Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

Τα θεματικά δελτία που περιγράφουν τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης έχουν στόχο να συνοψίσουν τις κύριες αλλαγές που προτείνονται από αυτή και να παράσχουν μια όσο το δυνατό σαφέστερη παρουσίασή τους. Προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των πολιτών.

Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο της Συνέλευσης.

Σε κάθε δελτίο μπορείτε να βρείτε τον ορισμό κάποιων όρων, κάνοντας κλικ στις υπάρχουσες συνδέσεις που σας παραπέμπουν σε ένα γλωσσάριο. Προτείνονται επίσης συνδέσεις που παραπέμπουν στον τρόπο χρήσης της συνθήκης της Νίκαιας, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, καθώς και στο πλήρες κείμενο των άρθρων διάφορων συνθηκών (ΕΚ, ΕΕ και Νίκαιας).

Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δελτία σύνθετης φύσεως τα οποία παρουσιάζουν τις ακόλουθες συνθήκες : ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, Ενιαία Πράξη, Μάαστριχτ και Aμστερνταμ.Οι θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης


Οι θεσμοί της Ένωσης


Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης


Οι πολιτικές της ΈνωσηςΤα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο του Συντάγματος.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας