Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw ? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site
Een Grondwet voor Europa Sla taalkeuze over en ga direct naar lijst met samenvattingen (toegangstoets=1)
EUROPA > Samenvattingen van de wetgeving > De besluitvormingsprocedures

DE OPBOUW VAN EUROPA AAN DE HAND VAN DE VERDRAGEN

Een Grondwet voor Europa: concordantietabel voor de artikelenBericht aan de lezer

Hieronder treft u twee concordantietabellen voor de artikelen aan. Met de eerste tabel kan de nummering van de artikelen van het Grondwetsverdrag met die van de huidige verdragen worden vergeleken. Met de tweede tabel kunnen de bepalingen van het EG- en het EU-Verdrag in de Grondwet worden teruggevonden. Een concordantie tussen twee artikelen betekent nog niet dat zij volstrekt gelijkwaardig zijn, aangezien slechts zeer weinig bepalingen van de huidige verdragen ongewijzigd in de Grondwet zijn overgenomen; de meeste werden op zijn minst aangepast aan de nieuwe juridische context.

[Begin van de bladzijde]

Vergelijking Grondwetsverdrag / bestaande verdragen

Grondwetsverdrag
Deel I
EU-Verdrag / EG-Verdrag
Art. I-1 Art. 1 (en 49) VEU
Art. I-2  
Art. I-3  
Art. I-4 (Art. 12 EG)
Art. I-5  
Art. I-6 -
Art. I-7 Art. 281 EG
Art. I-8  
Art. I-9  
Art. I-10   
Art. I-11 Art. 5 EG
Art. I-12 -
Art. I-13 -
Art. I-14 -
Art. I-15 (Art. 98 t/m 130 EG)
Art. I-16 (Art. 11 en 17 VEU)
Art. I-17 -
Art. I-18 Art. 308 EG
Art. I-19 Art. 3 §1 VEU en 7 §1 EG
Art. I-20 (Art. 189, 190, 192 en 197 EG)
Art. I-21 Art. 4 VEU
Art. I-22 -
Art. I-23 Art. 202 en 203 EG
Art. I-24 (Art. 203 EG)
Art. I-25 Art. 205 EG
Art. I-26   
Art. I-27 Art. 214 en 217 EG
Art. I-28 -
Art. I-29 (Art. 220 t/m 224 EG)
Art. I-30 Art. 8 EG (en art. 105 t/m 108, 110 en 112 EG)
Grondwetsverdrag
Deel I
EU-Verdrag / EG-Verdrag
Art. I-31 Art. 246 EG (en art. 247 en 248 EG)
Art. I-32  
Art. I-33 (Art. 249 EG en 13 en 34 VEU)
Art. I-34 -
Art. I-35 -
Art. I-36 -
Art. I-37 (Art. 202 EG)
Art. I-38 Art. 253 EG
Art. I-39 Art. 254 EG
Art. I-40 (Art. 13, 16 en 21 t/m 23 VEU)
Art. I-41 Art. 17 VEU (en art. 21 VEU)
Art. I-42 Art. 29 VEU en 61 EG
Art. I-43 -
Art. I-44 (Art. 43  43B en 44 VEU en art. 11 EG)
Art. I-45 -
Art. I-46 (Art. 1 VEU, 189 en 191 EG)
Art. I-47 -
Art. I-48 (Art.138 en 139 EG)
Art. I-49 (Art. 195 EG)
Art. I-50 (Art. 255 EG)
Art. I-51 Art. 286 EG
Art. I-52 Verklaring nr. 11 aangehecht aan het Verdrag van Amsterdam
Art. I-53 Art. 268 en 270 EG (en 271, 274 en 280 EG)
Art. I-54 Art. 269 EG
Art. I-55 -
Art. I-56 (Art. 272 EG)
Art. I-57 -
Art. I-58 Art. 49 VEU
Art. I-59 Art. 7 VEU en 309 EG
Art. I-60 -

[Begin van de bladzijde]

Grondwetsverdrag
Deel II
Handvest van de grondrechten
Art. II-61 Art. 1
Art. II-62 Art. 2
Art. II-63 Art. 3
Art. II-64 Art. 4
Art. II-65 Art. 5
Art. II-66 Art. 6
Art. II-67 Art. 7
Art. II-68 Art. 8
Art. II-69 Art. 9
Art. II-70 Art. 10
Art. II-71 Art. 11
Art. II-72 Art. 12
Art. II-73 Art. 13
Art. II-74 Art. 14
Art. II-75 Art. 15
Art. II-76 Art. 16
Art. II-77 Art. 17
Art. II-78 Art. 18
Art. II-79 Art. 19
Art. II-80 Art. 20
Art. II-81 Art. 21
Art. II-82 Art. 22
Art. II-83 Art. 23
Art. II-84 Art. 24
Art. II-85 Art. 25
Art. II-86 Art. 26
Art. II-87 Art. 27
Grondwetsverdrag
Deel II
Handvest van de grondrechten
Art. II-88 Art. 28
Art. II-89 Art. 29
Art. II-90 Art. 30
Art. II-91 Art. 31
Art. II-92 Art. 32
Art. II-93 Art. 33
Art. II-94 Art. 34
Art. II-95 Art. 35
Art. II-96 Art. 36
Art. II-97 Art. 37
Art. II-98 Art. 38
Art. II-99 Art. 39
Art. II-100 Art. 40
Art. II-101 Art. 41
Art. II-102 Art. 42
Art. II-103 Art. 43
Art. II-104 Art. 44
Art. II-105 Art. 45
Art. II-106 Art. 46
Art. II-107 Art. 47
Art. II-108 Art. 48
Art. II-109 Art. 49
Art. II-110 Art. 50
Art. II-111 Art. 51
Art. II-112 Art. 52
Art. II-113 Art. 53
Art. II-114 Art. 54

[Begin van de bladzijde]

Grondwetsverdrag
Deel III
EU-Verdrag / EG-Verdrag
Art. III-115 -
Art. III-116 Art. 3 §2 EG
Art. III-117 -
Art. III-118 -
Art. III-119 Art. 6 EG
Art. III-120 Art. 153 §2 EG
Art. III-121 Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren
Art. III-122 Art. 16 EG
Art. III-123 Art. 12 EG
Art. III-124 Art. 13 EG
Art. III-125 Art. 18 EG
Art. III-126 Art. 19 EG
Art. III-127 Art. 20 EG
Art. III-128 Art. 21 EG
Art. III-129 Art. 22 EG
Art. III-130 Art. 14 en 15 EG
Art. III-131 Art. 297 EG
Art. III-132 Art. 298 EG
Art. III-133 Art. 39 EG
Art. III-134 Art. 40 EG
Art. III-135 Art. 41 EG
Art. III-136 Art. 42 EG
Art. III-137 Art. 43 EG
Art. III-138 Art. 44 EG
Art. III-139 Art. 45 EG
Art. III-140 Art. 46 EG
Art. III-141 Art. 47 EG
Art. III-142 Art. 48 EG
Art. III-143 Art. 294 EG
Art. III-144 Art. 49 EG
Art. III-145 Art. 50 EG
Art. III-146 Art. 51 EG
Art. III-147 Art. 52 EG
Art. III-148 Art. 53 EG
Art. III-149 Art. 54 EG
Art. III-150 Art. 55 EG
Art. III-151 Art. 23 t/m 27 EG
Art. III-152 Art. 135 EG
Art. III-153 Art. 28 en 29 EG
Art. III-154 Art. 30 EG
Art. III-155 Art. 31 EG
Art. III-156 Art. 56 EG
Art. III-157 Art. 57 EG
Art. III-158 Art. 58 EG
Art. III-159 Art. 59 EG
Art. III-160 (Art. 60 EG
Art. III-161 Art. 81 EG
Art. III-162 Art. 82 EG
Art. III-163 Art. 83 EG
Art. III-164 Art. 84 EG
Art. III-165 Art. 85 EG
Art. III-166 Art. 86 EG
Art. III-167 Art. 87 EG
Art. III-168 Art. 88 EG
Art. III-169 Art. 89 EG
Art. III-170 Art. 90 t/m 92 EG
Art. III-171 Art. 93 EG
Art. III-172 Art. 95 EG
Art. III-173 Art. 94 EG
Art. III-174 Art. 96 EG
Art. III-175 Art. 97 EG
Art. III-176 -
Art. III-177 Art. 4 EG
Art. III-178 Art. 98 EG
Art. III-179 Art. 99 EG
Art. III-180 Art. 100 EG
Art. III-181 Art. 101 EG
Art. III-182 Art. 102 EG
Art. III-183 Art. 103 EG
Art. III-184 Art. 104 EG
Art. III-185 Art. 105 EG
Art. III-186 Art. 106 EG
Art. III-187 Art. 107 EG
Art. III-188 Art. 108 EG
Art. III-189 Art. 109 EG
Art. III-190 Art. 110 EG
Art. III-191 (Art. 123 §4 EG
Art. III-192 Art. 114 §2 t/m 4 EG
Art. III-193 Art. 115 EG
Art. III-194 -
Art. III-195 -
Art. III-196 -
Art. III-197 Art. 122 §1 en §3 t/m 5 EG
Art. III-198 Art. 121 §1, 122 §2 en 123 §5 EG
Art. III-199 Art. 117 §2 en 123 §3 EG
Art. III-200 Art. 124 §1 EG
Art. III-201 Art. 119 EG
Art. III-202 Art. 120 EG
Art. III-203 Art. 125 EG
Art. III-204 Art. 126 EG
Art. III-205 Art. 127 EG
Art. III-206 Art. 128 EG
Art. III-207 Art. 129 EG
Art. III-209 Art. 130 EG
Art. III-209 Art. 136 EG
Art. III-210 Art. 137 EG
Art. III-211 Art. 138 EG
Art. III-212 Art. 139 EG
Art. III-213 Art. 140 EG
Art. III-214 Art. 141 EG
Art. III-215 Art. 142 EG
Art. III-216 Art. 143 EG
Art. III-217 Art. 144 EG
Art. III-218 Art. 145 EG
Art. III-219 Art. 146 t/m 148 EG
Art. III-220 Art. 158 EG
Art. III-221 Art. 159 EG
Art. III-222 Art. 160 EG
Art. III-223 Art. 161 EG
Art. III-224 Art. 162 EG
Art. III-225 Art. 32 §1 EG
Art. III-226 Art. 32 EG
Art. III-227 Art. 33 EG
Art. III-228 Art. 34 EG
Art. III-229 Art. 35 EG
Art. III-230 Art. 36 EG
Art. III-231 Art. 37 EG
Art. III-232 Art. 38 EG
Art. III-233 Art. 174 EG
Art. III-234 Art. 175 en 176 EG
Art. III-235 Art. 153 §1 en §3 t/m 5 EG
Art. III-236 Art. 70 en 71 EG
Art. III-237 Art. 72 EG
Art. III-238 Art. 73 EG
Art. III-239 Art. 74 EG
Art. III-240 Art. 75 EG
Art. III-241 Art. 76 EG
Art. III-242 Art. 77 EG
Art. III-243 Art. 78 EG
Art. III-244 Art. 79 EG
Art. III-245 Art. 80 EG
Art. III-246 Art. 154 EG
Art. III-247 Art. 155 en 156 EG
Art. III-248 Art. 163 EG
Art. III-249 Art. 164 EG
Art. III-250 Art. 165 EG
Art. III-251 Art. 166 EG
Art. III-252 Art. 167 t/m 170 en 172 al. 2 EG
Art. III-253 Art. 171 en 172 al. 1 EG
Art. III-254 -
Art. III-255 Art. 173 EG
Art. III-256 -
Art. III-257 (Art. 29 VEU en 61 EG
Art. III-258 -
Art. III-259 -
Art. III-260 -
Art. III-261 (Art. 36 VEU)
Art. III-262 Art. 33 VEU en 64 §1 EG
Art. III-263 Art. 66 EG (en 34 §1 VEU)
Art. III-264 -
Art. III-265 Art. 62 EG
Art. III-266 Art. 63 §1 en §2 en art. 64 §2 EG
Art. III-267 Art. 63 §3 en §4 EG
Art. III-268 -
Art. III-269 Art. 65 EG
Art. III-270 Art. 31 §1 a ą d VEU
Art. III-271 Art. 31 §1 e VEU
Art. III-272 -
Art. III-273 Art. 31 §2 VEU
Art. III-274 -
Art. III-275 Art. 30 §1 VEU
Grondwetsverdrag
Deel III
EU-Verdrag / EG-Verdrag
Art. III-276 Art. 30 §2 VEU
Art. III-277 Art. 32 VEU
Art. III-278 Art. 152 EG
Art. III-279 Art. 157 EG
Art. III-280 Art. 151 EG
Art. III-281 -
Art. III-282 Art. 149 EG
Art. III-283 Art. 150 EG
Art. III-284 -
Art. III-285 -
Art. III-286 Art. 182 en 188 EG
Art. III-287 Art. 183 EG
Art. III-288 Art. 184 EG
Art. III-289 Art. 185 EG
Art. III-290 Art. 186 EG
Art. III-291 Art. 187 EG
Art. III-292 (Art. 3 en 11 VEU, 174 en 177 EG
Art. III-293 (Art. 13 §2 VEU)
Art. III-294 Art. 11 en 12 VEU
Art. III-295 Art. 13 VEU
Art. III-296 (Art. 18 §1 en §2 VEU)
Art. III-297 Art. 14 VEU
Art. III-298 Art. 15 VEU
Art. III-299 Art. 22 VEU
Art. III-300 Art. 23 VEU
Art. III-301 (Art. 16 VEU)
Art. III-302 Art. 18 §5 VEU
Art. III-303 (Art. 24 VEU)
Art. III-304 Art. 21 VEU
Art. III-305 Art. 19 VEU
Art. III-306 Art. 20 VEU
Art. III-307 Art. 25 VEU
Art. III-308 Art. 47 VEU
Art. III-309 Art. 17 VEU
Art. III-310 -
Art. III-311 -
Art. III-312 -
Art. III-313 Art. 28 VEU
Art. III-314 Art. 131 EG
Art. III-315 Art. 133 EG
Art. III-316 Art. 177 EG
Art. III-317 Art. 178 en 179 EG
Art. III-318 Art. 180 EG
Art. III-319 Art. 181A EG
Art. III-320 -
Art. III-321 -
Art. III-322 Art. 301 EG
Art. III-323 (Art. 300 §7 EG
Art. III-324 Art. 310 EG
Art. III-325 Art. 300 EG
Art. III-326 Art. 111 §1 t/m §3 en 5 EG
Art. III-327 Art. 302 t/m 304 EG
Art. III-328 -
Art. III-329 -
Art. III-330 Art. 190 EG
Art. III-331 Art. 191 §2 EG
Art. III-332 Art. 192 EG
Art. III-333 Art. 193 EG
Art. III-334 Art. 194 EG
Art. III-335 Art. 195 EG
Art. III-336 Art. 196 EG
Art. III-337 Art. 197 en 200 EG
Art. III-338 Art. 198 EG
Art. III-339 Art. 199 EG
Art. III-340 Art. 201 EG
Art. III-341 -
Art. III-342 Art. 204 EG
Art. III-343 Art. 205 §1 en §3 en art. 206 EG
Art. III-344 Art. 207 EG
Art. III-345 Art. 208 EG
Art. III-346 Art. 209 EG
Art. III-347 Art. 213 §2 EG
Art. III-348 Art. 215 EG
Art. III-349 Art. 216 EG
Art. III-350 Art. 217 EG
Art. III-351 Art. 219 EG
Art. III-352 Art. 212 en 218 §2 EG
Art. III-353 Art. 221 EG
Art. III-354 Art. 222 EG
Art. III-355 Art. 223 EG
Art. III-356 Art. 224 EG
Art. III-357 -
Art. III-358 Art. 225 EG
Art. III-359 Art. 220 al. 2 en 225A EG
Art. III-360 Art. 226 EG
Art. III-361 Art. 227 EG
Art. III-362 Art. 228 EG
Art. III-363 Art. 229 EG
Art. III-364 Art. 229A EG
Art. III-365 Art. 230 EG
Art. III-366 Art. 231 EG
Art. III-367 Art. 232 EG
Art. III-368 Art. 233 EG
Art. III-369 Art. 234 EG
Art. III-370 Art. 235 EG
Art. III-371 Art. 46 e VEU
Art. III-372 Art. 236 EG
Art. III-373 Art. 237 EG
Art. III-374 Art. 238 EG
Art. III-375 Art. 239, 240 en 292 EG
Art. III-376 (Art. 46 f en 47 VEU)
Art. III-377 Art. 35 §5 VEU
Art. III-378 Art. 241 EG
Art. III-379 Art. 242 en 243 EG
Art. III-380 Art. 244 EG
Art. III-381 Art. 245 EG
Art. III-382 Art. 112 EG
Art. III-383 Art. 113 EG
Art. III-384 Art. 248 EG
Art. III-385 Art. 247 §2 t/m 7 EG
Art. III-386 Art. 263 EG
Art. III-387 Art. 264 EG
Art. III-388 Art. 265 EG
Art. III-389 Art. 258 EG
Art. III-390 Art. 259 EG
Art. III-391 Art. 260 EG
Art. III-392 Art. 262 EG
Art. III-393 Art. 266 EG
Art. III-394 Art. 267 EG
Art. III-395 Art. 250 EG
Art. III-396 Art. 251 EG
Art. III-397 Art. 218 §1 EG
Art. III-398 -
Art. III-399 Art. 255 EG
Art. III-400 Art. 210, 247 §8 en 258 al. 4 EG
Art. III-401 Art. 256 EG
Art. III-402 -
Art. III-403 Art. 272 §1 EG
Art. III-404 Art. 272 EG
Art. III-405 Art. 273 EG
Art. III-406 Art. 271 EG
Art. III-407 Art. 274 EG
Art. III-408 Art. 275 EG
Art. III-409 Art. 276 EG
Art. III-410 Art. 277 EG
Art. III-411 Art. 278 EG
Art. III-412 Art. 279 EG
Art. III-413 -
Art. III-414 -
Art. III-415 Art. 280 EG
Art. III-416 Art. 43 b, e en f VEU
Art. III-417 Art. 43 h en 44 §2 VEU
Art. III-418 Art. 43B (en 27D) VEU
Art. III-419 Art. 27B VEU en 11 EG
Art. III-420 Art. 27E VEU en 11A EG
Art. III-421 Art. 44A VEU
Art. III-422 -
Art. III-423 Art. 45 VEU
Art. III-424 Art. 299 §2, al. 2 en §3 EG
Art. III-425 Art. 295 EG
Art. III-426 Art. 282 EG
Art. III-427 Art. 283 EG
Art. III-428 Art. 284 EG
Art. III-429 Art. 285 EG
Art. III-430 Art. 287 EG
Art. III-431 Art. 288 EG
Art. III-432 Art. 289 EG
Art. III-433 Art. 290 EG
Art. III-434 Art. 291 EG
Art. III-435 Art. 307 EG
Art. III-436 Art. 296 EG

[Begin van de bladzijde]

Grondwetsverdrag - Deel IV EU-Verdrag / EG-Verdrag
Art. IV-437 -
Art. IV-438 -
Art. IV-439 -
Art. IV-440 Art. 299 EG ( beh.§2, al. 2 en §3)
Art. IV-441 Art. 306 EG
Art. IV-442 Art. 311 EG
Art. IV-443 Art. 48 VEU
Art. IV-444 -
Art. IV-445 -
Art. IV-446 Art. 51 VEU en 312 EG
Art. IV-447 Art. 52 VEU en 313 EG
Art. IV-448 Art. 53 VEU en 314 EG

[Begin van de bladzijde]

Vergelijking van de bestaande verdragen / Grondwetsverdrag

EU-Verdrag Grondwetsverdrag
Art. 1 Art. I-1 (en I-46 §3)
Art. 2 Art. I-3
Art. 3 Art. I-19 (en III-292)
Art. 4 Art. I-21
Art. 5 -
Art. 6 §1 Art. I-2
Art. 6 §2 Art. I-9
Art. 6 §3 Art. I-5
Art. 6 §4 (Art. I-3 §5)
Art. 7 Art. I-59
Art. 11 Art. III-294 (en I-16 en III-292)
Art. 12 Art. III-294
Art. 13 Art. III-295 (en I-33, I-40 en III-293)
Art. 14 Art. III-297
Art. 15 Art. III-298
Art. 16 Art. I-40 §5 (en III-301)
Art. 17 Art. I-41 en III-309 (en I-16)
Art. 18 §1 et §2 (Art. III-296)
Art. 18 §3 et §4 -
Art. 18 §5 Art. III-302
Art. 19 Art. III-305
Art. 20 Art. III-306
Art. 21 Art. I-40 §6, I-41 §8 en III-304
Art. 22 Art. III-299 (en I-40 §7)
Art. 23 Art. III-300 (en I-40 §8)
Art. 24 Art. III-303
Art. 25 Art. III-307
Art. 26 -
Art. 27 -
Art. 27A (Art. I-44)
Art. 27B -
Art. 27C Art. III-419
Art. 27D (Art. III-418 §2)
Art. 27E Art. III-420 §2
Art. 28 Art. III-313
EU-Verdrag Grondwetsverdrag
Art. 29 Art. I-42 en III-257
Art. 30 §1 Art. III-275
Art. 30 §2 Art. III-276
Art. 31 §1 a t/m d Art. III-270
Art. 31 §1 e Art. III-271
Art. 31 §2 Art. III-273
Art. 32 Art. III-277
Art. 33 Art. III-262
Art. 34 (Art. I-33 en III-263)
Art. 35 Art. III-377
Art. 36 Art. III-261
Art. 37 -
Art. 38 -
Art. 39 -
Art. 40 -
Art. 40 A -
Art. 40 B -
Art. 41 -
Art. 42 -
Art. 43 Art. I-44, III-416 en III-417
Art. 43A Art. I-44
Art. 43B Art. I-44 en III-418
  Art. I-44 en III-417
Art. 44A Art. III-421
Art. 45 Art. III-423
Art. 46 a t/m d -
Art. 46 e Art. III-371
Art. 46 f Art. III-376
Art. 47 Art. III-308
Art. 48 Art. IV-443
Art. 49 Art. I-58 (en I-1 §2)
Art. 51 Art. IV-446
Art. 52 Art. IV-447
Art. 53 Art. IV-448

[Begin van de bladzijde]

Vergelijking EG-Verdrag / Grondwetsverdrag

EG-Verdrag Grondwetsverdrag
Art. 1 -
Art. 2 Art. I-3
Art. 3 §1 -
Art. 3 §2 Art. III-116
Art. 4 Art. III-177
Art. 5 Art. I-11
Art. 6 Art. III-119
Art. 7 §1 Art. I-19
Art. 7 §2 Art. I-32
Art. 8 Art. I-30
Art. 9 -
Art. 10 Art. I-5
Art. 11 Art. I-44 en III-419
Art. 11A Art. III-420
Art. 12 Art. I-4 en III-123
Art. 13 Art. III-124
Art. 14 Art. III-130
Art. 15 Art. III-130
Art. 16 Art. III-122
Art. 17 Art. I-10
Art. 18 Art. I-10 en III-125
Art. 19 Art. I-10 en III-126
Art. 20 Art. I-10 en III-127
Art. 21 Art. I-10 en III-128
Art. 22 Art. III-129
Art. 23 Art. III-151
Art. 24 Art. III-151
Art. 25 Art. III-151
Art. 26 Art. III-151
Art. 27 Art. III-151
Art. 28 Art. III-153
Art. 29 Art. III-153
Art. 30 Art. III-154
Art. 31 Art. III-155
Art. 32 Art. III-225 en III-226
Art. 33 Art. III-227
Art. 34 Art. III-228
Art. 35 Art. III-229
Art. 36 Art. III-230
Art. 37 Art. III-231
Art. 38 Art. III-232
Art. 39 Art. III-133
Art. 40 Art. III-134
Art. 41 Art. III-135
Art. 42 Art. III-136
Art. 43 Art. III-137
Art. 44 Art. III-138
Art. 45 Art. III-139
Art. 46 Art. III-140
Art. 47 Art. III-141
Art. 48 Art. III-142
Art. 49 Art. III-144
Art. 50 Art. III-145
Art. 51 Art. III-146
Art. 52 Art. III-147
Art. 53 Art. III-148
Art. 54 Art. III-149
Art. 55 Art. III-150
Art. 56 Art. III-156
Art. 57 Art. III-157
Art. 58 Art. III-158
Art. 59 Art. III-159
Art. 60 (Art. III-160)
Art. 61 Art. I-42 en III-257
Art. 62 Art. III-265
Art. 63 §1 et §2 Art. III-266
Art. 63 §3 et §4 Art. III-267
Art. 64 §1 Art. III-262
Art. 64 §2 Art. III-266
Art. 65 Art. III-269
Art. 66 Art. III-263
Art. 67 -
Art. 68 -
Art. 69 -
Art. 70 Art. III-236
Art. 71 Art. III-236
Art. 72 Art. III-237
Art. 73 Art. III-238
Art. 74 Art. III-239
Art. 75 Art. III-240
Art. 76 Art. III-241
Art. 77 Art. III-242
Art. 78 Art. III-243
Art. 79 Art. III-244
Art. 80 Art. III-245
Art. 81 Art. III-161
Art. 82 Art. III-162
Art. 83 Art. III-163
Art. 84 Art. III-164
Art. 85 Art. III-165
Art. 86 Art. III-166
Art. 87 Art. III-167
Art. 88 Art. III-168
Art. 89 Art. III-169
Art. 90 Art. III-170
Art. 91 Art. III-170
Art. 92 Art. III-170
Art. 93 Art. III-171
Art. 94 Art. III-173
Art. 95 Art. III-172
Art. 96 Art. III-174
Art. 97 Art. III-175
Art. 98 Art. III-178
Art. 99 Art. III-179
Art. 100 Art. III-180
Art. 101 Art. III-181
Art. 102 Art. III-182
Art. 103 Art. III-183
Art. 104 Art. III-184
Art. 105 Art. I-30 en III-185
Art. 106 Art. I-30 en III-186
Art. 107 Art. I-30 en III-187
Art. 108 Art. I-30 en III-188
Art. 109 Art. III-189
Art. 110 Art. I-30 en III-190
Art. 111 Art. III-326
Art. 112 Art. I-30 et III-382
Art. 113 Art. III-383
Art. 114 Art. III-192
Art. 115 Art. III-193
Art. 116 -
Art. 117 Art. III-199
Art. 118 -
Art. 119 Art. III-201
Art. 120 Art. III-202
Art. 121 Art. III-198
Art. 122 Art. III-197 en III-198
Art. 123 §3 Art. III-198 en III-199 (en III-191)
Art. 124 Art. III-200
Art. 125 Art. III-203
Art. 126 Art. III-204
Art. 127 Art. III-205
Art. 128 Art. III-206
Art. 129 Art. III-207
Art. 130 Art. III-209
Art. 131 Art. III-314
Art. 132 -
Art. 133 Art. III-315
Art. 134 -
Art. 135 Art. III-152
Art. 136 Art. III-209
Art. 137 Art. III-210
Art. 138 Art. III-211 (en I-48)
Art. 139 Art. III-212 (en I-48)
Art. 140 Art. III-213
Art. 141 Art. III-214
Art. 142 Art. III-215
Art. 143 Art. III-216
Art. 144 Art. III-217
Art. 145 Art. III-218
Art. 146 Art. III-219
Art. 147 Art. III-219
Art. 148 Art. III-219
Art. 149 Art. III-282
Art. 150 Art. III-283
Art. 151 Art. III-280
Art. 152 Art. III-278
Art. 153 §1 et §3 ą 5 Art. III-235
Art. 153 §2 Art. III-120
Art. 154 Art. III-246
Art. 155 Art. III-247 §1, 3 en 4
Art. 156 Art. III-247 §2
Art. 157 Art. III-279
EG-Verdrag Grondwetsverdrag
Art. 158 Art. III-220
Art. 159 Art. III-221
Art. 160 Art. III-222
Art. 161 Art. III-223
Art. 162 Art. III-224
Art. 163 Art. III-248
Art. 164 Art. III-249
Art. 165 Art. III-250
Art. 166 Art. III-251
Art. 167 Art. III-252
Art. 168 Art. III-252
Art. 169 Art. III-252
Art. 170 Art. III-252
Art. 171 Art. III-253
Art. 172 al. 1 Art. III-253
Art. 172 al. 2 (Art. III-252)
Art. 173 Art. III-255
Art. 174 Art. III-233 (en III-292)
Art. 175 Art. III-234
Art. 176 Art. III-234
Art. 177 Art. III-292 en III-316
Art. 178 Art. III-317
Art. 179 Art. III-317
Art. 180 Art. III-318
Art. 181A Art. III-319
Art. 182 Art. III-286
Art. 183 Art. III-287
Art. 184 Art. III-288
Art. 185 Art. III-289
Art. 186 Art. III-290
Art. 187 Art. III-291
Art. 188 Art. III-286
Art. 189 Art. I-20 en I-46
Art. 190 Art. I-20 en III-330
Art. 191 Art. I-46 en III-331
Art. 192 Art. I-20 en III-332
Art. 193 Art. III-333
Art. 194 Art. III-334
Art. 195 Art. I-49 en III-335
Art. 196 Art. III-336
Art. 197 Art. I-20 en III-337
Art. 198 Art. III-338
Art. 199 Art. III-339
Art. 200 Art. III-337
Art. 201 Art. I-26 en III-340
Art. 202 Art. I-23 en I-37
Art. 203 Art. I-23 en I-24
Art. 204 Art. III-342
Art. 205 Art. I-25 en III-343
Art. 206 Art. III-343
Art. 207 Art. III-344
Art. 208 Art. III-345
Art. 209 Art. III-346
Art. 210 Art. III-400
Art. 211 Art. I-26
Art. 212 Art. III-352
Art. 213 Art. I-26 en III-347
Art. 214 Art. I-26 en I-27
Art. 215 Art. III-348
Art. 216 Art. III-349
Art. 217 Art. I-27 en III-350
Art. 218 §1 Art. III-397
Art. 218 §2 Art. III-352
Art. 219 Art. III-351
Art. 220 Art. I-29 en III-359
Art. 221 Art. I-29 en III-353
Art. 222 Art. I-29 en III-354
Art. 223 Art. I-29 en III-355
Art. 224 Art. I-29 en III-356
Art. 225 Art. III-358
Art. 225A Art. III-359
Art. 226 Art. III-360
Art. 227 Art. III-361
Art. 228 Art. III-362
Art. 229 Art. III-363
Art. 229A Art. III-364
Art. 230 Art. III-365
Art. 231 Art. III-366
Art. 232 Art. III-367
Art. 233 Art. III-368
Art. 234 Art. III-369
Art. 235 Art. III-370
Art. 236 Art. III-372
Art. 237 Art. III-373
Art. 238 Art. III-374
Art. 239 Art. III-375
Art. 240 Art. III-375
Art. 241 Art. III-378
Art. 242 Art. III-379
Art. 243 Art. III-379
Art. 244 Art. III-380
Art. 245 Art. III-381
Art. 246 Art. I-31
Art. 247 Art. I-31, III-385 en III-400
Art. 248 Art. I-31 en III-384
Art. 249 Art. I-33
Art. 250 Art. III-395
Art. 251 Art. III-396
Art. 252 -
Art. 253 Art. I-38
Art. 254 Art. I-39
Art. 255 Art. I-50 en III-399
Art. 256 Art. III-401
Art. 257 Art. I-32
Art. 258 Art. I-32, III-389 en III-400
Art. 259 Art. III-390
Art. 260 Art. III-391
Art. 261 -
Art. 262 Art. III-392
Art. 263 Art. I-32 en III-386
Art. 264 Art. III-387
Art. 265 Art. III-388
Art. 266 Art. III-393
Art. 267 Art. III-394
Art. 268 Art. I-53
Art. 269 Art. I-54
Art. 270 Art. I-53
Art. 271 Art. I-53 en III-406
Art. 272 Art. III-403 en III-404
Art. 273 Art. III-405
Art. 274 Art. I-26, I-53 et III-407
Art. 275 Art. III-408
Art. 276 Art. III-409
Art. 277 Art. III-410
Art. 278 Art. III-411
Art. 279 Art. III-412
Art. 280 Art. I-53 en III-415
Art. 281 Art. I-7
Art. 282 Art. III-426
Art. 283 Art. III-427
Art. 284 Art. III-428
Art. 285 Art. III-429
Art. 286 Art. I-51
Art. 287 Art. III-430
Art. 288 Art. III-431
Art. 289 Art. III-432
Art. 290 Art. III-433
Art. 291 Art. III-434
Art. 292 Art. III-375
Art. 293 -
Art. 294 Art. III-143
Art. 295 Art. III-425
Art. 296 Art. III-436
Art. 297 Art. III-131
Art. 298 Art. III-132
Art. 299 Art. III-424 en IV-440
Art. 300 Art. III-323 en III-325
Art. 301 Art. III-322
Art. 302 Art. III-327
Art. 303 Art. III-327
Art. 304 Art. III-327
Art. 305 -
Art. 306 Art. IV-441
Art. 307 Art. III-435
Art. 308 Art. I-18
Art. 309 Art. I-59
Art. 310 Art. III-324
Art. 311 Art. IV-442
Art. 312 Art. IV-446
Art. 313 Art. IV-447
Art. 314 Art. IV-448

[Begin van de bladzijde] [Vorige tekst] [Inhoudsopgave]


De informatiebladen zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van de Grondwet betreft.


Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw ? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site | Bovenkant pagina