Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > En konstitution för Europa

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

En konstitution för Europa

Syftet med de temasidor som ingår i denna handledning är att ge en klar och tydlig sammanfattning av de viktigaste ändringar som följer av det nya konstitutionella fördraget. Det enda ändamålet med dem är att förse medborgarna med information.

Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.

På varje temasida finns länkar som leder till en handledning för Nicefördraget, Europeiska konventets förslag och regeringskonferensens arbete 2003/2004.

Du kan även få tillgång till faktablad om följande fördrag : EKSG, EEG, Euratom, Enhetsakten, Maastricht och Amsterdam.De grundläggande principerna för EU


EU:s institutioner


EU:s beslutsförfaranden


EU:s verksamhet inom olika politikområden
Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan