Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Regeringskonferencens arbejde 2003/2004 Ignorer sprogvalg og gå direkte til resumélisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Regeringskonferencens arbejde 2003/2004

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Regeringskonferencens arbejde 2003/2004

Efter konventet blev det italienske formandskab i juli 2003 forelagt et forslag til en europæisk forfatningstraktat. Dette formandskab havde til opgave at sikre en vellykket gennemførelse af forhandlingerne på regeringskonferencen med henblik på vedtagelse af en endelig udgave af forfatningen. Regeringskonferencen indledtes officielt den 4. oktober 2003, og for ikke at skulle genforhandle hele teksten fra konventet var den begrænset til de vigtigste spørgsmål.
Da det ikke var muligt at nå til bred enighed om forfatningen på Det Europæiske Råds møde i december 2003, fortsatte forhandlingerne under det irske formandskab.
Den politiske aftale, man endelig nåede frem til den 18. juni 2004, dannede grundlaget for den første europæiske forfatning.
Regeringskonferencen afsluttedes endeligt ved denne forfatnings undertegnelse den 29. oktober 2004 i Rom.

Temasiderne om resultaterne af regeringskonferencen i perioden 2003/2004 indeholder en kortfattet redegørelse for forhandlingernes forløb og de vigtigste ændringer af det europæiske konvents tekst.

De har udelukkende til formål at informere borgerne.

På hver temaside er der mulighed for at få adgang til de officielle dokumenter, der er vedtaget under regeringskonferencen. Der er også links til brugsanvisningen til Nice-traktaten, når det er relevant, samt til resultaterne af konventet.

Læs mere om Lissabontraktaten .
Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt og foregiver ikke at være udtømmende.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top