Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Σύνταγμα της Ευρώπης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Σύνταγμα της Ευρώπης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Σύνταγμα της Ευρώπης

Τα θεματικά δελτία που περιλαμβάνονται στο παρόν δημοσίευμα αποσκοπούν στη συγκεφαλαίωση και στην εύληπτη επισκόπηση των βασικών αλλαγών που επέφερε η νέα Συνταγματική Συνθήκη. Το παρόν δημοσίευμα αποβλέπει σε πληροφοριακούς σκοπούς και μόνον.

Τα προαναφερόμενα θεματικά δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο του Συντάγματος.

Σε κάθε δελτίο προτείνονται σύνδεσμοι για τις οδηγίες χρήσης της συνθήκης της Νίκαιας, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης και τις εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 2003/2004.

Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε δελτία σύνθετης φύσεως τα οποία παρουσιάζουν τις ακόλουθες συνθήκες : ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, Ενιαία Πράξη, Μάαστριχτ και Aμστερνταμ.Οι θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης


Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης


Oι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης


Οι πολιτικές της Ένωσης
Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο του Συντάγματος.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας