudz varam palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām. Žurnālā ir zinātniskā sadaļa un intervijas ar studentiem, kā arī informācija par iniciatīvām, ko īsteno visā Eiropas Savienībā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un pielāgotos klimata pārmaiņām. Izlasi visu par to!

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt


The Awakeners
Tīmekļa vietne

Iepazīstiniet skolēnus ar atkritumu pārstrādes dalībniekiem šajā interaktīvajā tīmekļa vietnē, kur viņi var uzzināt vairāk par labāku sadzīves (un klases telpas!) atkritumu apsaimniekošanu. Ikviens no šiem varoņiem pārstāv konkrētu resursu (ūdens, pārtika, elektronisko ierīču u. c.) pārstrādes jomu un paskaidro, kā nodrošināt ekoloģiskāku vidi.

  • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Ekonomika un tirdzniecība

SPĒLE "EURO CASH ACADEMY" - Tīmekļa vietne

SPĒLE "EURO CASH ACADEMY"
Tīmekļa vietne

Spēle "Euro Cash Academy" ("Eiro skaidrās naudas akadēmija") ir interneta rīks, kas iepazīstina ar eiro banknotēm un to pretviltošanas elementiem. Tā dod iespēju uzzināt par tiem vairāk, vai nu piedaloties vienkāršā viktorīnā, vai izpētot virtuālu pilsētas laukumu.

  • 2015

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Eirozona - Karte

Eirozona
Karte

Izmantojiet šo krāsaino karti, lai parādītu skolēniem, kurās valstīs lieto vai nelieto eiro. Šajā kartē ir sniegta arī cita noderīga informācija, piemēram, ES dalībvalstu IKP un vēsturisks pārskats, kurā norādīts eiro ieviešanas gads katrā valstī.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Cenu stabilitāte: kāpēc tā ir svarīga? - Video

Cenu stabilitāte. Kāpēc tā ir svarīga?
Informatīvu materiālu komplekts

Šis informatīvu materiālu komplekts satur animācijas filmu un brošūras skolēniem un skolotājiem. Tā mērķis ir sniegt pusaudžiem pamatizpratni par to, cik būtiskas ir stabilas cenas. Animācijas filmā ir redzami divi vidusskolas skolēni Anna un Alekss, kuri apgūst mūsu monetārās sistēmas darbību.

  • 2011

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

ES iegulda

Ceļā uz uzvaru - Komiksu grāmata

Ceļā uz uzvaru
Komiksu grāmata

Kāda skolēnu klase no Bratislavas, smeļoties iedvesmu no savas skolotājas, atrod veidu, kā apmaksāt ceļojumu pa Eiropu, lai uzzinātu, kā tiek izmantots ES budžets. Ceļojot no Slovākijas uz Spāniju un apstājoties citās ES dalībvalstīs, skolēni uzzina, kā ES nauda palīdz atbalstīt kultūru, attīstīt infrastruktūru un reaģēt dabas katastrofu un vides problēmu gadījumā.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Partneri - Komiksu grāmata

Partneri
Komiksu grāmata (vēl nav pieejama visās ES valodās)

Šajā komiksu grāmatā ir aplūkoti seši Eiropas Savienības reģioni — Somija, Īrija, Ziemeļpolija, Portugāle, Dienviditālija un viena aizjūras teritorija — Franču Gviāna. Katram reģionam ir veltīts atsevišķs stāsts, un šie stāsti ir izklāstīti atšķirīgos kontekstos. Katru stāstu ir ilustrējis cits mākslinieks, tomēr tie visi pārsteidzošā kārtā ir saistīti. Stāstu pamatā ir īsti projekti, bet tas nav vienīgais stāstus vienojošais elements. Grāmatas daiļliteratūras daļu papildina reģionālās politikas fakti un skaitļi un tās dažādie aspekti.

  • 2014

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Lauksaimniecība un zivsaimniecība

Rūpes par mūsu saknēm - Tīmekļa vietne

Rūpes par mūsu saknēm
Tīmekļa vietne

Iepazīstieties ar ES kopējo lauksaimniecības politiku. Šī tīmekļa vietne satur sadaļu, kas ir īpaši paredzēta, lai palīdzētu skolotājiem izskaidrot kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) skolēniem, tostarp pastāstīt, kā palīdzēt ES lauksaimniekiem un aizsargāt lauku vidi. Ir pieejams arī komplekts, kas ietver video, informācijas lapas, plakātus un pastkartes.

  • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Stāsts par kādas zemnieku ģimenes trim paaudzēm – Buklets

Stāsts par kādas zemnieku ģimenes trim paaudzēm
Buklets

Šī brošūra iepazīstina ar kādas lauksaimnieku ģimenes trīs paaudzēm, tādējādi atspoguļojot Eiropas lauksaimniecības attīstību kopš Otrā pasaules kara. Tajā arī vērsta uzmanība uz ES sniegto ieguldījumu atbalsta sniegšanā lauksaimniekiem.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Audzētas ES - Tīmekļa vietne

Audzētas ES
Tīmekļa vietne

Skolu projekts „Audzēts Eiropas Savienībā” radīts ar mērķi veicināt izpratni par akvakultūru Eiropas jauniešu vidū. Projekts iepazīstinās skolēnus ar akvakultūras nozari un skaidros, kā tā ietekmē vietējo kopienu.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Patērētāju tiesības

„Consumer Classroom” - Tīmekļa vietne

„Consumer Classroom”
Tīmekļa vietne

Dodiet iespēju saviem audzēkņiem apgūt praktiskās patērētāja prasmes, kas viņiem ir vajadzīgas reālajā dzīvē! Tīmekļa vietnē „Consumer Classroom” ir pieejama virkne resursu skolotāju iedvesmai par dažādām tēmām — no sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem līdz pilsonībai un patērētāju tiesībām. Tā arī ļauj skolotājiem veidot stundas tiešsaistē un koplietot tās ar audzēkņiem, kā arī apmainīties padomiem ar citiem skolotājiem ES mēroga tiešsaistes kopienā.

  • Šī tīmekļa vietne regulāri tiek atjaunināta.

Mēs vēlētos uzzināt jūsu viedokli! Cik noderīgs jums bija šis materiāls?

Jūsu vērtējums


Security Image

Aizvērt

Uz augšu

Pēdējā atjaunināšana: 10/12/2015
Juridisks paziņojums | Par EUROPA | Jautājumi un atbildes | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums