Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Resultaten av Europeiska konventet Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Resultaten av Europeiska konventet

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Resultaten av Europeiska konventet

Syftet med temasidorna om resultaten av konventets arbete är att ge en klar och tydlig sammanfattning av de viktigaste av konventets ändringsförslag. Det enda ändamålet med dem är att förse medborgarna med information.

Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.

På varje temasida finns länkar som leder till en bruksanvisning för Nicefördraget när detta är relevant, och till hela texten till artiklarna i de olika fördragen (EG, EU och Nice).

Du kan även få tillgång till faktablad om följande fördrag : EKSG, EEG, Euratom, Enhetsakten, Maastricht och Amsterdam.Grundläggande principer för EU


EU:s institutioner


EU:s beslutsförfaranden


EU:s politikTemasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konventets text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan