Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Οι ργασίες της ΔΚΔ του 2003/2004 Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Οι ργασίες της ΔΚΔ του 2003/2004

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία   Αρχεία

Οι ργασίες της ΔΚΔ του 2003/2004

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνέλευσης, τον Ιούλιο του 2003 διαβιβάστηκε στην ιταλική προεδρία «σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης». Καθήκον της προεδρίας ήταν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΚΔ) προκειμένου να εγκριθεί η τελική έκδοση του Συντάγματος.

Η ΔΚΔ άρχισε επισήμως τις εργασίες της στις 4 Οκτωβρίου του 2003 και περιορίστηκε στα σημαντικότερα θέματα, αποφεύγοντας κατ' αυτό τον τρόπο την επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου του κειμένου του Συνέλευσης.
Δεδομένου ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2003 δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συνολική συμφωνία για το Σύνταγμα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν υπό την ιρλανδική προεδρία.
Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε τελικά στις 18 Ιουνίου 2004 κατέστησε δυνατή την εκπόνηση του πρώτου Συντάγματος για την Ευρώπη.
Οι εργασίες της ΔΚΔ ολοκληρώθηκαν οριστικά στις 29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώμη με την υπογραφή του εν λόγω Συντάγματος.

Τα θεματικά δελτία στα οποία περιγράφονται οι εργασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 2003/2004 αποσκοπούν στην συγκεφαλαίωση της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων και των βασικών αλλαγών που επήλθαν στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης.

Προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των πολιτών.

Σε κάθε δελτίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της ΔΚΔ. Προτείνονται επίσης συνδέσεις που παραπέμπουν στον τρόπο χρήσης της συνθήκης της Νίκαιας, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, καθώς και στα αποτελέσματα της Συνέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας .

Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αναλύουν διεξοδικά όλες τις διατάξεις.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας