Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
HVK:n työskentely vuonna 2003/2004 Ohita kielivalikko ja mene suoraan tiivistelmäluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > HVK:n työskentely vuonna 2003/2004

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

HVK:n työskentely vuonna 2003/2004

Eurooppa-valmistelukunnassa aikaansaatu ehdotus sopimukseksi Euroopan perustuslaista toimitettiin puheenjohtajamaa Italialle heinäkuussa 2003. Italian tehtävänä oli saattaa päätökseen HVK:n neuvottelut, jotta perustuslain lopullinen versio voitiin hyväksyä.

HVK aloitti virallisen työskentelynsä 4. lokakuuta 2003 ja otti käsiteltäväkseen vain tärkeimmät aiheet, jotta Eurooppa-valtuuskunnan laatimaa tekstiä ei tarvinnut käydä läpi kokonaan uudelleen. Koska joulukuussa 2003 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa osoittautui mahdottomaksi päästä perustuslaista kokonaisvaltaiseen yhteisymmärrykseen, neuvotteluita jatkettiin Irlannin puheenjohtajakaudella. Poliittinen yhteisymmärrys, johon lopulta päästiin 18. kesäkuuta 2004, johti Euroopan ensimmäisen perustuslain syntymiseen. HVK:n työskentely päättyi lopullisesti Roomassa 29. lokakuuta 2004, jolloin perustuslaki allekirjoitettiin.

HVK:n työskentelyä vuosina 2003-2004 koskevilla tietosivuilla esitetään tiivistelmä neuvottelujen kulusta ja Eurooppa-valmistelukunnan tekstiin tehdyistä tärkeimmistä muutoksista. Tietosivujen ainoa tarkoitus on kansalaisille tiedottaminen.

Kultakin tietosivulta pääsee tutustumaan HVK:n aikana hyväksyttyihin virallisiin asiakirjoihin. Linkkien kautta pääsee tarvittaessa myös Nizzan sopimuksen esittelyyn ja Eurooppa-valmistelukunnan saavuttamiin tuloksiin.

Lisätietoa Lissabonin sopimuksesta
Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, eivätkä ne ole tyhjentäviä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun