Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s beslutsförfaranden

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN

En konstitution för Europa: jämförelsetabell för artiklar


Till läsaren

Nedan finns två jämförelsetabeller för artiklar. I den första tabellen kan numreringen av artiklarna i fördraget om konstitutionen jämföras med numreringen i de nuvarande fördragen. I den andra tabellen anges de bestämmelser i EG- och EU-fördragen som motsvarar bestämmelserna i konstitutionen.

Överensstämmelsen mellan två artiklar innebär inte att de är helt identiska, eftersom ytterst få artiklar i de nuvarande fördragen ordagrant har förts över till konstitutionen. De flesta har åtminstone anpassats till den nya rättsliga situationen.

[Till sidans början]

Jämförelse mellan fördraget om konstitutionen och de nuvarande fördragen

Fördraget om konstitutionen
Del I
EU-fördraget och EG-fördraget
Art. I-1 Art. 1 (och 49) EU
Art. I-2 Art. 6.1 EU
Art. I-3 Art. 2 (och 6.4) EU och 2 EG
Art. I-4 (Art. 12 EG)
Art. I-5 Art. 6.3 EU och 10 EG
Art. I-6 -
Art. I-7 Art. 281 EG
Art. I-8 -
Art. I-9 (Art. 6.2 EU)
Art. I-10 Art. 17-21 EG
Art. I-11 Art. 5 EG
Art. I-12 -
Art. I-13 -
Art. I-14 -
Art. I-15 (Art. 98-130 EG)
Art. I-16 (Art. 11 och 17 EU)
Art. I-17 -
Art. I-18 Art. 308 EG
Art. I-19 Art. 3.1 EU och 7.1 EG
Art. I-20 (Art. 189, 190, 192 och 197 EG)
Art. I-21 Art. 4 EU
Art. I-22 -
Art. I-23 Art. 202 och 203 EG
Art. I-24 (Art. 203 EG)
Art. I-25 Art. 205 EG
Art. I-26 Art. 201, 211, 213, 214.1 och 274 EG
Art. I-27 Art. 214 och 217 EG
Art. I-28 -
Art. I-29 (Art. 220-224 EG)
Art. I-30 Art. 8 EG (och art. 105-108, 110 och 112 EG)
Fördraget om konstitutionen
Del I
EU-fördraget och EG-fördraget
Art. I-31 Art. 246 EG (och art. 247 och 248 EG)
Art. I-32 Art. 7.2, 257, 258 och 263 EG
Art. I-33 (Art. 249 EG och 13 och 34 EU)
Art. I-34 -
Art. I-35 -
Art. I-36 -
Art. I-37 (Art. 202 EG)
Art. I-38 Art. 253 EG
Art. I-39 Art. 254 EG
Art. I-40 (Art. 13, 16 och 21-23 EU)
Art. I-41 Art. 17 EU (och art. 21 EU)
Art. I-42 Art. 29 EU och 61 EG
Art. I-43 -
Art. I-44 (Art. 43-43B och 44 EU och art. 11 EG)
Art. I-45 -
Art. I-46 (Art. 1 EU, 189 och 191 EG)
Art. I-47 -
Art. I-48 (Art.138 och 139 EG)
Art. I-49 (Art. 195 EG)
Art. I-50 (Art. 255 EG)
Art. I-51 Art. 286 EG
Art. I-52 Förklaring nr 11, fogad till Amsterdamfördraget
Art. I-53 Art. 268 och 270 EG (och 271, 274 och 280 EG)
Art. I-54 Art. 269 EG
Art. I-55 -
Art. I-56 (Art. 272 EG)
Art. I-57 -
Art. I-58 Art. 49 EU
Art. I-59 Art. 7 EU och 309 EG
Art. I-60 -

[Till sidans början]

Fördraget om konstitutionen>
Del II
Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Art. II-61 Art. 1
Art. II-62 Art. 2
Art. II-63 Art. 3
Art. II-64 Art. 4
Art. II-65 Art. 5
Art. II-66 Art. 6
Art. II-67 Art. 7
Art. II-68 Art. 8
Art. II-69 Art. 9
Art. II-70 Art. 10
Art. II-71 Art. 11
Art. II-72 Art. 12
Art. II-73 Art. 13
Art. II-74 Art. 14
Art. II-75 Art. 15
Art. II-76 Art. 16
Art. II-77 Art. 17
Art. II-78 Art. 18
Art. II-79 Art. 19
Art. II-80 Art. 20
Art. II-81 Art. 21
Art. II-82 Art. 22
Art. II-83 Art. 23
Art. II-84 Art. 24
Art. II-85 Art. 25
Art. II-86 Art. 26
Art. II-87 Art. 27
Fördraget om konstitutionen
Del II
Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Art. II-88 Art. 28
Art. II-89 Art. 29
Art. II-90 Art. 30
Art. II-91 Art. 31
Art. II-92 Art. 32
Art. II-93 Art. 33
Art. II-94 Art. 34
Art. II-95 Art. 35
Art. II-96 Art. 36
Art. II-97 Art. 37
Art. II-98 Art. 38
Art. II-99 Art. 39
Art. II-100 Art. 40
Art. II-101 Art. 41
Art. II-102 Art. 42
Art. II-103 Art. 43
Art. II-104 Art. 44
Art. II-105 Art. 45
Art. II-106 Art. 46
Art. II-107 Art. 47
Art. II-108 Art. 48
Art. II-109 Art. 49
Art. II-110 Art. 50
Art. II-111 Art. 51
Art. II-112 Art. 52
Art. II-113 Art. 53
Art. II-114 Art. 54

[Till sidans början]

Fördraget om konstitutionen
Del III
EU-fördraget och EG-fördraget
Art. III-115 -
Art. III-116 Art. 3.2 EG
Art. III-117 -
Art. III-118 -
Art. III-119 Art. 6 EG
Art. III-120 Art. 153.2 EG
Art. III-121 Protokollet om djurskydd och djurens välfärd
Art. III-122 Art. 16 EG
Art. III-123 Art. 12 EG
Art. III-124 Art. 13 EG
Art. III-125 Art. 18 EG
Art. III-126 Art. 19 EG
Art. III-127 Art. 20 EG
Art. III-128 Art. 21 EG
Art. III-129 Art. 22 EG
Art. III-130 Art. 14 och 15 EG
Art. III-131 Art. 297 EG
Art. III-132 Art. 298 EG
Art. III-133 Art. 39 EG
Art. III-134 Art. 40 EG
Art. III-135 Art. 41 EG
Art. III-136 Art. 42 EG
Art. III-137 Art. 43 EG
Art. III-138 Art. 44 EG
Art. III-139 Art. 45 EG
Art. III-140 Art. 46 EG
Art. III-141 Art. 47 EG
Art. III-142 Art. 48 EG
Art. III-143 Art. 294 EG
Art. III-144 Art. 49 EG
Art. III-145 Art. 50 EG
Art. III-146 Art. 51 EG
Art. III-147 Art. 52 EG
Art. III-148 Art. 53 EG
Art. III-149 Art. 54 EG
Art. III-150 Art. 55 EG
Art. III-151 Art. 23-27 EG
Art. III-152 Art. 135 EG
Art. III-153 Art. 28 och 29 EG
Art. III-154 Art. 30 EG
Art. III-155 Art. 31 EG
Art. III-156 Art. 56 EG
Art. III-157 Art. 57 EG
Art. III-158 Art. 58 EG
Art. III-159 Art. 59 EG
Art. III-160 (Art. 60 EG)
Art. III-161 Art. 81 EG
Art. III-162 Art. 82 EG
Art. III-163 Art. 83 EG
Art. III-164 Art. 84 EG
Art. III-165 Art. 85 EG
Art. III-166 Art. 86 EG
Art. III-167 Art. 87 EG
Art. III-168 Art. 88 EG
Art. III-169 Art. 89 EG
Art. III-170 Art. 90-92 EG
Art. III-171 Art. 93 EG
Art. III-172 Art. 95 EG
Art. III-173 Art. 94 EG
Art. III-174 Art. 96 EG
Art. III-175 Art. 97 EG
Art. III-176 -
Art. III-177 Art. 4 EG
Art. III-178 Art. 98 EG
Art. III-179 Art. 99 EG
Art. III-180 Art. 100 EG
Art. III-181 Art. 101 EG
Art. III-182 Art. 102 EG
Art. III-183 Art. 103 EG
Art. III-184 Art. 104 EG
Art. III-185 Art. 105 EG
Art. III-186 Art. 106 EG
Art. III-187 Art. 107 EG
Art. III-188 Art. 108 EG
Art. III-189 Art. 109 EG
Art. III-190 Art. 110 EG
Art. III-191 (Art. 123.4 EG)
Art. III-192 Art. 114.2-4 EG
Art. III-193 Art. 115 EG
Art. III-194 -
Art. III-195 -
Art. III-196 -
Art. III-197 Art. 122.1 och 122.3-122.5 EG
Art. III-198 Art. 121.1, 122.2 och 123.5 EG
Art. III-199 Art. 117.2 och 123.3 EG
Art. III-200 Art. 124.1 EG
Art. III-201 Art. 119 EG
Art. III-202 Art. 120 EG
Art. III-203 Art. 125 EG
Art. III-204 Art. 126 EG
Art. III-205 Art. 127 EG
Art. III-206 Art. 128 EG
Art. III-207 Art. 129 EG
Art. III-208 Art. 130 EG
Art. III-209 Art. 136 EG
Art. III-210 Art. 137 EG
Art. III-211 Art. 138 EG
Art. III-212 Art. 139 EG
Art. III-213 Art. 140 EG
Art. III-214 Art. 141 EG
Art. III-215 Art. 142 EG
Art. III-216 Art. 143 EG
Art. III-217 Art. 144 EG
Art. III-218 Art. 145 EG
Art. III-219 Art. 146-148 EG
Art. III-220 Art. 158 EG
Art. III-221 Art. 159 EG
Art. III-222 Art. 160 EG
Art. III-223 Art. 161 EG
Art. III-224 Art. 162 EG
Art. III-225 Art. 32.1 EG
Art. III-226 Art. 32 EG
Art. III-227 Art. 33 EG
Art. III-228 Art. 34 EG
Art. III-229 Art. 35 EG
Art. III-230 Art. 36 EG
Art. III-231 Art. 37 EG
Art. III-232 Art. 38 EG
Art. III-233 Art. 174 EG
Art. III-234 Art. 175 och 176 EG
Art. III-235 Art. 153.1 och 153.3-5 EG
Art. III-236 Art. 70 och 71 EG
Art. III-237 Art. 72 EG
Art. III-238 Art. 73 EG
Art. III-239 Art. 74 EG
Art. III-240 Art. 75 EG
Art. III-241 Art. 76 EG
Art. III-242 Art. 77 EG
Art. III-243 Art. 78 EG
Art. III-244 Art. 79 EG
Art. III-245 Art. 80 EG
Art. III-246 Art. 154 EG
Art. III-247 Art. 155 och 156 EG
Art. III-248 Art. 163 EG
Art. III-249 Art. 164 EG
Art. III-250 Art. 165 EG
Art. III-251 Art. 166 EG
Art. III-252 Art. 167-170 och 172 andra stycket EG
Art. III-253 Art. 171 och 172 första stycket EG
Art. III-254 -
Art. III-255 Art. 173 EG
Art. III-256 -
Art. III-257 (Art. 29 EU och 61 EG)
Art. III-258 -
Art. III-259 -
Art. III-260 -
Art. III-261 (Art. 36 EU)
Art. III-262 Art. 33 EU och 64.1 EG
Art. III-263 Art. 66 EG (och 34.1 EU)
Art. III-264 -
Art. III-265 Art. 62 EG
Art. III-266 Art. 63.1, 63.2 och art. 64.2 EG
Art. III-267 Art. 63.3 och 63.4 EG
Art. III-268 -
Art. III-269 Art. 65 EG
Art. III-270 Art. 31.1 a-d EU
Art. III-271 Art. 31.1 e EU
Art. III-272 -
Art. III-273 Art. 31.2 EU
Art. III-274 -
Art. III-275 Art. 30.1 EU
Fördraget om konstitutionen
Del III
EU-fördraget och EG-fördraget
Art. III-276 Art. 30.2 EU
Art. III-277 Art. 32 EU
Art. III-278 Art. 152 EG
Art. III-279 Art. 157 EG
Art. III-280 Art. 151 EG
Art. III-281 -
Art. III-282 Art. 149 EG
Art. III-283 Art. 150 EG
Art. III-284 -
Art. III-285 -
Art. III-286 Art. 182 och 188 EG
Art. III-287 Art. 183 EG
Art. III-288 Art. 184 EG
Art. III-289 Art. 185 EG
Art. III-290 Art. 186 EG
Art. III-291 Art. 187 EG
Art. III-292 (Art. 3 och 11 EU, 174 och 177 EG)
Art. III-293 (Art. 13.2 EU)
Art. III-294 Art. 11 och 12 EU
Art. III-295 Art. 13 EU
Art. III-296 (Art. 18.1 och 18.2 EU)
Art. III-297 Art. 14 EU
Art. III-298 Art. 15 EU
Art. III-299 Art. 22 EU
Art. III-300 Art. 23 EU
Art. III-301 (Art. 16 EU)
Art. III-302 Art. 18.5 EU
Art. III-303 (Art. 24 EU)
Art. III-304 Art. 21 EU
Art. III-305 Art. 19 EU
Art. III-306 Art. 20 EU
Art. III-307 Art. 25 EU
Art. III-308 Art. 47 EU
Art. III-309 Art. 17 EU
Art. III-310 -
Art. III-311 -
Art. III-312 -
Art. III-313 Art. 28 EU
Art. III-314 Art. 131 EG
Art. III-315 Art. 133 EG
Art. III-316 Art. 177 EG
Art. III-317 Art. 178 och 179 EG
Art. III-318 Art. 180 EG
Art. III-319 Art. 181A EG
Art. III-320 -
Art. III-321 -
Art. III-322 Art. 301 EG
Art. III-323 (Art. 300.7 EG)
Art. III-324 Art. 310 EG
Art. III-325 Art. 300 EG
Art. III-326 Art. 111.1-111.3 och 111.5 EG
Art. III-327 Art. 302-304 EG
Art. III-328 -
Art. III-329 -
Art. III-330 Art. 190 EG
Art. III-331 Art. 191.2 EG
Art. III-332 Art. 192 EG
Art. III-333 Art. 193 EG
Art. III-334 Art. 194 EG
Art. III-335 Art. 195 EG
Art. III-336 Art. 196 EG
Art. III-337 Art. 197 och 200 EG
Art. III-338 Art. 198 EG
Art. III-339 Art. 199 EG
Art. III-340 Art. 201 EG
Art. III-341 -
Art. III-342 Art. 204 EG
Art. III-343 Art. 205.1, 205.3 och art. 206 EG
Art. III-344 Art. 207 EG
Art. III-345 Art. 208 EG
Art. III-346 Art. 209 EG
Art. III-347 Art. 213.2 EG
Art. III-348 Art. 215 EG
Art. III-349 Art. 216 EG
Art. III-350 Art. 217 EG
Art. III-351 Art. 219 EG
Art. III-352 Art. 212 och 218.2 EG
Art. III-353 Art. 221 EG
Art. III-354 Art. 222 EG
Art. III-355 Art. 223 EG
Art. III-356 Art. 224 EG
Art. III-357 -
Art. III-358 Art. 225 EG
Art. III-359 Art. 220 andra stycket och 225A EG
Art. III-360 Art. 226 EG
Art. III-361 Art. 227 EG
Art. III-362 Art. 228 EG
Art. III-363 Art. 229 EG
Art. III-364 Art. 229A EG
Art. III-365 Art. 230 EG
Art. III-366 Art. 231 EG
Art. III-367 Art. 232 EG
Art. III-368 Art. 233 EG
Art. III-369 Art. 234 EG
Art. III-370 Art. 235 EG
Art. III-371 Art. 46 e EU
Art. III-372 Art. 236 EG
Art. III-373 Art. 237 EG
Art. III-374 Art. 238 EG
Art. III-375 Art. 239, 240 och 292 EG
Art. III-376 (Art. 46 f och 47 EU)
Art. III-377 Art. 35.5 EU
Art. III-378 Art. 241 EG
Art. III-379 Art. 242 och 243 EG
Art. III-380 Art. 244 EG
Art. III-381 Art. 245 EG
Art. III-382 Art. 112 EG
Art. III-383 Art. 113 EG
Art. III-384 Art. 248 EG
Art. III-385 Art. 247.2-7 EG
Art. III-386 Art. 263 EG
Art. III-387 Art. 264 EG
Art. III-388 Art. 265 EG
Art. III-389 Art. 258 EG
Art. III-390 Art. 259 EG
Art. III-391 Art. 260 EG
Art. III-392 Art. 262 EG
Art. III-393 Art. 266 EG
Art. III-394 Art. 267 EG
Art. III-395 Art. 250 EG
Art. III-396 Art. 251 EG
Art. III-397 Art. 218.1 EG
Art. III-398 -
Art. III-399 Art. 255 EG
Art. III-400 Art. 210, 247.8 och 258 fjärde stycket EG
Art. III-401 Art. 256 EG
Art. III-402 -
Art. III-403 Art. 272.1 EG
Art. III-404 Art. 272 EG
Art. III-405 Art. 273 EG
Art. III-406 Art. 271 EG
Art. III-407 Art. 274 EG
Art. III-408 Art. 275 EG
Art. III-409 Art. 276 EG
Art. III-410 Art. 277 EG
Art. III-411 Art. 278 EG
Art. III-412 Art. 279 EG
Art. III-413 -
Art. III-414 -
Art. III-415 Art. 280 EG
Art. III-416 Art. 43 b, e och f EU
Art. III-417 Art. 43 h och 44.2 EU
Art. III-418 Art. 43B (och 27D) EU
Art. III-419 Art. 27B EU och 11 EG
Art. III-420 Art. 27E EU och 11A EG
Art. III-421 Art. 44A EU
Art. III-422 -
Art. III-423 Art. 45 EU
Art. III-424 Art. 299.2, andra stycket och 299.3 EG
Art. III-425 Art. 295 EG
Art. III-426 Art. 282 EG
Art. III-427 Art. 283 EG
Art. III-428 Art. 284 EG
Art. III-429 Art. 285 EG
Art. III-430 Art. 287 EG
Art. III-431 Art. 288 EG
Art. III-432 Art. 289 EG
Art. III-433 Art. 290 EG
Art. III-434 Art. 291 EG
Art. III-435 Art. 307 EG
Art. III-436 Art. 296 EG

[Till sidans början]

Fördraget om konstitutionen - Del IV EU-fördraget och EG-fördraget
Art. IV-437 -
Art. IV-438 -
Art. IV-439 -
Art. IV-440 Art. 299 EG (utom punkt 2 andra stycket och punkt 3)
Art. IV-441 Art. 306 EG
Art. IV-442 Art. 311 EG
Art. IV-443 Art. 48 EU
Art. IV-444 -
Art. IV-445 -
Art. IV-446 Art. 51 EU och 312 EG
Art. IV-447 Art. 52 EU och 313 EG
Art. IV-448 Art. 53 EU och 314 EG

[Till sidans början]

Jämförelse mellan de nuvarande fördragen och fördraget om konstitutionen

EU-fördraget Fördraget om konstitutionen
Art. 1 Art. I-1 (och I-46.3)
Art. 2 Art. I-3
Art. 3 Art. I-19 (och III-292)
Art. 4 Art. I-21
Art. 5 -
Art. 6.1 Art. I-2
Art. 6.2 Art. I-9
Art. 6.3 Art. I-5
Art. 6.4 (Art. I-3.5)
Art. 7 Art. I-59
Art. 11 Art. III-294 (och I-16 och III-292)
Art. 12 Art. III-294
Art. 13 Art. III-295 (och I-33, I-40 och III-293)
Art. 14 Art. III-297
Art. 15 Art. III-298
Art. 16 Art. I-40.5 (och III-301)
Art. 17 Art. I-41 och III-309 (och I-16)
Art. 18.1 och.2 (Art. III-296)
Art. 18.3 och.4 -
Art. 18.5 Art. III-302
Art. 19 Art. III-305
Art. 20 Art. III-306
Art. 21 Art. I-40.6, I-41.8 och III-304
Art. 22 Art. III-299 (och I-40.7)
Art. 23 Art. III-300 (och I-40.8)
Art. 24 Art. III-303
Art. 25 Art. III-307
Art. 26 -
Art. 27 -
Art. 27A (Art. I-44)
Art. 27B -
Art. 27C Art. III-419
Art. 27D (Art. III-418.2)
Art. 27E Art. III-420.2
Art. 28 Art. III-313
EU-fördraget Fördraget om konstitutionen
Art. 29 Art. I-42 och III-257
Art. 30.1 Art. III-275
Art. 30.2 Art. III-276
Art. 31.1 a-d Art. III-270
Art. 31.1 e Art. III-271
Art. 31.2 Art. III-273
Art. 32 Art. III-277
Art. 33 Art. III-262
Art. 34 (Art. I-33 och III-263)
Art. 35 Art. III-377
Art. 36 Art. III-261
Art. 37 -
Art. 38 -
Art. 39 -
Art. 40 -
Art. 40 A -
Art. 40 B -
Art. 41 -
Art. 42 -
Art. 43 Art. I-44, III-416 och III-417
Art. 43A Art. I-44
Art. 43B Art. I-44 och III-418
Art. 44 Art. I-44 och III-417
Art. 44A Art. III-421
Art. 45 Art. III-423
Art. 46 a-d -
Art. 46 e Art. III-371
Art. 46 f Art. III-376
Art. 47 Art. III-308
Art. 48 Art. IV-443
Art. 49 Art. I-58 (och I-1.2)
Art. 51 Art. IV-446
Art. 52 Art. IV-447
Art. 53 Art. IV-448

[Till sidans början]

Jämförelse mellan EG-fördraget och fördraget om konstitutionen

EG-fördraget Fördraget om konstitutionen
Art. 1 -
Art. 2 Art. I-3
Art. 3.1 -
Art. 3.2 Art. III-116
Art. 4 Art. III-177
Art. 5 Art. I-11
Art. 6 Art. III-119
Art. 7.1 Art. I-19
Art. 7.2 Art. I-32
Art. 8 Art. I-30
Art. 9 -
Art. 10 Art. I-5
Art. 11 Art. I-44 och III-419
Art. 11A Art. III-420
Art. 12 Art. I-4 och III-123
Art. 13 Art. III-124
Art. 14 Art. III-130
Art. 15 Art. III-130
Art. 16 Art. III-122
Art. 17 Art. I-10
Art. 18 Art. I-10 och III-125
Art. 19 Art. I-10 och III-126
Art. 20 Art. I-10 och III-127
Art. 21 Art. I-10 och III-128
Art. 22 Art. III-129
Art. 23 Art. III-151
Art. 24 Art. III-151
Art. 25 Art. III-151
Art. 26 Art. III-151
Art. 27 Art. III-151
Art. 28 Art. III-153
Art. 29 Art. III-153
Art. 30 Art. III-154
Art. 31 Art. III-155
Art. 32 Art. III-225 och III-226
Art. 33 Art. III-227
Art. 34 Art. III-228
Art. 35 Art. III-229
Art. 36 Art. III-230
Art. 37 Art. III-231
Art. 38 Art. III-232
Art. 39 Art. III-133
Art. 40 Art. III-134
Art. 41 Art. III-135
Art. 42 Art. III-136
Art. 43 Art. III-137
Art. 44 Art. III-138
Art. 45 Art. III-139
Art. 46 Art. III-140
Art. 47 Art. III-141
Art. 48 Art. III-142
Art. 49 Art. III-144
Art. 50 Art. III-145
Art. 51 Art. III-146
Art. 52 Art. III-147
Art. 53 Art. III-148
Art. 54 Art. III-149
Art. 55 Art. III-150
Art. 56 Art. III-156
Art. 57 Art. III-157
Art. 58 Art. III-158
Art. 59 Art. III-159
Art. 60 (Art. III-160)
Art. 61 Art. I-42 och III-257
Art. 62 Art. III-265
Art. 63.1 och 63.2 Art. III-266
Art. 63.3 och 63.4 Art. III-267
Art. 64.1 Art. III-262
Art. 64.2 Art. III-266
Art. 65 Art. III-269
Art. 66 Art. III-263
Art. 67 -
Art. 68 -
Art. 69 -
Art. 70 Art. III-236
Art. 71 Art. III-236
Art. 72 Art. III-237
Art. 73 Art. III-238
Art. 74 Art. III-239
Art. 75 Art. III-240
Art. 76 Art. III-241
Art. 77 Art. III-242
Art. 78 Art. III-243
Art. 79 Art. III-244
Art. 80 Art. III-245
Art. 81 Art. III-161
Art. 82 Art. III-162
Art. 83 Art. III-163
Art. 84 Art. III-164
Art. 85 Art. III-165
Art. 86 Art. III-166
Art. 87 Art. III-167
Art. 88 Art. III-168
Art. 89 Art. III-169
Art. 90 Art. III-170
Art. 91 Art. III-170
Art. 92 Art. III-170
Art. 93 Art. III-171
Art. 94 Art. III-173
Art. 95 Art. III-172
Art. 96 Art. III-174
Art. 97 Art. III-175
Art. 98 Art. III-178
Art. 99 Art. III-179
Art. 100 Art. III-180
Art. 101 Art. III-181
Art. 102 Art. III-182
Art. 103 Art. III-183
Art. 104 Art. III-184
Art. 105 Art. I-30 och III-185
Art. 106 Art. I-30 och III-186
Art. 107 Art. I-30 och III-187
Art. 108 Art. I-30 och III-188
Art. 109 Art. III-189
Art. 110 Art. I-30 och III-190
Art. 111 Art. III-326
Art. 112 Art. I-30 och III-382
Art. 113 Art. III-383
Art. 114 Art. III-192
Art. 115 Art. III-193
Art. 116 -
Art. 117 Art. III-199
Art. 118 -
Art. 119 Art. III-201
Art. 120 Art. III-202
Art. 121 Art. III-198
Art. 122 Art. III-197 och III-198
Art. 123.3 Art. III-198 och III-199 (och III-191)
Art. 124 Art. III-200
Art. 125 Art. III-203
Art. 126 Art. III-204
Art. 127 Art. III-205
Art. 128 Art. III-206
Art. 129 Art. III-207
Art. 130 Art. III-209
Art. 131 Art. III-314
Art. 132 -
Art. 133 Art. III-315
Art. 134 -
Art. 135 Art. III-152
Art. 136 Art. III-209
Art. 137 Art. III-210
Art. 138 Art. III-211 (och I-48)
Art. 139 Art. III-212 (och I-48)
Art. 140 Art. III-213
Art. 141 Art. III-214
Art. 142 Art. III-215
Art. 143 Art. III-216
Art. 144 Art. III-217
Art. 145 Art. III-218
Art. 146 Art. III-219
Art. 147 Art. III-219
Art. 148 Art. III-219
Art. 149 Art. III-282
Art. 150 Art. III-283
Art. 151 Art. III-280
Art. 152 Art. III-278
Art. 153.1 och.153.3-153.5 Art. III-235
Art. 153.2 Art. III-120
Art. 154 Art. III-246
Art. 155 Art. III-247.1,  247.3 och 247.4
Art. 156 Art. III-247.2
Art. 157 Art. III-279
EG-fördraget Fördraget om konstitutionen
Art. 158 Art. III-220
Art. 159 Art. III-221
Art. 160 Art. III-222
Art. 161 Art. III-223
Art. 162 Art. III-224
Art. 163 Art. III-248
Art. 164 Art. III-249
Art. 165 Art. III-250
Art. 166 Art. III-251
Art. 167 Art. III-252
Art. 168 Art. III-252
Art. 169 Art. III-252
Art. 170 Art. III-252
Art. 171 Art. III-253
Art. 172 första stycket Art. III-253
Art. 172 andra stycket (Art. III-252)
Art. 173 Art. III-255
Art. 174 Art. III-233 (och III-292)
Art. 175 Art. III-234
Art. 176 Art. III-234
Art. 177 Art. III-292 och III-316
Art. 178 Art. III-317
Art. 179 Art. III-317
Art. 180 Art. III-318
Art. 181A Art. III-319
Art. 182 Art. III-286
Art. 183 Art. III-287
Art. 184 Art. III-288
Art. 185 Art. III-289
Art. 186 Art. III-290
Art. 187 Art. III-291
Art. 188 Art. III-286
Art. 189 Art. I-20 och I-46
Art. 190 Art. I-20 och III-330
Art. 191 Art. I-46 och III-331
Art. 192 Art. I-20 och III-332
Art. 193 Art. III-333
Art. 194 Art. III-334
Art. 195 Art. I-49 och III-335
Art. 196 Art. III-336
Art. 197 Art. I-20 och III-337
Art. 198 Art. III-338
Art. 199 Art. III-339
Art. 200 Art. III-337
Art. 201 Art. I-26 och III-340
Art. 202 Art. I-23 och I-37
Art. 203 Art. I-23 och I-24
Art. 204 Art. III-342
Art. 205 Art. I-25 och III-343
Art. 206 Art. III-343
Art. 207 Art. III-344
Art. 208 Art. III-345
Art. 209 Art. III-346
Art. 210 Art. III-400
Art. 211 Art. I-26
Art. 212 Art. III-352
Art. 213 Art. I-26 och III-347
Art. 214 Art. I-26 och I-27
Art. 215 Art. III-348
Art. 216 Art. III-349
Art. 217 Art. I-27 och III-350
Art. 218.1 Art. III-397
Art. 218.2 Art. III-352
Art. 219 Art. III-351
Art. 220 Art. I-29 och III-359
Art. 221 Art. I-29 och III-353
Art. 222 Art. I-29 och III-354
Art. 223 Art. I-29 och III-355
Art. 224 Art. I-29 och III-356
Art. 225 Art. III-358
Art. 225A Art. III-359
Art. 226 Art. III-360
Art. 227 Art. III-361
Art. 228 Art. III-362
Art. 229 Art. III-363
Art. 229A Art. III-364
Art. 230 Art. III-365
Art. 231 Art. III-366
Art. 232 Art. III-367
Art. 233 Art. III-368
Art. 234 Art. III-369
Art. 235 Art. III-370
Art. 236 Art. III-372
Art. 237 Art. III-373
Art. 238 Art. III-374
Art. 239 Art. III-375
Art. 240 Art. III-375
Art. 241 Art. III-378
Art. 242 Art. III-379
Art. 243 Art. III-379
Art. 244 Art. III-380
Art. 245 Art. III-381
Art. 246 Art. I-31
Art. 247 Art. I-31, III-385 och III-400
Art. 248 Art. I-31 och III-384
Art. 249 Art. I-33
Art. 250 Art. III-395
Art. 251 Art. III-396
Art. 252 -
Art. 253 Art. I-38
Art. 254 Art. I-39
Art. 255 Art. I-50 och III-399
Art. 256 Art. III-401
Art. 257 Art. I-32
Art. 258 Art. I-32, III-389 och III-400
Art. 259 Art. III-390
Art. 260 Art. III-391
Art. 261 -
Art. 262 Art. III-392
Art. 263 Art. I-32 och III-386
Art. 264 Art. III-387
Art. 265 Art. III-388
Art. 266 Art. III-393
Art. 267 Art. III-394
Art. 268 Art. I-53
Art. 269 Art. I-54
Art. 270 Art. I-53
Art. 271 Art. I-53 och III-406
Art. 272 Art. III-403 och III-404
Art. 273 Art. III-405
Art. 274 Art. I-26, I-53 och III-407
Art. 275 Art. III-408
Art. 276 Art. III-409
Art. 277 Art. III-410
Art. 278 Art. III-411
Art. 279 Art. III-412
Art. 280 Art. I-53 och III-415
Art. 281 Art. I-7
Art. 282 Art. III-426
Art. 283 Art. III-427
Art. 284 Art. III-428
Art. 285 Art. III-429
Art. 286 Art. I-51
Art. 287 Art. III-430
Art. 288 Art. III-431
Art. 289 Art. III-432
Art. 290 Art. III-433
Art. 291 Art. III-434
Art. 292 Art. III-375
Art. 293 -
Art. 294 Art. III-143
Art. 295 Art. III-425
Art. 296 Art. III-436
Art. 297 Art. III-131
Art. 298 Art. III-132
Art. 299 Art. III-424 och IV-440
Art. 300 Art. III-323 och III-325
Art. 301 Art. III-322
Art. 302 Art. III-327
Art. 303 Art. III-327
Art. 304 Art. III-327
Art. 305 -
Art. 306 Art. IV-441
Art. 307 Art. III-435
Art. 308 Art. I-18
Art. 309 Art. I-59
Art. 310 Art. III-324
Art. 311 Art. IV-442
Art. 312 Art. IV-446
Art. 313 Art. IV-447
Art. 314 Art. IV-448

[Till sidans början] [Föregående sida] [Innehållsförteckning]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan