Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Σύνταγμα της Ευρώπης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑ?ΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ένα σύνταγμα για την Ευρώπη: Πίνακας αντιστοιχίας των άρθρων


Σημείωση για τον αναγνώστη 

Στη συνέχεια, παρατίθενται δύο πίνακες αντιστοιχίας των άρθρων. Ο πρώτος επιτρέπει να συγκριθεί η αρίθμηση των άρθρων της Συνταγματικής Συνθήκης με εκείνη των σημερινών συνθηκών. Ο δεύτερος πίνακας επιτρέπει να εντοπιστούν στο σύνταγμα των διατάξεων των συνθηκών ΕΚ και ΕΕ. 

Η αντιστοιχία μεταξύ δύο άρθρων δεν σημαίνει και την πλήρη ισοδυναμία τους, διότι πολύ λίγες διατάξεις των σημερινών συνθηκών συμπεριελήφθησαν στο σύνταγμα ως έχουν. Οι περισσότερες διατάξεις υπέστησαν τουλάχιστον μία προσαρμογή στο νέο νομικό πλαίσιο.

[Αρχή της σελίδας]

Σύγκριση Συνταγματικής Συνθήκης/υφιστάμενων συνθηκών

Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος I
Συνθήκη ΕΕ / Συνθήκη ΕΚ
Άρθ. I-1 Άρθ. 1 (και 49) ΣΕΕ
Άρθ. I-2 Άρθ. 6 §1 ΣΕΕ
Άρθ. I-3 Άρθ. 2 (και 6 §4) ΣΕΕ και 2 ΕΚ
Άρθ. I-4 (Άρθ. 12 ΕΚ)
Άρθ. I-5 Άρθ. 6 §3 ΣΕΕ και 10 ΕΚ
Άρθ. I-6 -
Άρθ. I-7 Άρθ. 281 ΕΚ
Άρθ. I-8 -
Άρθ. I-9 (Άρθ. 6 §2 ΣΕΕ)
Άρθ. I-10 Άρθ. 17 εώς 21 ΕΚ
Άρθ. I-11 Άρθ. 5 ΕΚ
Άρθ. I-12 -
Άρθ. I-13 -
Άρθ. I-14 -
Άρθ. I-15 (Άρθ. 98 εώς 130 ΕΚ)
Άρθ. I-16 (Άρθ. 11 και 17 ΣΕΕ)
Άρθ. I-17 -
Άρθ. I-18 Άρθ. 308 ΕΚ
Άρθ. I-19 Άρθ. 3 §1 ΣΕΕ και 7 §1 ΕΚ
Άρθ. I-20 (Άρθ. 189, 190, 192 και 197 ΕΚ)
Άρθ. I-21 Άρθ. 4 ΣΕΕ
Άρθ. I-22 -
Άρθ. I-23 Άρθ. 202 και 203 ΕΚ
Άρθ. I-24 (Άρθ. 203 ΕΚ)
Άρθ. I-25 Άρθ. 205 ΕΚ
Άρθ. I-26 Άρθ. 201, 211, 213, 214 §1 και 274 ΕΚ
Άρθ. I-27 Άρθ. 214 και 217 ΕΚ
Άρθ. I-28 -
Άρθ. I-29 (Άρθ. 220 à 224 ΕΚ)
Άρθ. I-30 Άρθ. 8 ΕΚ (και Άρθ. 105 εώς 108, 110 και 112 ΕΚ)
Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος I
Συνθήκη ΕΕ / Συνθήκη ΕΚ
Άρθ. I-31 Άρθ. 246 ΕΚ (και Άρθ. 247 και 248 ΕΚ)
Άρθ. I-32 Άρθ. 7 §2, 257, 258 και 263 ΕΚ
Άρθ. I-33 (Άρθ. 249 ΕΚ και 13 και 34 ΣΕΕ)
Άρθ. I-34 -
Άρθ. I-35 -
Άρθ. I-36 -
Άρθ. I-37 (Άρθ. 202 ΕΚ)
Άρθ. I-38 Άρθ. 253 ΕΚ
Άρθ. I-39 Άρθ. 254 ΕΚ
Άρθ. I-40 (Άρθ. 13, 16 και 21 εώς 23 ΣΕΕ)
Άρθ. I-41 Άρθ. 17 ΣΕΕ (και Άρθ. 21 ΣΕΕ)
Άρθ. I-42 Άρθ. 29 ΣΕΕ και 61 ΕΚ
Άρθ. I-43 -
Άρθ. I-44 (Άρθ. 43 εώς 43B και 44 ΣΕΕ και Άρθ. 11 ΕΚ)
Άρθ. I-45 -
Άρθ. I-46 (Άρθ. 1 ΣΕΕ, 189 και 191 ΕΚ)
Άρθ. I-47 -
Άρθ. I-48 (Άρθ.138 και 139 ΕΚ)
Άρθ. I-49 (Άρθ. 195 ΕΚ)
Άρθ. I-50 (Άρθ. 255 ΕΚ)
Άρθ. I-51 Άρθ. 286 ΕΚ
Άρθ. I-52 Δήλωση αριθ.11 που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ
Άρθ. I-53 Άρθ. 268 και 270 ΕΚ (και 271, 274 και 280 ΕΚ)
Άρθ. I-54 Άρθ. 269 ΕΚ
Άρθ. I-55 -
Άρθ. I-56 (Άρθ. 272 ΕΚ)
Άρθ. I-57 -
Άρθ. I-58 Άρθ. 49 ΣΕΕ
Άρθ. I-59 Άρθ. 7 ΣΕΕ και 309 ΕΚ
Άρθ. I-60 -

[Αρχή της σελίδας]

 Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος II
Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Άρθ. II-61 Άρθ. 1
Άρθ. II-62 Άρθ. 2
Άρθ. II-63 Άρθ. 3
Άρθ. II-64 Άρθ. 4
Άρθ. II-65 Άρθ. 5
Άρθ. II-66 Άρθ. 6
Άρθ. II-67 Άρθ. 7
Άρθ. II-68 Άρθ. 8
Άρθ. II-69 Άρθ. 9
Άρθ. II-70 Άρθ. 10
Άρθ. II-71 Άρθ. 11
Άρθ. II-72 Άρθ. 12
Άρθ. II-73 Άρθ. 13
Άρθ. II-74 Άρθ. 14
Άρθ. II-75 Άρθ. 15
Άρθ. II-76 Άρθ. 16
Άρθ. II-77 Άρθ. 17
Άρθ. II-78 Άρθ. 18
Άρθ. II-79 Άρθ. 19
Άρθ. II-80 Άρθ. 20
Άρθ. II-81 Άρθ. 21
Άρθ. II-82 Άρθ. 22
Άρθ. II-83 Άρθ. 23
Άρθ. II-84 Άρθ. 24
Άρθ. II-85 Άρθ. 25
Άρθ. II-86 Άρθ. 26
Άρθ. II-87 Άρθ. 27
Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος II
Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Άρθ. II-88 Άρθ. 28
Άρθ. II-89 Άρθ. 29
Άρθ. II-90 Άρθ. 30
Άρθ. II-91 Άρθ. 31
Άρθ. II-92 Άρθ. 32
Άρθ. II-93 Άρθ. 33
Άρθ. II-94 Άρθ. 34
Άρθ. II-95 Άρθ. 35
Άρθ. II-96 Άρθ. 36
Άρθ. II-97 Άρθ. 37
Άρθ. II-98 Άρθ. 38
Άρθ. II-99 Άρθ. 39
Άρθ. II-100 Άρθ. 40
Άρθ. II-101 Άρθ. 41
Άρθ. II-102 Άρθ. 42
Άρθ. II-103 Άρθ. 43
Άρθ. II-104 Άρθ. 44
Άρθ. II-105 Άρθ. 45
Άρθ. II-106 Άρθ. 46
Άρθ. II-107 Άρθ. 47
Άρθ. II-108 Άρθ. 48
Άρθ. II-109 Άρθ. 49
Άρθ. II-110 Άρθ. 50
Άρθ. II-111 Άρθ. 51
Άρθ. II-112 Άρθ. 52
Άρθ. II-113 Άρθ. 53
Άρθ. II-114 Άρθ. 54

[Αρχή της σελίδας]

Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος III
Συνθήκη ΕΕ / Συνθήκη ΕΚ
Άρθ. III-115 -
Άρθ. III-116 Άρθ. 3 §2 ΕΚ
Άρθ. III-117 -
Άρθ. III-118 -
Άρθ. III-119 Άρθ. 6 ΕΚ
Άρθ. III-120 Άρθ. 153 §2 ΕΚ
Άρθ. III-121 Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων
Άρθ. III-122 Άρθ. 16 ΕΚ
Άρθ. III-123 Άρθ. 12 ΕΚ
Άρθ. III-124 Άρθ. 13 ΕΚ
Άρθ. III-125 Άρθ. 18 ΕΚ
Άρθ. III-126 Άρθ. 19 ΕΚ
Άρθ. III-127 Άρθ. 20 ΕΚ
Άρθ. III-128 Άρθ. 21 ΕΚ
Άρθ. III-129 Άρθ. 22 ΕΚ
Άρθ. III-130 Άρθ. 14 και 15 ΕΚ
Άρθ. III-131 Άρθ. 297 ΕΚ
Άρθ. III-132 Άρθ. 298 ΕΚ
Άρθ. III-133 Άρθ. 39 ΕΚ
Άρθ. III-134 Άρθ. 40 ΕΚ
Άρθ. III-135 Άρθ. 41 ΕΚ
Άρθ. III-136 Άρθ. 42 ΕΚ
Άρθ. III-137 Άρθ. 43 ΕΚ
Άρθ. III-138 Άρθ. 44 ΕΚ
Άρθ. III-139 Άρθ. 45 ΕΚ
Άρθ. III-140 Άρθ. 46 ΕΚ
Άρθ. III-141 Άρθ. 47 ΕΚ
Άρθ. III-142 Άρθ. 48 ΕΚ
Άρθ. III-143 Άρθ. 294 ΕΚ
Άρθ. III-144 Άρθ. 49 ΕΚ
Άρθ. III-145 Άρθ. 50 ΕΚ
Άρθ. III-146 Άρθ. 51 ΕΚ
Άρθ. III-147 Άρθ. 52 ΕΚ
Άρθ. III-148 Άρθ. 53 ΕΚ
Άρθ. III-149 Άρθ. 54 ΕΚ
Άρθ. III-150 Άρθ. 55 ΕΚ
Άρθ. III-151 Άρθ. 23 εώς   27 ΕΚ
Άρθ. III-152 Άρθ. 135 ΕΚ
Άρθ. III-153 Άρθ. 28 και 29 ΕΚ
Άρθ. III-154 Άρθ. 30 ΕΚ
Άρθ. III-155 Άρθ. 31 ΕΚ
Άρθ. III-156 Άρθ. 56 ΕΚ
Άρθ. III-157 Άρθ. 57 ΕΚ
Άρθ. III-158 Άρθ. 58 ΕΚ
Άρθ. III-159 Άρθ. 59 ΕΚ
Άρθ. III-160 (Άρθ. 60 ΕΚ)
Άρθ. III-161 Άρθ. 81 ΕΚ
Άρθ. III-162 Άρθ. 82 ΕΚ
Άρθ. III-163 Άρθ. 83 ΕΚ
Άρθ. III-164 Άρθ. 84 ΕΚ
Άρθ. III-165 Άρθ. 85 ΕΚ
Άρθ. III-166 Άρθ. 86 ΕΚ
Άρθ. III-167 Άρθ. 87 ΕΚ
Άρθ. III-168 Άρθ. 88 ΕΚ
Άρθ. III-169 Άρθ. 89 ΕΚ
Άρθ. III-170 Άρθ. 90 εώς   92 ΕΚ
Άρθ. III-171 Άρθ. 93 ΕΚ
Άρθ. III-172 Άρθ. 95 ΕΚ
Άρθ. III-173 Άρθ. 94 ΕΚ
Άρθ. III-174 Άρθ. 96 ΕΚ
Άρθ. III-175 Άρθ. 97 ΕΚ
Άρθ. III-176 -
Άρθ. III-177 Άρθ. 4 ΕΚ
Άρθ. III-178 Άρθ. 98 ΕΚ
Άρθ. III-179 Άρθ. 99 ΕΚ
Άρθ. III-180 Άρθ. 100 ΕΚ
Άρθ. III-181 Άρθ. 101 ΕΚ
Άρθ. III-182 Άρθ. 102 ΕΚ
Άρθ. III-183 Άρθ. 103 ΕΚ
Άρθ. III-184 Άρθ. 104 ΕΚ
Άρθ. III-185 Άρθ. 105 ΕΚ
Άρθ. III-186 Άρθ. 106 ΕΚ
Άρθ. III-187 Άρθ. 107 ΕΚ
Άρθ. III-188 Άρθ. 108 ΕΚ
Άρθ. III-189 Άρθ. 109 ΕΚ
Άρθ. III-190 Άρθ. 110 ΕΚ
Άρθ. III-191 (Άρθ. 123 §4 ΕΚ)
Άρθ. III-192 Άρθ. 114 §2 εώς   4 ΕΚ
Άρθ. III-193 Άρθ. 115 ΕΚ
Άρθ. III-194 -
Άρθ. III-195 -
Άρθ. III-196 -
Άρθ. III-197 Άρθ. 122 §1 και §3 εώς 5 ΕΚ
Άρθ. III-198 Άρθ. 121 §1, 122 §2 και 123 §5 ΕΚ
Άρθ. III-199 Άρθ. 117 §2 και 123 §3 ΕΚ
Άρθ. III-200 Άρθ. 124 §1 ΕΚ
Άρθ. III-201 Άρθ. 119 ΕΚ
Άρθ. III-202 Άρθ. 120 ΕΚ
Άρθ. III-203 Άρθ. 125 ΕΚ
Άρθ. III-204 Άρθ. 126 ΕΚ
Άρθ. III-205 Άρθ. 127 ΕΚ
Άρθ. III-206 Άρθ. 128 ΕΚ
Άρθ. III-207 Άρθ. 129 ΕΚ
Άρθ. III-208 Άρθ. 130 ΕΚ
Άρθ. III-209 Άρθ. 136 ΕΚ
Άρθ. III-210 Άρθ. 137 ΕΚ
Άρθ. III-211 Άρθ. 138 ΕΚ
Άρθ. III-212 Άρθ. 139 ΕΚ
Άρθ. III-213 Άρθ. 140 ΕΚ
Άρθ. III-214 Άρθ. 141 ΕΚ
Άρθ. III-215 Άρθ. 142 ΕΚ
Άρθ. III-216 Άρθ. 143 ΕΚ
Άρθ. III-217 Άρθ. 144 ΕΚ
Άρθ. III-218 Άρθ. 145 ΕΚ
Άρθ. III-219 Άρθ. 146 εώς 148 ΕΚ
Άρθ. III-220 Άρθ. 158 ΕΚ
Άρθ. III-221 Άρθ. 159 ΕΚ
Άρθ. III-222 Άρθ. 160 ΕΚ
Άρθ. III-223 Άρθ. 161 ΕΚ
Άρθ. III-224 Άρθ. 162 ΕΚ
Άρθ. III-225 Άρθ. 32 §1 ΕΚ
Άρθ. III-226 Άρθ. 32 ΕΚ
Άρθ. III-227 Άρθ. 33 ΕΚ
Άρθ. III-228 Άρθ. 34 ΕΚ
Άρθ. III-229 Άρθ. 35 ΕΚ
Άρθ. III-230 Άρθ. 36 ΕΚ
Άρθ. III-231 Άρθ. 37 ΕΚ
Άρθ. III-232 Άρθ. 38 ΕΚ
Άρθ. III-233 Άρθ. 174 ΕΚ
Άρθ. III-234 Άρθ. 175 και 176 ΕΚ
Άρθ. III-235 Άρθ. 153 §1 και §3 εώς 5 ΕΚ
Άρθ. III-236 Άρθ. 70 και 71 ΕΚ
Άρθ. III-237 Άρθ. 72 ΕΚ
Άρθ. III-238 Άρθ. 73 ΕΚ
Άρθ. III-239 Άρθ. 74 ΕΚ
Άρθ. III-240 Άρθ. 75 ΕΚ
Άρθ. III-241 Άρθ. 76 ΕΚ
Άρθ. III-242 Άρθ. 77 ΕΚ
Άρθ. III-243 Άρθ. 78 ΕΚ
Άρθ. III-244 Άρθ. 79 ΕΚ
Άρθ. III-245 Άρθ. 80 ΕΚ
Άρθ. III-246 Άρθ. 154 ΕΚ
Άρθ. III-247 Άρθ. 155 και 156 ΕΚ
Άρθ. III-248 Άρθ. 163 ΕΚ
Άρθ. III-249 Άρθ. 164 ΕΚ
Άρθ. III-250 Άρθ. 165 ΕΚ
Άρθ. III-251 Άρθ. 166 ΕΚ
Άρθ. III-252 Άρθ. 167 εώς 170 και 172 εδάφιο.2 ΕΚ
Άρθ. III-253 Άρθ. 171 και 172 εδάφιο. 1 ΕΚ
Άρθ. III-254 -
Άρθ. III-255 Άρθ. 173 ΕΚ
Άρθ. III-256 -
Άρθ. III-257 (Άρθ. 29 ΣΕΕ και 61 ΕΚ)
Άρθ. III-258 -
Άρθ. III-259 -
Άρθ. III-260 -
Άρθ. III-261 (Άρθ. 36 ΣΕΕ)
Άρθ. III-262 Άρθ. 33 ΣΕΕ και 64 §1 ΕΚ
Άρθ. III-263 Άρθ. 66 ΕΚ (και 34 §1 ΣΕΕ)
Άρθ. III-264 -
Άρθ. III-265 Άρθ. 62 ΕΚ
Άρθ. III-266 Άρθ. 63 §1 και §2 και Άρθ. 64 §2 ΕΚ
Άρθ. III-267 Άρθ. 63 §3 και §4 ΕΚ
Άρθ. III-268 -
Άρθ. III-269 Άρθ. 65 ΕΚ
Άρθ. III-270 Άρθ. 31 §1 α εώς  δ ΣΕΕ
Άρθ. III-271 Άρθ. 31 §1 ε ΣΕΕ
Άρθ. III-272 -
Άρθ. III-273 Άρθ. 31 §2 ΣΕΕ
Άρθ. III-274 -
Άρθ. III-275 Άρθ. 30 §1 ΣΕΕ
Συνταγματική Συνθήκη
Μέρος III
Συνθήκη ΕΕ / Συνθήκη ΕΚ
Άρθ. III-276 Άρθ. 30 §2 ΣΕΕ
Άρθ. III-277 Άρθ. 32 ΣΕΕ
Άρθ. III-278 Άρθ. 152 ΕΚ
Άρθ. III-279 Άρθ. 157 ΕΚ
Άρθ. III-280 Άρθ. 151 ΕΚ
Άρθ. III-281 -
Άρθ. III-282 Άρθ. 149 ΕΚ
Άρθ. III-283 Άρθ. 150 ΕΚ
Άρθ. III-284 -
Άρθ. III-285 -
Άρθ. III-286 Άρθ. 182 και 188 ΕΚ
Άρθ. III-287 Άρθ. 183 ΕΚ
Άρθ. III-288 Άρθ. 184 ΕΚ
Άρθ. III-289 Άρθ. 185 ΕΚ
Άρθ. III-290 Άρθ. 186 ΕΚ
Άρθ. III-291 Άρθ. 187 ΕΚ
Άρθ. III-292 (Άρθ. 3 και 11 ΣΕΕ, 174 και 177 ΕΚ)
Άρθ. III-293 (Άρθ. 13 §2 ΣΕΕ)
Άρθ. III-294 Άρθ. 11 και 12 ΣΕΕ
Άρθ. III-295 Άρθ. 13 ΣΕΕ
Άρθ. III-296 (Άρθ. 18 §1 και §2 ΣΕΕ)
Άρθ. III-297 Άρθ. 14 ΣΕΕ
Άρθ. III-298 Άρθ. 15 ΣΕΕ
Άρθ. III-299 Άρθ. 22 ΣΕΕ
Άρθ. III-300 Άρθ. 23 ΣΕΕ
Άρθ. III-301 (Άρθ. 16 ΣΕΕ)
Άρθ. III-302 Άρθ. 18 §5 ΣΕΕ
Άρθ. III-303 (Άρθ. 24 ΣΕΕ)
Άρθ. III-304 Άρθ. 21 ΣΕΕ
Άρθ. III-305 Άρθ. 19 ΣΕΕ
Άρθ. III-306 Άρθ. 20 ΣΕΕ
Άρθ. III-307 Άρθ. 25 ΣΕΕ
Άρθ. III-308 Άρθ. 47 ΣΕΕ
Άρθ. III-309 Άρθ. 17 ΣΕΕ
Άρθ. III-310 -
Άρθ. III-311 -
Άρθ. III-312 -
Άρθ. III-313 Άρθ. 28 ΣΕΕ
Άρθ. III-314 Άρθ. 131 ΕΚ
Άρθ. III-315 Άρθ. 133 ΕΚ
Άρθ. III-316 Άρθ. 177 ΕΚ
Άρθ. III-317 Άρθ. 178 και 179 ΕΚ
Άρθ. III-318 Άρθ. 180 ΕΚ
Άρθ. III-319 Άρθ. 181A ΕΚ
Άρθ. III-320 -
Άρθ. III-321 -
Άρθ. III-322 Άρθ. 301 ΕΚ
Άρθ. III-323 (Άρθ. 300 §7 ΕΚ)
Άρθ. III-324 Άρθ. 310 ΕΚ
Άρθ. III-325 Άρθ. 300 ΕΚ
Άρθ. III-326 Άρθ. 111 §1 εώς  §3 και 5 ΕΚ
Άρθ. III-327 Άρθ. 302 εώς   304 ΕΚ
Άρθ. III-328 -
Άρθ. III-329 -
Άρθ. III-330 Άρθ. 190 ΕΚ
Άρθ. III-331 Άρθ. 191 §2 ΕΚ
Άρθ. III-332 Άρθ. 192 ΕΚ
Άρθ. III-333 Άρθ. 193 ΕΚ
Άρθ. III-334 Άρθ. 194 ΕΚ
Άρθ. III-335 Άρθ. 195 ΕΚ
Άρθ. III-336 Άρθ. 196 ΕΚ
Άρθ. III-337 Άρθ. 197 και 200 ΕΚ
Άρθ. III-338 Άρθ. 198 ΕΚ
Άρθ. III-339 Άρθ. 199 ΕΚ
Άρθ. III-340 Άρθ. 201 ΕΚ
Άρθ. III-341 -
Άρθ. III-342 Άρθ. 204 ΕΚ
Άρθ. III-343 Άρθ. 205 §1 και §3 και Άρθ. 206 ΕΚ
Άρθ. III-344 Άρθ. 207 ΕΚ
Άρθ. III-345 Άρθ. 208 ΕΚ
Άρθ. III-346 Άρθ. 209 ΕΚ
Άρθ. III-347 Άρθ. 213 §2 ΕΚ
Άρθ. III-348 Άρθ. 215 ΕΚ
Άρθ. III-349 Άρθ. 216 ΕΚ
Άρθ. III-350 Άρθ. 217 ΕΚ
Άρθ. III-351 Άρθ. 219 ΕΚ
Άρθ. III-352 Άρθ. 212 και 218 §2 ΕΚ
Άρθ. III-353 Άρθ. 221 ΕΚ
Άρθ. III-354 Άρθ. 222 ΕΚ
Άρθ. III-355 Άρθ. 223 ΕΚ
Άρθ. III-356 Άρθ. 224 ΕΚ
Άρθ. III-357 -
Άρθ. III-358 Άρθ. 225 ΕΚ
Άρθ. III-359 Άρθ. 220 εδάφιο. 2 και 225A ΕΚ
Άρθ. III-360 Άρθ. 226 ΕΚ
Άρθ. III-361 Άρθ. 227 ΕΚ
Άρθ. III-362 Άρθ. 228 ΕΚ
Άρθ. III-363 Άρθ. 229 ΕΚ
Άρθ. III-364 Άρθ. 229A ΕΚ
Άρθ. III-365 Άρθ. 230 ΕΚ
Άρθ. III-366 Άρθ. 231 ΕΚ
Άρθ. III-367 Άρθ. 232 ΕΚ
Άρθ. III-368 Άρθ. 233 ΕΚ
Άρθ. III-369 Άρθ. 234 ΕΚ
Άρθ. III-370 Άρθ. 235 ΕΚ
Άρθ. III-371 Άρθ. 46 ε ΣΕΕ
Άρθ. III-372 Άρθ. 236 ΕΚ
Άρθ. III-373 Άρθ. 237 ΕΚ
Άρθ. III-374 Άρθ. 238 ΕΚ
Άρθ. III-375 Άρθ. 239, 240 και 292 ΕΚ
Άρθ. III-376 (Άρθ. 46 στ και 47 ΣΕΕ)
Άρθ. III-377 Άρθ. 35 §5 ΣΕΕ
Άρθ. III-378 Άρθ. 241 ΕΚ
Άρθ. III-379 Άρθ. 242 και 243 ΕΚ
Άρθ. III-380 Άρθ. 244 ΕΚ
Άρθ. III-381 Άρθ. 245 ΕΚ
Άρθ. III-382 Άρθ. 112 ΕΚ
Άρθ. III-383 Άρθ. 113 ΕΚ
Άρθ. III-384 Άρθ. 248 ΕΚ
Άρθ. III-385 Άρθ. 247 §2 εώς   7 ΕΚ
Άρθ. III-386 Άρθ. 263 ΕΚ
Άρθ. III-387 Άρθ. 264 ΕΚ
Άρθ. III-388 Άρθ. 265 ΕΚ
Άρθ. III-389 Άρθ. 258 ΕΚ
Άρθ. III-390 Άρθ. 259 ΕΚ
Άρθ. III-391 Άρθ. 260 ΕΚ
Άρθ. III-392 Άρθ. 262 ΕΚ
Άρθ. III-393 Άρθ. 266 ΕΚ
Άρθ. III-394 Άρθ. 267 ΕΚ
Άρθ. III-395 Άρθ. 250 ΕΚ
Άρθ. III-396 Άρθ. 251 ΕΚ
Άρθ. III-397 Άρθ. 218 §1 ΕΚ
Άρθ. III-398 -
Άρθ. III-399 Άρθ. 255 ΕΚ
Άρθ. III-400 Άρθ. 210, 247 §8 και 258 εδάφιο. 4 ΕΚ
Άρθ. III-401 Άρθ. 256 ΕΚ
Άρθ. III-402 -
Άρθ. III-403 Άρθ. 272 §1 ΕΚ
Άρθ. III-404 Άρθ. 272 ΕΚ
Άρθ. III-405 Άρθ. 273 ΕΚ
Άρθ. III-406 Άρθ. 271 ΕΚ
Άρθ. III-407 Άρθ. 274 ΕΚ
Άρθ. III-408 Άρθ. 275 ΕΚ
Άρθ. III-409 Άρθ. 276 ΕΚ
Άρθ. III-410 Άρθ. 277 ΕΚ
Άρθ. III-411 Άρθ. 278 ΕΚ
Άρθ. III-412 Άρθ. 279 ΕΚ
Άρθ. III-413 -
Άρθ. III-414 -
Άρθ. III-415 Άρθ. 280 ΕΚ
Άρθ. III-416 Άρθ. 43 β, ε και στ ΣΕΕ
Άρθ. III-417 Άρθ. 43 θ και 44 §2 ΣΕΕ
Άρθ. III-418 Άρθ. 43B (και 27D) ΣΕΕ
Άρθ. III-419 Άρθ. 27B ΣΕΕ και 11 ΕΚ
Άρθ. III-420 Άρθ. 27E ΣΕΕ και 11A ΕΚ
Άρθ. III-421 Άρθ. 44A ΣΕΕ
Άρθ. III-422 -
Άρθ. III-423 Άρθ. 45 ΣΕΕ
Άρθ. III-424 Άρθ. 299 §2, εδάφιο. 2 και §3 ΕΚ
Άρθ. III-425 Άρθ. 295 ΕΚ
Άρθ. III-426 Άρθ. 282 ΕΚ
Άρθ. III-427 Άρθ. 283 ΕΚ
Άρθ. III-428 Άρθ. 284 ΕΚ
Άρθ. III-429 Άρθ. 285 ΕΚ
Άρθ. III-430 Άρθ. 287 ΕΚ
Άρθ. III-431 Άρθ. 288 ΕΚ
Άρθ. III-432 Άρθ. 289 ΕΚ
Άρθ. III-433 Άρθ. 290 ΕΚ
Άρθ. III-434 Άρθ. 291 ΕΚ
Άρθ. III-435 Άρθ. 307 ΕΚ
Άρθ. III-436 Άρθ. 296 ΕΚ

[Αρχή της σελίδας]

Συνταγματική Συνθήκη - Μέρος IV Συνθήκη ΕΕ / Συνθήκη ΕΚ
Άρθ. IV-437 -
Άρθ. IV-438 -
Άρθ. IV-439 -
Άρθ. IV-440 Άρθ. 299 ΕΚ (εκτός §2, εδάφιο 2 και §3)
Άρθ. IV-441 Άρθ. 306 ΕΚ
Άρθ. IV-442 Άρθ. 311 ΕΚ
Άρθ. IV-443 Άρθ. 48 ΣΕΕ
Άρθ. IV-444 -
Άρθ. IV-445 -
Άρθ. IV-446 Άρθ. 51 ΣΕΕ και 312 ΕΚ
Άρθ. IV-447 Άρθ. 52 ΣΕΕ και 313 ΕΚ
Άρθ. IV-448 Άρθ. 53 ΣΕΕ και 314 ΕΚ

[Αρχή της σελίδας]

Σύγκριση υφιστάμενων συνθηκών / Συνταγματικής Συνθήκης

Συνθήκη ΕΕ Συνταγματική Συνθήκη
Άρθ. 1 Άρθ. I-1 (και I-46 §3)
Άρθ. 2 Άρθ. I-3
Άρθ. 3 Άρθ. I-19 (και III-292)
Άρθ. 4 Άρθ. I-21
Άρθ. 5 -
Άρθ. 6 §1 Άρθ. I-2
Άρθ. 6 §2 Άρθ. I-9
Άρθ. 6 §3 Άρθ. I-5
Άρθ. 6 §4 (Άρθ. I-3 §5)
Άρθ. 7 Άρθ. I-59
Άρθ. 11 Άρθ. III-294 (και I-16 και III-292)
Άρθ. 12 Άρθ. III-294
Άρθ. 13 Άρθ. III-295 (και I-33, I-40 και III-293)
Άρθ. 14 Άρθ. III-297
Άρθ. 15 Άρθ. III-298
Άρθ. 16 Άρθ. I-40 §5 (και III-301)
Άρθ. 17 Άρθ. I-41 και III-309 (και I-16)
Άρθ. 18 §1 και §2 (Άρθ. III-296)
Άρθ. 18 §3 και §4 -
Άρθ. 18 §5 Άρθ. III-302
Άρθ. 19 Άρθ. III-305
Άρθ. 20 Άρθ. III-306
Άρθ. 21 Άρθ. I-40 §6, I-41 §8 και III-304
Άρθ. 22 Άρθ. III-299 (και I-40 §7)
Άρθ. 23 Άρθ. III-300 (και I-40 §8)
Άρθ. 24 Άρθ. III-303
Άρθ. 25 Άρθ. III-307
Άρθ. 26 -
Άρθ. 27 -
Άρθ. 27A (Άρθ. I-44)
Άρθ. 27B -
Άρθ. 27C Άρθ. III-419
Άρθ. 27D (Άρθ. III-418 §2)
Άρθ. 27E Άρθ. III-420 §2
Άρθ. 28 Άρθ. III-313
Συνθήκη ΕΕ Συνταγματική Συνθήκη
Άρθ. 29 Άρθ. I-42 και III-257
Άρθ. 30 §1 Άρθ. III-275
Άρθ. 30 §2 Άρθ. III-276
Άρθ. 31 §1 α έως δ Άρθ. III-270
Άρθ. 31 §1 ε Άρθ. III-271
Άρθ. 31 §2 Άρθ. III-273
Άρθ. 32 Άρθ. III-277
Άρθ. 33 Άρθ. III-262
Άρθ. 34 (Άρθ. I-33 και III-263)
Άρθ. 35 Άρθ. III-377
Άρθ. 36 Άρθ. III-261
Άρθ. 37 -
Άρθ. 38 -
Άρθ. 39 -
Άρθ. 40 -
Άρθ. 40 A -
Άρθ. 40 B -
Άρθ. 41 -
Άρθ. 42 -
Άρθ. 43 Άρθ. I-44, III-416 και III-417
Άρθ. 43A Άρθ. I-44
Άρθ. 43B Άρθ. I-44 και III-418
Άρθ. 44 Άρθ. I-44 και III-417
Άρθ. 44A Άρθ. III-421
Άρθ. 45 Άρθ. III-423
Άρθ. 46 α έως δ -
Άρθ. 46 ε Άρθ. III-371
Άρθ. 46 στ Άρθ. III-376
Άρθ. 47 Άρθ. III-308
Άρθ. 48 Άρθ. IV-443
Άρθ. 49 Άρθ. I-58 (και I-1 §2)
Άρθ. 51 Άρθ. IV-446
Άρθ. 52 Άρθ. IV-447
Άρθ. 53 Άρθ. IV-448

[Αρχή της σελίδας]

Σύγκριση Συνθήκης ΕΚ / Συνταγματικής Συνθήκης

Συνθήκη ΕΚ Συνταγματική Συνθήκη
Άρθ. 1 -
Άρθ. 2 Άρθ. I-3
Άρθ. 3 §1 -
Άρθ. 3 §2 Άρθ. III-116
Άρθ. 4 Άρθ. III-177
Άρθ. 5 Άρθ. I-11
Άρθ. 6 Άρθ. III-119
Άρθ. 7 §1 Άρθ. I-19
Άρθ. 7 §2 Άρθ. I-32
Άρθ. 8 Άρθ. I-30
Άρθ. 9 -
Άρθ. 10 Άρθ. I-5
Άρθ. 11 Άρθ. I-44 και III-419
Άρθ. 11A Άρθ. III-420
Άρθ. 12 Άρθ. I-4 και III-123
Άρθ. 13 Άρθ. III-124
Άρθ. 14 Άρθ. III-130
Άρθ. 15 Άρθ. III-130
Άρθ. 16 Άρθ. III-122
Άρθ. 17 Άρθ. I-10
Άρθ. 18 Άρθ. I-10 και III-125
Άρθ. 19 Άρθ. I-10 και III-126
Άρθ. 20 Άρθ. I-10 και III-127
Άρθ. 21 Άρθ. I-10 και III-128
Άρθ. 22 Άρθ. III-129
Άρθ. 23 Άρθ. III-151
Άρθ. 24 Άρθ. III-151
Άρθ. 25 Άρθ. III-151
Άρθ. 26 Άρθ. III-151
Άρθ. 27 Άρθ. III-151
Άρθ. 28 Άρθ. III-153
Άρθ. 29 Άρθ. III-153
Άρθ. 30 Άρθ. III-154
Άρθ. 31 Άρθ. III-155
Άρθ. 32 Άρθ. III-225 και III-226
Άρθ. 33 Άρθ. III-227
Άρθ. 34 Άρθ. III-228
Άρθ. 35 Άρθ. III-229
Άρθ. 36 Άρθ. III-230
Άρθ. 37 Άρθ. III-231
Άρθ. 38 Άρθ. III-232
Άρθ. 39 Άρθ. III-133
Άρθ. 40 Άρθ. III-134
Άρθ. 41 Άρθ. III-135
Άρθ. 42 Άρθ. III-136
Άρθ. 43 Άρθ. III-137
Άρθ. 44 Άρθ. III-138
Άρθ. 45 Άρθ. III-139
Άρθ. 46 Άρθ. III-140
Άρθ. 47 Άρθ. III-141
Άρθ. 48 Άρθ. III-142
Άρθ. 49 Άρθ. III-144
Άρθ. 50 Άρθ. III-145
Άρθ. 51 Άρθ. III-146
Άρθ. 52 Άρθ. III-147
Άρθ. 53 Άρθ. III-148
Άρθ. 54 Άρθ. III-149
Άρθ. 55 Άρθ. III-150
Άρθ. 56 Άρθ. III-156
Άρθ. 57 Άρθ. III-157
Άρθ. 58 Άρθ. III-158
Άρθ. 59 Άρθ. III-159
Άρθ. 60 (Άρθ. III-160)
Άρθ. 61 Άρθ. I-42 και III-257
Άρθ. 62 Άρθ. III-265
Άρθ. 63 §1 και §2 Άρθ. III-266
Άρθ. 63 §3 και §4 Άρθ. III-267
Άρθ. 64 §1 Άρθ. III-262
Άρθ. 64 §2 Άρθ. III-266
Άρθ. 65 Άρθ. III-269
Άρθ. 66 Άρθ. III-263
Άρθ. 67 -
Άρθ. 68 -
Άρθ. 69 -
Άρθ. 70 Άρθ. III-236
Άρθ. 71 Άρθ. III-236
Άρθ. 72 Άρθ. III-237
Άρθ. 73 Άρθ. III-238
Άρθ. 74 Άρθ. III-239
Άρθ. 75 Άρθ. III-240
Άρθ. 76 Άρθ. III-241
Άρθ. 77 Άρθ. III-242
Άρθ. 78 Άρθ. III-243
Άρθ. 79 Άρθ. III-244
Άρθ. 80 Άρθ. III-245
Άρθ. 81 Άρθ. III-161
Άρθ. 82 Άρθ. III-162
Άρθ. 83 Άρθ. III-163
Άρθ. 84 Άρθ. III-164
Άρθ. 85 Άρθ. III-165
Άρθ. 86 Άρθ. III-166
Άρθ. 87 Άρθ. III-167
Άρθ. 88 Άρθ. III-168
Άρθ. 89 Άρθ. III-169
Άρθ. 90 Άρθ. III-170
Άρθ. 91 Άρθ. III-170
Άρθ. 92 Άρθ. III-170
Άρθ. 93 Άρθ. III-171
Άρθ. 94 Άρθ. III-173
Άρθ. 95 Άρθ. III-172
Άρθ. 96 Άρθ. III-174
Άρθ. 97 Άρθ. III-175
Άρθ. 98 Άρθ. III-178
Άρθ. 99 Άρθ. III-179
Άρθ. 100 Άρθ. III-180
Άρθ. 101 Άρθ. III-181
Άρθ. 102 Άρθ. III-182
Άρθ. 103 Άρθ. III-183
Άρθ. 104 Άρθ. III-184
Άρθ. 105 Άρθ. I-30 και III-185
Άρθ. 106 Άρθ. I-30 και III-186
Άρθ. 107 Άρθ. I-30 και III-187
Άρθ. 108 Άρθ. I-30 και III-188
Άρθ. 109 Άρθ. III-189
Άρθ. 110 Άρθ. I-30 και III-190
Άρθ. 111 Άρθ. III-326
Άρθ. 112 Άρθ. I-30 και III-382
Άρθ. 113 Άρθ. III-383
Άρθ. 114 Άρθ. III-192
Άρθ. 115 Άρθ. III-193
Άρθ. 116 -
Άρθ. 117 Άρθ. III-199
Άρθ. 118 -
Άρθ. 119 Άρθ. III-201
Άρθ. 120 Άρθ. III-202
Άρθ. 121 Άρθ. III-198
Άρθ. 122 Άρθ. III-197 και III-198
Άρθ. 123 §3 Άρθ. III-198 και III-199 (και III-191)
Άρθ. 124 Άρθ. III-200
Άρθ. 125 Άρθ. III-203
Άρθ. 126 Άρθ. III-204
Άρθ. 127 Άρθ. III-205
Άρθ. 128 Άρθ. III-206
Άρθ. 129 Άρθ. III-207
Άρθ. 130 Άρθ. III-209
Άρθ. 131 Άρθ. III-314
Άρθ. 132 -
Άρθ. 133 Άρθ. III-315
Άρθ. 134 -
Άρθ. 135 Άρθ. III-152
Άρθ. 136 Άρθ. III-209
Άρθ. 137 Άρθ. III-210
Άρθ. 138 Άρθ. III-211 (και I-48)
Άρθ. 139 Άρθ. III-212 (και I-48)
Άρθ. 140 Άρθ. III-213
Άρθ. 141 Άρθ. III-214
Άρθ. 142 Άρθ. III-215
Άρθ. 143 Άρθ. III-216
Άρθ. 144 Άρθ. III-217
Άρθ. 145 Άρθ. III-218
Άρθ. 146 Άρθ. III-219
Άρθ. 147 Άρθ. III-219
Άρθ. 148 Άρθ. III-219
Άρθ. 149 Άρθ. III-282
Άρθ. 150 Άρθ. III-283
Άρθ. 151 Άρθ. III-280
Άρθ. 152 Άρθ. III-278
Άρθ. 153 §1 και §3 έως 5 Άρθ. III-235
Άρθ. 153 §2 Άρθ. III-120
Άρθ. 154 Άρθ. III-246
Άρθ. 155 Άρθ. III-247 §1, 3 και 4
Άρθ. 156 Άρθ. III-247 §2
Άρθ. 157 Άρθ. III-279
Συνθήκη ΕΚ Συνταγματική Συνθήκη
Άρθ. 158 Άρθ. III-220
Άρθ. 159 Άρθ. III-221
Άρθ. 160 Άρθ. III-222
Άρθ. 161 Άρθ. III-223
Άρθ. 162 Άρθ. III-224
Άρθ. 163 Άρθ. III-248
Άρθ. 164 Άρθ. III-249
Άρθ. 165 Άρθ. III-250
Άρθ. 166 Άρθ. III-251
Άρθ. 167 Άρθ. III-252
Άρθ. 168 Άρθ. III-252
Άρθ. 169 Άρθ. III-252
Άρθ. 170 Άρθ. III-252
Άρθ. 171 Άρθ. III-253
Άρθ. 172 εδάφιο 1 Άρθ. III-253
Άρθ. 172 εδάφιο 2 (Άρθ. III-252)
Άρθ. 173 Άρθ. III-255
Άρθ. 174 Άρθ. III-233 (και III-292)
Άρθ. 175 Άρθ. III-234
Άρθ. 176 Άρθ. III-234
Άρθ. 177 Άρθ. III-292 και III-316
Άρθ. 178 Άρθ. III-317
Άρθ. 179 Άρθ. III-317
Άρθ. 180 Άρθ. III-318
Άρθ. 181A Άρθ. III-319
Άρθ. 182 Άρθ. III-286
Άρθ. 183 Άρθ. III-287
Άρθ. 184 Άρθ. III-288
Άρθ. 185 Άρθ. III-289
Άρθ. 186 Άρθ. III-290
Άρθ. 187 Άρθ. III-291
Άρθ. 188 Άρθ. III-286
Άρθ. 189 Άρθ. I-20 και I-46
Άρθ. 190 Άρθ. I-20 και III-330
Άρθ. 191 Άρθ. I-46 και III-331
Άρθ. 192 Άρθ. I-20 και III-332
Άρθ. 193 Άρθ. III-333
Άρθ. 194 Άρθ. III-334
Άρθ. 195 Άρθ. I-49 και III-335
Άρθ. 196 Άρθ. III-336
Άρθ. 197 Άρθ. I-20 και III-337
Άρθ. 198 Άρθ. III-338
Άρθ. 199 Άρθ. III-339
Άρθ. 200 Άρθ. III-337
Άρθ. 201 Άρθ. I-26 και III-340
Άρθ. 202 Άρθ. I-23 και I-37
Άρθ. 203 Άρθ. I-23 και I-24
Άρθ. 204 Άρθ. III-342
Άρθ. 205 Άρθ. I-25 και III-343
Άρθ. 206 Άρθ. III-343
Άρθ. 207 Άρθ. III-344
Άρθ. 208 Άρθ. III-345
Άρθ. 209 Άρθ. III-346
Άρθ. 210 Άρθ. III-400
Άρθ. 211 Άρθ. I-26
Άρθ. 212 Άρθ. III-352
Άρθ. 213 Άρθ. I-26 και III-347
Άρθ. 214 Άρθ. I-26 και I-27
Άρθ. 215 Άρθ. III-348
Άρθ. 216 Άρθ. III-349
Άρθ. 217 Άρθ. I-27 και III-350
Άρθ. 218 §1 Άρθ. III-397
Άρθ. 218 §2 Άρθ. III-352
Άρθ. 219 Άρθ. III-351
Άρθ. 220 Άρθ. I-29 και III-359
Άρθ. 221 Άρθ. I-29 και III-353
Άρθ. 222 Άρθ. I-29 και III-354
Άρθ. 223 Άρθ. I-29 και III-355
Άρθ. 224 Άρθ. I-29 και III-356
Άρθ. 225 Άρθ. III-358
Άρθ. 225A Άρθ. III-359
Άρθ. 226 Άρθ. III-360
Άρθ. 227 Άρθ. III-361
Άρθ. 228 Άρθ. III-362
Άρθ. 229 Άρθ. III-363
Άρθ. 229A Άρθ. III-364
Άρθ. 230 Άρθ. III-365
Άρθ. 231 Άρθ. III-366
Άρθ. 232 Άρθ. III-367
Άρθ. 233 Άρθ. III-368
Άρθ. 234 Άρθ. III-369
Άρθ. 235 Άρθ. III-370
Άρθ. 236 Άρθ. III-372
Άρθ. 237 Άρθ. III-373
Άρθ. 238 Άρθ. III-374
Άρθ. 239 Άρθ. III-375
Άρθ. 240 Άρθ. III-375
Άρθ. 241 Άρθ. III-378
Άρθ. 242 Άρθ. III-379
Άρθ. 243 Άρθ. III-379
Άρθ. 244 Άρθ. III-380
Άρθ. 245 Άρθ. III-381
Άρθ. 246 Άρθ. I-31
Άρθ. 247 Άρθ. I-31, III-385 και III-400
Άρθ. 248 Άρθ. I-31 και III-384
Άρθ. 249 Άρθ. I-33
Άρθ. 250 Άρθ. III-395
Άρθ. 251 Άρθ. III-396
Άρθ. 252 -
Άρθ. 253 Άρθ. I-38
Άρθ. 254 Άρθ. I-39
Άρθ. 255 Άρθ. I-50 και III-399
Άρθ. 256 Άρθ. III-401
Άρθ. 257 Άρθ. I-32
Άρθ. 258 Άρθ. I-32, III-389 και III-400
Άρθ. 259 Άρθ. III-390
Άρθ. 260 Άρθ. III-391
Άρθ. 261 -
Άρθ. 262 Άρθ. III-392
Άρθ. 263 Άρθ. I-32 και III-386
Άρθ. 264 Άρθ. III-387
Άρθ. 265 Άρθ. III-388
Άρθ. 266 Άρθ. III-393
Άρθ. 267 Άρθ. III-394
Άρθ. 268 Άρθ. I-53
Άρθ. 269 Άρθ. I-54
Άρθ. 270 Άρθ. I-53
Άρθ. 271 Άρθ. I-53 και III-406
Άρθ. 272 Άρθ. III-403 και III-404
Άρθ. 273 Άρθ. III-405
Άρθ. 274 Άρθ. I-26, I-53 και III-407
Άρθ. 275 Άρθ. III-408
Άρθ. 276 Άρθ. III-409
Άρθ. 277 Άρθ. III-410
Άρθ. 278 Άρθ. III-411
Άρθ. 279 Άρθ. III-412
Άρθ. 280 Άρθ. I-53 και III-415
Άρθ. 281 Άρθ. I-7
Άρθ. 282 Άρθ. III-426
Άρθ. 283 Άρθ. III-427
Άρθ. 284 Άρθ. III-428
Άρθ. 285 Άρθ. III-429
Άρθ. 286 Άρθ. I-51
Άρθ. 287 Άρθ. III-430
Άρθ. 288 Άρθ. III-431
Άρθ. 289 Άρθ. III-432
Άρθ. 290 Άρθ. III-433
Άρθ. 291 Άρθ. III-434
Άρθ. 292 Άρθ. III-375
Άρθ. 293 -
Άρθ. 294 Άρθ. III-143
Άρθ. 295 Άρθ. III-425
Άρθ. 296 Άρθ. III-436
Άρθ. 297 Άρθ. III-131
Άρθ. 298 Άρθ. III-132
Άρθ. 299 Άρθ. III-424 και IV-440
Άρθ. 300 Άρθ. III-323 και III-325
Άρθ. 301 Άρθ. III-322
Άρθ. 302 Άρθ. III-327
Άρθ. 303 Άρθ. III-327
Άρθ. 304 Άρθ. III-327
Άρθ. 305 -
Άρθ. 306 Άρθ. IV-441
Άρθ. 307 Άρθ. III-435
Άρθ. 308 Άρθ. I-18
Άρθ. 309 Άρθ. I-59
Άρθ. 310 Άρθ. III-324
Άρθ. 311 Άρθ. IV-442
Άρθ. 312 Άρθ. IV-446
Άρθ. 313 Άρθ. IV-447
Άρθ. 314 Άρθ. IV-448

[Αρχή της σελίδας] [Προηγούμενο δελτίο] [Περίληψη]


Τα δελτία αυτά δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο του Συντάγματος.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας