Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site
De werkzaamheden van de IGC 2003/2004 Sla taalkeuze over en ga direct naar lijst met samenvattinge (toegangstoets=1)
EUROPA > Samenvattingen van de wetgeving > De werkzaamheden van de IGC 2003/2004

DE OPBOUW VAN EUROPA AAN DE HAND VAN DE VERDRAGEN >

Archief   Archief   Archief   Archief

De werkzaamheden van de IGC 2003/2004

De werkzaamheden van de Conventie hebben geresulteerd in een ontwerp voor een "Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa" dat in juli 2003 is overhandigd aan het Italiaanse voorzitterschap. Dit laatste had tot taak de onderhandelingen in de schoot van de Intergouvernementele Conferentie (IGC) tot een goed einde te brengen teneinde een definitieve versie van de Grondwet vast te stellen. De IGC is haar werkzaamheden officieel gestart op 4 oktober 2003 en heeft zich beperkt tot de belangrijkste knelpunten om zo te vermijden dat over de gehele tekst van de Conventie opnieuw zou worden onderhandeld.
Aangezien op de Europese Raad van december 2003 geen algemene overeenstemming over de tekst van de Grondwet kon worden bereikt, zijn de onderhandelingen voortgezet onder het Ierse voorzitterschap.
Het politieke akkoord dat uiteindelijk op 18 juni 2004 is bereikt, gaf de aanzet tot de eerste Grondwet voor Europa.
Op 29 oktober 2004 werden de werkzaamheden van de IGC in Rome definitief afgesloten met de ondertekening van de Grondwet.

De thematische informatiebladen waarin de resultaten van de Intergouvernementele Conferentie 2003/2004 zijn uiteengezet, geven een overzicht van het verloop van de onderhandelingen en van de voornaamste veranderingen die zijn aangebracht aan de tekst van de Europese Conventie.

Zij zijn alleen ter voorlichting van het publiek bedoeld.

In elk informatieblad kunt u "links" aanklikken die doorverwijzen naar de officiële documenten die tijdens de IGC zijn aangenomen. Waar dat nuttig is zijn er ook links opgenomen naar de gebruiksaanwijzing van het Verdrag van Nice en naar de resultaten van de Conventie.

Voor meer informatie over het Verdrag van Lissabon
Deze informatiebladen zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend en beogen geen volledigheid.


Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site | Bovenkant pagina