Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > En Forfatning for Europa

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

En Forfatning for Europa

Hensigten med temasiderne i denne vejledning er at beskrive de vigtigste ændringer, der følger af den nye forfatningstraktat, så klart som muligt. De har udelukkende til formål at informere borgerne.

Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.

På hver temaside foreslås links til brugsanvisningen til Nice-traktaten, forslagene fra EU-konventet og arbejdet på regeringskonferencen 2003/2004.

Det er ligeledes muligt at se de temasider, der præsenterer følgende traktater : Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, Euratom, Fællesakten, Maastricht og Amsterdam.De grundlæggende principper for EU


EU's institutioner


EU's beslutningsprocedurer


EU's politikker
Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top