Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Det Europaeische Konvents resultater Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Det Europaeische Konvents resultater

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Det Europaeische Konvents resultater

Temasiderne om resultaterne af konventets arbejde indeholder en kort og klar beskrivelse af de vigtigste af konventets ændringsforslag. De har udelukkende til formål at informere borgerne.

Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.

På hver temaside foreslås links til brugsanvisningen til Nice-traktaten, når det er relevant, samt til den fulde ordlyd af artiklerne i EF-, EU- og Nice-traktaten.

Det er ligeledes muligt at se de temasider, der præsenterer følgende traktater : Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Euratom, Fællesakten, Maastricht og Amsterdam.De grundlæggende principper for EU


EU's institutioner


EU's beslutningsprocedurer


EU's politikkerTemasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af konventionsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top