Η διεύθυνση που ζητήσατε έχει καταργηθεί

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/amsterdam_treaty/a26000_el.htm

Σε λίγα δευτερόλεπτα θα μεταφερθείτε στη νέα αυτή διεύθυνση. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο.

Μην ξεχάσετε να διορθώσετε τους σελιδοδείκτες σας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας