Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
Regerings-konferensens arbete 2003/2004 Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Regerings-konferensens arbete 2003/2004

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Regerings-konferensens arbete 2003/2004

Resultatet av konventets arbete, ett "utkast till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa" lämnades i juli 2003 till det italienska ordförandeskapet. Ordförandeskapets uppdrag var att slutföra förhandlingarna inom regeringskonferensen så att en slutgiltig version av konstitutionen kunde antas. Regeringskonferensen inledde officiellt sitt arbete den 4 oktober 2003 och begränsade sig till de viktigaste frågorna eftersom man ville undvika att behöva omförhandla hela den text som konventet föreslagit.

Eftersom det visade sig omöjligt att nå fram till en övergripande överenskommelse om konstitutionen vid Europeiska rådets möte i december 2003, fortsatte förhandlingarna under det irländska ordförandeskapet. Resultatet av den politiska överenskommelse man slutligen enades om den 18 juni 2004 var den första konstitutionen för Europa.
Regeringskonferensens arbete slutfördes i och med undertecknandet av denna konstitution den 29 oktober 2004 i Rom.

Sammanfattningarna av regeringskonferensens arbete under 2003/2004 ska ge en koncis beskrivning av förhandlingarna och de viktigaste ändringarna som gjorts i Europeiska konventets text.
Sammanfattningarna är endast avsedda som information till medborgarna.

I varje sammanfattning har du möjlighet att få tillgång till de officiella dokument som antogs under regeringskonferensen. Där finns också på lämpliga ställen länkar till handledningen för Nice-fördraget, liksom till resultaten av konventet.

Ytterligare information om Lissabonfördraget
Dessa sidor binder inte kommissionen juridiskt och har inga anspråk på att vara uttömmande.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan