Mogħdija tan-navigazzjoni

Kif tordna

Tista' tniżżel u tistampa l-pubblikazzjonijiet li jinsabu f'dan is-sit elettroniku inti stess.

Kopja stampata waħda: Tista' tordna kopja stampata waħda għal kull pubblikazzjoni permezz tal-EU Bookshop. Ħafna mill-pubblikazzjonijiet huma bla ħlas.

Aktar kopji: Jekk tixtieq tordna aktar minn kopja waħda, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Europe Direct.

Għandek xi riżorsa ta’ tagħlim favorita? Għidilna dwarha!

Ibgħat
ir-riżorsa tat-tagħlim tiegħek

Sa 9 snin

Kollox dwar l-UE

Magħqudin fid-diversità - Ktejjeb

Magħqudin fid-diversità
Ktejjeb

Ktejjeb divertenti li jgħallem lit-tfal dwar id-diversità tal-UE. L-għalliema jistgħu jużawh biex jispjegaw l-ewro, u jintroduċu lit-tfal mal-wirt kulturali, xjentifiku u naturali tal-pajjiżi li jagħmlu l-Unjoni Ewropea.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Magħqudin fid-diversità - Powster

Magħqudin fid-diversità
Powster

Mappa kkulurita tal-UE, li turi l-iktar ġrajjiet, ikel u teżori kulturali magħrufa ta' kull pajjiż tal-UE. Fuq il-powster hemm ukoll il-karti u l-muniti tal-ewro u l-bandiera ta' kull pajjiż.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-Ewropa u int - Ktejjeb

L-Ewropa u int
Ktejjeb

Taf li l-Unjoni Ewropea għandha 28 Stat Membru? Taf tagħmel lista bl-ismijiet tal-bliet kapitali tagħhom? Permezz ta' dan il-ktieb tat-tpinġija, tfal ta' bejn is-sitt u l-għaxar snin ser ikunu jistgħu jitgħallmu l-ismijiet tal-bliet kapitali tal-UE, jagħtu l-kulur lill-bnadar u jiskopru informazzjoni interessanti dwar kull Stat Membru. Materjal attraenti għat-tagħlim li jista' jintuża kemm id-dar kif ukoll l-iskola!

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Tommy u Rosy - Websajt

Tommy u Rosy
Websajt

Tommy u Rosy jitgħallmu kemm jista' jkollu forom varji l-volontarjat - minn xogħol fi sptarijiet għall-ġbir taż-żibel, mill-għoti ta' għajnuna medika għat-tifi ta' nirien. Jitgħallmu kemm tieħu pjaċir u kemm jista’ jagħtik sodisfazzjon il-volontarjat. Il-ktejjeb fih ukoll attivitajiet bħal origami, ludo, logħob bil-kliem u skeda ta’ xogħol li jsir b’volontarjat x’timla.

Atkreipkite dėmesį, kad šiame leidinyje dar neminima Kroatija – 28-oji ES valstybė narė, – nei tai, kad 2014 m. sausio 1 d. Latvija tapo 18-ąja euro zonos nare.

  • 2008

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Inpinġi l-Ewropa bil-kuluri - Ktieb tat-tpinġija

Inpinġi l-Ewropa bil-kuluri
Ktieb tat-tpinġija

Dan il-ktieb tat-tpinġija jistieden lit-tfal biex jiskopru u jiftakru l-bnadar tal-Istati Membri tal-UE.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Enerġija u Ambjent

Tom u Lila  - Ktejjeb

Tom u Lila
Websajt

Ħu lill-istudenti tiegħek f'avventuri eċċitanti ma' Tom u ħabibtu Lila, il-volpi, f'din is-serje ta' kotba dwar l-ambjent. L-avventuri tagħhom jinkludu r-riċiklaġġ ta' roti antiki sabiex joħolqu waħda ġdida fjamanta, li jikkonvinċu lis-sindku jagħmel il-belt aktar sigura għal dawk il jkunu mexjin u l-iskoperta tal-impatti tad-deforestazzjoni u t-tibdil fil-klima. Apparti l-kotba, hemm ukoll gwida għall-għalliema u ktieb tal-attivitajiet.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Ikel u agrikoltura

Rokna għat-tfal: Il-biedja organika – Websajt

Rokna għat-tfal: Il-biedja organika
Websajt

Taf kif l-ikel organiku fis-supermarkit jiġi prodott minn pakkett ta’ żrieragħ fir-razzett? Hawnhekk m’aħniex se nivvjaġġaw mir-razzett sal-furketta tiegħek!

  • 2014

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-irziezet huma divertiment – Ktieb tal-istampi

Xi pjaċir fir-razzett!
Ktieb tal-istampi

Nicholas imur joqgħod mal-qraba fir-razzett u jara kif jiġi prodott l-ikel li nieklu . Ir-razzett jipproduċi l-ħxejjex, il-ħalib, il-ġobon, il-jogurt, il-qamħ biex nagħmlu l-ħobż u ħafna aktar. Huwa joqgħod iħares ukoll lejn Floss il-kelb idaħħal lin-nagħaġ għall-ġeżż. Is-suf jintuża sabiex isiru l-ħwejjeġ u t-twapet.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Minn fejn jiġi l-ħalib? – Ktieb tal-istampi

Minn fejn jiġi l-ħalib?
Ktieb tal-istampi

Qatt ħsibt kif il-ħalib jinqeleb f’butir, ġobon, jogurt u ġelat? Dan il-ktejjeb jispjega kull pass fil-proċess ta’ produzzjoni u jinkludi xi fatti sorprendenti dwar il-prodotti tal-ħalib. Liema pajjiż Ewropew l-aktar li jikkonsma ġobon? Tista’ tibqa’ sorpiż/a bit-tweġiba...

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

L-Ewropa u l-Agrikoltura – Ktieb tal-istampi

L-Ewropa u l-Agrikoltura
Ktieb tal-istampi

Dan il-ktieb tal-istampi kkulurit jiġi b'sett sħiħ ta' stikers bi prodotti agrikoli differenti. It-tfal iridu jwaħħluhom fuq il-pajjiż minn fejn jaħsbu li jiġi l-prodott. Ir-risposti t-tajbin jinsabu fuq wara tal-ktieb.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fir-razzett – Ktieb tat-tpinġija

Fir-razzett
Ktieb tat-tpinġija

Dan hu ktieb tat-tpinġija li juri l-ħajja f'razzett. Jinkludi stampi ta' bdiewa jaħdmu r-raba', baqar jirgħu u prodotti bħall-ħalib u l-bajd.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

Sigurtà

112, in-numru uniku tal-emerġenza għall-Ewropa - Websajt

112, in-numru uniku tal-emerġenza għall-Ewropa
Websajt

Immaġina jkollok inċident, tara x'imkien jaqbad jew jinsteraq - f'każ simili, taf lil min għandek iċċempel għall-għajnuna? Agħmel il-kwiżż tal-112 biex tevalwa l-għarfien tiegħek.

Nixtiequ nisimgħu mingħandek! Kemm sibtha utli din ir-riżorsa?

Kif tikklassifikha


Security Image

Agħlaq

Fuq

L-aħħar aġġornament: 03/08/2015
Avviż legali | Dwar EUROPA | FAQ | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna